Коментар до листа ДПС від 04.07.2022 р. №5064/Г/99-00-24-03-03-09

Податківці у коментованому листі навели відповідь щодо правил оподаткування доходу, отриманого фізособою-"єдинником" на закордонні рахунки.

Нюанси відкриття рахунків ФОПами за кордоном

Податківці нагадали про норми Закону про ЗЕД, згідно з якими зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так за її межами.

А за Законом про підприємництво фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці.

Якщо для цього підприємцю потрібен закордонний банківський рахунок, податківці не проти! Адже це не заборонено чинним українським законодавством.

Частиною третьою ст. 4 Закону №2473 передбачено, що резиденти з урахуванням обмежень, визначених Законом №2473 та іншими законами України, мають право відкривати рахунки в іноземних фінансових установах та здійснювати через них валютні операції.

Але відповідно до п. 16 розділу I Положення №5 розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках.

Пунктом 23 Положення №5 передбачено, що грошові кошти від нерезидента за операціями резидента з експорту товарів підлягають зарахуванню на рахунок резидента Україні в банку.

При цьому термін "товар" уживається у значенні, визначеному Законом №959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність". Так, товар - це будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі) (п. 2 розділу I Положення №5).

На підставі всіх цих норм податківці у листі наголосили, що чинним законодавством не заборонено фізичним особам-резидентам відкривати рахунки у фінансових установах інших країн. Водночас кошти за операціями суб'єктів господарювання - резидентів, зокрема, з експорту товарів (послуг), підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України.

Тобто зміст поради від податківців такий: рахунки за кордоном - звісно, відкривайте. Але отримані кошти мають надходити на рахунок в Україні.

Очевидно, мається на увазі, що якщо ФОП отримав виручку на закордонний рахунок, він має перерахувати її в Україну.

Аналогічний висновок містила ІПК від 21.01.2022 р. № 100/ІПК/99-00-04-03-03-06, надана ще до війни.

Правила визнання доходу фізособами-"єдинниками"

А тепер що стосується долі отриманого доходу фізособи-"єдинника" за кордоном.

Відповідно до п. 292.1 ПКУ доходом для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ст. 292 ПКУ).

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Таким чином, для фізичної особи - підприємця усі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у національній валюті України.

Показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на дату їх отримання.

Все це стосується стандартної ситуації роботи ФОПа з нерезидентами в Україні. Але ніяк не випадків, коли ФОП отримує кошти та надає послуги або продає товар за межами України та отримує кошти на закордонні рахунки. Це податківці розуміють та наголосили на такому.

Якщо кошти, отримані від нерезидента на рахунок, відкритий в іноземному банку, не зараховані на рахунок для здійснення підприємницької діяльності у банку в Україні, то такі кошти не включаються до доходу фізособи-"єдинника", але оподатковуються за правилами, встановленими для платників податків фізичних осіб.

Тобто такі доходи не будуть вважатися підприємницькими й тому навіть ІІ група ЄП при наданні послуг нерезиденту не втратить свій статус? Було б добре. Але такого висновку ДПС не навела. Наразі зрозуміло лише, що до цього доходу буде застосовано 18% ПДФО та 1,5% ВЗ.

Правила оподаткування ПДФО та ВЗ іноземних доходів

Оподаткування іноземних доходів встановлено п. 170.11 ПКУ.

Також зазначені доходи є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ). А згідно з п. 164.4 ПКУ під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Саме тому податківці підкреслили, що дохід, отриманий фізичною особою - резидентом з джерел за межами України, включається до загального річного оподатковуваного доходу як іноземний дохід та оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах.

Джерело: Дебет - Кредит