Главная Сервисы для юристов ... Законы Про державне мито Стаття 4. Розмір ставок державного мита

Стаття 4. Розмір ставок державного мита

Про державне мито (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 233

  Просмотров

 • 233

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

  -----------------------------------------------------------------

  Найменування документів і дій, |

  за які справляється мито | Розмір ставки

  -----------------------------------------------------------------

  1. З заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:

  а) з позовних заяв, при ціні позову:

  до 100 карбованців 5 карбованців понад 100 до 500 карбованців 6 процентів ціни позову понад 500 до 1000 карбованців 8 процентів ціни позову понад 1000 карбованців 10 процентів ціни позову

  б) із скарг на неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемлюють права громадян 10 карбованців

  в) з позовних заяв про розірвання шлюбу 30 карбованців

  з позовних заяв про розірвання

  повторного шлюбу 50 карбованців

  в разі поділу майна при розірванні мито визначається

  шлюбу за ціною позову згідно з підпунктом "а" цього пункту

  г) з позовних заяв про розірвання шлюбу з 5 карбованців особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими до позбавлення волі на строк не менше трьох років

  д) з позовних заяв про зміну або 10 карбованців розірвання договору найму жилих приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці)

  е) з заяв (скарг) у справах окремого 10 карбованців провадження

  є) з позовних заяв у переддоговірних 25 карбованців спорах

  ж) з позовних заяв про розгляд питань 1000 карбованців захисту честі і гідності

  з) з касаційних скарг на рішення судів і 50 процентів скарг на рішення, що набрали законної ставки, що сили підлягає оплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви та скарги, а з майнових спорів - ставки, вирахуваної виходячи з оспорюваної суми

  и) за повторну видачу копії судового 3 карбованці і, рішення, вироку, ухвали та іншої крім того, постанови суду 60 копійок за кожну виготовлену сторінку

  2. З заяв, що подаються до арбітражних судів:

  а) з позовних заяв майнового характеру 10 процентів ціни позову, але не менше 50 карбованців

  б) з позовних заяв немайнового характеру, 300 карбованців в тому числі із заяв підприємств і об'єднань про визнання актів вищестоящих органів недійсними повністю або частково; із заяв кооперативів про визнання актів органів державного управління або кооперативних органів недійсними повністю або частково, а також заяв кредиторів про порушення справи про банкрутство

  ( Підпункт "б" пункту другого статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2682-XII ( 2682-12 ) від 14.10.92 )

  в) з позовних заяв у спорах, що виникають при укладенні, зміні або розірванні господарських договорів, що підлягають розгляду:

  у Вищому арбітражному суді України 500 карбованців

  в інших арбітражних судах України 300 карбованців

  г) з заяв про перевірку рішень, ухвал, 50 процентів постанов у порядку нагляду, а також ставки, про їх перегляд за нововиявленими що підлягає обставинами оплаті при поданні заяви для розгляду спору в першій інстанції, а у спорах майнового характеру - ставки, вирахуваної виходячи з оспорюваної суми

  3. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і міськими, сільськими та селищними Радами народних депутатів:

  а) за посвідчення договорів відчуження жилих будинків, квартир, дач, садових будинків і гаражів, належних громадянам на праві індивідуальної власності: дітям, одному з подружжя, батькам 1 процент суми договору, але не менше 30 карбованців

  іншим громадянам 5 процентів суми договору, але не менше 100 карбованців

  б) за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

  дітям, одному з подружжя, батькам 3 проценти виходячи з дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму

  іншим громадянам 5 процентів виходячи з дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму

  в) за посвідчення інших договорів, 5 процентів суми що підлягають оцінці договору, але не менше 10 карбованців

  г) за посвідчення договорів поділу майна, 10 карбованців договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

  д) за посвідчення заповітів 10 карбованців

  е) за видачу свідоцтва про право на спадщину на суму:

  до 100 карбованців 2 карбованці

  понад 100 до 300 карбованців 5 карбованців

  понад 300 до 500 карбованців 10 карбованців

  понад 500 до 1000 карбованців 3 проценти суми спадщини

  понад 1000 карбованців:

  одному з подружжя, батькам, 3 проценти суми

  повнолітнім дітям, онукам, спадщини

  правнукам

  братам, сестрам, діду, бабі 10 процентів суми спадщини

  іншим спадкоємцям 20 процентів суми спадщини

  є) за видачу подружжю свідоцтва про право 5 карбованців власності на частку в спільному майні, нажитому за час шлюбу

  ж) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів та здійснення кредитних операцій:

  дітям, одному з подружжя, батькам 5 карбованців

  іншим громадянам 15 карбованців

  з) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами:

  дітям, одному з подружжя, батькам 15 карбованців

  іншим громадянам 50 карбованців

  и) за посвідчення загальних доручень мито визначається на право користування майном, за ставками, включаючи транспортні засоби передбаченими підпунктами "ж", "з" цього пункту

  і) за посвідчення інших доручень 2 карбованці

  ї) за вжиття заходів до охорони 25 карбованців спадкового майна

  й) за вчинення морського протесту 50 карбованців

  к) за засвідчення вірності перекладу 5 карбованців документа з однієї мови на іншу (за сторінку)

  л) за вчинення виконавчих написів 2 проценти суми, що стягується, але не менше 50 копійок

  м) за засвідчення вірності копій 1 карбованець документів та виписок з них (за сторінку), за засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ)

  н) за передачу заяв громадян, державних 5 карбованців установ, підприємств та організацій, селянських (фермерських) господарств, колгоспів, кооперативних, громадських організацій іншим громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям, селянським (фермерським) господарствам, колгоспам, іншим кооперативним та іншим громадським організаціям і вчинення інших нотаріальних дій, крім зазначених у підпунктах "а" - "н" цього пункту

  о) за видачу дублікатів нотаріально 3 карбованці посвідчених документів

  4. За нотаріальні та інші дії, вчинювані у розмірі за межами нотаріальної контори, встановлених міських, сільських та селищних Рад ставок за народних депутатів за місцем надання відповідні дії послуги (крім того сплачуються фактично проведені витрати, пов'язані з виїздом для вчинення дій)

  5. За вчинення актів громадянського стану:

  а) за реєстрацію шлюбу 15 карбованців

  б) за реєстрацію розірвання шлюбу:

  за взаємною згодою подружжя, яке 100 карбованців

  не має неповнолітніх дітей

  на підставі рішення суду, якщо обоє з від 100 до 200

  подружжя перебувають у першому шлюбі карбованців (з одного або обох з подружжя)

  на підставі рішення суду, якщо один з від 200 до 300

  подружжя перебуває у повторному шлюбі карбованців (з одного або обох з подружжя)

  з особами, визнаними у встановленому 5 карбованців

  порядку безвісно відсутніми або

  недієздатними внаслідок душевної

  хвороби чи недоумства, або з особами,

  засудженими за скоєння злочину до

  позбавлення волі на строк не менше

  трьох років

  в) за реєстрацію зміни прізвища, імені 50 карбованців та по батькові (крім змін при реєстрації шлюбу)

  г) за реєстрацію повторної зміни прізвища, 500 карбованців імені та по батькові, не пов'язаних з реєстрацією шлюбу

  д) за видачу свідоцтв у зв'язку із 3 карбованці зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів про народження, шлюб, розірвання шлюбу та про смерть

  е) за видачу повторних свідоцтв про 5 карбованців реєстрацію актів громадянського стану

  6. За вчинення інших дій:

  а) за видачу громадянам України 200 карбованців закордонних паспортів на право виїзду за кордон

  б) за видачу до паспорта громадянина 100 карбованців України вкладки на право виїзду за кордон або продовження строку дії вкладки

  в) за видачу особі без громадянства 100 карбованців посвідчення на право виїзду за кордон або продовження строку дії посвідчення

  г) за видачу віз іноземним громадянам та 50 карбованців особам без громадянства або продовження строку їх дії на право виїзду за кордон або в'їзду в Україну

  д) за внесення будь-яких змін (крім 20 карбованців продовження строку дії) до виданих раніше документів на право виїзду з України і в'їзду в Україну

  е) за видачу документів громадянам 50 карбованців України, іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну

  є) за видачу або продовження посвідки 50 карбованців на проживання іноземним громадянам і особам без громадянства

  ж) за реєстрацію або продовження дії 10 карбованців реєстрації закордонних паспортів або документів, які їх замінюють

  з) за видачу документів громадянам 20 карбованців України, які проживають у прикордонній зоні на право виїзду, пов'язаного з відвідинами близьких родичів

  и) за видачу іноземним громадянам і особам у розмірах, без громадянства посвідки на проживання передбачених за замість загубленої видачу відповідних первинних документів

  і) із заяв про прийняття до громадянства 500 карбованців України або про вихід з громадянства України

  ї) за видачу замість загублених паспортів у розмірах, або документів, які їх замінюють, передбачених вкладки до паспорта громадянина України за видачу на право виїзду за кордон або відповідних документів про запрошення в Україну первинних документів

  й) за дострокове оформлення документів на ставки державного право виїзду з України і в'їзду в мита за вчинення Україну або запрошення в Україну чи відповідних дій продовження строку дії цих документів збільшуються на при наявності заяв громадян 50 процентів

  к) за прописку громадян 50 копійок

  л) за видачу закордонних паспортів, ставки державного документів, які їх замінюють, а також мита за відповідні

  за видачу до паспорта громадянина дії знижуються на

  України вкладки на право виїзду за 50 процентів

  кордон або продовження строку дії цих

  документів учасникам громадянської і

  Великої Вітчизняної воєн, інших бойових

  операцій по захисту СРСР і Української

  РСР з числа військовослужбовців, які

  проходили службу у військових частинах,

  штабах та установах, що входили до

  складу діючої армії, і колишнім

  партизанам

  м) за консульські дії, які виконуються за за Тарифом кордоном і на території України консульського збору України н) за операції з цінними паперами:

  за реєстрацію проспекту емісії цінних 0,1 процента

  паперів номінальної вартості емісії

  при укладенні угоди 1 крб. з кожної 1000 крб. угоди

  за видачу приватизаційних паперів 0,1 процента від номінального значення приватизаційних паперів

  ( Підпункт "н" пункту шостого статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N N 2681-XII ( 2681-12 ) від 14.10.92 )

  о) за операції, які здійснюються на торгових, сировинних, валютних та інших біржах:

  з угоди до 1 мільйона карбованців 0,5 процента від суми угоди

  з угоди від 1 до 10 мільйонів 0,25 процента

  карбованців від суми угоди

  з угоди понад 10 мільйонів карбованців 0,1 процента від суми угоди

  за продаж брокерського місця 0,5 процента з фактичної вартості здійсненої угоди

  п) за проведення аукціону 0,5 процента загальної вартості реалізованих на аукціоні товарів

  р) за угоди на аукціонах 0,5 процента з суми здійснюваної угоди

  с) за викуп майна державних 0,1 процента від підприємств суми вартості майна, що викуповується

  т) за інші договори цивільно-правового 0,1 процента від характеру суми виплачуваного доходу

  у) за видачу дозволів на право полювання 3 карбованці і рибальства

  ( Дію підпункту "ф" пункту шостого статті 4 зупинено згідно з Декретом N 3-92 від 02.12.92 ) ф) за виплату громадянам України сум 30 процентів по грошових переказах (крім пенсій), суми переказу

  що надходять з-за кордону

  х) за дії, пов'язані з патентуванням і реєстрацією об'єктів промислової власності та підтриманням чинності відповідних охоронних документів:

  за подання заявки на видачу охоронного 450 карбо- документа на об'єкти промислової власності ванців (винахід, промисловий зразок, товарний знак тощо), що діятиме тільки на території України

  за подання заявки на міждержавний охоронний 700 карбо- документ (патент, свідоцтво), що діятиме ванців на територіях держав, які підписали та ввели в дію Тимчасову угоду про охорону промислової власності

  за дії під час проведення експертизи, 450 карбо- здійснювані за заявою заявника за його ванців власною ініціативою

  за проведення патентної експертизи:

  одного винаходу 1800 карбованців

  кожного другого-третього винаходу, пов'я- 1350 карбо- заного єдиною винахідницькою думкою ванців

  одного варіанту промислового зразка 1350 карбо- ванців

  кожного другого - десятого варіанту 900 карбо- промислового зразка ванців

  товарного знака (один клас товарів) 1350 карбо- ванців

  товарного знака (кожний другий і т. д. 900 карбо- клас товарів) ванців

  за проведення патентної експертизи 900 карбо- винаходу при наявності звіту про пошук, ванців здійснений визнаним міжнародним пошуковим органом або організацією, зареєстрованою у Держпатенті України як пошуковий орган, чи при наявності рішення про видачу патентним відомством країни, де передбачена перевірочна система видачі патентів

  за видачу або переоформлення на прохання 900 карбо- заявника патенту на винахід, промисловий ванців зразок, свідоцтва на товарний знак

  при поданні до Апеляційної ради Держпатенту 50 процен- України скарги на рішення патентної експер- тів від тизи або прохання про визнання охоронних сум за документів недійсними проведення експертизи об'єктів промисло- вої влас- ності

  при поданні голові Держпатенту України 900 карбо- скарги на рішення Апеляційної ради ванців

  за підтримання чинності патентів за кожний окремий рік:

  на ви- на про- нахід мисловий зразок

  (в карбованцях)

  за третій рік 450 225 за четвертий - п'ятий рік 900 450 за шостий - восьмий рік 1350 675 за дев'ятий - одинадцятий рік 1800 900 за дванадцятий - п'ятнадцятий рік 2700 1350 за шістнадцятий - двадцятий рік 3600 -

  при поданні клопотання про віднов- 900 карбованців лення пропущених строків у всіх випадках, крім строків сплати річно- го мита

  за реєстрацію договору про передачу 1800 карбованців прав на охоронні документи або передачу прав на використання об'єк- та промислової власності на підставі відповідної ліцензії

  при сплаті річного мита після вста- розмір мита збіль- новленого строку, але не пізніше шується на 50 шести місяців після його закінчення процентів

  ( Пункт шостий статті 4 доповнено підпунктом "х" згідно із Законом N 2551-XII ( 2551-12 ) від 07.07.92 )

  Предыдущая

  15/22

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст