Продовження строку тимчасового перебування іноземців-громадян держав з безвізовим порядком в'їзду

27.03.2020 | Автор: Полищук Константин
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube
Продовження строку тимчасового перебування  іноземців-громадян держав з безвізовим порядком в'їзду - 0_40486900_1585257869_5e7d1d8d62de4.jpg

Одним з найпоширеніших правових питань пов’язаних з статусом іноземців на території України є питання відносно правил перебування іноземців в частині дотримання строків перебування. При цьому, існує позиція, що іноземці - громадяни держав з безвізовим порядком в'їзду можуть фактично перебувати на території України з перевищенням встановленого міжнародним договором про поїздки строком на підставі короткострокових віз протягом всього строку дії.

Читайте статтю: Окремі аспекти подвійного громадянства при перетинанні державного кордону України та передумови, що сприяють вчиненню правопорушень

Зазначена позиція фактично прирівнює строк перебування іноземця за короткостроковою візою України до строку тимчасового проживання на території України, що є помилковим та порушую принцип верховенства права та принцип рівності порівняно з іноземцями які прибули в Україну та на законних підставах отримали посвідку на тимчасове проживання на території України виходячи з наступного:

Відповідно до правової норми, що визначає принципи законодавства України відносно статусу іноземців та ОБГ що юридично перебувають на території України та закріплена ч. 1 ст. 26 Конституції України Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Відповідні правовідносини зокрема регулюються Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Далі - Закон).

Загальні правила що встановлюють часові обмеження або строки перебування в Україні іноземців встановлені ч.3 ст. 9 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» - строк перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні встановлюється візою, законодавством України чи міжнародним договором України.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, - іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку в'їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її території, або тимчасово перебувають в Україні (п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону), таким чином умовно іноземців та ОБГ слід відокремлювати в три категорії:

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні та отримали посвідку на постійне проживання (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону);

- іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають в Україні, - іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на тимчасове проживання, якщо інше не встановлено законом (п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону)

іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України - перебувають на території Україні протягом дії візи або на період, установлений законодавством чи міжнародним договором України, або якщо строк їх перебування на території України продовжено в установленому порядку (п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону)

Таким чином, Законом відокремлює поняття постійного або тимчасового проживання та перебування на території України іноземців, в залежності від підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Постійне та тимчасове проживання на території України іноземців в тлумаченні міграційних питань можливе за умови існування визначених ст. 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» підстав та документального підтвердження – наявності відповідної посвідки на тимчасове або постійне проживання, посвідчення біженця, особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, що регулюється відповідним законодавством з міграційних питань, відповідно до чого строк перебування іноземця в межах терміну дії візи не може вважатися як період проживання на території України.

Категорія іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України законно мають право перебувати на території Україні:

- протягом дії візи;

- на період, установлений законодавством чи міжнародним договором України;

- якщо строк їх перебування на території України продовжено в установленому порядку.

Єдиним нормативно правовим актом що регулює умови та строки тимчасового перебування іноземців та апатридів на сьогодні є затверджений постановою КМУ від 15.02.2012 року №150 порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України (Далі - Порядок). Даним порядком, в свою чергу, іноземців які тимчасово перебувають на території України поділяють в залежності від громадянства на громадян які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду та громадян держав з безвізовим порядком в’їзду.

Віза, в тлумаченні даних відносин визначається як дозвіл, наданий уповноваженим органом України в установленій законодавством формі, необхідний для в'їзду або для транзитного проїзду через територію України протягом відповідного строку.

В разі, якщо міжнародною угодою України встановлено візовий порядок поїздок, відповідно до ст. 10 Закону оформлюється віза. Згідно правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію затверджених постановою КМУ від 01.03.2017 року №118 віза оформлюється в електронному вигляді або у формі візової етикетки, що містять вичерпну інформацію стосовно терміну їх дії та строку дозволенного перебування на території України.

Найбільш проблемні питання виникають якщо міжнародним договором України встановлено безвізовий порядок в’їзду іноземців. Загальною умовою дотримання строку перебування громадян держав з безвізовим порядком в’їзду є перебування на території України в строк 90 днів протягом 180, встановлений п.п. 2 п. 2 порядку затвердженого постановою КМУ від 15.02.2012 року № 150.

Сучасне законодавство є динамічним та розвивається в напрямку дотримання прав і свобод людини, і тому створюються умови які дозволяють іноземцю тимчасово перебувати на території України понад загально дозволений строк. Законодавцем не розмежовано правила та підстави оформлення віз в залежності від режимам поїздки, отже громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду мають таке саме право отримати візу як і громадяни держав для яких отримання такої візи є обов’язкове.

В практиці, іноземці – громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду отримують візу (візову етикетку) в разі якщо встановлений міжнародним договором строк перебування на території України вичерпано, іноземець знаходиться поза межами території України, а життєві обставини вимагають повернутись до України і в такому разі законодавцем не врегульовано на достатньому для якісного розуміння рівні як обраховувати період перебування іноземця на території України, що утворює деяку двозначність розуміння правових норм та призводить до виникнення певних юридичних колізій, а саме: чи можна вважати законним перебування іноземцем 90 днів на протязі 180 після дня закінчення терміну дії візи, чи повинен іноземець залишити територію України в обов’язковому порядку до закінчення терміну дій візи та чи може він одразу повернутись на період 90 днів протягом 180 днів.

Пунктом 5 Порядку визначено, що строк перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, паспортні документи або документи, що підтверджують особу без громадянства, яких зареєстровано посадовою особою Держприкордонслужби, продовжується територіальними органами або підрозділами ДМС.

Згідно п.п. 1 та 3 п.6 Порядку, строк перебування іноземців та осіб без громадянства на території України продовжується у разі, коли вони прибули:

1) за короткостроковою візою, а також з держав з безвізовим порядком в’їзду за наявності обґрунтованих підстав та за умови подання підтверджувальних документів - на період існування таких підстав, але не більш як 180 днів з дати останнього в’їзду в Україну.

3) за довгостроковою візою, якщо протягом строку дії візи з поважних причин не оформлено посвідки на постійне чи тимчасове проживання, за умови подання підтверджувальних документів - на період не більш як один місяць.

Отже, іноземець який фактично знаходиться на території України згідно порядку затвердженого постановою КМУ від 15.02.2012 року №150 продовжує строк перебування на території України іноземцю який фактично знаходиться на території України – зверненням до Державної міграційної служби.

Іноземець який вичерпав дозволений термін перебування на території України та перебуває поза межами України продовжує дозволений термін перебування на території України шляхом отриманням візи – зверненням до МЗС. За правилами, кожна віза має два строкових обмеження, це строк дії візи та дозволенний термін перебування, при цьому останній може бути лише меньшим або дорівнювати строку дії самої візи.

Навіть якщо вважати отримання візи новим строком перебування він є обмежений і може бути продовжений на території України лише рішенням ДМС, з чого можна зробити відповідний висновок, що перебування іноземця на території України на підставі короткострокової або довгострокової візи є саме терміном перебування, а не терміном тимчасового проживання, тому іноземець після закінчення строку дії візи або дозволенного строку перебування в межах дії строку візи зобов'язаний або залишити територію України або заздалегіть продовжити термін перебування.

Окремо, хочу зазначити, що термін перебування іноземців-громадян держав з безвізовим порядком в’їзду з якими Україною міжнародним договором встановлений режим поїздок на визначений строк, але не встановлений період дії даного строку, не може обмежуватись загальними умовами - 180 днів встановленими Порядком, оскільки відповідно ч.2 ст. 2 Закону України «Про правовий статус іноземців та ОБГ» У разі якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила, передбачені таким міжнародним договором України.

Автор консультації: Полищук Константин

1392
Просмотров
0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
1