Порядок здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину (Наказ від 15 листопада 2018р.)

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Порядок здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину (Наказ від 15 листопада 2018р.) - poryadok_zdiysnennya_organami_opiki_ta_pikluvannya_kontrolyu_za_tsilovim_vitrachannyam_alimentiv_na_ditinu_(nakaz_vid_15_listopada_2018r_)_5c73bb82d09d3.jpg

Користуйтеся консультацією: Присудження та порядок стягнення аліментів

Аналізуйте судовий акт: Право перевіряти цільове витрачання аліментів має у тому числі і суд (Святошинський райсуд № 759/9476/17 від 06.02.2018)

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2018 м. Київ № 1713

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 січня 2019 р. за N 102/33073

Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину

Відповідно до частини першої статті 186 Сімейного кодексу України, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину, що додається.

2. Директорату соціальних послуг та інтеграції (Гайдаржи Ю. І.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Чуркіну О. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Президента
України з прав дитини

М. Кулеба

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
15 листопада 2018 року N 1713

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 січня 2019 р. за N 102/33073

Порядок здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів на утримання дитини (аліментів) одним із батьків або іншим законним представником дитини, разом з яким вона проживає (далі - одержувач аліментів).

2. Контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюють органи опіки та піклування шляхом проведення інспекційних відвідувань одержувача аліментів.

3. Безпосереднє проведення інспекційного відвідування покладається на службу у справах дітей відповідної районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем проживання одержувача аліментів із залученням (за потреби) інших посадових осіб суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю (психолог, соціальний педагог, фахівець із соціальної роботи). Кількість посадових осіб, що проводять інспекційне відвідування, не може бути меншою ніж дві особи.

4. Підставою для проведення інспекційного відвідування одержувача аліментів є заява платника аліментів, подана до районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем проживання одержувача аліментів або до відповідної служби у справах дітей.

Для підтвердження сплати аліментів разом із заявою платник аліментів обов'язково подає розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців, виданий відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року N 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за N 489/20802, а також відомості про місце проживання отримувача аліментів. У разі повторного впродовж року звернення платника аліментів із заявою про проведення інспекційного відвідування подається розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за період, що минув з дати проведення попереднього інспекційного відвідування.

У разі якщо аліменти на дитину сплачуються не за рішенням суду (за домовленістю між батьками дитини, договір між батьками про сплату аліментів на дитину) платник аліментів надає копії інших документів, що підтверджують сплату аліментів на дитину та їх розмір.

Наявність заборгованості зі сплати аліментів є підставою для відмови платнику аліментів у проведенні інспекційного відвідування одержувача аліментів.

5. Інспекційне відвідування проводиться впродовж 30 календарних днів з дати надходження заяви платника аліментів.

6. Одержувач аліментів обов'язково інформується про проведення інспекційного відвідування шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 7 календарних днів до запланованого дня його проведення з подальшим узгодженням дати та часу візиту засобами телефонного та/або електронного зв'язку (за можливості).

У рекомендованому листі одержувач аліментів попереджається про адміністративну відповідальність, передбачену статтею 18850 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за створення ним перешкод у проведенні інспекційного відвідування.

7. У разі наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють проведення інспекційного відвідування, за умови їх подальшого підтвердження копією відповідного документа (у зв'язку з хворобою дитини та/або одержувача аліментів, перебуванням його та/або дитини на лікуванні у закладі охорони здоров'я, службовому відрядженні, виїздом разом з дитиною на оздоровлення та відпочинок, зокрема за кордон, тощо) строк проведення інспекційного відвідування може бути подовжено, але не більше ніж до 45 календарних днів від дати надходження заяви про його проведення.

У разі неможливості проведення інспекційного відвідування у встановлений строк платник аліментів інформується про це із зазначенням причини, внаслідок якої інспекційне відвідування не проведено. У такому разі платник аліментів може повторно звернутися із заявою про його проведення.

8. У ході проведення інспекційного відвідування здійснюється обстеження умов проживання дитини з метою визначення рівня задоволення її індивідуальних потреб. При цьому береться до уваги розмір аліментів, що сплачуються на дитину.

9. У разі якщо розмір аліментів, що сплачується на дитину, не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку (на кожну дитину) оцінюється рівень забезпечення базових потреб дитини, а саме: забезпечення харчуванням, необхідними ліками у разі потреби, одягом та взуттям відповідно до сезону, іграшками та іншими засобами для розвитку та навчання дитини відповідно до її віку.

10. У разі якщо розмір аліментів складає понад два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку (на кожну дитину), підтвердженням цільового використання аліментів на дитину можуть бути: наявність облаштованих відповідними меблями та речами місць для сну та відпочинку дитини; її розвитку та навчання; приміщень для прийняття їжі та санітарно-гігієнічних потреб; обладнання для занять спортом; музичних інструментів; відвідування дитиною навчальних курсів, гуртків та секцій; відкриття на ім'я дитини банківського рахунку; витрати на оздоровлення та лікування дитини, придбання засобів реабілітації тощо.

11. Під час проведення інспекційного відвідування звертається увага на зовнішній вигляд дитини, її загальний стан та самопочуття, інші ознаки, що можуть свідчити про неналежний рівень задоволення її індивідуальних потреб з урахуванням віку, статі, стану здоров'я, особливостей розвитку (хворобливий вигляд, невідповідність ваги та зросту віку дитини, занедбаність, відсутність продуктів харчування тощо).

12. У разі якщо дитина досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку, проводиться бесіда з дитиною з метою з'ясування рівня задоволення її індивідуальних потреб, зокрема у харчуванні, забезпеченні необхідним одягом, іншими речами та засобами, необхідними для її належного догляду та розвитку.

13. У разі якщо під час обстеження умов проживання дитини не вдалося об'єктивно з'ясувати стан задоволення її індивідуальних потреб, служба у справах дітей може звернутися із запитами:

до закладів освіти, охорони здоров'я або соціального забезпечення, у яких дитина отримує відповідні послуги, щодо стану здоров'я дитини (зокрема, спричиненого наявністю чи відсутністю належного харчування, забезпеченням її необхідними ліками у разі потреби тощо), наявності у дитини необхідного для навчання та виховання приладдя, одягу відповідно до віку та сезону, отримання за потреби соціальних та інших послуг, у тому числі платних;

до надавачів житлово-комунальних послуг щодо стану їх оплати за місцем проживання дитини.

14. Чеки, квитанції, довідки та інші документи для підтвердження цільового використання коштів одержувач аліментів може надати виключно за власним бажанням та за умови їх наявності.

Також виключно за власним бажанням одержувач аліментів може надати письмове пояснення щодо цільового використання аліментів, яке долучається до висновку за результатами проведення інспекційного відвідування.

15. Протягом 5 робочих днів після проведення інспекційного відвідування складається висновок за результатами інспекційного відвідування щодо цільового витрачання аліментів на дитину за формою згідно із додатком до цього Порядку, копії якого, завірені в установленому порядку, надсилаються рекомендованими листами з повідомленням про вручення платнику та одержувачу аліментів. У разі неотримання копії висновку поштою платник та одержувач аліментів мають право звернутися за його отриманням до служби у справах дітей.

16. У разі повторного звернення платника аліментів про проведення інспекційного відвідування таке відвідування проводиться не раніше ніж через три місяці з дати проведення попереднього інспекційного відвідування.

17. У разі виявлення за результатами проведеного інспекційного відвідування ознак, що можуть свідчити про нецільове витрачання аліментів, платник аліментів відповідно до статті 186 Сімейного кодексу України має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

Генеральний директор Директорату
соціальних послуг та інтеграції

Ю. Гайдаржи


Додаток
до Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину
(пункт 15)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник служби у справах дітей

(П. І. Б.)

(підпис)
___ 20__ р.

Висновок
за результатами інспекційного відвідування щодо цільового витрачання аліментів на дитину

на ,
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
яка проживає за адресою

Посадовими особами

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи)

у присутності
(прізвище, ім'я, по батькові матері/батька, іншого законного представника дитини, який є одержувачем аліментів)

(прізвище, ім'я, по батькові іншої особи, яка присутня під час проведення інспекційного відвідування)

___ 20__ року

було проведено інспекційне відвідування щодо цільового витрачання аліментів на дитину.

Розмір аліментів на дитину

не перевищує двох прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку;

перевищує два прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку.

Під час інспекційного відвідування встановлено, що:

одержувач аліментів забезпечує базові індивідуальні потреби дитини;

одержувач аліментів не забезпечує потреб дитини (зазначити, яких);

Документальне підтвердження цільового використання коштів (надається за бажанням одержувача аліментів)

одержувач аліментів надав для ознайомлення чеки, квитанції, довідки та інші документи (зазначити, які саме) для підтвердження цільового використання коштів


За результатами бесіди з дитиною (у разі її проведення) з'ясовано, що:


Висновок щодо цільового витрачання аліментів на дитину:

одержувач аліментів забезпечує потреби дитини відповідно до суми коштів, сплачених на дитину платником аліментів, розмір яких становить понад два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку (на кожну дитину);

одержувач аліментів не забезпечує потреб дитини відповідно до суми коштів, сплачених на дитину платником аліментів, розмір яких становить понад два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку (на кожну дитину).

Підписи посадових осіб, які брали участь в інспекційному відвідуванні:

1.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

2.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

___ 201_ р.

3848
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0