Отзывы

О себе

Адвокатське об'єднання "Правова та економічна безпека" надає наступні послуги:

1. Юридичний супровід суб’єктів господарювання:

 • юридичний консалтинг топ-менеджменту та працівників;
 • консалтинг з питань оподаткування;
 • розробка та експертна оцінка договорів;
 • підготовка юридичних висновків;
 • досудове врегулювання спорів;
 • представництво і захист інтересів у судовому порядку;
 • представництво і захист інтересів у державних органах;
 • юридичний супровід окремих проектів;
 • юридичний супровід  під час  участі у тендерних процедурах.

2. Забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання

 • моніторинг фінансової, майнової та комерційної платоспроможності і благонадійності потенційних ділових партнерів, а також виявлення серед контрагентів клієнта підприємств тіньового сектору економіки («податкові ями», «транзитні підприємства» тощо);   
 • виявлення ризиків у податковій політиці клієнта, мінімізація негативних факторів впливу на фінансово-господарську діяльність;
 • розробка концепції безпеки при здійсненні окремих видів господарської діяльності;

3. Юридична практика у кримінальних провадженнях

 • захист клієнта на всіх стадіях кримінального провадження (досудове розслідування, судове провадження);
 • захист інтересів під час  проведення слідчих (розшукових) дій;
 • розробка стратегії і тактики захисту на всіх стадіях кримінального провадження;
 • збір та подача доказів;
 • підготовка і подання клопотань та інших процесуальних документів;
 • захист при затриманні, взятті під варту або застосуванні інших заходів процесуального примусу, оскарження арешту майна, послідовне оскарження дій слідчого, прокурора, судових рішень у всіх інстанціях;
 • захист прав та законних інтересів потерпілого, свідка;
 • невідкладене реагування  на порушення прав і законних інтересів клієнта на будь-якій стадії кримінального провадження.

4. Юридична практика у адміністративних та господарських справах:

 • надання правової допомоги під час проведення перевірок контролюючими органами;
 • надання консультацій в сфері адміністративного, господарського, податкового права та адміністративного, господарського судочинства;
 • правова допомога під час досудового врегулювання спорів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами;
 • підготовка та подання заяв, скарг, запитів, та звернень;
 • представництво інтересів в адміністративних та господарських  судах всіх інстанцій;
 • збір та подання доказів у відповідності до вимог адміністративного судочинства та господарського процесу;
 • підготовка процесуальних документів (позовних та інших заяв, письмових пояснень, клопотань, відзивів, заперечень,  апеляційних та касаційних скарг тощо);
 • забезпечення та контроль виконання судових рішень в адміністративних та господарських справах.

5. Аутсорсинг для банків та інших фінансових установ

 • моніторинг фінансової, майнової та комерційної платоспроможності і благонадійності позичальників, їх контрагентів, перевірка ліквідності заставного майна, розшук активів для забезпечення виконання зобов’язань боржниками;
 • надання усних та/або письмових консультацій, рекомендацій та роз'яснень з питань повернення заборгованості;
 • участь у переговорах з діловими партнерами та боржниками;
 • представництво інтересів перед фізичними і юридичними особами, включаючи установи, організації, підприємства всіх форм власності, підпорядкування та організаційно-правових форм, в тому числі в  правоохоронних органах (включаючи органи прокуратури, Національної поліції України, Служби безпеки України, Національне антикорупційне бюро України та ін.)
 • досудове врегулювання спорів, які виникли у зв’язку із неповерненням заборгованості Банку;
 • надання правової допомоги та здійснення захисту прав і законних інтересів Банку в кримінальних провадженнях; 
 • збір та подача доказів необхідних для захисту прав та інтересів Банку, а також досягнення для останнього найбільш позитивного результату з погашення заборгованості;
 • оскарження дій та бездіяльності правоохоронних органів у кримінальних справах (провадженнях), які потягли  порушення прав і законних інтересів Банку;
 • представництво і захист інтересів Банку в судовому порядку.

фото

Свидетельства и награды.