04.12.2017
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Досудова доповідь у кримінальному провадженні: практика застосування новел

В умовах дотримання плану євроінтеграції та розвитку правової системи, в нашій державі виникла потреба в запровадженні дієвого механізму перевиховання засуджених осіб і встановлення державного нагляду за їх поведінкою.

Новий закон

Так, на виконання цього, 05.02.2015 року був прийнятий Закон України «Про пробацію», а 08.10.2016 року набрали чинності зміни до КПК України, передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань», якими, зокрема, представника персоналу органу пробації віднесено до учасників судового провадження та запроваджено інститут досудової доповіді.

Статтею 314-1 КПК України регламентовано, що з метою забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого, а також прийняття судового рішення про міру покарання представник уповноваженого органу з питань пробації складає досудову доповідь за ухвалою суду.

Наказом Мінюсту від 27.01.2017 року № 200/5 затверджений Порядок складення досудової доповіді, яким зокрема визначено, що досудова доповідь про обвинуваченого повинна містити соціально-психологічну характеристику обвинуваченого, оцінку ризику вчинення повторного правопорушення, а також висновок про можливість виправлення без позбавлення або обмеження волі на певний строк.

Слід зазначити, що наразі в судових інстанціях спостерігається відсутність єдиного підходу з приводу необхідності вирішення питання про складання органом пробації досудової доповіді.

Читайте статью: Реалии досудебного следствия в Украине

Чи повинен суд доручати складання досудових доповідей?

Так, частиною 2 ст. 314-1 КПК України визначено, що досудова доповідь складається щодо особи, обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, або тяжкого злочину, нижня межа санкції якого не перевищує п’яти років позбавлення волі. Досудова доповідь щодо неповнолітнього обвинуваченого віком від 14 до 18 років складається незалежно від тяжкості вчиненого злочину, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Частина 4 зазначеної статті містить перелік випадків, коли досудова доповідь взагалі не складається.

Проте, пунктом 6 ч. 3 та ч. 5 ст. 314 КПК України сформульовано, що прийняття рішення про складання представником органу пробації досудової доповіді є правом суду, що вирішується у підготовчому судовому засіданні у випадках, передбачених цим Кодексом, за власною ініціативою суду або за клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного представника, чи за клопотанням прокурора і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, з одного боку законодавець передбачив випадки, коли складання досудової доповіді є необхідним, в залежності від тяжкості вчиненого особою злочину, а також окремо визначив випадки відсутності потреби в складанні такої доповіді.

З іншого ж боку, закон не передбачив обов’язку суду вирішити питання про складання досудової доповіді у випадках, визначених Кодексом, а навпаки, скоріше відніс це питання до права суду.

Наведені неточності законодавства стали причиною неоднозначної судової практики, за якою одні судові інстанції або взагалі не ставлять питань про необхідність складання досудової доповіді у випадках, визначених КПК, або вирішують це питання тільки за клопотанням осіб. Інші суди за власною ініціативою обов’язково приймають ухвали про доручення складання досудової доповіді у випадках, визначених законом.

На нашу думку, більш доцільним є все ж таки вирішення судом питання про складання досудової доповіді у випадках, визначених ч. 2 ст. 314 КПК України, оскільки це по-перше, забезпечить суд більш детальною інформацією про особу обвинуваченого і буде запорукою правильного призначення покарання, і по-друге, буде відповідати як дотриманню прав самого обвинуваченого, так і інтересам держави.

Картинки по запросу Досудебный доклад

Читайте статтю: Що означає 2G, 3G, 4G та 5G

Коли ще немає необхідності складати досудову доповідь?

Ще однією прогалиною запроваджених до КПК змін, на думку автора, є відсутність в переліку випадків, коли досудова доповідь не складається, випадку вчинення особою злочину в період іспитового строку, якщо покарання за попереднім вироком було пов’язано з ізоляцією від суспільства.

Так, положення ст. 314-1 КПК України свідчать, що за логікою законодавця застосування досудової доповіді необхідно там, де існує можливість застосування покарання альтернативному ніж обмеження або позбавлення волі, або звільнення від відбування покарання з іспитовим строком.

Але у разі вчинення особою нового злочину в період іспитового строку (в тому числі якщо за попереднім вироком визначено покарання, пов’язане з ізоляцією від суспільства), їй призначається реальне покарання за сукупністю вироків, а тому включення цього випадку до переліку ч. 4 ст. 314-1 КПК України могло би пришвидшити судовий розгляд.

Обов’язковість досудової доповіді

Також, окремо слід розглянути врахування судом висновку досудової доповіді при ухваленні вироку.

В статті 368 КПК України передбачено, що ухвалюючи вирок суд приймає до відома досудову доповідь з інформацією про соціально-психологічну характеристику обвинуваченого.

Вочевидь, що формулювання «приймає до відома» не свідчить про обов’язковість і беззаперечність висновку органу пробації.

Відповідно до положень статті 60 КК України, при призначенні покарання суд враховує не тільки особистість обвинуваченого, але й обставини що пом’якшують та обтяжують покарання, тяжкість вчиненого злочину.

Отже, на наше переконання, є правильною позиція судів, які обґрунтовано не погоджуються з результатами досудової доповіді у випадку, якщо визначений у ній висновок не узгоджується з сукупністю інших обставин справи, які враховує суд при призначенні покарання, а також у випадку складення досудової доповіді з порушенням існуючого порядку.

Картинки по запросу Досудебный доклад

Читайте статью: Как принцип верховенства права соотносится с принципом законности?

Пропозиції щодо змін

Таким чином, з метою усунення існуючих прогалин та однозначного застосування законодавства, пропонується внесення до КПК України відповідних змін, а саме:

1) чіткого визначення наявності або відсутності обов’язку суду з необхідності вирішення питання по дорученню представнику органу пробації складення досудової доповіді у визначених законом випадках;

2) доповнення частини 4 ст. 314-1 КПК України випадком вчинення особою злочину в період іспитового строку, якщо покарання за попереднім вироком було пов’язано з ізоляцією від суспільства;

3) визначення критеріїв оцінки досудової доповіді, складеної з порушенням існуючого порядку, зокрема, встановлення недійсності такого висновку, або врахування його лише за згодою обвинуваченого (повністю або в певній частині).

Автор: Євген Діденко, суддя Приазовського районного суду Запорізької області

Джерело: lawsociety.com.ua

Користуйтеся консультацією: Нотаріальне посвідчення інформації з мережі інтернет: належність і допустимість доказів

12
Нравится
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: