Постанова ВГСУ від 01.09.2017 року у справі №910/537/17

08.09.2017
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Державний герб України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2017 року Справа № 910/537/17 Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді:Владимиренко С.В. - доповідача,суддів:Євсікова О.О., Кролевець О.А.,розглянувши касаційну скаргу Заступника прокурора міста Києва на ухвалуКиївського апеляційного господарського суду від 07.06.2017 рокуу справі№ 910/537/17 господарського суду міста Києваза позовомПублічного акціонерного товариства "Сбербанк"до Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Державного підпримства "Донецька залізниця"за участю Прокуратури міста Києвапростягнення 47 764 014,34 дол. США та 59 600 601,04 грн.за участю представників:

позивача - Разумов М.А.,

відповідача - не з'явились;

третьої особи - не з'явились;

прокурора - Клюге Л.М.

в присутності вільних слухачів: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 20.03.2017 р. у справі №910/537/17 (суддя Сташків Р.Б.) у задоволенні позову Публічного акціонерного товариства "Сбербанк" про стягнення з Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" 47764014,34 дол. США та 59600601,04 грн. відмовлено.

Не погоджуючись з даним рішення, Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило його скасувати та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити.

Під час здійснення апеляційного провадження у даній справі, представником позивача було заявлено клопотання про зупинення провадження у справі №910/537/17 в порядку статті 79 Господарського процесуального кодексу України до розгляду Окружним адміністративним судом міста Києва пов'язаної з даною справою адміністративної справи №826/5984/17.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.06.2017 р. (у складі колегії суддів: головуючого судді Тищенко О.В., суддів Тарасенко К.В., Іоннікової І.А.) на підставі статті 79 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі №910/537/17 зупинено до остаточного вирішення пов'язаної з нею справи Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/5984/17, а також зобов'язано учасників провадження повідомити Київський апеляційний господарський суд про результати вирішення спору та набрання законної сили рішення у справі № 826/5984/17.

Не погоджуючись з вищезазначеною ухвалою, Заступник прокурора міста Києва звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій зазначаючи про порушення апеляційним господарським судом норм процесуального права, просить скасувати ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 07.06.2017 р. у даній справі. Разом з тим, 31.08.2017р. Заступником прокурора міста Києва були також подані пояснення до касаційної скарги, у яких додатково обґрунтовано підстави звернення прокурора із касаційною скаргою у даній справі.

У відзиві на касаційну скаргу Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" зазначило про безпідставність та необгрунтованість вимог заявника касаційної скарги та просило відмовити у задоволенні касаційної скарги останнього, залишивши без змін оскаржувану ухвалу апеляційного господарського суду.

Перевіривши у відкритому судовому засіданні доводи касаційної скарги та пояснення до неї, відзив на касаційну скаргу, заслухавши представників учасників судового процесу, що взяли участь у засіданні суду касаційної інстанції, перевіривши правильність застосування апеляційним господарським судом норм процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали апеляційного господарського суду, останній, зупиняючи провадження у даній справі, виходив з неможливості розгляду даної справи до вирішення питання законності дій державного реєстратора Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Панкової О.Є. і скасування запису щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до відомостей про юридичну особу - Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", а саме - запису державного реєстратора Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Панкової О.Є. №10701070033060039 від 02.12.2016 року, відповідно до якого правонаступництво Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо Державного підприємства "Донецька залізниця" настає відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 604 від 12.11.2014 року. Таким чином, як зазначено судом, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва у справі №826/5984/17 буде вирішено питання щодо правомірності запису в реєстрі про відстрочення факту правонаступництва Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" за правами й обов'язками Державного підприємства "Донецька залізниця" і розгляд даної справи № 910/537/17 неможливий без вирішення справи №826/5984/17, оскільки, результати розгляду справи № 826/5984/17 можуть суттєво вплинути на рішення апеляційного господарського суду у даній справі.

Проте колегія суддів касаційної інстанції не може погодитися з таким висновком апеляційного господарського суду з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове або повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу, і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Метою зупинення провадження у справі до розгляду пов'язаної з нею справи є виявлення обставин, підстав, фактів, тощо, що не можуть бути з'ясовані та встановлені у даному процесі, проте, які мають значення для конкретної справи, провадження у якій зупинено.

Враховуючи вимоги закону, для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарський суд у кожному випадку повинен з'ясовувати, як пов'язана справа, яка розглядається даним судом із справою, що розглядається іншим судом, а також чим обумовлюється неможливість розгляду даної справи.

При цьому пов'язаність справ полягає в тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на зібрання та оцінку доказів у даній справі, і ці обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи.

Згідно з п. 3.16. постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" №18 від 26.12.2011 відповідно до частини першої статті 79 ГПК господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. При цьому пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини друга - четверта статті 35 ГПК). Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Так, як уже зазначалось вище, предметом спору у даній господарській справі є стягнення заборгованості з ПАТ "Українська залізниця" як правонаступника ДП "Донецька залізниця" за кредитними договорами у зв'язку з неналежними виконанням третьою особою своїх зобов'язань з повернення кредитних коштів. Правонаступництво - це перехід прав та обов'язків від одного суб'єкта до іншого. Правонаступництво виникає на підставі договору або закону.

Згідно з ч. 4 ст. 91 Цивільного кодексу України цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Частинами 1, 2 ст. 104 Цивільного кодексу України передбачено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об'єднання, професійної спілки, її організації або об'єднання, політичної партії, організації роботодавців, об'єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Частиною 1 статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" встановлено, що єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

При цьому, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою (ч. 1 ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Як вказувалось вище, предметом позовних вимог в адміністративній справі є скасування запису про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису від 02.12.2016 № 10701070033060039 щодо "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах"; "зміна додаткової інформації" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (код ЄДРПОУ 40075815), а саме зазначення в розділі "Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою": "Правонаступництво щодо ДП "Донецька залізниця", ДЗ "Дорожня лікарня станції Ясинувата ДП "Донецька залізниця", ДЗ "Дорожня лікарня станції Донецьк ДП ""Донецька залізниця", ДП "Донецький проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України" настає згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 №604 після внесення майна до статутного капіталу правонаступника".

Судом апеляційної інстанції, в порушення вищенаведених законодавчих приписів, не було обґрунтовано, яким чином оскарження в адміністративному порядку правомірності вчинення запису в розділі "Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою" щодо засвідчення факту правонаступництва впливає на дослідження та оцінку обставин в межах розгляду даної господарської справи, на перевірку та надання належної правової оцінки поданим сторонами доказам та доводам стосовно наявності чи відсутності юридичних підстав виникнення правонаступництва.

При цьому, колегія суддів звертає увагу, що саме у даній господарській справі №910/537/17 предметом дослідження є з'ясування наявності чи відсутності правових підстав виникнення правонаступництва ПАТ "Українська залізниця" прав та обов'язків ДП "Донецька залізниця" за спірними кредитними договорами та, як наслідок, наявності чи відсутності підстав для стягнення з відповідача на користь позивача відповідної заборгованості.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України ухвала господарського суд має містити мотиви винесення ухвали з посиланням на законодавство.

Так, в мотивувальній частині оскаржуваної ухвали взагалі не зазначено з'ясування яких саме обставин в ході розгляду адміністративної справи унеможливлює розгляд даної справи, не зазначено та які саме обставини не можуть бути встановлені господарським судом самостійно при розгляді цієї справи.

Крім того, колегія суддів касаційної інстанції вважає за необхідне наголосити, що необґрунтоване зупинення провадження у справах призводить до затягування строків розгляду справи і перебування в стані невизначеності учасників процесу, що свідчить про порушення положень частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17.07.1997, що покладає на національні суди обов'язок здійснити швидкий та ефективний розгляд справ упродовж розумного строку.

Згідно зі ст. 11113 Господарського процесуального кодексу України касаційні скарги на ухвали місцевого або апеляційного господарських судів розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення місцевого господарського суду, постанови апеляційного господарського суду.

Відповідно до ст. 1119 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції повністю або частково і прийняти нове рішення.

Враховуючи вищевикладене, Вищий господарський суд України погоджується із доводами касаційної скарги, що при винесенні апеляційним господарським судом оскаржуваної ухвали були порушені норми процесуального права, а саме ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, у зв'язку із чим ухвала Київського апеляційного господарського суду від 07.06.2017р. у справі № 910/537/17 підлягає скасуванню, а справа - направленню до апеляційного господарського суду для розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 1115 1117, 1119 - 11113 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Заступника прокурора міста Києва задовольнити.

Ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 07.06.2017 р. у справі № 910/537/17 скасувати, а справу передати до Київського апеляційного господарського суду на розгляд по суті.

Головуючий суддяС.В. Владимиренко СуддіО.О. Євсіков О.А. Кролевець

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0