Головна Блог ... Цікаві судові рішення Довідка про заборгованість із виплати заробітної плати є підставою для звільнення від сплати судового збору за подання позову оскільки підтверджує скрутний стан позивача (ВАСУ від 03 листопада 2016р. у справі № К/800/18502/16) Довідка про заборгованість із виплати заробітної п...

Довідка про заборгованість із виплати заробітної плати є підставою для звільнення від сплати судового збору за подання позову оскільки підтверджує скрутний стан позивача (ВАСУ від 03 листопада 2016р. у справі № К/800/18502/16)

Відключити рекламу
- vasu_dovidka_pro_zaborgovanist_iz_viplati_zarobitnoi_plati_e_pidstavoyu_dlya_zvilnennya_vid_splati_sudovogo_zboru_za_podannya_pozovu_oskilki_pidtverdgue_skrutniy_stan_pozivacha_58979e26a9327.jpg

Фабула судового акту: Приємне рішення, яке дійсно враховує необхідність людини на захист права судом та об’єктивну неможливість заплати судовий збір за розгляд її позову. Враховуючи щорічне зростання ставок судового збору все більше людей права, яких порушуються, не мають можливості сплатити судовий збір і таким чином їх право на судових захист нівелюється. Ну не може людина, якій не виплачують заробітну плату 6-8 місяців подати позов за розгляд якого необхідно сплатити чималу суму.

У ЗУ «Про судовий збір» існує чудова стаття 8 – «Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати», яка надає право суду оцінити майновий стан позивача і зменшити або звільнити позивача від сплати судового збору. Процесуально це вирішується клопотання про звільнення від сплати судового збору із доданням доказів скрутного майнового стану.

Користуйте консультацією: Як підготувати клопотання до суду про звільнення від сплати судового збору?

У цій постанову ВАСУ навів приклади доказів, які надають право суду задовільнити таке клопотання. Це довідка про заборгованість із виплати заробітної плати, документи про нарахування субсидій, документи про надання соціальної допомоги, тощо.

Слід додати, що суди першої та апеляційної інстанцій відмови позивачу у розгляді позову, оскільки ним не було сплачено судовий збір та відмовили у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору проігнорувавши надану позивачем довідку про наявність заборгованості із сплати заробітної плати. З цієї підстави ВАСУ скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

І хоча ця ЛЮДЯНА ухвала постановлена ВАСУ, тобто за правилами адміністративного судочинства, ми можемо пробувати і у цивільних справах застосовувати такий підхід та використовувати перелічені ВАСУ докази (та і інші докази) для доведення скрутного майнового стану позивача і звільнення від сплати судового збору.

Згадайте новину: Нові розміри судового збору – 2017

Аналізуйте судовий акт: За подання апеляційної чи касаційної скарги при оскарженні постанови про адміністративне правопорушення судовий збір НЕ сплачується (ВСУ від 13 грудня 2016 р. у справі 306/17/16-а)

З0 днів дає суд фіскальному органу для надання доказів про відсутність коштів для сплати судового збору за подання касаційної скарги і попереджає, що без подання - залишить скаргу без розгляду (ВАСУ від 15 листопада 2016р., К/800/30652/16)

Мінливий ВСУ: цього разу вирішив звільнити споживача від сплати судового збору за розгляд його скарги у суді на підставі ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» (ВСУ від 29 листопада 2016 р. у справі 761/14537/15-ц)

Судовий збір не сплачується при поданні позову щодо захисту порушеного права споживача (ВССУ у справі № 757/32520/16-к від 18 травня 2016р.)

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2016 року м. Київ К/800/18502/16

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Черпака Ю.К. (судді-доповідача), Головчук С.В., Загороднього А.Ф.,розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом ОСОБА_4 до Кабінету Міністрів України, голови Харківської обласної державної адміністрації про визнання дій протиправними,

за касаційною скаргою ОСОБА_4 на ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 10 червня 2016 року,

в с т а н о в и в:

У березні 2016 року ОСОБА_4 звернувся до суду з позовом про визнання неправомірною бездіяльності та недбалості Кабінету Міністрів України, неправомірною бездіяльності та недбалості голови Харківської обласної державної адміністрації, зобов'язання відповідачів забезпечити виконання завдань, покладених на них Конституцією України в аспекті відновлення законності відносно виплати заробітної плати працівникам Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (далі - ХДАВП) та ліквідації заборгованості по заробітній платі перед працівниками ХДАВП.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 31 березня 2016 року позовну заяву ОСОБА_4 залишено без руху у зв'язку з несплатою позивачем судового збору у розмірі 1653,60 коп.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 19 квітня 2016 року позовну заяву ОСОБА_4 повернуто позивачу у зв'язку з не усуненням її недоліків - несплатою судового збору.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції про повернення позовної заяви позивач звернувся до апеляційного суду із апеляційною скаргою.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 13 травня 2016 року у задоволенні клопотання ОСОБА_4 про звільнення від сплати судового збору за подання апеляційної скарги відмовлено, апеляційну скаргу ОСОБА_4 залишено без руху в зв'язку з несплатою позивачем судового збору.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 10 червня 2016 року апеляційну скаргу ОСОБА_4 повернуто позивачу у зв'язку з не усуненням її недоліків - несплатою судового збору.

З таким рішенням суду апеляційної інстанції не погодився позивач, подав касаційну скаргу, в якій посилається на порушення апеляційним судом норм процесуального права, що призвело до незаконного повернення апеляційної скарги. Зокрема, зазначає, що не додав документ про сплату судового збору через те, що відповідачі не виплачують йому заробітну плату, яка є єдиним джерелом його доходів, а заборгованість по заробітній платі складає 49808,75 грн. за період з лютого 2015 року по лютий 2016 року. Просить скасувати постановлене судом апеляційної інстанції рішення та направити справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши правильність застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним позовом та просив звільнити його від сплати судового збору в зв'язку з скрутним матеріальним становищем через невиплату відповідачами йому заробітної плати впродовж року з лютого 2015 року по лютий 2016 року, яка є єдиним джерелом його доходів.

Повертаючи апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції виходив із того, що позивач не усунув у строк встановлений судом недоліки апеляційної скарги, а саме: не надав документа про сплату судового збору.

Згідно з статтею 8 Закону України «Про судовий збір» враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Частиною 1 статті 2 КАС України встановлено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Як вбачається із частини 4 статті 11 КАС України суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Відповідно до частини 1 статті 88 КАС України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.

За приписами частини 3 статті 159 КАС України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Аналіз наведених норм права свідчить про те, що визначення майнового стану сторони є оціночним та залежить від доказів, якими обґрунтовується рівень майнового стану сторони. Якщо залежно від рівня майнового стану сторона позбавлена можливості сплатити судовий збір, то такі обставини є підставою, зокрема, для звільнення від сплати судового збору. Таким чином, при визначенні майнового стану сторони, яка просить звільнити її від сплати судового збору, суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування цієї обставини та ухвалює рішення на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин.

Виходячи з цього, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що судом апеляційної інстанції зроблено передчасні висновки щодо повернення апеляційної скарги, оскільки із судового рішення не вбачається жодної правової оцінки довідці про заборгованість №145/217 від 09 березня 2016 року, яку позивач додав до апеляційної скарги на ухвалу Харківського окружного адміністративного суду від 19 квітня 2016 року, яка, в свою чергу, може свідчити про майновий стан позивача. Окрім того, в такій ситуації суд мав врахувати характер спору, що пов'язаний з невиплатою заробітної плати та запропонувати позивачу подати інші докази скрутного матеріального становища, як то: документи про нарахування субсидії, соціальної допомоги малозабезпеченим тощо.

За приписами частин 1, 2 статті 220 КАС України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній скарзі.

За приписами частини 1 статті 227 КАС України підставою для скасування судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, які призвели до постановлення незаконної ухвали, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі.

Зважаючи на те, що ухвалене у справі судове рішення суду апеляційної інстанції прийняте на підставі не повно з'ясованих обставин у справі, що призвело до постановлення незаконної ухвали, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, таке судове рішення слід скасувати, а справу направити для продовження судового розгляду до суду апеляційної інстанції.

Керуючись статтями 220, 222, 223, 227, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

Касаційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити.

Ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 10 червня 2016 року скасувати, а справу за позовом ОСОБА_4 до Кабінету Міністрів України, голови Харківської обласної державної адміністрації про визнання дій протиправними направити для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та оскарженню не підлягає.

Судді: Черпак Ю.К.

Головчук С.В.

Загородній А.Ф.

 • 11957

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 11957

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні судові рішення

  Дивитись всі судові рішення
  Дивитись всі судові рішення
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст