Главная Каталог юристов ... Голов Валерій Вікторович
Наш логотип Логотип
id : 169573
Рейтинг юриста 966
Рейтинг : 0
Ивано-Франковск Кисілевської б/н
Написать сообщение
Звонков
0
Договоров / безопасных сделок
0
Бесплатные консультации
0
Публикации
0

Голов Валерій Вікторович

Сервисы :
Видеозвонок/ Бесплатные консультации/ Тендер/ Договор КЭП/ Безопасная сделка/
О себе

15 років успішної практики, робота на результат. Спеціалізуюсь на цивільних і господарських правовідносинах. Супровід угод, мінімізація ризиків, захист майна, суди і т.д.

Основные услуги
Письменная консультация
Адвокатский запрос
Подготовка договора
Устная консультация бесплатно
Абонентское обслуживание
Командировка
Видеоконсультация
Представительство интересов
Выполнение поручений
Подготовка иска и другого документа
Специализация
Название Цена
Административное правонарушение и административная ответственность. (Кодекс Украины об административных правонарушениях). 200-200 грн
Банкротство. 200-200 грн
Гражданское право 100-100 грн
Гражданское процессуальное законодательство 300-300 грн
Жилищное законодательство 300-300 грн
Исполнительное производство 300-300 грн
Земельное право 300-300 грн
Корпоративное законодательство 500-500 грн
Операции ценными бумагами 300-300 грн
Покупка квартиры или дома на первичном рынке недвижимости. 1000-1000 грн
Семейное законодательство. 300-300 грн
Узаконение самостроя. 4000-4000 грн
Хозяйственное законодательство. 300-300 грн
Хозяйственное процессуальное законодательство 300-300 грн
Другие отрасли и институты права. 300-300 грн
Постановление в деле об административном правонарушении - правил дорожного движения. 500-1000 грн
Государственная автомобильная инспекция. Обжалование действий и актов дорожно-патрульной службы. 500-1000 грн
Административные нарушения в сфере земельного законодательства. 500-1000 грн
Другие административные правонарушения. 500-1000 грн
Выполнение постановлений о наложении административных взысканий. 500-1000 грн
Миграционное право 300-300 грн
Реєстрація/зняття з реєстрації місце проживання та місце перебування фізичних осіб. 300-300 грн
Зняття з реєстрації власником іншої особи зареєстрованої в квартирі (будинку). 300-300 грн
Оформлення документів громадянину України для виїзду за кордон. 300-300 грн
Видача посвідки на тимчасове проживання. 300-300 грн
Отримання дозволу на імміграцію. 300-300 грн
Визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисті. 300-300 грн
Прийняття громадянства України. 300-300 грн
Оскарження рішень Державної Міграційної служби України. 300-300 грн
Оскарження рішень, дій та бездіяльності Державних податкових інспекцій, територіальних управлінь Міндоходів, Міністерства доходів і зборів. 300-300 грн
Адміністративне оскарження податкових повідомлень - рішень та інших рішень органів Міндоходів. 300-300 грн
Оскарження податкового повідомлення – рішення в суді. 300-300 грн
Оскарження інших рішень, дій та бездіяльності органів Міндоходів в суді. 300-300 грн
Прокуратура. Обжалование решений, действий и бездеятельности органов прокуратуры и прокуроров 500-500 грн
Притягнення медичних працівників до відповідальності за недбалість. 300-300 грн
Спори з медичними закладами. 300-300 грн
Спори с Міністерством охорони здоров’я. 300-300 грн
Спори з Державною службою України з лікарських засобів. 300-300 грн
Спори з Державною санітарно-епідеміологічною службою України. 300-300 грн
Сімейне законодавство. 300-300 грн
Шлюб. Права та обов’язки подружжя. 300-300 грн
Розірвання шлюбу. 300-300 грн
Розірвання шлюбу з іноземцем. 300-300 грн
Поділ майна подружжя, виділ частки майна подружжя. 4000-4000 грн
Шлюбний договір. 800-800 грн
Визнання шлюбного договору недійсним в суді. 4000-4000 грн
Аліменти. Визначення розміру. Стягнення. 400-400 грн
Встановлення батьківства. 4000-4000 грн
Встановлення факту проживання однією сім’єю. 4000-4000 грн
Визначення місця проживання дитини. 3000-3000 грн
Позбавлення батьківських прав. 4000-4000 грн
Усиновлення (удочеріння), опіка та піклування. 3000-3000 грн
Захист прав неповнолітніх. 300-300 грн
Насильство у сім´ї. 300-300 грн
Наследственное законодательство. 300-300 грн
Оформление наследства. Очерёдность наследников и определение долей в наследстве. 300-300 грн
Завещание. 300-300 грн
Наследственный договор. Договор пожизненного содержания. 300-300 грн
Наследование корпоративных прав, долей в уставном капитале обществ, другого бизнеса. 300-300 грн
Установление юридического факта прибывания на содержании у наследодателя. 3000-3000 грн
Судебные споры при наследовании. 4000-4000 грн
Оформление наследства зарубежом. 4000-4000 грн
Трудовое законодательство. Кодекс законов о труде Украины. 300-300 грн
Права и обязанности работника и работодателя. 300-300 грн
Правила внутреннего колективного распорядка, трудовые должностные инструкции, трудовые договора (контракты). 300-300 грн
Положения о мотивации персонала. 1000-1000 грн
Заключение коллективных договоров. 3000-3000 грн
Соблюдение законодательства при увольнении работника. Основания для увольнения. 300-300 грн
Трудовые споры. 300-300 грн
О восстановлении на работе, взыскании среднего зароботка за время вынужденного прогула и возмещение морального ущерба. 500-500 грн
О признании протиправным приказа о применении дисциплинарного взыскания. 300-300 грн
О взыскании задолженности по заработной плате. 300-300 грн
О взыскании задолженности по заработной плате, невыплаченной при увольнении работника. 300-300 грн
Узаконення самострою. 4000-4000 грн
Гражданское законодательство 300-300 грн
Право власності. Набуття право власності. 300-300 грн
Набуття право власності на рухоме майно. 300-300 грн
Набуття права власності на нерухоме майно. 300-300 грн
Набуття права власності на майнові права. 300-300 грн
Набуття права власності на цінні папери. 300-300 грн
Право власності на земельну ділянку. 300-300 грн
Право власності на житло. 300-300 грн
Право спільної власності на майно. Поділ або виділ майна, що перебуває у спільній власності. 300-300 грн
Спільна сумісна власність 300-300 грн
Спільна часткова власність. 300-300 грн
Оформлення та захист прав власності. 300-300 грн
Речові право на чуже майно. 300-300 грн
Захист прав інтелектуальної власності в суді. 5000-5000 грн
Договірні зобов’язання, засоби забезпечення зобов’язань. 300-300 грн
Застава. Іпотека. 800-800 грн
Задаток. 300-300 грн
Порука. 800-800 грн
Неустойка. 300-300 грн
Гарантія. 400-400 грн
Притримання. 300-300 грн
Цивільно – правові договори та інші правочини. 500-500 грн
Договір купівлі-продажу нерухомого майна. Договір міни нерухомого майна. 3000-3000 грн
Договір управління майном. 2000-2000 грн
Договір дарування. 1000-1000 грн
Догові позики. Договір банківського кредиту. 2000-2000 грн
Договір найму (оренди) житла. 700-700 грн
Договір підряду. Договір будівельного підряду. 1500-1500 грн
Договір зберігання. 1500-1500 грн
Договір комісії. 1500-1500 грн
Договір доручення. 1500-1500 грн
Договір перевезення. 1500-1500 грн
Комерційна концесія. 1500-1500 грн
Договір факторингу. 1500-1500 грн
Договір франчайзингу. 2000-2000 грн
Інші цивільно-правові договори. 500-500 грн
Право оренди. Договір оренди. 300-300 грн
Послуги. 300-300 грн
Спільна діяльність. Просте товариство. 300-300 грн
Недоговірні зобов’язання.(Делікти). Відшкодування шкоди. 4000-4000 грн
Матеріальна та моральна шкода, захист честі, гідності та ділової репутації. 4000-4000 грн
Захист цивільних прав та інтересів судом. Способи захисту цивільних прав та інтересів. 4000-4000 грн
Стягнення матеріальної та моральної шкоди, штрафних санкцій, спонукання до вчинення дії в суді. 4000-4000 грн
Визнання права власності на нерухоме/рухоме майно в суді. Визнання інших речових прав в суді. 4000-4000 грн
Визнання цивільно-правових договорів недійсними в суді. 4000-4000 грн
Захист прав споживачів. 300-300 грн
Спори з банками. 300-300 грн
Спори зі страховими компаніями. Право регресу страхової компанії. 300-300 грн
Спори з державними та приватними нотаріусами. 300-300 грн
Усунення помилок в нотаріальних документах. 300-300 грн
Подання скарги на дії або бездіяльність нотаріуса до органів Міністерства юстиції України. 500-500 грн
Оскарження нотаріальної дії до суду. 4000-4000 грн
Оскарження відмови вчинення нотаріальної дії до суду. 4000-4000 грн
Інші цивільно-правові спори. 300-300 грн
Гражданское процессуальное судопроизводство 300-300 грн
Загальні питання цивільного процесуального законодавства. 300-300 грн
Порушення провадження у цивільній справі. Розгляд справи в суді першої інстанції 4000-4000 грн
Позовне провадження. Форма позовної заяви та її подання до суду. 4000-4000 грн
Наказне провадження. Заява про видачу судового наказу. 500-500 грн
Окреме провадження. 4000-4000 грн
Забезпечення позову. 800-800 грн
Подання апеляційної скарги на рішення або ухвалу суду. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції. 2000-2000 грн
Подання касаційної скарги на рішення або ухвалу суду. Розгляд справи в суді касаційної інстанції. 2000-2000 грн
Перегляд судового рішення у цивільній справі Верховним судом України. Заява про перегляд судового рішення у цивільній справі. 2000-2000 грн
Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Заява по перегляд рішення суду у зв’язку із ново виявленими обставинами. 4000-4000 грн
Виконання судових рішень в цивільних справах. Негайне виконання рішення суду. 3000-3000 грн
Інші питання цивільного процесуального законодавства. 300-300 грн
Административные органы. Функции и компетенция. 300-300 грн
Административное процессуальное законодательство. 300-300 грн
Общие вопросы административного процессуального законодательства. Кодекс административного судопроизводства Украины. 300-300 грн
Возбуждение производства по административному делу. Рассмотрение дела в суде первой инстанции. 4000-4000 грн
Исковое производство. Форма и содержание административного иска. 4000-4000 грн
Письменное производство. 4000-4000 грн
Особенности производства в отдельных категориях дел. 300-300 грн
Сокращённое производство. 300-300 грн
Обеспечение иска. 800-800 грн
Подача апелляционной жалобы на постановление или определение суда. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 2000-2000 грн
Подача кассационной жалобы на постановление или определение суда. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции. 2000-2000 грн
Пересмотр судебного решения по административному делу Верховным судом Украины. Заявление о пересмотре судебного решения по административному делу. 2000-2000 грн
Пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре решения суда в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. 2000-2000 грн
Выполнение судебных решений по административным делам. 3000-3000 грн
Немедленное выполнение решения суда. 3000-3000 грн
Другие вопросы административного процессуального законодательства. 300-300 грн
Обжалование решений Антимонопольного комитета и/или его территориальных отделений в суде. 500-1000 грн
Право собственности. Приобретение права собственности. 100-100 грн
Приобретение права собственности на движимое имущество. 100-100 грн
Приобретение права собственности на недвижимое имущество. 300-300 грн
Приобретение права собственности на имущественные права. 300-300 грн
Приобретение права собственности на ценные бумаги. 300-300 грн
Право собственности на земельный участок. 300-300 грн
Право собственности на жильё. 300-300 грн
Право совместной собственности на имущество. Раздел или выделение имущества, которое находится в совместной собственности. 300-8000 грн
Общая совместная собственность. 200-8000 грн
Общая долевая собственность. 200-8000 грн
Оформление и защита права собственности. 200-8000 грн
Вещные права на чужое имущество. 200-8000 грн
Защита прав интеллектуальной собственности в суде. 500-500 грн
Залог. Ипотека. 1000-1000 грн
Поручительство. 1000-1000 грн
Неустойка. 1000-1000 грн
Гарантия. 1000-1000 грн
Удержание. 1000-1000 грн
Гражданско -правовые договора и другие сделки. 1000-1000 грн
Договор купли-продажи недвижимого имущества. Договор мены недвижимого имущества. 1000-1000 грн
Договор управления имуществом. 1000-1000 грн
Договор дарения. 1000-1000 грн
Договор ссуды. Договор банковского кредита. 1000-1000 грн
Договор найма ( аренды) жилья. 800-2000 грн
Договор подряда. Договор строительного подряда. 1500-5000 грн
Договор хранения. 1000-2000 грн
Договор комиссии. 1000-2000 грн
Договор поручения. 1000-2000 грн
Договор перевозки. 2000-4000 грн
Коммерческая концесия. 2000-5000 грн
Договор факторинга. 2000-5000 грн
Договор франчайзинга. 2000-5000 грн
Другие гражданско-правовые договора. 700-5000 грн
Право аренды. Договор аренды. 800-5000 грн
Услуги. 700-5000 грн
Совместная деятельность. Простое общество. 1000-1000 грн
Внедоговорные обязательства.(Деликты). Возмещение ущерба. 1000-1000 грн
Материальный и моральный ущерб, защита чести, достоинства и деловой репутации. 2000-2000 грн
Защита гражданских прав и интересов судом. Способы защиты гражданских прав и интересов. 2000-2000 грн
Взыскание материального и морального ущерба, штрафных санкций, побуждение к совершению действий в суде. 2000-2000 грн
Признание права собственности на недвижимое/движимое имущество в суде. Признание других вещных прав в суде. 2000-2000 грн
Признание гражданско-правовых договоров недействительными в суде. 2000-2000 грн
Защита прав потребителей. 300-300 грн
Спори с банками. 300-300 грн
Спори со страховыми компаниями. Оформление регресса страховой компанией. 300-300 грн
Спори с государственными и частными нотариусами. 300-300 грн
Устранение ошибок в нотариальных документах. 300-300 грн
Подача жалобы на действие или бездеятельность нотариуса в органы Министерства юстиции Украины. 500-500 грн
Обжалование нотариального действия в суде. 2000-2000 грн
Обжалование отказа в совершении нотариального действия. 2000-2000 грн
Другие гражданско-правовые споры. 300-300 грн
Общие вопросы гражданского процессуального законодательства. 300-300 грн
Возбуждение производства по гражданскому делу. Рассмотрение дела в суде первой инстанции. 2000-2000 грн
Исковое производство. Форма искового заявления и подача его в суд. 300-300 грн
Приказное производство. 300-300 грн
Отдельное производство. 300-300 грн
Подача апелляционной жалобы на решение или определение суда. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 500-500 грн
Подача касационной жалобы на решение или определение суда. Рассмотрение дела в седе кассационной инстанции. 1000-1000 грн
Пересмотр судебного решения по гражданскому делу Верховным судом Украины. Заявление о пересмотре судебного решения по гражданскому делу. 1000-1000 грн
Пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре решения суда в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Заявление про пересмотр решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. 1000-1000 грн
Выполнение судебных решений по гражданским делам. Немедленное выполнение решения суда. 1000-1000 грн
Другие вопросы гражданского процессуального законодательства. 300-300 грн
Определение порядка пользования жилым помещением. 300-300 грн
Подготовка документов для оформления жилых помещений в собственность (приватизация). 300-300 грн
Объединение сособственников многоквартирных домов. 300-300 грн
Жилищные споры. 300-300 грн
Основания и порядок признания ордера недействительным. 300-300 грн
Спори с жилищно-эксплутационными конторами. 300-300 грн
О признании лица, таким которое утратило право пользования жилым помещением. 300-300 грн
Другие отрасли и институты права. 300-300 грн
Общества с ограниченной ответственностью. 500-500 грн
Частные предприятия 500-500 грн
Другие виды субъектов хозяйствования 500-500 грн
Проведение общих собраний хозяйственных обществ. Протокол общего собрания. 2000-2000 грн
Обжалование решений общего собрания хозяйственного общества в суде 2000-2000 грн
Рейдерство. Средства защиты. 10000-10000 грн
Подача гражданского иска. Обеспечение гражданского иска. 1000-1000 грн
Договора (контракты) с нерезидентами. 2000-2000 грн
Обжалование решений, действий и бездеятельности Государственных налоговых инспекций, территориальных управлений Миндоходов, Министерство доходов и сборов. 300-300 грн
Административное обжалование налоговых уведомлений - решений и других решений органов Миндоходов. 300-300 грн
Обжалование налогового уведомления - решения в суде. 300-300 грн
Обжалование других решений, действий и бездеятельности органов Миндоходов в суде. 300-300 грн
Прокуратура. Обжалование рещений, действий и бездеятельности органов прокуратуры и прокуроров. 300-300 грн
Брак. Права и обязанности супругов. 300-300 грн
Расторжение брака. 300-300 грн
Расторжение брака с иностранцем. 300-300 грн
Раздел имущества супругов. Выделение доли имущества супруга. 3000-3000 грн
Брачный договор. 2500-2500 грн
Признание брачного договора недействительным в суде. 4000-4000 грн
Алименты. Определение размера. Взыскание. 400-400 грн
Установление отцовства.(материнства). 3000-3000 грн
Установление факта проживания одной семьёй. 3000-3000 грн
Определения места проживания ребёнка. 3000-3000 грн
Лишение родительских прав. 4000-4000 грн
Усыновление ( удочерение), оппека и попечительство. 3000-3000 грн
Защита прав несовершенолетних. 300-300 грн
Насилие в семье. 300-300 грн
Субъект хозяйствования и его виды. Хозяйственные общества и предприятия. 300-300 грн
Хозяйственные обязательства и ответственность за их нарушения. 300-300 грн
Хозяйственные договора. 1000-1000 грн
Договор поставки. 1000-1000 грн
Аренда имущества. 1000-1000 грн
Капитальное строительство. Договор строительного подряда. 2000-2000 грн
Коммерческое посредничество (агентские отношения) в сфере хозяйствования. 1000-1000 грн
Правовое регулирование перевозок грузов. 1000-1000 грн
Концессия. 1000-1000 грн
Признание хозяйственных договоров недействительными. 4000-4000 грн
Взыскание задолженности, убытков, штрафных санкций (пени та штрафа), упущенной выгоды в суде. 4000-4000 грн
Побуждение субъекта совершить действие в суде. 4000-4000 грн
Общие вопросы хозяйственного процессуального законодательства. 300-300 грн
Возбуждение производства по хозяйственному делу. Рассмотрение дела в суде первой инстанции. 4000-4000 грн
Обеспечение иска. 800-800 грн
Подача апелляционной жалобы на решение или определение суда. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 4000-4000 грн
Подача кассационной жалобы на решение или определение суда. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции. 4000-4000 грн
Пересмотр судебного решения по хозяйственному делу Верховным судом Украины. Заявление о пересмотре судебного решения по хозяйственному делу. 4000-4000 грн
Пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре решения суда в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. 4000-4000 грн
Выполнение судебных решений по хозяйственным делам. Немедленное выполнение решения суда. 4000-4000 грн
Особенности рассмотрения дел о восстановлении платежеспособности должника или признания должника банкротом. 4000-4000 грн
Другие вопросы хозяйственного процессуального законодательства. 300-300 грн
Логотип
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст