Все ж таки, чи встановлено законом відповідальність за керування автомобілем у стані сп’яніння

05.10.2020 | Автор: Зазуляк Йосип Михайлович
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Все ж таки, чи встановлено законом відповідальність за керування автомобілем у стані сп’яніння - fa86ba7b385d6e6a69e9a6cb96db4a0c_5f78af4c48b01.jpg

Все ж таки, чи встановлено законом відповідальність за керування автомобілем у стані сп’яніння??

Дискусія навколо цієї теми, спонукала більш детально і лаконічно викласти свою думку, тому допрацював викладену тему.

Зміни у законодавстві, це як погана традиція. Верховна рада, приймаючи зміни часто навіть не задумують над наслідками, юридичними чи соціальними! Яскравий приклад, зміни що стосуються відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння ( алкогольного чи наркотичного).

Результат, кількість ДТП за участю водіїв які перебувають у стані сп’яніння, очевидно не зменшується, відповідно і трагічних наслідків цих ДТП теж. НЕ будемо згадувати про фінансову складову цього питання.

У першу чергу, соціальні наслідки, адже не покаране зло породжує зло! Що ж відбувається сьогодні, чи є відповідальність за керування напідпитку?

Читайте статтю: Чи встановлено законом відповідальність за керування автомобілем у стані сп’яніння

Відповідь читайте, нижче, - диявол в деталях!!!!

1 Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 2 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 619-IX від 19.05.2020}) в редакції станом на 13.08.2020 року, передбачає, що «Законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України.»

Далі нормами статті визначено, що «Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо. Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до Кодексу.».

Отже, у випадку якщо норми КУпАП не передбачають відповідальності за адміністративне правопорушення, то така відповідальність може бути передбачена у іншому законі, як окрема норма.

Наступна частина статті, вказує як саме повинні вноситись зміни, - «Зміни до законодавства України про адміністративні правопорушення можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та інших законів України, що встановлюють адміністративну відповідальність, та/або до законодавства України про кримінальну відповідальність, та/або до кримінального процесуального законодавства України.

Тому, приходимо до висновку, що відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень може бути передбачена як КУпАП так і окремим законом, який до кодексу ще не включений. Відповідно зміни до норми (кодексу чи закону), що передбачає відповідальність, можу вноситись виключно законом.

Відповідно поліція, суд, під час вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності може зазначити що особа вчинила правопорушення, яке передбачене нормою іншого аніж КУпАП закону.

Крім того, за семантичним змістом ст. 2 КУпАП, слід прийти до висновку, що закони які приймаються з метою встановлення відповідальності повинні вносити зміни до КУпАП або ж у своїх положеннях містити окрему норму яка передбачає адміністративне правопорушення. Тобто і зміни норм про адміністративне правопорушення, повинно викладатись як закону про несення змін до КУпАП чи закону який встановлює таку відповідальність.

Нижче приведені окремі положення Законів, які прийняті законодавцем, один з яких на моє переконання не вносить зміни до КУпАП чи КК України та не встановлює нові (окремо від КУпАП) норми щодо відповідальності за адміністративні правопорушення, а саме керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Читайте статтю: Стаття 130 КУпАП: право на касаційне оскарження за практикою ЄСПЛ (частина 6)

Що ж насправді відбулось, ось що:

2. Верховна Рада України, приймає Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», від 22.11.2018 року, який набрав чинності 01.07.2020 року в частині внесення таких змін. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19/conv#Text

Цим законом, були внесено зміни у:

1. Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 4) статтю 130 викласти в такій редакції: "Стаття 130. Керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції».

Отже ця стаття, вже не передбачала жодної відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

В той же час п. 171 цього закону, КК України доповнено статтею 286-1 такого змісту: "Стаття 286-1. Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції».

Тобто з 01.07.2020 року, керування транспортними засобами у стані сп’яніння, мало наслідком кримінальну відповідальність – судимість.

Крім того, цей закон не встановлює відповідальність, у розумінні ч. 4 ст. 2 КУпАП, а вносить до нього зміни. У законі не передбачено окремої від КУпАП норми яка встановлює відповідальність.

Отже, Зміни до КУпАП та КК України були внесені саме цим законом. Відповідно для подальших змін потрібно приймати закон який знову ж вносив би зміни до КК України чи КУпАП.

До 1.07.2020 року, жодної норма КУпАП ( окрім ст. 130) чи іншого закону не передбачала відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Відповідно з 1.07.2020 року, відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, буле передбачена ст. 286-1 КК України.

Однак раптом, законодавець прийняв зміни до законодавства, а саме: Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», від 17.06.2020 року, який набрав чинності 03.07.2020 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720-20/conv#Text

Пунктом 117 цього закону У розділі I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 17, ст. 71): у пункті 2: підпункти 127, 128, 131, 149, 171, 207 виключити;

Тобто з попереднього закону, виключили пункт 171, яким вводилась кримінальна відповідальність. Натомість враховуючи положення ч. 4 ст. 2 КУпАП та ч. 6 ст. 3 КК України, слід було приймати закон про внесення змін саме до кодексів.

Жодне положення закону не вводило адміністративної відповідальності за керування у стані алкогольного сп’яніння і не повертало попередню редакцію КУпАП яка діяла до 01.07.2020 року.

Розділ II, закону від 3.07.2020 року, передбачає, що «цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII.».

Отже, вказаний закон виключивши тільки і виключно п. 171 Закону, який встановлював кримінальну відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Однак п. 170, який скасував адміністративну відповідальність за керування у стані сп’яніння, вказаного вище закону, скасований не був.

Що стосується КК України, то положення ч. 6 ст. 3 КК України, передбачає, можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу, тобто саме внесення змін до кодексу саме окремим законом!

Тому, з 3 липня 2020 року, КУпАП, КК України чи інший закон, не встановлює будь-якої відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння чи відмову від проходження огляду на стан сп’яніння.

Відповідно, зазначення працівниками поліції у протоколі про адміністративне правопорушення або судом у постанові норми ст. 130 КУпАП, тобто керування транспортними засобами у стані сп’яніння, не відповідає вимогам закону, оскільки з 3 липня 2020 року, такого положення не існує.

В ході дискусії з юридичною спільнотою, мені звертали увагу на положення підпункту 1) п. 117 закону 720-IX ( набрав чинності 03.07.2020 року), яким передбачено , що у пункті 1: Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" підпункти 2-4, 7 виключити. Мова йде про закон який набрав чинності 01.07.2020 року;

Цей пункт передбачає:

«2) у частині шостій статті 116 слова та цифри "частині п’ятій статті 130" замінити словами та цифрами "частинах першій та другій статті 130";

3) у частині восьмій статті 121 слова та цифри "частинах першій - четвертій статті 130" виключити;

4) статтю 130 викласти в такій редакції: Стаття 130. Керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції».

Ніби все добре, але повернемось до положень ст. 2 КУпАП.

Вказана стаття, враховуючи її зміст, семантику та побудову, саме цьому випадку вказує на невідповідність таких змін вимогам самого ж КУпАП.

Так, от на моє переконання, положення закону 2617-VIII, було внесено зміни саме до КУпАП та КК України, які і передбачено ст. 2 КУпАП та ст. 3 КК України.

Натомість положення закону 720-IX, зміни до КУпАП не вносились. Оскільки, ч. 4 ст. 2 КУпАП передбачає, що «…..Зміни до законодавства України про адміністративні правопорушення можуть вноситись виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та інших законів України, що встановлюють адміністративну відповідальність…..».

Отже, закон мав або вносити зміни безпосередньо КУпАП або ж до закону який встановлював адміністративну відповідальність, окремою від кодексу нормою.

Однак, закон 2617-VIII (01.07.2020), не встановлював адміністративної відповідальності, а отже закон 720-IX (03.07.2020 р.), не міг вносити зміни до закону який не встановлював адміністративної відповідальності. Так і до КУпАП зміни не закону від 03.07.2020 року, не вносив.

Наслідки:

Соціальні наслідки, кількість водіїв у стані сп’яніння не зменшується, кількість ДТП за участю таких водіїв не зменшується, кількість жертв від дії водіїв у стані сп’яніння, не зменшується.

Наслідки у довгостроковій перспективі:

Кожен хто буде притягнутий до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, за дії які вчинені після 03.07.2020 року, та сплатить штраф і понесе покарання у вигляді позбавлення права керування, може одразу після набрання чинності постановою апеляційної інстанції звертатись до ЄСПЛ, де матиме достатньо великі шанси отримати позитивне рішення та фінансову сатисфакцію!

Вишенькою на тортику, буде те, що платники податків ( більша частина яких не сідає за кермо на підпитку) оплатять зі своєї кишені відшкодування таким горе водіям наслідки їхнього незаконного притягнення до відповідальності. Зважаючи на кількість протоколів які сьогодні розглядаються судами, для бюджету це буде значна сума! А ще слід врахувати, що сплачені ними штрафи будуть теж за рішенням суду повертатись, що знову призведе до витрат!

Висновок, депутати, якщо не можете включати здоровий глузд, логіку, увімммк….ть хоча б калькулятор!!!

Автор статті: Зазуляк Йосип Михайлович

4934
Переглядів
2
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
ЕСПЧ
1