Головна Блог ... Цікаві судові рішення ВС повернув справу і зобов’язав дослідити докази долучені на стадії апеляційного розгляду (ВС КГС № 910/5080/21 від 12.07.2023 р.) ВС повернув справу і зобов’язав дослідити докази д...

ВС повернув справу і зобов’язав дослідити докази долучені на стадії апеляційного розгляду (ВС КГС № 910/5080/21 від 12.07.2023 р.)

Відключити рекламу
- c029f405963e04d1af06373c61a334ec.png

Фабула судового акту: Товариство-виконавець державного контракту з Міноборони не змогло своєчасно виконати свої зобов’язання з виробництва та поставки товару через ковідні обмеження 2020-2021 років.

Строки виконання робіт та поставки товару неодноразово переносились, проте у лютому 2021 року, після чергового прохання перенести строки - такі перенесені не були і Товариство-виконавець звернулось до суду з позовом про внесення змін до контракту через істотну зміну обставин. Додаткові угоди про перенесення строків укладенні не були.

Було надано і накази позивача про призупинення виконання робіт на підприємстві у зв`язку з введенням карантинних обмежень, і науково-практичні висновки Торгово-промислової палати України, і довідка щодо особливостей технологічного (виробничого) процесу, і службова записка, й витяг з штатного розпису та графік будівництва.

Якщо суд першої інстанції позов задовольнив визнавши що обставини дійсно істотно змінились і договір може бути змінено - то апеляційний суд такі докази не визнав достатніми для зміни договору. Суд пішов через практику по форс-мажорним обставинам, і вказав, що для доведення таких обставин має бути сертифікат ТПП, який позивач не надав (лише висновки за іншою формою).

Позивач подав касаційну скаргу, де пояснив - що він не доводив форс-мажорні обставини, а лише доводив істотну зміну обставин порівняно із часом підписання контракту і його виконанням - які він не міг передбачити з огляду на всю турботливість і обачливість. Пояснив що підстави для зміни контракту в частині строків він довів та вказав, що апеляційний суд навіть не дослідив докази подані з поясненнями на етапі апеляційного оскарження.

Отже, у цій справі: на диво ВС КГС підтримав доводи позивача-Товариства та встановив порушення статтей 13, 86, 269, ч.5 ст. 236 ГПК України апеляційним судом.

Суд вказав, що дійсно, апеляційний суд не дослідив, хоча і відобразив у постанові надходження до апеляційного суду письмових пояснень з такими доказами як: 1) таблиці карантинних обмежень, 2) висновок експерта за результатами проведення судової інженерно-технічної експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності та 3) наказ "Про посилення заходів з охорони праці на період дії карантину". Не дослідив апеляційний суд й інші раніше подані докази.

Тому у своїй постанові про повернення справи на новий розгляд ВС вказав, що під час нового апеляційного розгляду справи, суду апеляційної інстанції слід взяти до уваги викладене у цій постанові, вжити всі передбачені законом заходи для всебічного, повного і об`єктивного встановлення обставин справи, прав і обов`язків сторін, зокрема надати оцінку заявлених вимог позивача здійснивши дослідження сукупності наявних в матеріалах справи доказів, у т.ч. долучених письмових пояснень, які надійшли до суду апеляційної інстанції з урахуванням правил та критеріїв оцінки доказів визначених ГПК України.

Усебічність та повнота розгляду передбачає з`ясування всіх юридично значущих обставин та наданих доказів з усіма притаманними їм властивостями, якостями та ознаками, їх зв`язками, відносинами і залежностями. Таке з`ясування запобігає однобічності та забезпечує, як наслідок, постановлення законного й обґрунтованого рішення. Усебічність дослідження доказів означає те, що суд враховує аргументи всіх осіб, що беруть участь у справі, дослідження та подальшу оцінку доказів проводить не з позиції однієї зі сторін, а з позиції незалежного арбітра. Принцип справедливості, закріплений у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, порушується, якщо національні суди ігнорують конкретний, доречний та важливий довід, наведений заявником (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ у справах "Мала проти України", "Богатова проти України"). Отже, сукупність доводів з посилання на докази, які наводив позивач в обґрунтування своїх вимог, не є очевидно необґрунтованими, що вимагало від апеляційного господарського суду їх відображення, дослідження та здійснення аналізу у судовому рішенні у контексті їх впливу на правомірність та обґрунтованість висновків суду першої інстанції та наявності підстав для задоволення позову. За відсутності будь-якого дослідження та надання оцінки наведених позивачем доказів, які останній наскрізно протягом розгляду справи в судах першої та апеляційної інстанції наводив у підтвердження обґрунтувань заявлених вимог, достовірно не можна стверджувати про відсутність правових підстав для внесення змін до укладеного між сторонами контракту” - вказав ВС.

Аналізуйте судовий акт: При вирішенні питання про повернення коштів з Державного бюджету України суд досліджує докази надходження таких коштів до бюджету тільки з оригіналу платіжного доручення (ВС/КГС, справа № 904/2376/18, 21.12.18);

ВС наголошує, що докази які стосуються розміру судових витрат подаються у суворо визначені кодексом строки: до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду (ВС/КГС у справі №912/354/20 від 03.03.2021);

Надавати докази обґрунтування часу, витраченого фахівцем в галузі права на надання правничої допомоги НЕ ПОТРІБНО, достатнім є підтвердження лише кількості такого часу (ВС/КГС № 923/726/18 від 09.07.2019);

Зупиняючи провадження у справі, суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють оцінити обставини які є предметом розгляду (ВС/КГУС,справа № 910/12694/18, 20.06.19).

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року

м. Київ

Справа № 910/5080/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Банаська О. О. - головуючого, Васьковського О. В., Погребняка В. Я.

за участю секретаря судового засідання Шпорт В. В.

за участю представників:

позивача (Приватного акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському"): Штокалова Є. А.

відповідача (Міністерства оборони України): Калюжного А. П.

Офісу Генерального прокурора: Толсторебрової О. О.

розглянув у закритому судовому засіданні касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському"

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2022

за позовом Приватного акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському"

до Міністерства оборони України

про внесення змін до державного контракту

за участю Офісу Генерального прокурора

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст і підстави наведених у позові вимог та заперечень відповідача

1. У березні 2021 року Приватне акціонерне товариство "Завод "Кузня на Рибальському" (далі - ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства оборони України (далі - Міноборони, відповідач) про внесення змін до договору, в якому позивач просив внести зміни до державного контракту від 24.11.2017 № 403/1/17/81.

2. Позовні вимоги ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" мотивовані істотною зміною обставин, якими сторони керувались при укладенні контракту, що призвела до неможливості дотримання умов контракту.

3. Як зазначає позивач, істотна зміна обставин зумовлена встановленням карантину на всій території України у зв`язку з пандемією COVID-19, які він не міг передбачити чи усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності. Водночас, із суті контракту або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе позивач.

4. 3 огляду на недоцільність розірвання контракту, позивач просив внести до нього зміни, які б забезпечили його виконання в більш триваліший строк.

5. Відповідач щодо вимог позову заперечує, зазначаючи, зокрема, що наведені позивачем обставини не можуть бути підставою для твердження щодо неспроможності виконати свої зобов`язання за контрактом та перенесення термінів поставки продукції.

Фактичні обставини справи, установлені судами попередніх інстанцій

6. 24.11.2017 між Міноборони (замовник) та ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (виконавець) було укладено державний контракт № 403/1/17/81 на виготовлення та поставку продукції, зазначеної у специфікації (далі - контракт), відповідно до пункту 1.1. якого виконавець зобов`язаний протягом 2017 - 2019 років виготовити і поставити замовнику з дотриманням вимог законодавства продукцію зазначену у специфікації, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити продукцію на умовах контракту.

7. Згідно із пунктом 5.1. контракту виконавець зобов`язаний поставити продукцію замовнику у строк, зазначений у специфікації та надати замовнику документи згідно пункту 2.10 контракту.

8. Позивач передав відповідачу одну одиницю продукції, що підтверджується актом виконання умов державного контракту.

9. 08.05.2019 між сторонами було укладено додаткову угоду № 6 відповідно до якої було досягнуто домовленості на поставку ще однієї (другої одиниці продукції, шляхом затвердження специфікації у новій редакції. Зазначеною додатковою угодою строк виконання цього замовлення було встановлено у визначену сторонами дату 2020 року.

10. Листом від 21.05.2020 № 1/273 позивач повідомив відповідача про суттєве ускладнення виконання зобов`язань за контрактом, зумовлене істотною зміною обставин (у зв`язку з запровадженням постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 карантину), яку сторони не могли передбачити при його укладенні, додавши до зазначеного листа висновок Торгово-промислової палати України від 20.05.2020 № 1308/21-10.4. Цим же листом позивач запропонував відповідачу внести зміни до контракту в частині перенесення строків виконання робіт з виготовлення продукції за пунктом 2 специфікації продукції до контракту на більш триваліший строк.

11. Відповідно до спільного рішення між відповідачем та позивачем від 16.06.2020 щодо порядку та умов виконання контракту сторонами, враховуючи висновок Торгово-промислової палати України від 20.05.2020 № 1308/21-10.4, було вирішено встановити нові терміни постачання продукції відповідно до специфікації.

12. Між позивачем та відповідачем не було укладено додаткової угоди до контракту в частині перенесення строків виконання робіт з виготовлення продукції.

13. Позивачем було направлено відповідачу лист від 17.06.2020 № 1/306 з новою пропозицією внести зміни до контракту в частині перенесення строків виконання робіт з виготовлення продукції за пунктом 2 специфікації продукції до контракту на інший строк. В обґрунтування пропозиції позивач у цьому ж листі надав відповідачу висновок Торгово-промислової палати Україну від 12.06.2020 № 1546/21-10.4 щодо суттєвого ускладнення виконання зобов`язань за контрактом, зумовлене істотною зміною обставин (у зв`язку з запровадженням постановою Кабінету Міністрів України карантину з 11.03.2020 по 22.06.2020).

14. Листом від 23.02.2021 № 1/90 позивач направив відповідачу пропозицію змінити термін поставки продукції в специфікації (додаток № 1 до державного контракту) на інший строк. В обґрунтування пропозиції позивач направив відповідачу висновок Торгово-промислової палати України від 08.02.2021 № 315/21-9.2 щодо суттєвого ускладнення виконання зобов`язань за контрактом, зумовлене істотною зміною обставин (у зв`язку з запровадженням постановою Кабінету Міністрів України карантину з 11.03.2020 по 28.02.2021), яку сторони не могли передбачити при його укладенні.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

15. 16.12.2021 Господарський суд міста Києва ухвалив рішення у справі № 910/5080/21, яким позов задовольнив повністю та вніс зміни до контракту в частині строків виконання його умов.

16. Рішення суду мотивовано підтвердженням позивачем виникнення істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладенні контракту, що впливають на можливість виконання ним своїх зобов`язань за контрактом у визначені строки.

Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції

17. Постановою від 30.11.2022 Північний апеляційний господарський суд рішення Господарського суду міста Києва від 16.12.2021 у справі № 910/5080/21 скасував та прийняв нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив.

18. Апеляційний господарський суд визнав помилковим висновок місцевого господарського суду про те, що істотна зміна обставин, які впливають на своєчасне виконання позивачем зобов`язань за контрактом підтверджується наказами позивача про призупинення виконання робіт на підприємстві з 23.03.2020 до 30.06.2021 у зв`язку з введенням карантинних обмежень, зазначивши що наведене підтверджує можливість позивача усунути причини після їх виникнення. Водночас упродовж цього періоду були відсутні обставини, які об`єктивно унеможливлювали вчинення відповідних дій, зокрема пряма заборона Уряду або місцевих органів на здійснення певних видів діяльності, до яких віднесена і виробнича діяльність позивача. До того ж вимушений простій виконавця з 23.03.2020 до 28.02.2021 у зв`язку з запровадженням карантину на території України документально не підтверджений позивачем.

19. Окрім того, суд апеляційної інстанції зауважив про безпідставне врахування місцевим господарським судом як доказу наявності підстав для внесення змін до контракту спільного рішення, ухваленого між сторонами 10.06.2020, оскільки жодні додаткові угоди до контракту про внесення змін щодо строку поставки продукції між сторонами до цього часу не укладалися. Також апеляційний господарський суд зазначив про помилкове посилання суду першої інстанції в оскарженому рішенні на науково-практичні висновки Торгово-промислової палати України, які мають допоміжний характер та не є обов`язковими для суду.

Короткий зміст наведених у касаційній скарзі вимог

20. 04.01.2023 ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою на постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2022 у справі № 910/5080/21, в якій просить оскаржене судове рішення скасувати та передати справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Рух касаційної скарги

21. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 910/5080/21 визначено колегію суддів Верховного Суду у складі: Селіваненка В. П. - головуючого, Булгакової І. В., Малашенкової Т. М., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.01.2023.

22. Ухвалою від 31.01.2023 Верховний Суд задовольнив заяви суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Селіваненка В. П. - головуючого, Булгакової І. В., Малашенкової Т. М. про самовідвід у справі № 910/5080/21.

23. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 910/5080/21 визначено колегію суддів Верховного Суду у складі: Стратієнко Л. В. - головуючої, Бакуліної С. В., Случа О. В., що підтверджується протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.02.2023.

24. У зв`язку з рішенням Вищої ради правосуддя від 21.02.2023 про відставку судді Стратієнко Л. В., автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи визначено колегію суддів Верховного Суду у складі: Банаська О. О. - головуючого, Васьковського О. В., Погребняка В. Я., що підтверджується протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.02.2023.

25. 14.03.2023 Верховний Суд постановив ухвалу, якою визнав неповажними підстави, наведені ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" в обґрунтування поважності причин пропуску строку на касаційне оскарження, касаційну скаргу залишив без руху з наданням скаржнику строку на усунення її недоліків.

26. Ухвалою від 14.04.2023 Верховний Суд задовольнив клопотання позивача та поновив йому пропущений строк на подання касаційної скарги, відкрив касаційне провадження у справі № 910/5080/21 за касаційною скаргою позивача, призначив розгляд касаційної скарги у закритому судовому засіданні на 11.05.2023, надав учасникам справи строк для подання відзиву на касаційну скаргу до 28.04.2023.

27. Двічі ухвалами від 11.05.2023 та 11.06.2023 Верховний Суд відкладав розгляд справи за касаційною скаргою позивача, востаннє - до 15.06.2023.

28. 15.06.2023 Верховний Суд постановив ухвалу, якою призначив розгляд справи за касаційною скаргою позивача на 06.07.2023.

29. 06.07.2023 в судовому засіданні суд оголосив перерву до 12.07.2023.

30. У судове засідання 12.07.2023 з`явилися представники позивача, відповідача та офісу Генерального прокурора, які надали усні пояснення щодо поданої касаційної скарги у справі.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу, підстави касаційного оскарження

(ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському")

31. ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" в якості підстави касаційного оскарження постанови суду апеляційної інстанції посилається на приписи пунктів 1, 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), з урахуванням чого в обґрунтування доводів касаційної скарги зазначає, зокрема, таке:

- суд апеляційної інстанції в порушення приписів статті 269 ГПК України не дослідив зібрані у справі докази щодо обставин, які мають значення для правильного вирішення справи. Зокрема, долучені до матеріалів справи: 1) довідку щодо особливостей технологічного (виробничого) процесу від 16.09.2021 № 1/444, 2) службову записку від 13.09.2021, 3) витяг з штатного розпису, 4) графік будівництва; 5) наказ від 17.03.2020 № 57а, 6) висновок експерта за результатами проведення судової інженерно-технічної експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності від 07.10.2021 № 5893;

- апеляційний господарський суд застосував статтю 141 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні", Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональним торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), статтю 652 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 21.07.2021 у справі № 912/3323/20, від 31.08.2022 у справі № 910/15264/21;

- суд апеляційної інстанції помилково послався в обґрунтування оскарженої постанови на те, що позивач не надав сертифікат про форс-мажорні обставини, який є єдиним доказом, що засвідчує такі обставини, не врахувавши, що позивач не обґрунтовував вимоги позову настанням форс-мажорних обставин.

Узагальнений виклад позицій інших учасників справи

(Міноборони)

32. Міноборони у поданому до суду відзиві на касаційну скаргу не погоджується із доводами скарги позивача та просить суд залишити її без задоволення, а оскаржену постанову апеляційного господарського суду - без змін, зазначаючи, зокрема, таке:

- правовідносини у справах наведених скаржником (справи № 912/3323/20, № 910/15624/21) не є подібними (щодо суб`єктного складу учасників, об`єкта та предмета правового регулювання) з правовідносинами у справі, яка переглядається;

- доводи касаційної скарги позивача зводяться до власного викладення обставин справи та спонукання суду здійснити переоцінку доказів у справі, що виходить за межі повноважень суду касаційної інстанції визначені статтею 300 ГПК України;

- обставини, якими позивач обґрунтовує неможливість постачання продукції за контрактом не можуть братися судом до уваги, оскільки він не довів належними засобами доказування, що на початку пандемії належним чином виконував взяті на себе зобов`язання за контрактом.

(Прокуратура)

33. Прокуратура в надісланому на адресу суду поясненні не погоджується із доводами скарги позивача та просить суд залишити її без задоволення, а оскаржені судові рішення - без змін, зазначаючи, зокрема таке:

- правовідносини у справах наведених скаржником не є подібним з правовідносинами у справі, яка розглядається;

- аргументи касаційної скарги позивача зводяться до переоцінки встановлених обставин справи. Докази, які за твердженням скаржника не досліджені судом апеляційної інстанції були подані позивачем до суду першої інстанції на стадії розгляду справи по суті та не долучені до матеріалів справи;

- апеляційний господарський суд вірно встановив, що науково-практичні висновки Торгово-промислової палати України від 20.05.2020, 12.06.2020, 08.02.2021 та 01.06.2021 не відповідають формі, встановленій додатками 5 - 8 до пункту 6.11.1 Регламенту та не зареєстровані у Реєстрі сертифікатів відповідно до пункту 5.3. Регламенту, а тому не можуть бути доказами обставин при розгляді цієї справи;

- виготовлення продукції за контрактом мало бути завершене до запровадження карантинних обмежень, що свідчить про відсутність умов визначених пунктом 2 частини другої статті 652 ЦК України у цих правовідносинах.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи й висновків суду апеляційної інстанції

34. Згідно зі статтею 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

35. Реалізуючи передбачене статтею 55 Конституції України, статтею 4 ГПК України право на судовий захист, звертаючись до суду, особа вказує в позові власне суб`єктивне уявлення про порушене право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту.

36. Предметом судового розгляду у цій справі є питання внесення змін до укладеного між сторонами контракту щодо строків поставки замоленої продукції позивачу.

37. У якості підстав заявлених вимог позивач посилається на істотні зміни обставин, якими сторони керувались при укладенні контракту, зумовлені встановленням карантину на всій території України, які він не міг передбачити чи усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності.

38. Нормативно-правовим обґрунтуванням поданого позову ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" визначено приписи статей 179 180 188 Господарського кодексу України, статей 14 16 638 652 653 ЦК України.

39. Отже до предмету доказування у справі за визначеного предмету спору та змісту спірних правовідносин, належить, зокрема, встановлення обставин наявності/відсутності правових підстав для внесення змін до укладеного між сторонами контракту.

40. Для з`ясування наведених обставин, а відтак і правильного вирішення спору суду в межах наданих йому повноважень процесуальним законом належало було дослідити умови укладеного між сторонами контракту, якими опосередковувалися спірні правовідносини, зміст доказів наданих сторонами доказів на підтвердження своїх аргументів щодо позову, і на підставі цього встановити наявність (відсутність) підстав для внесення змін до контракту.

41. Верховний Суд акцентує на тому, що позивач як особа, яка вважає, що її право порушено самостійно визначає докази, які на його думку підтверджують заявлені вимоги. Проте, обов`язок надання правового аналізу заявлених вимог, доказів на їх підтвердження та спростування доводів учасників справи, покладений на суд.

42. Оцінка предмету заявленого позову, а відтак наявності підстав для захисту порушеного права позивача про яке ним зазначається в позовній заяві здійснюється судом на розгляд якого передано спір крізь призму оцінки спірних правовідносин та обставин (юридичних фактів), якими позивач обґрунтовує заявлені вимоги (див. постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.09.2019 у справі № 924/831/17, від 28.11.2019 у справі № 910/8357/18, від 12.06.2020 у справі № 906/775/17, від 25.06.2020 у справі № 924/233/18).

43. Суд першої інстанції позов задовольнив визначивши наведені позивачем обставини та докази такими, що підтверджують наявність підстав для внесення змін до контракту в частині строків поставки продукції, тоді як апеляційний господарський суд рішення місцевого господарського суду скасував з посиланням на ненадання позивачем доказів, які підтверджують істотну зміну обставин, що впливають на своєчасне виконання ним зобов`язань за контрактом

44. Утім, наведені висновки апеляційного господарського суду за результатом перегляду рішення місцевого господарського суду та оцінки заявлених вимог позивача суд вважає передчасними та помилковими, зробленими без належного з`ясування всіх обставин, що мають значення для вирішення питання наявності/відсутності підстав для внесення змін до контракту.

45. Відповідно до частин першої, другої, четвертої статті 269 ГПК України визначено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

46. Доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків (стаття 73 ГПК України).

47. Статтею 86 ГПК України визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

48. Суд акцентує, що обов`язком суду при розгляді справи є дотримання вимог щодо всебічності, повноти й об`єктивності з`ясування обставин справи та оцінки доказів.

49. Усебічність та повнота розгляду передбачає з`ясування всіх юридично значущих обставин та наданих доказів з усіма притаманними їм властивостями, якостями та ознаками, їх зв`язками, відносинами і залежностями. Таке з`ясування запобігає однобічності та забезпечує, як наслідок, постановлення законного й обґрунтованого рішення.

50. Усебічність дослідження доказів означає те, що суд враховує аргументи всіх осіб, що беруть участь у справі, дослідження та подальшу оцінку доказів проводить не з позиції однієї зі сторін, а з позиції незалежного арбітра.

51. Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) під час розгляду справ неодноразово звертав увагу, що процесуальні правила призначені для забезпечення належного відправлення правосуддя та дотримання принципу юридичної визначеності, а також, що учасники судового провадження повинні мати право розраховувати на те, що ці правила застосовуватимуться. Цей принцип застосовується до усіх - не лише до сторін провадження, але й до національних судів (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ від 22.06.2006 у справі "Miholapa v. Latvia" (Михолапа проти Латвії), від 31.05.2007 у справі "Andrejeva v. Latvia" (Андрєєва проти Латвії), від 21.10.2011 у справі "Дія-97" проти України").

52. Належним чином дослідити поданий стороною доказ, перевірити її, оцінити в сукупності та взаємозв`язку з іншими наявними у справі доказами, а у випадку незгоди з ним повністю чи частково - зазначити правові аргументи на його спростування, це процесуальний обов`язок суду (див. постанову Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 23.12.2020 у справі № 757/28231/13-ц, постанову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 06.07.2022 у справі № 910/6210/20, від 30.03.2023 у справі № 905/2307/21 (905/496/22)).

53. ЄСПЛ зазначає, що навіть якщо національний суд володіє певною межею розсуду, віддаючи перевагу тим чи іншим доводам у конкретній справі та приймаючи докази на підтримку позицій сторін, суд зобов`язаний мотивувати свої дії та рішення (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ "Олюджіч проти Хорватії"). Принцип справедливості, закріплений у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, порушується, якщо національні суди ігнорують конкретний, доречний та важливий довід, наведений заявником (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ у справах "Мала проти України", "Богатова проти України").

54. Завданням національних судів є забезпечення належного вивчення документів, аргументів і доказів, представлених сторонами (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ у справі "Ван де Гурк проти Нідерландів").

55. Проте, апеляційний господарський суд під час ухвалення оскарженого судового рішення наведеного не врахував та в межах наявних в нього повноважень, визначених статтями 86 269 ГПК України, незважаючи на відображення в оскарженій постанові надходження до суду 01.08.2022 письмових пояснень у справі, якими долучено додаткові пояснення ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" від 28.10.2021 (додаток 1), не надав жодної юридичної оцінки змісту долученим до додаткових пояснень від 28.10.2021, а саме: 1) таблицям карантинних обмежень, 2) висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-технічної експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності від 07.10.2021 № 5893 та 3) наказу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" від 17.03.2020 № 57а "Про посилення заходів з охорони праці на період дії карантину" (а.с. 114 - 162, том 4).

56. Також без належної оцінки суду апеляційної інстанції залишені: 1) довідка щодо особливостей технологічного (виробничого) процесу від 16.09.2021 № 1/444 (а.с. 178 - 209, том 2), 2) службова записка від 13.09.2021 (а.с. 223 - 258, том 2), 3) витяг з штатного розпису (а.с. 259 - 261, том 2), 4) графік будівництва (а.с. 134 - 135, том 2).

57. Отже, сукупність доводів з посилання на докази, які наводив позивач в обґрунтування своїх вимог, не є очевидно необґрунтованими, що вимагало від апеляційного господарського суду їх відображення, дослідження та здійснення аналізу у судовому рішенні у контексті їх впливу на правомірність та обґрунтованість висновків суду першої інстанції та наявності підстав для задоволення позову.

58. За відсутності будь-якого дослідження та надання оцінки наведених позивачем доказів, які останній наскрізно протягом розгляду справи в судах першої та апеляційної інстанції наводив у підтвердження обґрунтувань заявлених вимог, достовірно не можна стверджувати про відсутність правових підстав для внесення змін до укладеного між сторонами контракту.

59. З урахуванням викладеного, зважаючи на непроведення апеляційним господарським судом дослідження зазначених вище доказів у сукупності з іншими доказами у справі, суд касаційної інстанції виходячи із доводів та вимог касатора в його касаційній скарзі з урахуванням приписів статті 300 ГПК України не надає правову оцінку решті доводів учасників справи щодо спору на предмет наявності/відсутності підстав для задоволення позову ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

60. Відповідно до частини першої статті 6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

61. Частиною першою статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

62. До повноважень Верховного Суду згідно приписів статті 300 ГПК України не входить дослідження доказів, встановлення фактичних обставин справи або їх переоцінка, тобто об`єктом перегляду касаційним судом є виключно питання застосування права.

63. Відповідно до статті 236 ГПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

64. Однак, без дослідження і з`ясування наведених вище обставин ухвалене у справі оскаржене судове рішення апеляційного господарського суду та зроблені в ньому висновки не можна вважати правомірними та обґрунтованими.

65. Не з`ясувавши відповідних обставин та не дослідивши пов`язані з ними докази, суд апеляційної інстанції допустив порушення норм процесуального права, а саме статей 13, 86, 269 частини п`ятої статті 236 ГПК України, щодо повного та всебічного дослідження обставин, доказів та аргументів сторін, що мають значення для правильного розгляду позовних вимог ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Щодо суті касаційної скарги

66. З огляду на наведене, суд дійшов висновку про повне задоволення касаційної скарги ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

67. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.

68. Згідно із пунктом 1 частини третьої статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу.

69. Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції (частина четверта статті 310 ГПК України).

70. За таких обставин відсутність у Верховного Суду процесуальної можливості з`ясувати дійсні обставини справи перешкоджає прийняттю рішення по суті справи, а тому враховуючи допущені порушення апеляційним господарським судом норм процесуального права, прийнята у справі постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

71. Під час нового апеляційного розгляду справи, суду апеляційної інстанції слід взяти до уваги викладене у цій постанові, вжити всі передбачені законом заходи для всебічного, повного і об`єктивного встановлення обставин справи, прав і обов`язків сторін, зокрема надати оцінку заявлених вимог ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" здійснивши дослідження сукупності наявних в матеріалах справи доказів, у т.ч. долучених письмових пояснень, які надійшли до суду апеляційної інстанції 01.08.2022 з урахуванням правил та критеріїв оцінки доказів визначених ГПК України

72. В залежності від установленого та у відповідності з чинним законодавством розглянути вимоги ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" із належним обґрунтуванням мотивів та підстав такого розгляду в судовому рішенні.

Щодо судових витрат

73. Частиною чотирнадцятою статті 129 ГПК України передбачено, якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

74. Оскільки в цьому випадку справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, розподіл судових витрат Верховним Судом не здійснюється.

Висновки щодо застосування норм права

75. Обов`язком суду при розгляді справи є дотримання вимог щодо всебічності, повноти й об`єктивності з`ясування обставин справи та оцінки доказів. З`ясування відповідних обставин має здійснюватися із застосуванням критеріїв оцінки доказів передбачених статтею 86 ГПК України щодо відсутності у жодного доказу заздалегідь встановленої сили та оцінки кожного доказу окремо, а також вірогідності і взаємного зв`язку доказів у їх сукупності.

На підставі наведеного та керуючись статтями 286 300 301 308 310 314 315 317 326 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському" задовольнити повністю.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2022 у справі № 910/5080/21 скасувати повністю.

3. Справу № 910/5080/21 направити на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий О. О. Банасько

Судді О. В. Васьковський

В. Я. Погребняк

 • 1858

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 1858

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні судові рішення

  Дивитись всі судові рішення
  Дивитись всі судові рішення
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст