Головна Блог ... Консультації від юристів Алгоритм оформлення відстрочки від призову по догляду - за пп. 9, 13 та 14 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Алгоритм оформлення відстрочки від призову по догл...

Алгоритм оформлення відстрочки від призову по догляду - за пп. 9, 13 та 14 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Відключити рекламу
 - 4eb79d48910642fbf3b39001a81df793.jpg

Автор алгоритму: адвокат Дар'я Тарасенко

Нагадаю, що підстави для відстрочки звучать так

п. 9️- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду

п. 1️3 - які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю

П. 14 - члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім’ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я). У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення норма цього підпункту поширюється на членів сім’ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи.

Щодо п. 9. Даний пункт Закону по суті містить підстави для відстрочки в 2 варіаціях:

- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю

- зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір’ю дружини (чоловіка).

При цьому в першому випадку Закон не визначає умови щодо відсутності інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд – син/батько/чоловік має право на відстрочку за самим фактом постійного догляду без додаткових умов.

Натомість зять, який здійснює постійний сторонній догляд за хворою тещою чи тестем, має право на відстрочку за наявності одночасно двох умов:

1) його дружина сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії, або померла (загинула), або визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, або оголошена померлою,

2) батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд.

Проте, формулювання Постанови КМУ 560 перелічує документи для обох варіацій, через що може скластись хибна думка, що доводити відсутність інших осіб, які зобов’язані і можуть здійснювати догляд, потрібно для будь-якого випадка за цим пунктом, що було б порушенням Закону.

Щодо п. 13. По суті п. 13 об’єднує в собі 3 варіації:

1) Військовозобов’язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати.

2) Військовозобов’язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, за умови наявності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати, але ці особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі).

3) Військовозобов’язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім осіб, визначених Законом) і за наявністю декількох військовозобов’язаних осіб, які зобов’язані утримувати, та виборі особою з інвалідністю для догляду відповідного військовозобов’язаного.

При цьому для варіантів 1 та 2 Закон не встановлює вимоги про здійснення догляду.

Догляд вимагається лише для третього варіанту – і немає вимоги, щоб такий догляд мав характер постійного.

Відповідно, вимога про подачу документального підтвердження здійснення догляду для всіх інших випадків, крім випадку вибору для догляду одного з військовозобов’язаних (варіант 3) суперечило б Закону

Наводжу алгоритм оформлення відстрочки для цих підстав згідно Постанови КМУ 560:

Крок 1️. Зібрати необхідні документи (для подачі до ТЦК раджу зробити нотаріально засвідчені копії):

Для п. 9:

Документи, що підтверджують родинні відносини (для чоловіка – свідоцтво про шлюб, для сина – свідоцтво про народження і т.д.)

Документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншим працездатним членом сім’ї, який зобов’язаний здійснювати догляд – ОДИН з таких документів:

- -висновок МСЕК чи ЛКК про потребу іншого працездатного члена сім’ї в постійному догляді

- довідка про смерть такого члена сім’ї,

- рішення суду про визнання його безвісно відсутнім

- рішення суду про оголошення померлим

- витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин)

По кожному з таких осіб – документ, що підтверджує їх родинні відносини з особою, що потребує догляду.

Наполягаю на тому, що такі документи потрібні виключно для випадку догляду зятем за тещою чи тестем. Але також попереджаю, що ТЦК та СП може дотримуватись іншої позиції.

Порада: для відстрочки чоловіка/батька/сина за цією підставою додатково підготувати письмові пояснення про те, що наявність чи відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд, не має значення.

Документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд – якщо він є.

Документ, що підтверджує потребу в постійному догляді – довідка МСЕК з відповідним записом або висновок ЛКК.

Для п. 13:

Документи, що підтверджують родинні зв’язки:

ОДИН із документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, здійснювати догляд за ними:

- інвалідність такої особи,

- її потребу у постійному догляді,

- перебування під арештом (крім домашнього арешту),

- відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі

По кожному з таких осіб – документ, що підтверджує їх родинні відносини з особою з інвалідністю.

Для особи, яка потребує догляду, — ОДИН з таких документів:

- довідка МСЕК

- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус

- пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності

Документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд – якщо він є.

Для п. 14:

Документи, що підтверджують родинні зв’язки

По кожному з родичів першого ступеня споріднення (батьки, її чоловік або дружина, діти такої особи, у тому числі усиновлені) - ОДИН із документів, що підтверджує їх неможливість здійснювати догляд за особами з інвалідністю I або II групи:

- Документ про інвалідність такої особи,

- Висновок ЛКК про потребу у постійному догляді

- Документ про перебування під арештом (крім домашнього арешту), відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі

По кожному з таких осіб – документ, що підтверджує їх родинні відносини з особою з інвалідністю.

Ті ж документів для родичів другого ступеня споріднення - якщо відстрочку оформлює родич третього ступеня споріднення

ОДИН із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду:

- довідка МСЕК

- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус

- пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності

- довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Висновок ЛКК про потребу в постійному догляді (якщо такої інформації немає в довідці МСЕК)

Документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд – якщо він є.

Якщо маєте довідку про отримання компенсації, переходьте одразу по кроку 5.

Крок 2️.

Якщо немає документа про отримання компенсації за догляд, необхідно отримати акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) згідно додатку 8 до Постанови КМУ 560.

Зверніть увагу! Це не той акт, який отримували для перетину кордону! Акт для перетину кордону не підходить для оформлення відстрочки!

Чи потрібно отримувати цей акт, якщо, скажімо, відстрочку оформлює єдиний син?

Я вважаю, що ні. Але комісія може вважати інакше. Отримувати цей акт чи готуватись до спору із ТЦК та СП – вирішувати вам!

На даний момент формування відповідних комісій та налагодження їх роботи досі триває, тому раджу таку послідовність дій:

1 В місцевій раді за місцем проживання військовозобов’язаного і особи, за якої він доглядає, дізнатись, чи визначений орган, який видає такий акт.

2 У визначеного для видачі акту органі дізнатись:

- Чи затверджена форма заяви

- Чи визначений перелік необхідних документів

- Чи вимагає комісія для складання акту матеріали перевірки з ТЦК та СП.

На останньому зупинюсь. Згідно п. 61 Постанови КМУ 560 комісія видає акт на підставі заяви військовозобов’язаного та матеріалів перевірки, надісланих ТЦК та СП. Матеріали перевірки надсилаються на підставі звернення військовозобов’язаного. Втім, на практиці деякі комісії видають акти і без цих матеріалів, що позбавляє необхідності зайвий раз звертатись до ТЦК та СП.

3 Якщо форма заяви затверджена – скласти заяву за їх формою. Якщо ні – раджу скористатись моїм зразком

 До ___________________________________ 

громадянина _____________________________ 

(власне ім’я та прізвище) 

Індивідуальний податковий номер _____________________________________ адреса місця проживання _______________ _____________________________________ адреса електронної пошти _____________________________________ 

контактний номер телефону _____________ 

 

ЗАЯВА 

Я, ________________________________________________________________, (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дата народження) 

повідомляю, що здійснюю догляд за своїм __________________ (родинні відносини) ______________________________________________________________ (ПІБ) за адресою ___________________________________________________.

На підставі абзацу ___ частини ___ статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” я не підлягаю призову на військову службу під час мобілізації. 

На виконання п. 61 Постанови КМУ від 16 травня 2024 р. № 560 “Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період”, прошу скласти акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду).

Додатки

______________________________________________________________________________

___ ___________ 20___ р.                            _________________________________ 

(дата)                                                                                                                                                             (підпис) 

_________________________________ 

(власне ім’я та прізвище) 

Якщо необхідні документи визначені – зібрати ці документи. Якщо ні – раджу подавати копії документів з кроку 1.

Подати заяву із додатками до комісії зі складання акту, на вашому примірнику заяви попросити поставити відмітку про прийом заяви.

Крок 3️.

Цей крок залежить від того, що ви з’ясували на кроці 2 - чи вимагає комісія для складання акту матеріали перевірки з ТЦК та СП.

Якщо не вимагає – на цьому етапі ви просто очікуєте акту.

Якщо вимагає – звертаєтесь до ТЦК та СП із такими документами:

Заява з проханням провести перевірку та направити матеріали на комісію для видачі акту – зразок такої заяви такий:

 До ___________________________________ 

(назва територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відокремленого відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувальних органів України) районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відокремленого відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувальних органів України) 

громадянина _____________________________ 

(власне ім’я та прізвище) 

Індивідуальний податковий номер _____________________________________ адреса місця проживання _______________ _____________________________________ адреса електронної пошти _____________________________________ 

контактний номер телефону _____________ 

ЗАЯВА 

Я, ________________________________________________________________, (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дата народження) 

повідомляю, що здійснюю догляд за своїм __________________ (родинні відносини) ____________________________________ (ПІБ) і на підставі абзацу ___ частини ___ статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” не підлягаю призову на військову службу під час мобілізації. 

На виконання п. 61 Постанови КМУ від 16 травня 2024 р. № 560 “Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період”, прошу провести перевірку та направити матеріали за результатом перевірки до _________________________________________________________________ (назва органу, повноважного видавати акт) 

для складання останнім акту про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду).

Додаток 

Заява хворого _______________ згідно абз. 1 п. 61 Постанови КМУ 560.

___ ___________ 20___ р.                            _________________________________ 

(дата)                                                                                                                                                             (підпис) 

_________________________________ 

(власне ім’я та прізвище) 

До заяви обов’язково прикладаєте:

Заяву самого хворого, зразок ось такий

 До _______________________ ТЦК та СП

ПІБ _______________________________

РНОКПП __________________________

Адреса ____________________________

ЗАЯВА

На виконання вимог п. 61 Постанови КМУ від 16 травня 2024 р. № 560  підтверджую відсутність  інших осіб, крім мого _________________ _________________________________________, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані мене утримувати, чи інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд за мною.

“_____” ________ 2024 р.       _________________ /___________________________/

 

Якщо відстрочка за останнім реченням п. 13 – додатково заяву особи з інвалідністю за затвердженою формою

                                                                               Керівникові

___________________________________ 

(назва територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відокремленого відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувальних органів України) районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відокремленого відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувальних органів України) 

громадянина _____________________________ 

(власне ім’я та прізвище) 

Індивідуальний податковий номер _____________________________________ адреса місця проживання _______________ _____________________________________ адреса електронної пошти _____________________________________ 

контактний номер телефону _____________ 

ЗАЯВА 

Я, ___________________________________________”______” ______ р.н., (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дата народження) цією заявою підтверджую, що із числа військовозобов’язаних членів моєї сім’ї першого ступеня споріднення  для свого утримання (догляду) обираю ________________________________________, РНОКПП__________________,

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження,реєстраційний номер облікової картки платника податків*)

який (яка) доводиться мені ____________________________________.

___ ___________ 20___ р.                            _________________________________ 

(дата)                                                                                                                                                             (підпис) 

_________________________________ 

(власне ім’я та прізвище) .

 

Копію заяви, яку ви подали на комісії з видачі акту, з відміткою про прийом у вас такої заяви.

Крок 4️.

Отримуєте акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)

Крок 5️.

Подаєте до ТЦК та СП:

Заяву про оформлення відстрочки за затвердженою формою!

  Голові комісії ___________________________________ 

(назва територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відокремленого відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувальних органів України) районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відокремленого відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувальних органів України) 

громадянина _____________________________ 

(власне ім’я та прізвище) 

Індивідуальний податковий номер _____________________________________ адреса місця проживання _______________ _____________________________________ адреса електронної пошти _____________________________________ 

контактний номер телефону _____________ 

ЗАЯВА 

Я, ___________________________________________”______” ______ р.н., , (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дата народження) 

повідомляю, що є особою, яка на підставі абзацу(за наявності)_____ пункту _____  частини ___ статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. На підставі викладеного прошу розглянути мою заяву та оформити мені у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560, довідку про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Про результати розгляду заяви та прийняте рішення прошу повідомити мені письмово за адресою, що зазначена у заяві. 

Додаток 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 (засвідчені копії документів, що підтверджують право на відстрочку) 

___ ___________ 20___ р.                            _________________________________ 

(дата)                                                                                                                                                             (підпис) 

_________________________________ 

(власне ім’я та прізвище)

Документи з кроку 1

Акт з кроку 4 (крім випадку, коли маєте довідку про отримання компенсації)

Крок 6️.

Очікуєте на рішення комісії.

Автор консультації: адвокат Дар'я Тарасенко

Джерело: ТГ канал

 

 • 29794

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 29794

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні консультації

  Дивитись всі консультації
  Дивитись всі консультації
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст