Про музеї та музейну справу | від 29.06.1995 № 249/95-ВРРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II ВИДИ МУЗЕЇВ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І МАТЕРІАЛЬНА БАЗА МУЗЕЇВ
Розділ III МУЗЕЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Розділ IV МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ
Розділ V УПРАВЛІННЯ І САМОВРЯДУВАННЯ МУЗЕЇВ, ГАРАНТІЇ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЇХ ПРАЦІВНИКІВ
Розділ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНУ СПРАВУ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
1