Які рахунки можуть арештовувати автоматично і хто - Мін'юсті

19.04.2021    Просмотров:  4897
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Мін'юст розширив механізм автоматизованого арешту коштів на рахунках у банках на всіх боржників (раніше - тільки за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів). Відповідний наказ № 1061/5 від 23.03.2021 набув чинності з 6 квітня.

В Мін'юсті пояснили, що положеннями передбачено автоматизацію процесу отримання виконавцями інформації про номери рахунків боржників-фізичних осіб та сум коштів, які наявні на таких рахунках. Відбуватиметься така процедура за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) шляхом інформаційної взаємодії державних або приватних виконавців та банків.

Згадайте новину: Банковские счета украинцев будут автоматически блокировать по новому порядку Минюста

АСВП забезпечує обробку даних про боржника та вносить відомості про нього до Єдиного реєстру боржників (ЄРБ) одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.

Автоматично арештовувати можуть рахунки тих українців, які потрапили до ЄРБ. В основному це борги за несплату аліментів, штрафи за порушення ПДР та борги перед комунальними установами.

Процедура автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках може застосовуватися до всіх боржників-фізичних осіб, внесених до ЄРБ.

"Станом на 13 квітня 2021 кількість фізичних осіб, дані щодо яких внесено до Єдиного реєстру боржників, становить 5 582 004 (при цьому кількість осіб у реєстрі постійно змінюється)", - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві нагадали, що виконавець може розпочати примусове виконання рішення на підставі виконавчих документів, визначених ст. 3 Закону "Про виконавче провадження".

Під час виконання цих виконавчих документів про стягнення коштів, додаткове рішення суду для застосування автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках, а також для отримання виконавцями інформації про номери рахунків боржників фізичних осіб та сум коштів, які наявні на таких рахунках, не потрібне.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2021

м. Київ

N 1061/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2021 р. за N 397/36019

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 16 квітня 2019 року N 1203/5

Відповідно до статей 8, 18, 28, 56, 59 Закону України "Про виконавче провадження" та пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 16 квітня 2019 року N 1203/5 "Про затвердження Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2019 року за N 399/33370, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках, що додається.".

2. Затвердити Зміни до Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16 квітня 2019 року N 1203/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2019 року за N 399/33370, що додаються.

3. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.

4. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.):

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

довести цей наказ після його офіційного опублікування до відома Національного банку України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

О. БЕРЕЖНИЙ

В. о. Голови Національного
банку України

Юрій ГЕЛЕТІЙ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
23 березня 2021 року N 1061/5

ЗМІНИ
до
Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів

1. Заголовок Порядку викласти в такій редакції:

"ПОРЯДОК
автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках
".

2. У пункті 2 розділу I:

1) в абзаці першому слова "про стягнення аліментів" замінити словами та знаками ", у тому числі про стягнення аліментів,";

2) абзац другий викласти в такій редакції:

"Автоматизований арешт коштів боржників на рахунках у банках передбачає отримання інформації про рахунки боржників у банках та накладення/зняття виконавцем арешту на/з кошти(ів) шляхом винесення постанов про арешт коштів та про зняття арешту з коштів боржника у формі електронного документа та прийняття їх до виконання банками.".

3. Доповнити Порядок після розділу I новим розділом II такого змісту:

"II. Порядок прийняття до виконання банками вимог органів державної виконавчої служби / приватних виконавців на отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків боржника

1. Виконавець за допомогою АСВП створює вимогу на отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків боржника (далі - вимога), яка має відповідати вимогам, встановленим частиною другою статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та пунктом 3.10 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року N 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за N 935/12809 (далі - Правила).

Приватний виконавець після створення вимоги накладає на неї кваліфікований електронний підпис із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання (далі - кваліфікований електронний підпис).

Державний виконавець після створення вимоги накладає на неї кваліфікований електронний підпис та за допомогою АСВП передає її для подальшого підписання керівнику відповідного органу державної виконавчої служби.

Керівник відповідного органу державної виконавчої служби після перевірки вимоги підписує її шляхом накладення на неї кваліфікованого електронного підпису. У разі негативного результату перевірки, керівник органу державної виконавчої служби повертає вимогу державному виконавцю на доопрацювання.

Вимоги стають доступними для завантаження банками у день їх підписання уповноваженими особами.

2. Інформаційні системи банків (далі - ІСБ) за допомогою прикладного програмного інтерфейсу один раз на годину протягом робочого часу виконують запит щодо наявності вимог для їх виконання.

3. Після отримання вимоги ІСБ негайно:

формує повідомлення про прийняття вимоги до виконання банком і відправляє його до АСВП;

інформує відповідальну особу банку про необхідність виконання відповідних процедур згідно з внутрішніми правилами банку.

4. Не пізніше ніж за годину робочого часу після отримання вимоги в ІСБ формується повідомлення, в якому зазначається інформація стосовно наявності та стану рахунків боржника, передбачена абзацом другим пункту 3.10 глави 3 Правил. Зазначене повідомлення негайно відправляється до АСВП.

У разі відмови у наданні інформації стосовно наявності та стану рахунків боржника в ІСБ формується повідомлення з обґрунтуванням причини такої відмови, яке відправляється до АСВП.".

У зв'язку з цим розділи II, III вважати відповідно розділами III, IV.

4. У розділі III:

1) в абзаці першому пункту 1 слова "із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання (далі - кваліфікований електронний підпис)" виключити;

2) у пункті 2 слова "Інформаційні системи банків (далі - ІСБ)" замінити абревіатурою "ІСБ".

Директор Директорату
правосуддя та кримінальної юстиції

Олександр ОЛІЙНИК

Пользуйтесь нашими сервисами для получения юридических услуг :

Бесплатная консультация быстрый ответ на Ваш юридический вопрос поможет сориентироваться в дальнейших действиях.

Объявите собственный тендер и получите выгодное предложение от более чем 5000 юристов со всей Украины.

Видео-консультация юриста это современное и эффективное решение для получения необходимой информации

Каталог юристов Украины это эффективный способ найти надежного и профессионального исполнителя для Вашей юридической цели
4897
Просмотров
5
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
1