00.00.0000
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 4-1. До фінансових векселів належать:

{ Абзац другий частини першої статті 4-1 виключено на підставі Закону N 629-VIII ( 629-19 ) від 16.07.2015 }

фінансовий банківський вексель;

фінансовий казначейський вексель.

{ Частина перша статті 4-1 в редакції Закону N 1586-VII ( 1586-18 ) від 04.07.2014 }

{ Частину другу статті 4-1 виключено на підставі Закону N 629-VIII ( 629-19 ) від 16.07.2015 }

{ Частину третю статті 4-1 виключено на підставі Закону N 629-VIII ( 629-19 ) від 16.07.2015 }

Фінансовий банківський вексель - цінний папір, що посвідчує безумовне зобов’язання банківської установи сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя.

Особливості видачі, обігу, обліку, сплати та стягнення за фінансовими банківськими векселями визначаються Національним банком України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Фінансовий казначейський вексель - цінний папір, що посвідчує безумовне грошове зобов’язання центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким оформлено заборгованість державного бюджету, сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Порядок видачі, обігу, обліку та сплати за фінансовими казначейськими векселями, що видаються центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до закону про Державний бюджет України.

Ведення реєстру фінансових векселів, виданих як електронний документ, та облік прав за ними, а також їх погашення забезпечується адміністратором системи електронного обігу фінансових векселів. Функції адміністратора системи електронного обігу фінансових векселів виконує юридична особа, право власності на корпоративні права якої належить Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, створеному відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" ( 5178-17 ).

{ Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом N 407-VII ( 407-18 ) від 04.07.2013 }

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: