21.09.2016
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Представник юридичної особи - повноцінний учасник кримінального провадження

Однією з цікавих і важливих новел Кримінального процесуального кодексу України 2012 року є поява нового учасника процесу – Представника юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. Статус такого учасника визначений статтею 64-1 КПК України, яку введено в дію з 23 травня 2013р.

Визнання юридичних осіб повноцінними учасниками кримінального провадження надало таким особам досить потужні і ефективні інструменти захисту своїх прав і інтересів. В тому числі від свавілля та незаконного тиску з боку недобросовісних правоохоронців. Так, у відповідності до ст. 64-1 КПК України, представник юридичної особи в кримінальному провадженні має право:   знати у зв’язку з чим здійснюється провадження;   давати пояснення;   збирати і подавати докази;   брати участь в процесуальних діях, ставити запитання, подавати зауваження і заперечення;   заявляти клопотання і відводи;   оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, суду;   знайомитись із протоколами;   одержувати копії процесуальних документів;   застосовувати технічні засоби;   а також інші, передбачені законом права.

Результат пошуку зображень за запитом "Представник юридичної особи"

Читайте статью: Юридические лица в уголовном процессе — обыски, выемки, допросы, аресты имущества

В той же час, перелічені способи захисту не досить часто і не в повній мірі використовуються колегами адвокатами і юристами підприємств. Перш за все - через труднощі в залученні до участі в провадженні та через відсутність сталої практики і чітких алгоритмів дій.

В свою чергу, слідчі і прокурори майже завжди не зацікавлені в появі нового учасника процесу з відповідними правами, клопотаннями та скаргами. Досить часто, отримавши клопотання від представника юридичної особи, органи досудового слідства обмежуються відповідями: «ви не є учасником (стороною) провадження», «клопотання не підлягає розгляду», і таке інше. Також, досить поширеними є випадки залишення звернень представника юридичної особи взагалі будь-якої письмової відповіді.

Практика захисту прав і інтересів юридичних осіб в кримінальних провадженнях також ускладнюється недосконалістю законодавства та відсутністю системної узгодженості норм кримінального і кримінального процесуального кодексів. Відсутністю чіткого розмежування понять «кримінальне провадження щодо юридичної особи» та «заходи кримінально-правового характеру.»

Вважаю, що оскільки чинним КПК України не передбачено жодного окремого чи особливого порядку здійснення кримінального провадження щодо юридичних осіб, то таке провадження повинно здійснюватись в загальному, визначеному законом порядку. Відповідно, кожна юридична особа, діяльність якої є «предметом уваги» в кримінальному провадженні, має право приймати участь в такому провадженні і активно захищати свої права та інтереси, керуючись наступними нормами законодавства:

- Статтею 59 Конституції України кожному гарантовано не лише право на захист, а і право на правову допомогу, для забезпечення якого діє адвокатура.

- Статтею 7 КПК України визначені загальні засади кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься:   верховенство права,   законність,   рівність перед законом і судом,   забезпечення права на захист,   доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень,   змагальність сторін та свобода в наданні своїх доказів і доведення їх переконливості,   забезпечення права на оскарження процесуальних рішень,   дій чи бездіяльності,   розумність строків,   диспозитивність.

Відповідно, залучення до участі в провадженні представника юридичної особи тільки сприятиме дотриманню і забезпеченню цих засад, а недопущення адвоката до участі в провадженні - прямим їх порушенням.

Вспомните новость: Адвокат по уголовным делам Киев

- Статтею 91 КПК України встановлено, що в кримінальному провадженні (в кожному) підлягають доказуванню, в тому числі обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру;

- Статтею 64-1 КПК України встановлено, що представником юридичної особи може бути особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником, тобто – адвокат. При цьому, ні вказаною статтею ні іншими нормами кодексу не передбачено жодного окремого процесуального порядку залучення адвоката, як представника юридичної особи;

Результат пошуку зображень за запитом "адвокат"

- Згідно статей 36, 48, 50 КПК України, адвокат стає учасником кримінального провадженні з моменту надання документів, що підтверджують його повноваження;

- Статтею 220 КПК України встановлено обов’язок слідчого і прокурора розглянути і задовольнити клопотання представника юридичної особи протягом трьох днів, або винести мотивовану постанову про відмову.

Крім того, статтею 397 Кримінального кодексу України встановлено кримінальну відповідальність за вчинення в будь-якій формі перешкод здійсненню правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги.

Отже, при виникненні необхідності процесуального захисту інтересів юридичної особи в кримінальному провадженні, рекомендуємо повідомити слідчого чи прокурора про залучення представника із наданням документів, що підтверджують повноваження та офіційно подавати відповідні заяви, клопотання чи скарги одразу від імені представника юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. В разі відмови, або залишення клопотання без розгляду - одразу оскаржувати таку бездіяльність до суду.

Автору публікації нещодавно вдалось відстояти і захистити в суді право клієнта – юридичної особи бути учасником «фактового» кримінального провадження, яке здійснюється за фактом ухилення від сплати податків за ч.3 ст.212 КК України.

Так, товариство, що є клієнтом Адвокатського бюро "ФІН ЛОУ ГРУП", отримало Вимогу слідчого «Про надання відомостей і документів», з якої стало відомо, про кримінальне провадження, яке здійснюється за ст. 212 КК України, в тому числі, фактично, у відношенні товариства. При цьому, на дату отримання такої вимоги, всі податкові повідомлення-рішення вже були оскаржені і скасовані в судовому порядку.

Адвокатом, із зазначенням статусу представника юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, слідчому було подано клопотання про закриття кримінального провадження на підставі вказаних судових рішень.

На вказане клопотання слідчий відповів листом, в якому повідомив, що клопотання не підлягає розгляду, оскільки подане не учасником провадження та що провадження у відношенні товариства не здійснюється.

Пользуйтесь консультацией: Адвокат или юрист-одиночка, стоит ли его выбирать?

На таку бездіяльність слідчого, адвокатом було подано скаргу до суду із вимогою зобов’язати слідчого здійснити належний розгляд клопотання представника юридичної особи.

Вислухавши доводи сторін, слідчий суддя задовольнив скаргу і ухвалив: «зобов’язати слідчого…розглянути клопотання представника юридичної особи, заявлене в рамках кримінального провадження №…..».

Результат пошуку зображень за запитом "адвокат"

Ухвала суду набула чинності з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Відповідно, вказаною ухвалою суд визнав і процесуально закріпив за адвокатом статус представника юридичної особи в кримінальному провадженні. В результаті - адвокат отримав статус учасника провадження і реальні можливості подальшого захисту прав і інтересів товариства.

Слід також зауважити, що залучення представника юридичної особи до участі в провадженні, в жодній мірі не може зашкодити ефективності чи меті такого провадження, а лише навпаки - сприяє повному, об’єктивному та неупередженому з’ясуванню всіх обставин із дотриманням прав та інтересів його учасників.

Користуйтесь консультацією: Свідок. Його права та обов’язки в кримінальному провадженні.

Більш детальний системний аналіз норм законодавства, які визначають та регулюють правовий статус юридичної особи в кримінальному провадженні, встановлюють заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб та порядок їх застосування, а також порядок залучення представника юридичної особи до участі в провадженні потребує значного обсягу часу, що виходить за межі обсягу даної публікації.

Автор має на меті детально дослідити вищевказані питання з урахуванням власного досвіду, досвіду колег, наявних роз’яснень, судової практики, наукових публікацій, що буде оформлено і викладено в окремій публікації найближчим часом.

Автор: адвокат Роздимаха С.М.

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: