Товариство оскаржило до суду рішення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області в частині повернення неправомірно витраченої суми страхових коштів та сплати штрафу. Таке рішення ухвалено за результатами документальної перевірки, під час якої було виявлено порушення дотримання порядку використання страхувальником страхових коштів Фонду соціального страхування України, а саме: нарахування та виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, проведені за листком непрацездатності, виданим не у встановленому порядку (листок непрацездатності був виданий не лікуючим лікарем закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності та не лікарем, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець). Розповідає сайт Верховного Суду України.

Задовольняючи позов, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про те, що застраховані особи мають право на отримання, у разі настання страхового випадку, матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, переглянувши справу в касаційному порядку, зазначив, що підставою для призначення комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю є листок непрацездатності, виданий у встановленому порядку .

Суд, проаналізувавши положення Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, дійшов висновку, що листок непрацездатності є підставою для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, якщо його видав лікар, якого наділено правом видачі листків непрацездатності (а саме: лікуючий лікар закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності або лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець); містить усі необхідні реквізити (прізвище лікаря, який видав листок непрацездатності, підпис та печатку лікаря, печатку закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності» тощо).

Суди попередніх інстанцій встановили, що листки непрацездатності було видано від імені фізичної особи – підприємця, основним видом діяльності якої є загальна медична практика, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. На цих листках містяться відбитки печатки та підписи останньої.

За умовами Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між Національною службою здоров’я України та фізичною особою – підприємцем, остання зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта медичні послуги, серед яких – оформлення довідок, листків непрацездатності та скерувань для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

Колегія суддів зазначила, що застрахований пацієнт має державні гарантії реалізації своїх прав, зокрема на відповідне матеріальне забезпечення та страхові виплати, а також має право обирати лікуючого лікаря, тож позбавлення пацієнта – застрахованої особи права на таке матеріальне забезпечення чи страхові виплати без встановлення відсутності у цього пацієнта права на такі виплати є порушенням принципів соціального страхування, встановлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Постанова Верховного Суду від 5 грудня 2022 року у справі № 440/2621/21 (адміністративне провадження № К/990/1858/22).