Порівняння процедур тимчасового доступу до речей і документів та обшуку за КПК України

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Тимчасовий доступ до речей і документів та обшук мають спільні риси, що викликає ряд питань при їх застосуванні, але, логічно, є й відмінності.

Так, тимчасовий доступ до речей та документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, а обшук є слідчою дією.

Проте, як у випадку тимчасового доступу до речей і документів, так і при обшуку, речі та документи можуть вилучатись, тому на практиці виникає питання, в якому випадку прокурор чи слідчий мають звернутись до слідчого судді з клопотанням про обшук, а в якому - про тимчасовий доступ до речей і документів, порушивши питання про їх вилучення. Діючий КПК України не містить відповіді на це запитання, але у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Отже, завданням цієї статті є наглядний порівняльний аналіз зазначених понять, який для зручності наведемо у таблицях.

1. Визначення поняття

КПК України не дає конкретного визначення поняття обшуку та тимчасового доступу до речей і документів, лише зазначено, що:

Тимчасовий доступ до речей і документів

Обшук

Полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Обшук проводиться з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, добутого в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

2. Особи, які мають право на звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням

Тимчасовий доступ до речей і документів

Обшук

Сторони кримінального провадження (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Слідчий за погодженням з прокурором або прокурор (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Звертаю увагу, що з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів можна звернутись як під час досудового розслідування (до слідчого судді), так і під час судового провадження (до суду).

3. Зміст клопотання

Тимчасовий доступ до речей і документів

Обшук

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати (ч. 3 ст. 234 КПК України)

4. Строк розгляду клопотань

Тимчасовий доступ до речей і документів

Обшук

КПК не містить строку розгляду клопотань щодо тимчасового доступу до речей і документів, відповідь на це питання дає інформаційний лист ВССУ від 05.04.2013 р., в якому зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, враховуючи зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, розглядається не пізніше трьох днів із дня надходження клопотання до суду. У разі якщо особа, яка подала клопотання, обґрунтує у ньому наявність реальної загрози зміни або знищення речей і документів, слідчий суддя має невідкладно розглянути зазначене клопотання.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження (ч. 4 ст. 234 КПК України)

5. Особи, які мають право бути присутніми при розгляді клопотання та наслідки їх неявки

Тимчасовий доступ до речей і документів

Обшук

Слідчий або прокурор та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий або прокурор

КПК не містить наслідків неявки в судове засідання без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого або прокурора, у разі подання клопотання про обшук, проте вважаю, що в таких випадках це має бути підставою для відмови в задоволенні клопотання, оскільки неявка свідчить про небажання підтримати подане клопотання та довести обставини, на які посилаються у клопотанні.

6. Наслідки не відповідності клопотання вимогам закону

Тимчасовий доступ до речей і документів

Обшук

- відмова у задоволенні клопотання;

- повернення його для усунення недоліків

Відмова у задоволенні клопотання

Підсумовуючи вищевикладене, хочу відзначити, що є багато питань, неврегульованих КПК України, тому судова практика розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів та про обшук є неоднозначною.

Автор консультації: Олена Прядко, керівник адвокатського бюро «Олени Прядко»

1
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

ЕСПЧ
0