Головна Сервіси для юристів ... Довідники Таблиця строків позовної давності (постатейно із законів) Таблиця строків позовної давності (постатейно із з...

Таблиця строків позовної давності (постатейно із законів)

Відключити рекламу

Одне з перших, що перевіряє юрист при оцінці перспективності захисту права чи ухилення від виконання зобов’язання це питання строку позовної давності. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутись до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Строк позовної давності буває загальним (3 роки) та спеціальним, тобто скороченим або більш тривалим порівняно із загальним строком позовної давності: від 1 місяцю до 30 років. Відповідно до ст. 259 ЦК України позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін, проте не може бути скорочена. На практиці зустрічаються кредитні договори з банками, де строк позовної давності встановлюється у 49 років. Разом з цим «договірний» строк позовної давності не надає право сторонам змінювати порядок обчислення позовної давності.

Досить недавно зі ст. 258 ЦК України були виключені положення про більш тривалі ніж загальний строки позовної давності щодо визнання недійсним правочину вчиненого під впливом насильства чи обману (5 років) та про застосування наслідків нікчемного правочину (10 років).

Окрім цього існують вимоги «без строку позовної давності». Наприклад, ст. 233 КЗпПУ передбачає, що «у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутись до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком».

Слід додати, що у міжнародному законодавстві діє триваліший загальний строк позовної давності. Так, у ратифікованій Україною Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів встановлюється строк позовної давності у чотири роки.

Автор таблиці: адвокат Олександр Бодашко

Підстава для застосування

строку позовної давності

Строку позовної давності

Стаття нормативного

документа

Загальна позовна давність

З роки1

Ст. 257 ЦКУ

За видами договорів

Договір

дарування

Розірвання договору

1 рік

Ст. 728 ЦКУ

Договір підряду на капітальне будівництво 2

виявлення недоліків

некапітальних конструкцій

1 рік з дня прийняття роботи замовником при виявленні недоліків за звичайного способу прийняття роботи

Абз. 2 ч. 3

ст. 322 ГКУ

2 роки з дня прийняття роботи замовником, коли недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи

виявлення недоліків

капітальних конструкцій

3 роки з дня прийняття роботи замовником при виявленні недоліків за звичайного способу прийняття роботи

Абз. 3 ч. 3

ст. 322 ГКУ

10 років з дня прийняття роботи замовником, коли недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи

відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій

30 років з дня прийняття роботи замовником

Абз. 4 ч. 3

ст. 322 ГКУ

Договір підряду на проведення проектних і дослідницьких робіт

відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту

10 років з дня прийняття побудованого об’єкта

Ч. 5 ст. 324 ГКУ

відшкодування замовнику збитків, завданих протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень

30 років з дня прийняття побудованого об’єкта

Договір поруки

після закінчення строку, встановленого в договорі поруки

Ч. 4 ст. 559 ЦКУ

6 місяців з дня настання строку виконання основного зобов’язання, якщо кредитор не пред’явить вимоги до поручителя

1 рік з дня укладення договору поруки, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя

Договір оренди (найму)

щодо вимог по відшкодуванню наймодавцю збитків у зв’язку з пошкодженням речі

1 рік з моменту повернення речі наймачем

Ст. 786 ЦКУ

щодо вимог по відшкодуванню наймачеві витрат на поліпшення речі

1 рік з моменту припинення договору найму

Договір побутового підряду

вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором

10 років з моменту прийняття роботи, якщо такі недоліки можуть становити небезпеку для життя або здоров’я замовника

ст. 10 Закона Украины «О защите прав потребителей» от 12.05.91г. № 1023-ХІІ

2 роки з дня прийняття виконаної роботи у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором

Інші строки позовної давності

Стягнення неустойки (штрафу, пені)

1 рік

П. 1 ч. 2 ст. 258 ЦКУ

6 місяців з юридичних осіб суб’єктів господарювання (нарахування)

Ст. 232 ГКУ

Спростування недостовірної інформації, розміщеної у засобах масової інформації

1 рік з дня розміщення відомостей у засобах масової інформації або з дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості

П. 2 ч. 2 ст. 258 ЦКУ

Переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності

1 рік

П. 3 ч. 2 ст. 258 ЦКУ,

ч. 4, ст. 362 ЦКУ

Виявлення недоліків купленого товару

1 рік з дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку

Ст. 681 ЦКУ

6 місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів

Ч. 8 ст. 269 ГКУ

Перевезення вантажу, пошти

1 рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних кодексів (статутів)

Ст. 925 ЦКУ

Оскарження дій виконавця заповіту

1 рік

Ст. 1293 ЦКУ

Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману

5 років

Ч. 3 ст. 258 ЦКУ (виключена)

Вимоги про застосування наслідків недійсного правочину, якщо її недійсність встановлена законом

10 років

Ч. 4 ст. 258 ЦКУ (виключена)

Строки позовної давності із Сімейних правовідносин

До вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу

3 роки від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності

Ч. 2 ст. 72 СКУ

До вимоги про визнання батьківства

1 рік від дня, коли особа дізналася про своє батьківство

Ч. 2 ст. 129 СКУ

До вимоги матері про внесення змін до актового запису про народження дитини

1 рік від дня реєстрації народження дитини

Ч. 3 ст. 138 СКУ

До вимоги про визнання материнства

1 рік від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що є матір’ю дитини

Ч. 3 ст. 139 СКУ

Строки позовної давності із Трудових правовідносин

У справах про порушення прав працівника

3 місяці з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права

Ч. 1 ст. 233 КЗпПУ

У справах про звільнення працівника

1 місяць з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки

Ч. 1 ст. 233 КЗпПУ

У справах щодо стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації

1 рік з дня виявленої заподіяної працівником шкоди

Ч. 3 ст. 233 КЗпПУ

Строки позовної давності із Адміністративних правовідносин

Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень (штрафи ДАІ)

3 місяці з дня винисення

Ст. 303 КУпАП

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи

6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів

Ч. 2 ст. 99 КАСУ

У справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби

1 місяць

Ч. 3 ст. 99 КАСУ

Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком

1 місяць з дня, коли позивач дізнався про рішення суб’єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень

Ч. 4 ст. 99 КАСУ

Для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів

1 місяць

Ч. 5 ст. 99 КАСУ

За вимоги про відшкодування ядерної шкоди (справи інвалідів Чорнобиля)

30 років3 з моменту виникнення ядерного інциденту

Стаття VI Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, до якої приєдналася Україна 12.07.1996 р.

1 Відповідно до ст. 259 ЦКУ позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.

2 Відлік строку позовної давності починається з дня приймання роботи замовником (акт приймання-передачі виконаних робіт).

3 Майже ніколи не береться до уваги.

ДОДАТКОВО:

Закон України «Про Державну службу», зокрема ст. 78, передбачає, що оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення відбувається протягом 10 календарних днів після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення.

Джерело: юридичний ресурс Протокол

 • 88947

  Переглядів

 • 2

  Коментарі

 • 88947

  Переглядів

 • 2

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Слід зазначити, що в адміністративних правовідносинах не існує поняття строку позовної давності (до речі як у тих, які пов'язані із трудовими правовідносинами (окрім стягнення заробітної плати)).

  24.03.2021 17:42

  Слід зазначити, що не існує поняття строків позовної давності, оскільки така сама є строком. Та що не все неназване не існує)

  19.01.2024 01:12

  Яке по- вашому існує тоді поняття?

  29.01.2024 20:54

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст