04.01.2018 | Автор: Железняк-Кранг Инга Викторовна
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Недосконалість питання правової кваліфікації чи затягування процесу...

Питання правильної кримінальної кваліфікації є дуже важливим етапом на будь-якій стадії кримінального процесу, як на досудовому слідстві, так і для судового розгляду.

Що ж відбувається, якщо попередня кваліфікація діяння не відповідає правильній кваліфікації?

Вона підлягає зміні. Механізм зміни кваліфікації є наразі доволі недосконалим. У зв'язку з останніми змінами, що покликані забезпечити дієвий механізм розслідування, та прискорити здійснення досудового слідства, ми отримали від законотворців Єдиний реєстр досудових розслідувань(ЄРДР). Зазначений реєстр існує завдяки затверженому Положенню про порядок ведення ЄРДР.

Отже ЄРДР прив'язаний до такої новели в КПК України, як внесення відомостей про злочин протягом 24 годин від моменту повідомлення про подію, або з моменту її виявлення з інших джерел. Так, ст.214 КПК України передбачає, що наразі спочатку відповідні відомості вносяться до ЄРДР, а потім вже починається досудове слідство(ДС). Так вже вході ДС здійснюють слідчі дії, а саме ДС може розпочатися лише після внесення відомостей до ЄРДР. Система всім зрозуміла, хоча деякі уповноважені особи відділів поліції й досі намагаються за старою схемою не вносити такі відомості, а розглядати їх в порядку ЗУ "Про звернення громадян". На цей випадок в КПК України встановлено певний механізм оскарження бездіяльності слідчого з невнесення таких відомостей.

Але наразі я хочу звернути увагу на зовсім інше питання, а саме - кримінально-правову кваліфікацію. Вона є важливим фактором, як для підозрюваного, так і для обвинуваченого, і для потерпілого й безперечно для органу досудового слідства. Кожен, хто приймає участь у процесі, зацікавлений, що б винна сторона отримала саме те покарання, яке передбачено за вчинене ним діяння з дотриманням всіх аспектів, які впливають на розмір такого покарання, або звільнення від покарання. Так повна відповідність отриманого покарання вимогам закону щодо його застосування напряму залежить від правильної кваліфікації злочину.

Однак, повернемось до ЄРДР та Положення, що регулює його ведення. Так однією з складових відомостей, які слідчий(прокурор) вносять до ЄРДР є попередня кваліфікація. Тобто зважаючи на той факт, що відомості (фабула та кваліфікація) вносять ДО здійснення дій з досудового слідства, лише згодом стане зрозуміло чи була попередня кваліфікація, яку внесено до ЄРДР відповідною, або при внесенні було здійснено припущення, яке не знайшло свого підтвердження, або діяння має в іншу кваліфікацію.

Отже відповідно до ч.5 ст.214 КПК України, до ЄРДР, окрім іншого, вноситься попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність. Зверніть увагу саме на вираз "попередня". Так у разі наявності підстав, що зумовлюють зміну кваліфікації на стадії наявності підозри(заміна раніш повідомлення або підстави для нової), згідно ст.279 КПК України, слідчий, прокурор зобов'язаний виконати дії, передбачені статтею 278 цього Кодексу. Якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру має право виключно прокурор.

Отже, механізм змін передбачений КПК України для цієї стадії, в наслідок чого згідно ч.4 ст.278 КПК, окрім дати і часу повідомлення про підозру та інших відомостей,слідчим, прокурором невідкладно до ЄРДР вноситься й правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Йдемо далі.

Згідно ст.279 КПК України, обвинувальний акт також повинен містити правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення. Чітко прописано право на зміну правової кваліфікації й на стадії судового розгляду. Так згідно положень ст.ст.337 та 338 КПК України,прокурор може змінити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення, відмовитися від підтримання державного обвинувачення, розпочати провадження щодо юридичної особи. З метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа. Як наслідок-складається новий обвинувальний акт.

Також змінити кваліфікацію можна й коли наявний вирок. Однак повернемося саме до попередньої кваліфікації, її детального механізму не існує. Зазначений ЄРДР містить розділ "Редагування відомостей Реєстру" ,яке проводиться проводиться шляхом внесення Реєстратором оновлених даних до відповідного пункту електронного контуру картки. Згідно розділу 6 ЄРДР , прокурори здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, перед внесенням до Реєстру, а також перевіряють правильність та повноту відомостей про кримінальне правопорушення, осіб, які їх учинили, та рух кримінальних проваджень.

У разі встановлення фактів невідповідності внесеної до Реєстру інформації матеріалам кримінального провадження або її неповноти вживаються заходи щодо усунення виявлених порушень. Тобто такий обов'язок передбачений як КПК України, так й положенням про ведення ЄРДР. Однак, зважаючи, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, ..., клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, і в рамках повідомлення про підозру, існує механізм зміни кваліфікації після повідомлення, існує все ж таки певний недолік відсутності механізму зміни саме попередньої кваліфікації. Уявимо собі, що підозри ще не має, а слідчий чи прокурор при здійсненні ДС виявляють нові обставини діяння або ознаки які відрізняють кваліфікацію від попередньої.

Як повинна діяти уповноважена особа.

Повідомити про підозру за попередньою кваліфікацією(навіть коли отримані відомості свідчать про інше правопорушення), або з'ясувавши наявність підстав для зміни попередньої правової кваліфікації уповноважена особа сама повинна змінити відомості, що містяться в ЄРДР, в наслідок самостійного виявлення діяння,що містять ознаки злочину. Зрозуміло, що й для потерпілого й для підозрюваного основне "дійство" почнеться після отримання підозри, тобто коли цілком зрозуміло встановлену правову кваліфікацію дій. Однак, якщо зміна повідомлення про підозру відбувається у разі непідтверджені повідомлення, доповненні, зміні правової кваліфікації, то задля належного повідомлення вже відомості в ЄРДР повинні відповідати кваліфікувати ознакам діяння, та у разі наявності невідповідності, підлягати зміні й до повідомлення про підозру.

Отже, вбачається за потрібне більш детально також визначити механізм зміни первинної кваліфікації до моменту повідомлення про підозру. Адже може статися, що в наслідок неправильної попередньої кваліфікації,через відсутність кваліфікуючих ознак помилково внесених відомостей щодо кваліфікації, особа не понесе відповідного покарання. Отже вбачається, що запотрібне прописати дієвий механізм з зміни кваліфікації задля виправлення раніш допущених помилок та невідповідностей відомостей в ЄРДР ще до повідомлення підозри, адже саме попередня кваліфікація, внесена за ст.214 є відправною точкою всіх подальших дій та встановлення чи з'ясування відсутності в діяннях ознак злочину та застосування в подальшому відповідної міри відповідальності.

Так на цей час, вбачається питання є, однак на перший погляд може здаватися, що воно не суттєве, але лише на перший.

Автор статті: Железняк-Кранг Инга Викторовна

3
Нравится
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення