Медична реформа: основні положення

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube
Медична реформа: основні положення - 0_96781700_1516668344_5a6685b8ec507.jpg

01 січня 2018 року в Україні розпочато медичну реформу, яка покликана докорінно змінити засади фінансування медичної галузі та підвищити якість медичного обслуговування населення.

Правовою базою для початку медичної реформи є Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" від 19 жовтня 2017 року (надалі - Закон).

Медична реформа в Україні буде вводитися в дію поетапно та передбачатиме реалізацію ряду масштабних нововведень, метою яких є забезпечення пацієнта якісною та гарантованою медичною допомогою.

1. Програма медичних гарантій

Відповідно до ст. 3 Закону держава гарантує повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

1) екстреної медичної допомоги;

2) первинної медичної допомоги;

3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

5) паліативної медичної допомоги;

6) медичної реабілітації;

7) медичної допомоги дітям до 16 років;

8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Таким чином, 100% безоплатною та гарантованою буде первинна, екстрена та паліативна допомога, а також ведення вагітності і пологи. До платних медичних послуг, за задумом Міністерства охорони здоров’я, належатимуть насамперед естетична хірургія та стоматологія, за винятком окремих випадків.

Програмою медичних гарантій визначатиметься перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до програми медичних гарантій, не підлягатимуть оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, але можуть покриватися за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію інших державних програм та заходів, місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Програма медичних гарантій затверджується Верховною Радою України у складі закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Таким чином, парламент щороку схвалюватиме перелік медичних послуг і лікарських засобів, які гарантовані державою та оплачуються за рахунок бюджетних коштів.

Обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій щорічно визначається як частка у розмірі не менше 5 % ВВП України. Видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями видатків бюджету. Звуження програми медичних гарантій, як правило, не допускається.

2. Кампанія із вибору лікаря первинної медичної допомоги

Медична реформа розпочнеться з рівня первинної медичної допомоги.

Відповідно до Закону пацієнт (його законний представник) реалізує своє право на вибір лікаря шляхом подання надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

У квітні 2018 року розпочнеться кампанія з вибору пацієнтами лікаря первинної медичної допомоги. Пацієнт зможе обрати для себе будь-якого лікаря, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. При цьому, декларація про вибір лікаря первинної допомоги, яку кожен громадянин має підписати зі своїм сімейним лікарем (педіатром чи терапевтом – для дитини), повідомляє державу, який заклад охорони здоров’я або самозайнятий лікар має отримати гроші за лікування конкретного пацієнта.

Форма декларації про вибір лікаря буде затверджена Міністерством охорони здоров’я України.

Важливо, що сімейного лікаря можна змінювати необмежену кількість разів.

При цьому, надавачам медичних послуг забороняється відмовляти у прийнятті декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та веденні пацієнта, зокрема, на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо, крім випадків, передбачених законодавством.

Разом з тим, скористатися допомогою спеціалізованого лікаря після запровадження реформи можна буде лише після консультації лікаря первинної ланки.

Якщо раніше існувала можливість відразу звернутися до вузькопрофільного спеціаліста, тепер отримати його послуги безоплатно можна лише за направленням сімейного лікаря. Якщо лікар первинної ланки не має достатньої кваліфікації чи устаткування для допомоги пацієнту або вирішив, що потрібна допомога вузькопрофільного спеціаліста, він надає хворому направлення. Лише за направленням можливе безоплатне отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги або медичної реабілітації. Якщо ж пацієнт не погодиться з рішенням свого сімейного лікаря та звернеться самостійно до потрібного спеціаліста, йому доведеться сплатити за надані медичні послуги самостійно.

При наданні медичної допомоги в амбулаторних умовах лікарські засоби за програмою медичних гарантій надаються пацієнту на підставі рецепта лікаря суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та уклав договір про реімбурсацію.

3. Національна служба здоров'я України

Для реалізації основних положень медичної реформи в Україні створюється Національна служба здоров’я України (НСЗУ), яка буде мати статус центрального органу виконавчої влади та укладатиме договори про медичне обслуговування із надавачами медичних послуг (закладами охорони здоров’я усіх форм власності та фізичними особами - підприємцями, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики).

НСЗУ буде національним страховиком, який замовлятиме медичні послуги та лікарські засоби за програмою медичних гарантій та оплачуватиме їх за встановленими тарифами.

Кабінет Міністрів України найближчим часом планує оголосити конкурс на посаду Голови НСЗУ, а старт роботи НСЗУ заплановано на липень цього року.

Положення про НСЗУ затверджено Урядом 27 грудня 2017 року.

4. Реорганізація медичних закладів

Впровадження медичної реформи в Україні передбачає зміну юридичного статусу закладів охорони здоров’я. Так, протягом першого півріччя 2018 року заклади первинної медичної допомоги мають пройти реорганізацію з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства.

Реорганізація є необхідною умовою, оскільки тільки медичні заклади у статусі комунальних некомерційних підприємств зможуть укласти договори з НСЗУ та отримувати пряме фінансування за надані медичні послуги з Державного бюджету.

Як неприбуткові установи, медичні заклади не будуть платниками податку на прибуток підприємств і зможуть самостійно розпоряджатися отриманими від НСЗУ бюджетними коштами. Зокрема, вони зможуть вільно встановлювати розмір заробітної плати для медичних працівників та купувати новітнє медичне обладнання.

5. Нові засади фінансування медицини

З 2018 року розпочинається перехід від бюджетного утримання медичних закладів до закупівлі їхніх послуг за бюджетні кошти.

Тобто, впроваджується принцип "гроші ходять за пацієнтом", що, за задумом авторів реформи, повинно породити позитивну конкуренцію між медичними закладами, оскільки більші фінансові можливості отримає та установа, яка високою якістю медичних послуг залучає більшу кількість пацієнтів, а, відповідно, й більшу суму виплат за укладеними із НСЗУ договорами.

Вартість медичної послуги сплачуватиметься НСЗУ за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до програми медичних гарантій безпосередньо надавачам медичних послуг.

Держава платитиме за медичні послуги не лише державним і комунальним, але й приватним медичним закладам, а також самозайнятим лікарям, які здійснюють медичну практику як підприємці.

Таким чином, головна ідея медичної реформи – це відмова від неефективної підтримки мережі медичних закладів за рахунок бюджету на користь фінансування конкретних потреб пацієнтів у якісних медичних послугах та лікарських засобах.

Разом з тим, Верховна Рада України вирішила на перехідний період (2018-2019 роки) залишити обидві системи фінансування - медичну субвенцію і прямі виплати за договорами з НСЗУ.

Медичні заклади, які не реорганізуються та не укладуть договори з НСЗУ, будуть до кінця 2019 року фінансуватися за рахунок медичної субвенції.

Водночас, медичні заклади зможуть приєднуватися до реформи тільки групами, тобто одразу весь район, місто або ОТГ. Це зумовлено тим, що медична субвенція перераховується у конкретний місцевий бюджет, і відповідно може бути скасована повністю для цього бюджету, а не окремого закладу.

З 2020 року усі медичні заклади повинні стати некомерційними комунальними підприємствами та розпочати медичне обслуговування населення за договорами із НСЗУ.

Приватні практики первинної допомоги (лікарі-ФОПи та приватні заклади) можуть укласти договір та розпочати роботу з НСЗУ в будь-який момент.

Варто зазначити, що державним та комунальним закладами охорони здоров’я, забороняється вимагати від пацієнтів винагороду в будь-якій формі за медичні послуги та лікарські засоби, надані за програмою медичних гарантій. Такі дії є підставою для притягнення до відповідальності, передбаченої договором про медичне обслуговування населення, в тому числі одностороннього розірвання договору з ініціативи НСЗУ.

Крім того, у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності обсяг платних медичних послуг, які не входять до програми медичних гарантій, не може складати більше 20 % від обсягу всіх наданих послуг. Це обмеження діє до 31 грудня 2024 року.

6. Договір про медичне обслуговування населення

Підставою для переходу на нову систему фінансування є договір про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій, який заклад охорони здоров’я (самозайнятий лікар) укладає із НСЗУ у письмовій або електронній формі.

НСЗУ не має права відмовити надавачу медичних послуг в укладені з ним договору.

При цьому, відомості по усі укладені договори підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти днів з моменту їх укладення.

7. Тарифи на медичні послуги та лікарські засоби

Для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати медичних послуг та лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій.

При цьому, оплата згідно з тарифом гарантована всім надавачам медичних послуг відповідно до укладених з ними договорів про медичне обслуговування населення.

Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075.

Конкретні тарифи на медичні послуги лише розробляються.
Відшкодування вартості лікарських засобів за програмою медичних гарантій також здійснює НСЗУ. При цьому, розмір відшкодування (повне або часткове) визначається договором про реімбурсацію, укладеним із суб’єктом господарювання, який здійснює роздрібний продаж ліків.

8. Електронна система охорони здоров'я

Згідно Закону Міністерство охорони здоров’я України планує до 01 січня 2018 року створити в Україні електронну систему охорони здоров’я (e-Health).

У перспективі уся медична документація буде електронною, а записатися на візит до лікаря можна буде онлайн. Також завдяки e-Health пацієнти зможуть відслідковувати наявність у конкретних лікарнях безкоштовних ліків.

Передбачається, що підписуючи декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, пацієнт (його законний представник) надає згоду на доступ до даних про нього, що містяться в електронній системі охорони здоров’я, такому лікарю, а також іншим лікарям за його направленням у межах, необхідних для надання медичних послуг такими лікарями.

Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я має затвердити Кабінет Міністрів України

Після запровадження системи e-Health оплата медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій здійснюватиметься виключно на підставі інформації та документів, що внесені надавачем медичних послуг до цієї системи.

Так, надавач медичних послуг складає звіт в електронній системі охорони здоров’я, в якому зазначається обсяг наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів, а оплата тарифу здійснюється НСЗУ в порядку черговості надходження таких звітів.

Автор консультації: Качановський Роман

Джерело: Law growth

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярные судебные решения
Популярные события
ЕСПЧ
0