Головна Сервіси для юристів Постанови КМУ Про внесення змін до Правил користування послугами поштового зв'язку

Про внесення змін до Правил користування послугами поштового зв'язку | від 15-09-2002 - 1515-2000-п

                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 жовтня 2000 р. N 1515
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1155 ( 1155-2002-п ) від 17.08.2002 )
Про внесення змін до Правил користування
послугами поштового зв'язку

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Правил користування послугами поштового
зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
22 грудня 1997 р. N 1446 ( 1446-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 52, с. 109), виклавши їх у редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 1997 р. N 1446 ( 1446-97-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 2000 р. N 1515)
ПРАВИЛА
надання послуг поштового зв'язку
Загальні положення
1. Ці Правила, розроблені відповідно до Законів України "Про
зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 )
та актів Всесвітнього поштового союзу, визначають порядок надання
послуг поштового зв'язку, права та обов'язки підприємств
(операторів) поштового зв'язку і споживачів послуг поштового
зв'язку та регулюють відносини між ними.
2. Дія Правил поширюється на підприємства (операторів)
поштового зв'язку України всіх форм власності, які згідно із
законодавством надають споживачам послуги поштового зв'язку.
3. У цих Правилах вживаються такі основні поняття:
абонементна скринька - скринька із засобами для запобігання
несанкціонованому доступу, яка встановлюється в об'єктах поштового
зв'язку і орендується адресатом на визначений термін для одержання
на його ім'я поштових відправлень, поштових переказів, періодичних
друкованих видань;
абонентська поштова шафа - спеціальна шафа із поштовими
абонентськими скриньками із засобами для запобігання
несанкціонованому доступу, яка встановлюється у під'їздах,
вестибюлях житлових та адміністративних будинків для одержання
адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих
видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових
відправлень;
адресат (одержувач) - фізична або юридична особа, якій
адресується поштове відправлення, поштовий переказ;
бандероль - поштове відправлення з друкованими виданнями,
діловими паперами, предметами культурно-побутового та іншого
призначення, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені
цими Правилами;
відправник - особа, яка здає для пересилання поштове
відправлення, поштовий переказ;
відправлення електронною поштою - письмове повідомлення,
одержане від відправника у фізичному або електронному вигляді та
доставлене адресату у фізичному або електронному вигляді;
відправлення міжнародної прискореної пошти "EMS"- міжнародне
відправлення з документами чи товарним вкладенням, приймання,
обробка, пересилання та доставка (вручення) якого здійснюється
прискореним способом;
внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю - листи,
бандеролі, посилки, прямі контейнери, вкладення яких оцінюється
відправником;
внутрішні поштові відправлення "Експрес" - поштові
відправлення, що приймаються, обробляються, пересилаються,
доставляються (вручаються) адресатам в межах України прискореним
способом;
державне підприємство (національний оператор) поштового
зв'язку - підприємство (оператор) поштового зв'язку, яке в
установленому порядку надає універсальні послуги поштового зв'язку
на всій території України і якому надаються виключні права на
провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг
поштового зв'язку;
дрібний пакет - міжнародне рекомендоване поштове відправлення
із зразками товарів, дрібними предметами подарункового та іншого
характеру, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені
цими Правилами;
звичайне поштове відправлення - поштове відправлення
(посилка, прямий контейнер), яке приймається до пересилання без
оцінювання вкладення з видачею відправникові квитанції і врученням
адресату під розписку;
лист - поштове відправлення у вигляді поштового конверта з
вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу
якого встановлено цими Правилами;
маркований конверт (маркована картка) - стандартний поштовий
конверт (стандартна поштова картка) з надрукованою на ньому (ній)
поштовою маркою;
маркувальна машина - пристрій, призначений для нанесення на
письмову кореспонденцію відбитку державного знака, що підтверджує
оплату послуг поштового зв'язку, дату приймання та іншу
інформацію;
міжнародний купон для відповіді - спеціальний знак
Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу, віддрукований на
папері з водяними знаками, яким можна замінити поштові марки з
розрахунку оплати одного простого міжнародного листа масою до 20
грамів, що пересилається авіатранспортом;
міжнародне поштове відправлення з оголошеною цінністю -
поштове відправлення з вкладенням цінних паперів, документів або
цінних предметів, розміри і маса яких встановлені цими Правилами;
міжнародне поштове відправлення "З посильним" - міжнародне
поштове відправлення, доставка якого адресату провадиться кур'єром
в терміновому порядку;
мішок "М" - міжнародне поштове відправлення, в якому
пересилаються книжки, газети, журнали та інші друковані видання;
нероздане поштове відправлення (невиплачений поштовий
переказ) - поштове відправлення (поштовий переказ), що протягом
установленого терміну з будь-яких причин не видане (невиплачений)
адресату або відправнику;
об'єкти поштового зв'язку - поштамти, центри обробки та
перевезення пошти, зональні вузли, вузли поштового зв'язку,
відділення поштового зв'язку, пункти поштового зв'язку та інші
підрозділи, задіяні у єдиному виробничо-технологічному процесі з
надання послуг поштового зв'язку;
переказ грошових коштів (поштовий переказ) - послуга
поштового зв'язку щодо виконання доручення споживача на
пересилання та виплату зазначеної ним суми грошей адресату;
пересилання поштових відправлень (поштових переказів) -
сукупність операцій з приймання, обробки, перевезення та доставки
(вручення) поштових відправлень (поштових переказів);
підприємство (оператор) поштового зв'язку - суб'єкт
підприємницької діяльності, який в установленому порядку надає
послуги поштового зв'язку;
письмова кореспонденція - прості та рекомендовані листи,
поштові картки, бандеролі, секограми та дрібні пакети;
повідомлення про вручення - повідомлення, яким об'єкт
поштового зв'язку доводить до відома відправника про дату та
прізвище особи, якій вручено поштове відправлення;
посилка - поштове відправлення з предметами
культурно-побутового та іншого призначення, дозволеними до
пересилання, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені
цими Правилами;
поштова абонентська скринька - спеціальна скринька із
засобами для запобігання несанкціонованому доступу, призначена для
одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних
друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих
поштових відправлень (поштових переказів);
поштова картка - поштове відправлення у вигляді стандартного
бланка, що містить відкрите письмове повідомлення;
поштова марка - державний знак, виготовлений у встановленому
порядку із зазначенням його номінальної вартості та країни, який є
засобом оплати послуг поштового зв'язку, що надаються державним
підприємством поштового зв'язку (національним оператором);
поштова скринька - скринька із засобами для запобігання
несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях
і призначена для збирання від відправників простих листів і
поштових карток;
поштові відправлення - листи, поштові картки, бандеролі,
секограми, дрібні пакети, міжнародні відправлення з оголошеною
цінністю, посилки, прямі поштові контейнери, оформлені відповідно
до цих Правил;
поштові відправлення з післяплатою - поштові відправлення з
оголошеною цінністю, при поданні яких відправник доручає об'єкту
поштового зв'язку стягнути встановлену ним суму з адресата і
переслати за зворотною адресою;
поштовий індекс - код поштової адреси у вигляді умовного
цифрового позначення об'єктів поштового зв'язку, в тому числі
сільських населених пунктів, в яких відсутні відділення зв'язку;
поштовий конверт - конверт для пересилання письмового
повідомлення, виготовлений відповідно до вимог діючого стандарту;
прості поштові відправлення - поштові відправлення, що
приймаються без видачі квитанції і доставляються (вручаються)
адресату без розписки;
прямий поштовий контейнер під пломбою (печаткою) відправника
(прямий контейнер) - контейнер, в якому дозволяється відправка
товарів фізичними та юридичними особами у спрощеній упаковці;
реєстровані поштові відправлення - усі види поштових
відправлень, що приймаються з видачею квитанції відправнику і
доставляються (вручаються) адресату під розписку;
секограми - письмові повідомлення, написані секографічним
способом, друковані видання для сліпих, кліше із знаками
секографії, що подаються у відкритому вигляді, а також звукові
записи та спеціальний папір, призначені виключно для сліпих за
умови, що вони відправляються офіційно визнаними установами для
сліпих або на їхню адресу;
спеціальне право запозичення (СПЗ) - умовна розрахункова
одиниця Міжнародного валютного фонду, яка застосовується країнами
- членами Всесвітнього поштового союзу для визначення тарифу на
поштові відправлення;
тариф на послуги поштового зв'язку - встановлений нормативним
документом розмір плати за надання послуг поштового зв'язку;
універсальні послуги - перелік обов'язкових послуг поштового
зв'язку загального користування, які надаються на всій території
України.
4. Підприємства (оператори) поштового зв'язку надають
споживачам послуги поштового зв'язку відповідно до законодавства
України, актів Всесвітнього поштового союзу та провадять іншу
підприємницьку діяльність в установленому порядку.
Державне підприємство поштового зв'язку (національний
оператор) забезпечує надання універсальних послуг поштового
зв'язку на всій території країни.
До універсальних послуг належать пересилання простих та
рекомендованих поштових карток, листів, бандеролей та посилок без
оголошеної цінності масою до 10 кілограмів.
5. Біля входу до об'єкта поштового зв'язку повинна
розміщуватися вивіска із зазначенням його найменування і режиму
роботи, поштового індексу, а також встановлюватися поштова
скринька. У міських об'єктах поштового зв'язку, які працюють за
змінним графіком (з обідньою перервою або вихідним днем), крім
режиму роботи, повинна міститися інформація про місцезнаходження
найближчого об'єкта поштового зв'язку, що надає послуги за іншим
режимом роботи.
В операційному залі об'єкта поштового зв'язку також
встановлюється поштова скринька, міститься інформація із
зазначенням переліку видів послуг поштового зв'язку, поштових
індексів, порядку адресування поштових відправлень, їх розмірів та
граничної маси, тарифів на послуги поштового зв'язку, предметів,
заборонених до пересилання, строків проходження і доставки
поштових відправлень, відомостей про матеріальну відповідальність
підприємства (оператора) поштового зв'язку перед споживачами
послуг поштового зв'язку за невиконання чи неналежне виконання
послуг, та споживачів перед підприємством (оператором) поштового
зв'язку за порушення цих Правил, переліку адрес і номерів
телефонів вищестоящої організації об'єкта поштового зв'язку та
відповідних органів, уповноважених здійснювати захист прав
споживачів.
У кожному об'єкті поштового зв'язку має бути книга
пропозицій, заяв і скарг, яка видається на першу вимогу споживача
послуг поштового зв'язку.
Об'єкти поштового зв'язку повинні мати контрольно-гербову
печатку, страхову печатку, календарний штемпель, у тому числі
спеціальний поштовий штемпель, накатний пристрій, металеву
пластину з вигравіруваним найменуванням об'єкта поштового зв'язку,
кліше маркувальної машини, порядок застосування яких визначається
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі
зв'язку.
Режим роботи об'єкта поштового зв'язку встановлюється за
погодженням з місцевими органами виконавчої влади або органами
місцевого самоврядування.
6. Для одержання споживачами поштових відправлень,
періодичних друкованих видань в операційних залах об'єктів
поштового зв'язку можуть встановлюватись абонементні скриньки.
Для одержання абонементних скриньок у користування за
встановлену абонементну плату фізичні особи подають відповідну
заяву на ім'я керівника об'єкта поштового зв'язку із зазначенням
терміну абонування та своєї адреси і пред'являють паспорт з
відміткою про реєстрацію (прописку) постійного місця проживання за
відповідною адресою або документ, що його замінює. Юридичні особи
подають заяву із зазначенням терміну абонування.
Не допускається користування однією абонементною скринькою
кількома адресатами та передача її в період абонування в
користування іншій особі.
Установлення в абонементних скриньках нового замка або заміна
ключа, а також ремонт замка або самої скриньки у разі їх
пошкодження з вини абонента провадяться за його рахунок об'єктами
поштового зв'язку або самим абонентом за його бажанням.
7. Після закінчення терміну абонування або у разі відмови
абонента від подальшого користування абонементною скринькою вона
може бути надана в користування іншому абоненту не раніше, ніж
через місяць з моменту подання заяви про відмову. Поштові
відправлення, що надходять після подання заяви про відмову,
повертаються на адресу відправника, а у разі відсутності зворотної
адреси зберігаються як нероздані поштові відправлення.
8. Для збирання простих листів і поштових карток у містах та
інших населених пунктах, а також на залізничних станціях, в
аеропортах, морських і річкових портах, на пристанях,
автовокзалах, автостанціях, стоянках пересувних відділень зв'язку
державним підприємством поштового зв'язку (національним
оператором) встановлюються поштові скриньки.
9. На поштових скриньках повинні зазначатися: логотип, що
визначає належність до державного підприємства поштового зв'язку
(національного оператора), номер, година останнього виймання
кореспонденції, а в сільській місцевості - також поштовий індекс,
дні, коли проводиться виймання. На поштових скриньках,
встановлених в операційних залах об'єктів поштового зв'язку, їх
номери не зазначаються.
10. Поштові відправлення поділяються на внутрішні, що
пересилаються в межах України, та міжнародні, що приймаються для
пересилання за межі України, надходять до України, а також
пересилаються через територію України транзитом.
Внутрішні та міжнародні поштові відправлення поділяються на
категорії залежно від технології приймання, обробки, пересилання,
доставки (вручення):
прості;
рекомендовані;
з оголошеною цінністю;
звичайні.
До внутрішніх поштових відправлень (поштових переказів)
належать:
листи (прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю);
поштові картки (прості, рекомендовані);
бандеролі (прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю);
секограми (прості, рекомендовані);
посилки (звичайні, з оголошеною цінністю);
прямі контейнери (звичайні, з оголошеною цінністю);
поштові перекази (прості, телеграфні, електронні).
Для окремих відправників і адресатів встановлені такі розряди
поштових відправлень:
урядові, до яких належать поштові відправлення, що
відправляються посадовими особами, зазначеними у додатку;
військові, до яких належать поштові відправлення, що
відправляються і одержуються військовими частинами та їх особовим
складом.
11. Внутрішні поштові відправлення поділяються на місцеві та
іногородні.
12. Реєстровані поштові відправлення (крім прямих
контейнерів), поштові перекази можуть прийматися з повідомленням
про вручення (простим, рекомендованим, телеграфним, електронною
поштою).
Рекомендовані поштові картки, а також листи, бандеролі
(рекомендовані, з оголошеною цінністю) з відміткою "Вручити
особисто" приймаються з рекомендованим або телеграфним
повідомленням про вручення.
Реєстровані поштові відправлення, поштові перекази на адресу
військовослужбовців строкової служби можуть прийматися з простим
або рекомендованим повідомленням про вручення.
Судові повістки приймаються від судових органів
рекомендованими листами з відміткою "Судова повістка" з
повідомленням про вручення (простим або рекомендованим).
Міжнародні реєстровані поштові відправлення можуть прийматися
тільки з простими повідомленнями про вручення.
Повідомлення про вручення повинно бути доставлене за вказаною
відправником адресою.
Поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися
з післяплатою.
Поштові відправлення можуть прийматися до пересилання
прискореним способом з відміткою "Експрес".
Поштові відправлення можуть прийматися до пересилання
наземним та авіатранспортом.
Поштові перекази залежно від способу пересилання можуть бути
прості, телеграфні та електронні.
13. Внутрішні поштові відправлення обробляються,
пересилаються та доставляються (вручаються) в терміни, визначені
нормативними актами.
14. На прийняті реєстровані поштові відправлення відправникам
видається чек касового апарата або квитанція з квитанційної
книжки. У разі видачі квитанції з квитанційної книжки на
зворотному боці квитанції проставляється календарний штемпель.
15. Внутрішні поштові відправлення повинні мати такі розміри
і граничну масу:
------------------------------------------------------------------ Вид відправлення |Гранична| Розмір в упаковці, міліметрів | маса, | | кіло- | |грамів | ------------------------------------------------------------------ Листи 2 110 х 220, 114 х 162, 114 х 229,
162 х 229, 229 х 324
Поштові картки 105 х 148
Бандеролі: максимальний:
прості, рекомендовані, 2 450 - в одному з трьох вимірів
з оголошеною цінністю (довжина, ширина, висота), а
згорнутих трубкою: 700 - з вкладенням однієї 3 завдовжки і 150 - у діаметрі
книжки
Секограми 7 в окремих випадках бандеролі
можуть прийматися завдовжки до
1500, якщо вкладення не можна
перегинати (карти, схеми тощо)
мінімальний:
100 - в одному вимірі і не менш
як 50 - в другому вимірі
(будь-якої мінімальної товщини),
а згорнутих трубкою: 100 -
завдовжки і 50 - у діаметрі
Посилки:
звичайні, з оголошеною 10 максимальний:
цінністю
великовагові 30 500 х 500 х 400
з одягом громадян, 15 приймаються окремі посилки з
призваних на строкову предметами завдовжки до 2000,
військову службу периметр (довжина кола)
найбільшого поперечного перерізу
з кіноплівками 15 яких не перевищує 1500
з живими бджолами 8 мінімальний:
90 х 140 незалежно від товщини
Прямі контейнери нетто
320
--------------------- Примітки: 1. Листи в поштових конвертах розмірами 110 х 220,
114 x 162, 114 х 229 міліметрів належать до
стандартної письмової кореспонденції.
2. Допускається перевищення граничної маси посилки до
500 грамів.
3. Посилки, маса яких перевищує 10,5 кілограма,
вважаються великоваговими. Посилки, в яких одна із
сторін перевищує 500 х 500 х 400 міліметрів,
вважаються громіздкими.
4. Посилки, в тому числі громіздкі, маса яких перевищує
10,5 кілограма, приймаються і видаються у
відповідних об'єктах поштового зв'язку.
5. Посилки, в яких найбільша сторона не перевищує 300
міліметрів, а сума трьох вимірів - 500 міліметрів,
вважаються дрібними.
6. Приймання та видача прямих контейнерів провадиться в
об'єктах поштового зв'язку, які безпосередньо
здійснюють перевезення пошти, силами та засобами
відправників або адресатів, якщо на шляху прямування
не провадиться перевантаження. Зазначені вимоги
повинні відображатися у договорі.

16. До міжнародних поштових відправлень належать:
листи (прості, рекомендовані);
відправлення з оголошеною цінністю;
поштові картки (прості, рекомендовані);
бандеролі та мішки "М" (прості, рекомендовані);
секограми (прості, рекомендовані);
дрібні пакети;
поштові посилки (звичайні, з оголошеною цінністю);
відправлення міжнародної прискореної пошти "EMS".
Міжнародні поштові перекази пересилаються на підставі
укладених угод між країнами - членами Всесвітнього поштового
союзу.
Міжнародні поштові відправлення пересилаються і доставляються
в межах України у терміни, визначені нормативними актами для
внутрішніх поштових відправлень.
17. Міжнародні поштові відправлення приймаються до
пересилання наземним та авіатранспортом.
18. Поштові відправлення дипломатичних, консульських
представництв зарубіжних країн, міжнародних, міжурядових
організацій для пересилання в межах України, а також усіх інших
відправників на адреси зазначених установ та організацій
оформляються і оплачуються як внутрішні, але обробляються,
пересилаються і вручаються як міжнародні.
Прості листи масою до 20 грамів і поштові картки, які
відправляються на адресу працівників українських установ за
кордоном (посольств, консульств, торговельних представництв,
представництв при міжнародних організаціях тощо), приймаються,
оформляються і оплачуються як внутрішні.
19. Відправлення з оголошеною цінністю, поштові посилки
приймаються тільки до країн, зазначених у Керівництві з приймання
міжнародних поштових відправлень.
20. Міжнародні поштові відправлення повинні мати такі розміри
і граничну масу:
------------------------------------------------------------------ Вид відправлення |Гранична| Розмір в упаковці, міліметрів | маса, | | кіло- | |грамів | ------------------------------------------------------------------ Листи 2 110 х 220, 114 х 162, 114 х 229,
162 х 229
до 20 грамів - максимальна
товщина 5
Поштові картки 105 х 148
Відправлення з 2 максимальний:
оголошеною цінністю сума вимірів довжини, ширини і
товщини не повинна Бандеролі 5 перевищувати 900, а найбільший
вимір - 600. Сума довжини і Секограми 7 подвійного діаметра рулонів не
повинна перевищувати 1040, а Дрібні пакети 2 найбільший вимір - 900
мінімальний:
90 х 140, сума довжини і
подвійного діаметра рулонів -
170 (найбільший вимір не
повинен перевищувати 100)
Мішки "М" 15
Поштові посилки 20 будь-який вимір посилки не
повинен перевищувати 1050. Сума
розмірів довжини і найбільшого
кола у будь-якому напрямі (крім
довжини) не повинна перевищувати
2000
мінімальний:
90 х 140 незалежно від товщини.
Для громіздких посилок:
будь-який вимір посилки не
повинен перевищувати 1500, а
сума розмірів довжини і
найбільшого кола у будь-якому
напрямі (крім довжини) не
повинна перевищувати 3000
Відправлення 20 будь-який вимір не повинен
міжнародної перевищувати 1500. Сума розмірів
прискореної довжини і найбільшого кола у
пошти "EMS" будь-якому напрямі (крім
довжини) не повинна перевищувати
3000
------------------ Примітки: 1. Відправлення з оголошеною цінністю, що зовнішньо
виглядають як ящики, повинні відповідати додатковим
вимогам: ящики повинні бути виготовлені з дерева
(товщина стінок не менш як 8 міліметрів), металу або
пластмаси.
2. Крихкі, громіздкі посилки та посилки масою понад 10
кілограмів приймаються тільки до країн, зазначених у
Керівництві з приймання міжнародних поштових
відправлень.
3. Відправлення міжнародної прискореної пошти "EMS",
мішки "М" та громіздкі посилки приймаються тільки у
відповідних об'єктах поштового зв'язку.
Оплата послуг поштового зв'язку
21. Універсальні послуги поштового зв'язку оплачуються за
тарифами, встановленими уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі зв'язку.
Інші послуги, що надаються підприємствами (операторами)
поштового зв'язку, оплачуються за тарифами, що встановлюються цими
підприємствами (операторами).
22. Оплата послуг поштового зв'язку здійснюється на момент їх
замовлення готівкою у національній валюті України або шляхом
безготівкового розрахунку.
Плата за пересилання письмової кореспонденції підтверджується
наклеєними (надрукованими) на відправленнях поштовими марками або
нанесеними на них відбитками маркувальних машин, які прирівнюються
до державних знаків.
Як засіб оплати послуг поштового зв'язку за дозволом
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
зв'язку можуть використовуватися відбитки, здійснені друкарським
чи іншим способом штемпелювання, що підтверджують оплату послуг.
Вирізані з конвертів і поштових карток непогашені поштові
марки дійсні для оплати пересилання листів, поштових карток і
бандеролей у межах України.
Поштові марки наклеюються на поштовому конверті, поштовій
картці, бандеролі, повідомленні про вручення поштового
відправлення вгорі праворуч, окремо одна від одної.
Для оплати міжнародної кореспонденції можуть прийматися
міжнародні купони для відповіді, випущені Міжнародним бюро
Всесвітнього поштового союзу. На лицьовому боці вони можуть мати
календарний штемпель зарубіжної поштової установи або віддруковану
назву країни, яка продала купон.
Міжнародні купони для відповіді при поданні поштового
відправлення обмінюються на поштові марки України у такому
співвідношенні: один купон відповідає сумі оплати одного простого
міжнародного листа масою 20 грамів, що пересилається
авіатранспортом.
23. Поштові марки, вилучені з обігу, забруднені, пошкоджені,
погашені у будь-який спосіб, а також зарубіжні та не поштові марки
для оплати внутрішніх і міжнародних поштових відправлень не
приймаються.
Продані об'єктами поштового зв'язку поштові марки, марковані
конверти та картки поверненню та обміну не підлягають.
24. Зважування листів та бандеролей, що відправляються
юридичними особами, тарифікація і наклеювання поштових марок на
них є обов'язком відправників. За їх бажанням, за додаткову плату
ці послуги можуть надаватися працівниками об'єкта поштового
зв'язку.
25. Для оплати письмової кореспонденції, що пересилається
державним підприємством поштового зв'язку (національним
оператором), юридичні та фізичні особи можуть використовувати
маркувальні машини, які мають бути зареєстровані в об'єктах
поштового зв'язку за місцем їх обслуговування.
Застосування маркувальної машини допускається тільки після
укладення договору з об'єктом поштового зв'язку та внесення
власником машини авансу плати за пересилання письмової
кореспонденції.
26. Письмова кореспонденція з відбитками кліше маркувальної
машини здається тільки до об'єкта поштового зв'язку безпосередньо
за місцем обслуговування власника машини. У разі виявлення
невідповідності дати відбитка кліше маркувальної машини даті
здавання письмової кореспонденції вона повертається відправнику
для переоформлення.
Кореспонденція з відбитками кліше маркувальної машини,
опущена в поштову скриньку, за призначенням не відправляється, а
повертається відправнику, в разі відсутності адреси відправника
зберігається як нероздане поштове відправлення.
27. У межах України безоплатно пересилаються:
прості листи масою до 20 грамів і поштові картки, що
відправляються військовослужбовцям строкової служби;
прості листи масою до 20 грамів і поштові картки, що
відправляються військовослужбовцями строкової служби за наявності
на конверті або картці спеціального штампа. Без такого штампа
листи і поштові картки вручаються одержувачам після стягнення з
них відповідної плати згідно з діючими тарифами;
посилки з одягом громадян, призваних на строкову військову
службу, що відправляються військовими частинами;
секограми.
У міжнародному поштовому обміні секограми також звільняються
від усіх видів оплати, за винятком плати за пересилання
авіатранспортом.
28. Неоплачені або неповністю оплачені прості листи, поштові
картки, що відправляються у межах України юридичними особами або
надсилаються на їхню адресу, за призначенням не відправляються, а
підлягають поверненню відправникам для повної їх оплати за
тарифом.
Якщо на таких поштових відправленнях немає адреси
відправника, вони зберігаються як нероздані поштові відправлення.
Неоплачені або неповністю оплачені прості листи і поштові
картки, що відправляються у межах України фізичними особами на
адресу фізичних осіб, пересилаються за призначенням і вручаються
адресатам після стягнення з них відповідної плати згідно з діючими
тарифами. У разі відмови адресатів оплатити зазначені відправлення
вони відправникам не повертаються, а зберігаються як нероздані
поштові відправлення.
Неоплачені або неповністю оплачені міжнародні листи, поштові
картки до пересилання не приймаються, а вийняті із поштових
скриньок негайно повертаються відправникам для повної оплати за
тарифами. У разі відсутності адреси відправника ці відправлення
зберігаються як нероздані поштові відправлення.
29. Вартість доставки посилок (за наявності можливості
доставки з об'єктів поштового зв'язку) оплачує адресат. Доставку
поштових переказів, листів та бандеролей з оголошеною цінністю, що
приймаються на адресу фізичних осіб, може оплачувати як
відправник, так і одержувач.
Предмети, дозволені до пересилання в
поштових відправленнях
30. У внутрішніх простих і рекомендованих листах
пересилаються письмові повідомлення, ділові папери, фотокартки,
художні картки, схеми, рекламно-інформаційний матеріал та інша
аналогічна паперова продукція.
31. У внутрішніх простих і рекомендованих бандеролях
пересилаються малоцінні друковані видання (бланки, брошури,
плакати), плівки з мікрофільмами на вогнетривкій основі,
фотокартки, альбоми, зошити, блокноти, папір, ділові папери,
рукописи, контрольні роботи студентів-заочників, лікарські трави,
насіння, художня та інша література, періодичні видання,
рекламно-інформаційний матеріал.
У рекомендованих бандеролях також пересилається художня
література, література з образотворчого мистецтва, магнітофонні
записи "Розмовна книжка для сліпих", контрольні роботи
студентів-заочників, комплекти друкованих видань (у тому числі
періодичних) з аудіокасетами.
32. У внутрішніх листах з оголошеною цінністю пересилаються
цінні папери, документи (дипломи, паспорти, посвідчення водія,
свідоцтва про народження та одруження, трудові книжки, військові
квитки тощо), облігації державних позик, лотерейні білети,
грамоти, фотокартки, художні картки, рукописи, поштові марки,
пенсійні та судові справи, ділові папери, звіти, документи, які
мають цінність для відправника або одержувача. На адресу юридичних
осіб у листах з оголошеною цінністю можуть також пересилатися
рукописи, заяви, скарги.
Сума оголошеної цінності не повинна перевищувати фактичної
вартості вкладення та можливих витрат на відновлення документів,
що пересилались, у разі їх втрати.
33. У бандеролях з оголошеною цінністю, що не повинна
перевищувати шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
пересилаються документи, предмети культурно-побутового та
виробничого призначення, друковані видання, твори художньої
літератури та видання образотворчого мистецтва, ділові папери,
звукові записи, технічні носії інформації, насіння, лікарські
трави, ліки, продукти харчування тривалого зберігання тощо, які
мають для відправників і одержувачів певну цінність.
34. У внутрішніх посилках пересилаються предмети
культурно-побутового та виробничого призначення, продукти
харчування тривалого зберігання, овочі, фрукти, рослини, бджоли,
медичні препарати, медикаменти, друковані видання.
35. У простих і рекомендованих міжнародних листах
пересилаються письмові повідомлення, ділові папери, квитанції,
рахунки, фотокартки.
36. У міжнародних бандеролях (простих, рекомендованих)
пересилаються рукописи, друковані видання, в тому числі гравюри,
малюнки, географічні карти, викройки, каталоги, проспекти,
оголошення, комплекти друкованих видань (у тому числі періодичних)
з аудіокасетами.
Проектна і технічна документація приймається до пересилання
тільки від юридичних осіб.
37. У секограмах пересилаються письмові повідомлення і
видання, написані секографічним способом, кліше із знаками
секографії, а також звукові записи та спеціальний папір,
призначений виключно для сліпих, за умови, що вони відправляються
офіційно визнаними установами для сліпих або на їх адресу.
38. У міжнародних поштових відправленнях з оголошеною
цінністю пересилаються:
поштові марки, видані після 1945 року, вартість одного
примірника яких за каталогом "Міхель" не перевищує 50 німецьких
марок;
філателістична продукція, видана після 1945 року, цінні
папери, документи (крім заборонених до пересилання). До країн, що
не приймають до ввезення такі відправлення, цінні папери та
документи (крім заборонених до пересилання) пересилаються у
рекомендованих міжнародних листах.
Сума оголошеної цінності не повинна перевищувати фактичної
вартості вкладення та обмеженої суми цінності, зазначеної у
Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.
При цьому сума оголошеної цінності документів не може
перевищувати можливих витрат на відновлення цих документів у разі
їх втрати.
39. У дрібних пакетах пересилаються зразки товарів, предмети
подарункового характеру, які не пошкоджуються під час
транспортування і вартість яких не перевищує 30 СПЗ.
40. У міжнародних посилках пересилаються промислові товари,
продукти харчування, товари культурно-побутового призначення,
дозволені згідно із законодавством для відправки за кордон і не
заборонені для ввезення до країни призначення.
41. У міжнародному поштовому обміні здійснюється пересилання
звичайних посилок та посилок з оголошеною цінністю. Посилки з
оголошеною цінністю приймаються для відправлення до країн,
зазначених у Керівництві з приймання міжнародних поштових
відправлень.
42. Фізичним особам дозволяється пересилати за митний кордон
України без сплати мита і митних зборів предмети, у межах норм,
встановлених законодавством.
У разі пересилання фізичними особами за митний кордон України
предметів, що перевищують норми, встановлені законодавством, їх
митне оформлення здійснюється в порядку, встановленому для
суб'єктів підприємницької діяльності.
43. Від фізичних осіб для пересилання за кордон приймаються:
ліки - не більш як 5 упаковок одного найменування або не
більше ніж потрібно для одного хворого на один курс лікування (за
призначенням лікаря);
культурні цінності, ввезені в Україну іноземними громадянами
і зареєстровані митницями України при їх ввезенні;
тиражна поліграфічна графіка, естампи, репродукції (в тому
числі в рамках), фотопортрети з підмальовками;
сучасна біжутерія, панно, настінні плакати, сучасні вироби
масового виробництва з кераміки, скла, металу (включаючи
фарбування), дерева, рогу, соломки, пластмас, текстилю та інших
матеріалів, сувенірна графіка - не більше ніж два недорогих вироби
або один комплект промислового виробництва подарункового
призначення;
фабричні музичні інструменти вітчизняного і зарубіжного
серійного виробництва після 1960 року (за наявності фабричних
паспортів, торговельних квитанцій): духові, ударні, електромузичні
інструменти, скрипки, віолончелі, контрабаси, арфи, баяни,
акордеони, гітари, балалайки, домри, народні та клавішні
інструменти серійного вітчизняного виробництва.
44. Від юридичних осіб для пересилання за кордон приймаються:
лікарські засоби, які використовуються під час проведення
наукових досліджень, для експонування на виставках, ярмарках,
конференціях, - за наявності спеціального дозволу фармакологічного
комітету МОЗ;
біологічні матеріали, живі культури найпростіших
мікроорганізмів, токсини, отруйні речовини тваринного і рослинного
походження, вакцини, сироватки, діагностикуми, хіміко-терапевтичні
засоби ветеринарного призначення, патологічні матеріали від
тварин, птахів, риб, бджіл тощо - за наявності дозволу Головного
управління ветеринарної медицини та держветінспекції;
насіннєвий і посадковий матеріал - за наявності
фітосанітарного сертифіката на експорт міжнародного зразка, що
видається держінспекцією з карантину рослин;
зразки сортів та гібридів сільськогосподарських культур,
дозволених до вивезення Державною комісією із сортовипробування та
охорони сортів рослин.
Предмети, заборонені до пересилання
в поштових відправленнях
45. Забороняється пересилати в поштових відправленнях
предмети, які за своїм характером або упаковкою можуть становити
небезпеку для працівників поштового зв'язку, призвести до
забруднення чи псування інших поштових відправлень.
46. У внутрішніх поштових відправленнях забороняється
пересилати вогнепальну зброю всіх видів та боєприпаси до неї (крім
несправних частин рушниць, які відправляються магазинами
мисливських і рибальських знарядь, правліннями товариств мисливців
та рибалок на адресу заводів-виготовлювачів або майстерень з
ремонту рушниць, а також цих майстерень на адресу відповідних
магазинів і правлінь товариств мисливців та рибалок), холодну
зброю всіх видів, вибухові та легкозаймисті речовини, наркотичні
засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, які
включені Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ до переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до
законодавства України, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть,
кислоти, мінеральні добрива та інші отруйні, їдкі речовини,
іноземну валюту, національну валюту України (крім нумізматичних
монет та їх колекцій незалежно від адреси), отруйні рослини та
тварини, продукти, що швидко псуються (сирі - м'ясо, риба, птиця,
яйця, молоко, субпродукти, вироби з м'яса, риби, птиці, молока,
яєць з терміном реалізації до 72 годин, продукти з терміном
реалізації до 10 діб).
47. У місцевостях, де держінспекціями з карантину рослин та
тварин оголошено особливий карантинний режим, не приймаються
посилки з овочами, фруктами, насінням, розсадою та рослинами,
готовими харчовими продуктами тваринного походження. Інформація
про це розміщується в операційному залі об'єкта поштового зв'язку.
48. У міжнародних поштових відправленнях забороняється
пересилати за митний кордон України:
вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, холодну зброю та інші
предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети,
стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), вибухові,
легкозаймисті або інші небезпечні речовини, військове спорядження,
якщо інше не передбачено законодавством;
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і
прекурсори, які включені Комітетом з контролю за наркотиками при
МОЗ до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю
відповідно до законодавства України, та радіоактивні речовини;
національну та іноземну валюту (готівку), акції, платіжні
документи в іноземній валюті та цінності, якщо інше не передбачено
законодавством;
носії інформації, що містять заклики до насильницького
повалення або зміни державного і суспільного ладу, порушення
територіальної цілісності, державного суверенітету і безпеки
України, пропагують війну, насильство та жорстокість, расову,
національну, релігійну винятковість або нетерпимість, підбурюють
до вчинення кримінально караних дій;
предмети непристойного та аморального змісту;
трудові книжки, військові квитки, дозволи на право носіння
зброї, посвідчення особи, паспорти;
предмети і колекції, що становлять значну історичну, наукову,
художню та іншу культурну цінність, а саме:
архітектурні фрагменти, твори скульптури, живопису, графіки,
створені до 1945 року, незалежно від авторства і місця створення
(картини, ескізи, етюди, акварелі, малюнки, оригінальна і
репродукційна графіка, екслібриси тощо);
фресковий живопис і мозаїка всіх видів, а також їх фрагменти;
мініатюра на дереві, металі, кістці, папері та інших
матеріалах;
археологічні матеріали та їх фрагменти;
ікони і предмети релігійного призначення;
унікальні предмети, виготовлені із золота, платини,
дорогоцінного каміння, срібла, традиційні вироби майстрів
народного мистецтва незалежно від часу створення;
вироби з натурального каміння: малахіту, аквамарину,
аметисту, топазу, бірюзи, коралів, високоякісного бурштину і
перламутру, а також предмети, що ними інкрустовані;
унікальні вироби із слонової і моржевої кістки;
геми, камеї, печатки на камені, кістці, мушлях, кераміці,
дорогоцінних і недорогоцінних металах та інших матеріалах;
вітчизняні та зарубіжні монети і колекції з дорогоцінних і
недорогоцінних металів, паперові грошові знаки до 1960 року
включно;
вітчизняні та зарубіжні ордени, нагрудні знаки, нагородні,
пам'ятні медалі (крім особистих нагород, на які є нагородні
посвідчення);
усі види військового одягу до 1945 року включно;
предмети, пов'язані з історією науки і техніки (в тому числі
побутового призначення), вітчизняного та зарубіжного виробництва
до 1945 року;
вітчизняні та іноземні художні вироби з фарфору, фаянсу,
кераміки, скла, бісеру, каменю, рогу, шкіри, бронзи, міді, емалі,
заліза, чавуну, сталі, мельхіору, олова, накладного срібла,
дерева, лаків та інших матеріалів виробництва до 1945 року;
художні меблі вітчизняного і зарубіжного виробництва до 1945
року;
вітчизняний, зарубіжний художній одяг та взуття, в тому числі
народні унікальні вироби з тканин виробництва до 1945 року;
вітчизняні та зарубіжні шпалери, гобелени, килими і килимові
вироби ручного виробництва, ручне ткацтво, художні вишивки ручного
виготовлення, вироблені до 1945 року;
вироби народних промислів, виготовлені до 1945 року;
старовинні та сучасні клавішні музичні інструменти,
виготовлені зарубіжними підприємствами і майстрами: роялі,
піаніно, спінети, клавесини, клавікорди, фісгармонії тощо;
вітчизняні клавішні, духові, щипкові, язичкові та ударні
інструменти виробництва до 1945 року;
смичкові музичні інструменти видатних вітчизняних і
зарубіжних (особливо італійських, французьких) фірм і майстрів;
акордеони італійських і французьких фірм;
старовинні вітчизняні та зарубіжні музичні інструменти, а
також сучасні унікальні народні інструменти;
грамплатівки виробництва до 1960 року включно;
книги, образотворчі видання, картографічні та нотні видання,
що вийшли з друку до 1925 року включно. Для друкованих творів
рішенням штатних груп мистецтвознавців-контролерів Мінкультури
може встановлюватися інший обмежувальний для пересилання термін
випуску видання, але не раніше 1925 року;
іноземні книги, образотворчі, картографічні та нотні видання,
книги кирилівського і глаголівського друку, що вийшли до 1880 року
включно;
періодичні видання (праці, записки, відомості, збірники
наукових праць тощо), які вийшли до 1945 року включно;
твори друку, які є рідкісними зразками художнього оформлення:
розмножені незвичайним способом (гравіровані, витканим текстом,
віддруковані на незвичайних матеріалах (шовку, пергаменті, пробці,
інших матеріалах), в художніх палітурках індивідуальної роботи, в
тому числі із застосуванням дорогоцінного каміння, металів,
перламутру, цінних порід дерева, сортів хутра, шкіри;
твори друку з автографами, рукописними помітками,
екслібрисами бібліотек та книжкових колекцій видатних громадських
і державних діячів, письменників, вчених, діячів культури і
мистецтва;
видання з печатками діючих бібліотек і установ;
поштові марки та філателістичну продукцію, видану до 1945
року, художні оригінали, проекти марок і блоків, проби та зразки,
а також усі марки, офіційно не випущені в поштовий обіг, марки з
перевернутими і подвійними наддруками, з пропуском перфорації,
варіанти марок без зубців, не зазначені у Каталозі українських
поштових марок;
насіння і посадковий матеріал (крім зазначених у пункті 44
цих Правил);
харчові продукти тваринного походження без термічної обробки;
живих тварин, крім бджіл, п'явок, гусениць тутового
шовкопряда, паразитів та винищувачів шкідливих комах, призначених
для дослідження цих комах, якими обмінюються офіційно визначені
установи;
предмети промислового призначення, що забороняються до
пересилання згідно із законодавством;
предмети, ввезення яких заборонено до країн призначення
згідно з Керівництвом з приймання міжнародних поштових
відправлень.
49. У вихідних міжнародних поштових відправленнях
забороняється пересилати без дозволу Мінкультури: енциклопедії,
довідники, словники однотомні галузеві (технічні, медичні та
інші), за винятком довідників для вступників до вищих навчальних
закладів та однотомних мовних словників; поштові марки, в тому
числі надруковані на поштових конвертах (картках, листівках),
видані після 1945 року, вартість одного примірника яких за
каталогом "Міхель" перевищує 50 німецьких марок.
50. У міжнародних бандеролях, мішках "М", секограмах і
посилках забороняється пересилати письмові повідомлення, за
винятком рахунків та описів вкладення. Крім того, в міжнародних
бандеролях, мішках "М", дрібних пакетах та посилках забороняється
пересилати документи, цінні папери.
51. Вихідні міжнародні поштові відправлення під час
переміщення через митний кордон України пред'являються митним
органам для здійснення митного контролю та митного оформлення.
Упаковка поштових відправлень
52. Упаковка поштових відправлень обирається самим
відправником з урахуванням їх призначення, часу перебування в
дорозі, умов пересилання, виключення можливості пошкодження,
псування інших поштових відправлень і заподіяння шкоди працівникам
поштового зв'язку.
53. Для упакування листів застосовуються поштові конверти.
54. Для упаковування бандеролей використовуються поштові
конверти, цупкий папір, однорідна тканина, футляри, коробки,
дерев'яні (диктові) чи металеві ящички. Бандеролі з оголошеною
цінністю після пакування можуть вкладатися у торбинки з
поліетиленової плівки, краї якої зварюються спеціальним пристроєм
з нанесенням на місцях зварювання відбитка кліше з найменуванням
об'єкта поштового зв'язку місця приймання.
Якщо в бандеролі пересилається кілька предметів, перед
пакуванням вони обв'язуються шпагатом. Бандероль масою понад 500
грамів також обв'язується шпагатом зовні оболонки.
55. Посилки звичайні (без оголошеної цінності) та з
оголошеною цінністю пересилаються у посилкових ящиках (дерев'яних,
диктових, картонних), виготовлених відповідно до міждержавного
стандарту ГОСТ 27840-93 "Тара для посилок і бандеролей. Загальні
технічні умови", введеного в дію в Україні 1 січня 1997 р., або у
м'якій оболонці (тканині). Неподільні предмети у
фабрично-заводській упаковці (дерев'яних, диктових ящиках та
коробках з міцного картону), яка відповідає встановленим розмірам
і забезпечує збереження вкладення, приймається без додаткового
пакування, але тільки для пересилання їх наземним шляхом.
56. Залежно від виду поштові вкладення приймаються для
пересилання упакованими:
крихкі предмети - у тверду тару, пересипані тирсою або
обкладені стружкою, ватою тощо. За пошкодження крихких предметів,
вкладених відправником у посилки, упаковка яких не забезпечує їх
збереження, підприємство (оператор) поштового зв'язку не несе
відповідальності;
фарбувальні порошки - у міцні металеві герметично закриті
ящики, вкладені в дерев'яні ящики або коробки з твердого
гофрокартону з відповідним захисним матеріалом між двома
упаковками. Безбарвні порошки спочатку вкладаються у полотняні або
пергаментні мішки, а потім у дерев'яні або картонні ящики;
кіно- і магнітні плівки - у стандартну упаковку;
сипучі продукти харчування та речовини, насіння, горіхи - у
торбинки з поліетиленової плівки, клейонки, щільний проолієний
папір, укладені в диктові або картонні коробки;
рідкі речовини, а також речовини, які легко переходять у
рідкий стан (сік, сироп, масло, жир, варення, мед тощо) - у
закриті ємності, які повністю виключають можливість їх витікання,
вкладені у дерев'яні, диктові посилкові ящики та перекладені
тирсою, стружкою, ватою тощо. Пересилання таких речовин у
торбинках з поліетиленової плівки не дозволяється;
розсада з карантинним сертифікатом держінспекції з карантину
рослин - у кошики, обшиті тканиною. На дно кошика вкладається
поліетиленова плівка (клейонка);
бджоли - у спеціальні посилкові ящики або коробки,
конструкція яких запобігає їх пошкодженню або втраті. До кожної
посилки з бджолами відправник повинен додати ветеринарне
свідоцтво, видане держветінспекцією;
хутро, шкірки гризунів без спеціальної обробки, а також
вовна, щетина, волос, пір'я і пух - у тканину (мішковину) чи
торбинку з поліетиленової плівки, вкладені у посилкові ящики
(картонні коробки) з поданням відправником на кожну посилку
ветеринарного свідоцтва, виданого держветінспекцією за місцем
заготівлі сировини. Якщо на одну адресу відправляється кілька
таких посилок, на кожну з них подається ветеринарне свідоцтво із
зазначенням кількості хутра (шкірок гризунів або ваги вовни);
точні вимірювальні прилади - у тверду тару з прокладками, що
запобігають пошкодженню вкладення під час пересилання. Якщо такі
прилади мають скляні частини, вони упаковуються в посилкові ящики
із спеціальним кріпленням, яке запобігає пошкодженню вкладення.
Такі посилки приймаються без оголошеної цінності, з позначкою
"Обережно";
тверді предмети, а також рослини (виноградна лоза, саджанці
тощо), які через свої розміри не можуть бути упакованими у тару
для посилок встановлених розмірів і маса яких не перевищує маси,
передбаченої пунктом 15 цих Правил, - у тканину (мішковину).
Предмети, які не поділяються (креслярські дошки, дитячі санчата,
валізи, бідони тощо), за винятком гострих і ріжучих предметів,
розміри і маса яких не перевищує розміри і масу, передбачені
пунктом 15 цих Правил, можуть пересилатися без упаковування їх у
посилкові ящики або тканину. У разі пересилання предметів, які
були у вжитку або мають пошкодження, відправник зобов'язаний
зробити про це відмітку на бланку супровідної адреси до посилки;
придатні для транспортування свіжі овочі і фрукти - у
дерев'яні (диктові) посилкові ящики, бічні стінки яких мають
вентиляційні отвори або вертикальні розрізи, плетені корзини (крім
конусоподібних), верхня частина яких повинна бути обшита міцною
тканиною. Посилки з овочами та фруктами приймаються без оголошеної
цінності;
автопокришки - лише у чистому вигляді, з прикріпленими до них
дерев'яними бирками та оголошеною цінністю в розмірі їх фактичної
вартості. На супровідному бланку до посилки зазначається
заводський номер автопокришки;
годинники, ювелірні вироби і коштовності, монети і
нумізматичні колекції - у тверду тару, обшиту тканиною, незалежно
від оголошеної цінності.
57. М'яка оболонка (тканина) використовується для упакування
предметів одягу, килимових та інших м'яких виробів. Посилки у
такій оболонці доцільно попередньо упаковувати в поліетиленову
плівку або інший вологонепроникний матеріал.
М'яка оболонка (тканина) повинна бути світлих тонів,
суцільною або з кількох окремих однорідних шматків, зшитих
внутрішнім швом (на швейній машині або вручну).
Зовнішній (конвертоподібний) шов виконується однорідними
нитками (густим стіжком) тільки з одного (ліворуч від адреси) боку
посилки.
Предмети, які приймаються для пересилання авіатранспортом,
повинні бути упаковані у тверду тару, обшиту тканиною, або в м'яку
оболонку.
58. Посилки з вкладенням друкованої продукції (бланки,
проекти, кошторисна документація тощо), звичайні та з оголошеною
цінністю до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
масою до 5 кілограмів, можуть мати подвійну оболонку з
крафт-паперу або іншого цупкого паперу. Якщо маса таких посилок
перевищує 5 кілограмів, вони повинні мати з боку, на якому
розміщується адреса, і з протилежного боку прокладки з дикту або
цупкого картону. Дрібні посилки звичайні та з оголошеною цінністю
до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, масою до 3
кілограмів можуть пересилатися в оболонці з цупкого паперу.
59. Посилки в ящиках, скріплених металевими смужками або
дротом, з не зовсім забитими або не зовсім загнутими цвяхами, а
також у непридатних до пересилання посилкових ящиках не
приймаються.
Адресування поштових відправлень
60. На внутрішніх поштових відправленнях відправник зазначає
адресу одержувача в називному відмінку, в такій послідовності:
прізвище, ім'я, по батькові одержувача (найменування підприємства,
установи, організації), найменування вулиці, номер будинку,
квартири, найменування населеного пункту, району, області,
поштовий індекс.
Поштові відправлення юридичних осіб без зазначених в адресі
поштових індексів до пересилання не приймаються, а вийняті з
поштових скриньок - повертаються відправникам з першого етапу
обробки.
На міжнародних поштових відправленнях зазначаються в
називному відмінку ім'я та прізвище одержувача (найменування
підприємства, установи, організації), найменування вулиці, номер
будинку, квартири, найменування населеного пункту, країни
призначення.
Найменування населеного пункту в разі потреби доповнюється
поштовим індексом або районом доставки, номером телефону.
Адреса одержувача розміщується внизу праворуч у поздовжньому
напрямку густо, без пропусків рядків, без пробілів між літерами у
словах.
Найменування відправника та його адреса розміщуються вгорі
ліворуч з лицьового боку поштового відправлення або у верхній
частині зворотного боку конверта з дотриманням цих самих вимог.
Не дозволяється вживати скорочені найменування підприємств,
установ та організацій.
Адреса повинна бути вичерпною і повністю виключати
необхідність наведення додаткових довідок для обробки, пересилання
та доставки поштового відправлення.
61. Поштові відправлення можуть бути адресовані "До
запитання" із зазначенням прізвища, імені, по батькові або
"Абонементна скринька" із зазначенням прізвища, імені, по батькові
адресата чи найменування юридичної особи. При цьому обов'язково
зазначається найменування об'єкта поштового зв'язку (поштамту,
вузла зв'язку) або номер відділення зв'язку, де поштове
відправлення видаватиметься, і робиться відмітка "До запитання"
або "Абонементна скринька N ......".
Прості листи та поштові картки можуть бути адресовані "До
запитання" на пред'явника паспорта.
На поштових відправленнях, адресованих у населені пункти, які
не мають назв вулиць і нумерації будинків, прізвище, ім'я та по
батькові адресата зазначаються повністю.
62. На простих та рекомендованих листах і бандеролях, крім
адресованих "До запитання" та "Абонементна скринька", дозволяється
зазначати тільки прізвище та ініціали або ім'я та прізвище
одержувача. Якщо відправлення адресується за місцем роботи
одержувача, зазначається його посада, ім'я та прізвище.
63. Реєстровані поштові відправлення без зворотної адреси
відправника не приймаються, крім відправлень з відміткою "На
конкурс", адресованих конкурсним комісіям.
64. Адресу та поштовий індекс на поштових відправленнях і
супровідних документах слід писати чітко і розбірливо чорнилом або
кульковою ручкою (крім червоного, жовтого та зеленого кольорів) чи
друкувати.
На бандеролі та посилки, упаковані в картонні коробки, можна
наклеювати паперові адресні ярлики. Для ярликів використовується
папір світлих тонів. Крім того, необхідно зазначати адреси
відправника та одержувача на чистому аркуші паперу, що вкладається
всередину зазначених поштових відправлень.
До предметів, які не підлягають упаковуванню, дозволяється
прикріпляти бирки з дикту або картону із зазначеною на них
адресою.
Залежно від виду, категорії та розряду поштових відправлень у
верхній частині їх адресного боку розміщуються такі додаткові
написи:
на простих і рекомендованих бандеролях - "Бандероль проста
(рекомендована)", на бандеролях з оголошеною цінністю - "З описом.
Бандероль з оголошеною цінністю на ___ гривень";
на рекомендованих картках, а також листах, бандеролях
(рекомендованих, з оголошеною цінністю), що підлягають врученню
особисто адресату, - "Вручити особисто";
на рекомендованих листах із судовими повістками - "Судова
повістка";
на листах з оголошеною цінністю - "З описом. Лист з
оголошеною цінністю на ___ гривень" або "Лист з оголошеною
цінністю на гривень". У листах з оголошеною цінністю, в яких
відправляються путівки в оздоровчі заклади, квитки на проїзд
залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом, документи на
адресу навчальних закладів, - "З путівками", "З квитками", "З
документами";
на секограмах - "Секограма. Безоплатно";
на посилках і бланках супровідної адреси до них:
з оголошеною цінністю - "З оголошеною цінністю на
гривень";
з оголошеною цінністю та з описом вкладення - "З оголошеною
цінністю на ___ гривень. З описом";
з розсадою - "Розсада";
з бджолами - "Обережно, бджоли. На сонці не тримати. З
ветеринарним свідоцтвом";
з хутром і шкірками гризунів - "Хутро. З ветеринарним
свідоцтвом";
з вовною, щетиною, волосом, пір'ям, пухом - "З ветеринарним
свідоцтвом";
із свіжими фруктами і овочами - відповідно "Фрукти", "Овочі";
великовагових - "Великовагова";
громіздких - "Громіздка";
на поштових відправленнях з повідомленням про вручення (на
бланках супровідної адреси до посилок) - "З повідомленням" і
зазначається яким саме;
на поштових відправленнях з післяплатою, а також на бланках
супровідної адреси до посилок з післяплатою - "Післяплата
гривень копійок";
на поштових відправленнях з крихкими предметами, в тому числі
з точними приладами і радіолампами, а також на бланках супровідної
адреси до посилок з таким вкладенням - "Обережно";
на поштових відправленнях, бланках поштових переказів з
оплаченою доставкою - "Доставка оплачена";
на поштових відправленнях, які пересилаються прискореним
способом, - "Експрес", після адреси одержувача (найменування
підприємства, установи, організації) зазначається номер телефону;
на поштових відправленнях, які пересилаються авіатранспортом,
- "Авіа";
на поштових відправленнях з вкладенням звітів, розрахункової
документації та декларацій - "Звіт";
на урядових поштових відправленнях - "Урядове";
на поштових відправленнях, що адресуються конкурсним
комісіям, - "На конкурс".
Сума оголошеної цінності та післяплати вказується цифрами та
літерами.
На бланках поштових переказів, супровідних адрес до посилок
рекомендується вказувати номери телефонів адресатів, за якими
можна їх повідомити про надходження.
65. На міжнародних поштових відправленнях адресу слід писати
літерами латинського алфавіту й арабськими цифрами з дотриманням
вимог пункту 60 цих Правил. Найменування населеного пункту і
країни призначення пишеться великими літерами і повторюється у
наступному рядку українською мовою. Якщо в країні призначення
вживаються інші літери і цифри, рекомендується зазначати адресу
цими літерами і цифрами. Найменування відправника та його адреса
може бути написана українською мовою або латинськими літерами і
арабськими цифрами, найменування населеного пункту і країни
обов'язково зазначаються латинськими літерами.
Залежно від виду і категорії міжнародних поштових відправлень
у верхній частині адресного боку міжнародного відправлення
відправником або працівником об'єкта поштового зв'язку робляться
додаткові відмітки французькою мовою:
на листах, які за своїми розмірами та способом упакування
можуть бути прийняті за інші відправлення, що оплачуються за
нижчими тарифами, - "Lettre";
на бандеролях (мішках "М") з друкованими виданнями -
"Imprimes";
на рекомендованих листах, бандеролях і картках, мішках "М" -
"Recommande";
на дрібних пакетах - "Petit paquet", "Recommande";
на поштових відправленнях і посилках з оголошеною цінністю -
"Valeur declaree";
на поштових відправленнях, які пересилаються з доставкою
посильним, - "Expres";
на поштових відправленнях з повідомленням про вручення - "AR"
або "Avis de reception";
на поштових відправленнях з відміткою "Вручити у власні руки"
- "A remettre en main propre";
на листах і бандеролях з вкладенням для сліпих -
"Cecogrammes";
на поштових відправленнях, що пересилаються повітряним
транспортом, - "Par avion";
на поштових відправленнях з крихким вкладенням - "Fragile";
на адресних ярликах спеціальних мішків з друкованими
виданнями, які пересилаються за адресою одного і того ж
одержувача, - літера "М";
на відправленнях міжнародної прискореної пошти "EMS" -
логотип (літери "EMS" блакитного кольору розміщуються між шістьма
горизонтальними смугами у формі крила і трьома горизонтальними
смугами оранжевого кольору).
В адресі міжнародних поштових відправлень, які надсилаються
"До запитання", зазначаються повністю найменування одержувача,
населеного пункту і країни призначення, за можливості поштова
установа, у якій буде видаватися поштове відправлення. Відмітка
"До запитання" ("Poste restante") робиться жирним шрифтом на
адресному боці відправлення. На таких відправленнях зазначати
ініціали, цифри, лише ім'я, вигадані найменування або будь-які
умовні знаки не дозволяється.
На поштових відправленнях до країн СНД адреса одержувача і
відправника може бути зазначена російською мовою.
На листах і поштових картках, що відправляються за адресами
співробітників українських установ за кордоном, перед
найменуванням країни призначення зазначається найменування
установи (посольство, генконсульство, торгпредство, представництво
тощо).
66. Відправник може адресувати поштове відправлення (за
винятком "До запитання" і "Абонементна скринька") двом адресатам,
які проживають за однією адресою.
67. Для пересилання грошей відправник заповнює відповідний
бланк поштового переказу.
Юридичним особам, які відправляють поштові перекази в межах
України, дозволяється заповнювати бланки з використанням технічних
засобів. При пересиланні таких переказів за межі області бланки
повинні виготовлятися з цупкого паперу питомою вагою не менш як
80 г/м(2).
Категорично забороняється приймати поштові перекази на
бланках невстановленої форми.
На бланках поштових переказів, адресованих юридичним особам,
крім поштової адреси та найменування одержувачів зазначаються
номери їх розрахункових рахунків і найменування установ банку.
На бланках поштових переказів, які відправляються на адресу
банків для зарахування грошей на особисті рахунки громадян, у
рядку "Куди" зазначається місце призначення переказу, адреса і
найменування установи банку, а в рядку "Кому" - прізвище, ім'я та
по батькові одержувача переказу і номер особистого рахунка.
68. Виправлення, підчищення та повторне обведення літер і
цифр на бланку поштового переказу не допускається.
Порядок приймання поштових відправлень
69. Поштові відправлення приймаються в упаковці, що
відповідає вимогам пунктів 52 - 59 цих Правил, з чітко зазначеною
повною адресою одержувача та відправника.
Урядова письмова кореспонденція у конвертах розміром 162 х
229 міліметрів і 229 х 324 міліметри приймається з внутрішніми
картонними прокладками.
70. У поштові скриньки, встановлені на вулицях, опускаються
прості листи в стандартних поштових конвертах розмірами 110 х 220
міліметрів, 114 х 162, 114 х 229 міліметрів та поштові картки
розміром 105 х 148 міліметрів.
У поштові скриньки, встановлені в операційних залах об'єктів
поштового зв'язку, крім зазначених поштових відправлень
опускаються прості листи та бандеролі, упаковані в конверти інших
розмірів.
Проста кореспонденція, яку за розмірами неможливо опустити до
поштової скриньки, а також рекомендована кореспонденція подаються
на робочі місця з приймання поштових відправлень об'єкта поштового
зв'язку.
Військові прості листи і поштові картки із спеціальним
штампом здаються військовими листоношами безпосередньо до об'єкта
поштового зв'язку.
Листи, поштові картки, вийняті з поштових скриньок з
пошкодженими, забрудненими оболонками (у тому числі із слідами
клею) або з написами, наклейками і знаками, не передбаченими
вимогами до оформлення поштових відправлень, повертаються
відправникам для перепаковування.
71. Реєстровані поштові відправлення і відправлення,
оформлені із застосуванням маркувальних машин, подаються до
робочих місць з приймання поштових відправлень об'єкта поштового
зв'язку.
72. Якщо одночасно відправляється п'ять і більше внутрішніх
реєстрованих поштових відправлень, відправником складається список
за встановленою формою. До одного списку відправником записується
не більш як 40 поштових переказів або поштових відправлень одного
виду (посилок не більш як 35). У групу посилок, що здаються за
одною супровідною адресою, забороняється включати посилки, які
мають різні способи обробки та пересилання. Телеграфні, електронні
перекази приймаються до пересилання за окремими списками.
Фізичні особи складають список із зазначенням порядкового
номера, найменування населеного пункту, найменування одержувача.
Список засвідчується підписом відправника.
При відправленні юридичними особами рекомендованих
відправлень, у тому числі з відміткою "Вручити особисто", "Судова
повістка", "З рекомендованим повідомленням", "Телеграфне
повідомлення", "Повідомлення електронною поштою", список
складається в одному примірнику і засвідчується підписом керівника
підрозділу (канцелярії, експедиції тощо), який здійснює
відправлення, та печаткою, яка використовується для відправлення
кореспонденції.
При відправленні юридичними особами листів, бандеролей з
оголошеною цінністю, посилок, прямих контейнерів, поштових
переказів списки складаються у двох примірниках і засвідчуються
підписом керівника, головного бухгалтера та печаткою підприємства,
установи, організації.
При відправленні простих міжнародних бандеролей та
реєстрованих міжнародних поштових відправлень юридичні особи
складають списки у двох (трьох) примірниках незалежно від
кількості відправлень. Оформлення списків та їх засвідчення
здійснюється у порядку, передбаченому для внутрішніх поштових
відправлень з оголошеною цінністю. Підписи у списку повинні
відповідати підписам у митних деклараціях.
Списки складаються юридичними особами за встановленою формою.
73. Листи і бандеролі з оголошеною цінністю приймаються від
фізичних осіб розкритими з описом та перевіркою вкладення. Посилки
приймаються тільки у розкритому вигляді з перевіркою вкладення. За
бажанням відправника посилки можуть прийматися з описом вкладення.
74. Посилки з вкладенням дорогоцінних металів і ювелірних
виробів, монет і нумізматичних колекцій приймаються тільки з
описом вкладення.
Опис складається відправником у двох примірниках із
зазначенням адреси одержувача, кількості предметів, їх вартості та
скріплюється особистим підписом відправника.
За бажанням відправника на першому примірнику опису, що
вкладається в поштове відправлення, вартість предметів може не
зазначатися.
75. Листи, бандеролі з оголошеною цінністю і посилки від
юридичних осіб, як правило, приймаються закритими, скріпленими їх
власними печатками або опломбованими в установленому порядку чи
обклеєними спеціальною клеєвою стрічкою з логотипом відправника.
Зазначені поштові відправлення юридичних осіб дозволяється
опечатувати печатками об'єкта поштового зв'язку чи обклеювати
клеєвою стрічкою з його логотипом. У цьому разі листи, бандеролі з
оголошеною цінністю та посилки подаються відкритими.
Посилки, що пересилаються авіатранспортом, приймаються тільки
відкритими.
Працівник об'єкта поштового зв'язку може вибірково перевіряти
вкладення реєстрованих поштових відправлень, у тому числі
скріплених власною печаткою юридичної особи чи обклеєних
спеціальною клеєвою стрічкою з логотипом відправника. Якщо під час
перевірки буде виявлено вкладення, заборонене до пересилання, усі
поштові відправлення повертаються відправнику.
76. На міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, дрібні
пакети і поштові посилки відправник заповнює митні декларації,
кількість яких зазначена в Керівництві з приймання міжнародних
поштових відправлень.
77. У разі відправлення реєстрованого поштового відправлення
з простим і рекомендованим повідомленням про вручення відправник
заповнює бланк повідомлення на свою адресу або на адресу особи,
якій належить надіслати повідомлення після вручення поштового
відправлення (оплати поштового переказу) одержувачу.
На поштові відправлення з телеграфним повідомленням (крім
телеграфного переказу) бланк повідомлення не заповнюється.
Міжнародні поштові відправлення можуть прийматися з доставкою
в країні призначення "З посильним", а рекомендовані відправлення з
відміткою "Вручити у власні руки" - тільки з повідомленням про
вручення. Такі відправлення приймаються до країн, зазначених у
Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.
78. Не приймаються з оплаченою доставкою:
поштові перекази та листи з оголошеною цінністю на суму, що
перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(крім переказів з пенсіями, допомогою);
листи, бандеролі з оголошеною цінністю, адресовані юридичним
особам;
посилки, прямі контейнери;
поштові відправлення з післяплатою;
поштові відправлення, адресовані "До запитання", військовій
частині та "Абонементна скринька".
79. Поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть
прийматися з післяплатою. Міжнародні поштові відправлення з
післяплатою приймаються тільки до країн, з якими укладені угоди
про їх приймання.
Суму післяплати визначає відправник, але вона не повинна
перевищувати суми оголошеної цінності поштового відправлення.
На кожне поштове відправлення з оголошеною цінністю, яке
пересилається з післяплатою, відправник заповнює бланк поштового
переказу.
Адреса і найменування одержувача суми післяплати, зазначені
на бланку поштового переказу, повинні точно відповідати зворотній
адресі та найменуванню відправника поштового відправлення.
80. Для пересилання поштових переказів приймається готівка в
національній валюті України, платіжні доручення та розрахункові
чеки. Сума одного переказу обмежується технічними можливостями
контрольно-касового апарата.
Поштові перекази за межі України приймаються тільки до країн,
з якими укладені угоди про їх приймання.
Доставка та вручення поштових відправлень
81. Поштові відправлення в день їх надходження або не пізніше
наступного робочого дня доставляються одержувачу чи видаються йому
в об'єкті поштового зв'язку.
82. Підлягають доставці додому адресовані фізичним особам на
домашню адресу такі поштові відправлення:
а) прості та рекомендовані поштові картки, листи, бандеролі;
б) прийняті з оплаченою доставкою поштові перекази, листи та
бандеролі з оголошеною цінністю;
в) повідомлення на реєстровані поштові відправлення та
поштові перекази.
Через поштові абонентські скриньки доставляються прості
поштові відправлення і повідомлення про вручення реєстрованих
поштових відправлень, первинні повідомлення про надходження
реєстрованих поштових відправлень, адресовані фізичним особам на
домашню адресу (крім повідомлень про надходження телеграфних
переказів), а також первинні повідомлення про надходження простих
поштових відправлень та періодичні видання.
83. Поштові відправлення, зазначені в підпунктах "а", "в"
пункту 82, та повідомлення про вручення реєстрованих поштових
відправлень, адресованих юридичним особам, що доставляються за
системою міської службової пошти чи листоношами, видаються їх
представникам, уповноваженим на одержання пошти, у канцеляріях,
експедиціях, конторах або через поштові абонентські скриньки,
встановлені цими юридичними особами на перших поверхах будинків.
Зазначені поштові відправлення можуть видаватися представникам
юридичних осіб, уповноваженим на одержання пошти, безпосередньо в
об'єктах поштового зв'язку. Порядок доставки визначається на
підставі листа юридичної особи або договору з об'єктом поштового
зв'язку.
Так само доставляються прості поштові відправлення і
повідомлення про вручення реєстрованих відправлень, адресованих
фізичним особам, за місцем їх роботи (навчання), а також фізичним
особам, які проживають у гуртожитках, інтернатах, дитячих
будинках, готелях або перебувають в оздоровчих та лікувальних
закладах. Вручення адресатам поштових відправлень і повідомлень
здійснюється представниками цих закладів.
Доставка поштових відправлень працівникам риболовецьких
господарств, геологорозвідувальних партій (експедицій),
сільськогосподарських організацій, залізничних роз'їздів,
лісництв, особам, які відбувають покарання у виправно-трудових
установах, здійснюється власними силами та засобами підприємств,
установ та організацій, в яких вони працюють або утримуються.
Поштові відправлення можуть видаватися одержувачам у найближчому
об'єкті поштового зв'язку.
84. Рекомендовані поштові відправлення, в тому числі
повідомлення про вручення реєстрованих поштових відправлень,
повідомлення про надходження телеграфних переказів, а також усі
повторні повідомлення фізичним особам можуть вручатися повнолітнім
членам їх сім'ї з пред'явленням одного з документів, зазначених у
пункті 97 цих Правил.
Рекомендовані поштові картки, а також листи, бандеролі
(рекомендовані, з оголошеною цінністю) з відміткою "Вручити
особисто", рекомендовані листи з відміткою "Судова повістка", а
також міжнародні рекомендовані поштові відправлення з відміткою
"Вручити у власні руки" вручаються тільки особисто адресатам.
85. У разі відсутності адресата або повнолітніх членів його
сім'ї повідомлення про надходження поштових відправлень
вкладаються в поштову абонентську скриньку.
Рекомендовані поштові відправлення, не вручені адресатам з
будь-яких причин при першій доставці, доставляються повторно.
86. Безпосередньо в об'єктах поштового зв'язку видаються:
поштові перекази, листи з оголошеною цінністю на суму, що
перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а
також поштові відправлення та перекази, що були прийняті без
оплаченої доставки;
посилки, прямі контейнери;
поштові відправлення з післяплатою;
поштові відправлення на адресу військових частин та
виправно-трудових установ;
мішки "М";
міжнародні поштові посилки;
міжнародні поштові відправлення з оголошеною цінністю, дрібні
пакети (за винятком поштових відправлень з відміткою "З
посильним");
дефектні поштові відправлення (з розходженням маси поштового
відправлення, пошкодженням оболонки, печаток, обв'язки тощо);
усі інші поштові відправлення, не вручені адресатам при
доставці.
За наявності можливості об'єктів поштового зв'язку та за
згодою одержувача оплачувати доставку внутрішніх поштових
відправлень об'єкти поштового зв'язку можуть доставляти їх додому
з оплатою доставки (крім поштових відправлень з пошкодженням
оболонки, печаток, обв'язки).
Поштові відправлення з оголошеною цінністю та звичайні
посилки видаються адресатам з перевіркою маси. На вимогу
одержувачів такі відправлення можуть розкриватися.
Поштові відправлення, прийняті з описом вкладення, видаються
одержувачам з перевіркою вкладення. У разі відмови адресата від
розкриття і перевірки вкладення поштове відправлення з описом
видається тільки з перевіркою маси, про що адресатом робиться
відмітка на зворотному боці повідомлення.
У разі виявлення дефектів поштових відправлень (розходження
маси, пошкодження оболонки, печаток, обв'язки, змита адреса тощо)
за рішенням керівника об'єкта поштового зв'язку поштове
відправлення розкривається і складається відповідний акт. Такі
поштові відправлення видаються адресатам за актом.
87. Усі реєстровані поштові відправлення вручаються адресатам
під розписку з поданням документа, який посвідчує особу.
Юридичні особи, яким адресовані реєстровані поштові
відправлення, оформляють довіреність на право одержання цих
поштових відправлень особою, уповноваженою на одержання пошти.
Така довіреність зберігається у фізичної особи і має пред'являтися
при кожному одержанні реєстрованих поштових відправлень. Копія
довіреності зберігається в об'єкті поштового зв'язку.
Під час одержання посилки, листа, бандеролі з оголошеною
цінністю, дрібного пакета, грошей за поштовим переказом одержувач
вказує на повідомленні назву пред'явленого документа, його серію
та номер, дату видачі і ким виданий документ.
У разі одержання цих відправлень, адресованих "До запитання"
та "Абонементна скринька", за місцем роботи чи навчання, а також у
разі коли місце прописки не збігається з адресою, зазначеною на
поштовому відправленні, крім даних про документ, одержувач
зазначає адресу, за якою він прописаний.
88. Якщо одержувач не з'явився за одержанням реєстрованого
поштового відправлення протягом трьох робочих днів після
первинного повідомлення, йому виписується повторне повідомлення,
яке вручається під розписку.
За кожну добу зберігання посилки, листа чи бандеролі з
оголошеною цінністю, дрібного пакета понад 5 робочих днів (з дня
надходження до об'єкта поштового зв'язку) з одержувача
справляється плата за встановленими тарифами. Загальна сума плати
за зберігання кожного поштового відправлення не обмежується.
Так само справляється плата за зберігання прямих контейнерів.
89. Якщо поштове відправлення (крім внутрішніх поштових
відправлень з відмітками "Судова повістка", "Вручити особисто",
міжнародних поштових відправлень з відміткою "Вручити особисто"),
поштовий переказ (крім переказу з пенсією, допомогою чи
аліментами) з будь-яких причин не було вручено адресату, його
дозволяється видавати без довіреності членам сім'ї адресата після
подання ними документа, що посвідчує особу і підтверджує родинні
зв'язки (паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб
тощо). Поштові перекази, листи та бандеролі з оголошеною цінністю
у цьому разі видаються за умови, що сума поштового переказу або
сума оголошеної цінності поштового відправлення не перевищує
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Перед підписом
про одержання поштового відправлення одержувач зазначає родинні
зв'язки з адресатом (мати, батько, дружина, чоловік тощо).
90. Поштові відправлення, адресовані неповнолітнім або
громадянам, визнаним судом недієздатними, видаються їх законним
представникам без довіреності, але за умови пред'явлення
документів, що посвідчують їх особу і родинні зв'язки з адресатом
(паспорт, свідоцтво про народження, рішення органу опіки і
піклування або копія рішення цього органу про призначення особи
опікуном чи піклувальником).
91. Поштові відправлення, адресовані неповнолітнім, які
проживають у школах-інтернатах, дитячих будинках або перебувають в
оздоровчих та лікувальних закладах, видаються уповноваженим цих
закладів за довіреностями.
92. Якщо адресат з будь-яких причин не може розписатися про
одержання реєстрованого поштового відправлення, дозволяється
видавати йому це відправлення під розписку сторонньої особи, за
умови подання нею документа, що посвідчує особу. Працівник об'єкта
поштового зв'язку зобов'язаний зазначити на бланку повідомлення
про надходження поштового відправлення (поштового переказу) дані
поданих документів адресата і сторонньої особи (назва документа,
його номер, дата видачі, найменування органу, що його видав, та
адреса).
93. Поштові відправлення з післяплатою видаються одержувачам
після внесення суми післяплати та плати за її пересилання поштовим
переказом. За бажанням відправника сума післяплати може бути
відправлена телеграфним переказом або електронною поштою.
На вимогу одержувача поштове відправлення з післяплатою
розкривається тільки після внесення ним суми післяплати та плати
за її пересилання поштовим переказом. У разі невідповідності маси,
зазначеної на відправленні, або пошкодження оболонки, печатки,
обв'язки, що може сприяти доступу до вкладення, або коли за
зовнішніми ознаками можна передбачити пошкодження чи псування
вкладення, складається акт відповідно до вимог діючих нормативних
документів і сума післяплати до розкриття поштового відправлення з
одержувача не справляється. Якщо під час перевірки буде виявлено
заміну вкладення (повну чи часткову) або його псування,
працівниками об'єкта поштового зв'язку складається акт на
розкриття, і поштове відправлення з одним примірником акта
повертається за місцем його подання для вручення відправнику. Якщо
перевіркою буде встановлено цілість вкладення та відповідність
опису, акт на розкриття не складається. З одержувача справляється
сума післяплати і сума плати за пересилання поштовим переказом, а
поштове відправлення видається в установленому порядку.
94. Вхідні міжнародні дрібні пакети та посилки в порядку та
терміни, визначені нормативними актами щодо обробки та
відправлення міжнародної пошти, пред'являються митним органам для
здійснення митного контролю та митного оформлення.
Міжнародні поштові відправлення, що містять товари, на які
нараховані митні платежі, видаються одержувачу тільки після сплати
суми платежів та плати за їх пересилання поштовим переказом.
Видача міжнародних поштових відправлень юридичним особам
здійснюється в установленому порядку тільки з дозволу митних
органів.
95. За повернену з-за кордону або дослану посилку з
відправника справляється додаткова плата за її пересилання.
96. Заяви про скасування або зменшення сум нарахованого мита
та митних зборів, а також про правильність їх нарахування
приймаються від адресата до одержання ним поштового відправлення.
У заяві, яка надсилається адресатом до митниці, що проводила
огляд, зазначаються найменування митниці, номер і валовий номер
(через дріб) посилки (дрібного пакета), за яким вони були
відправлені. До заяви додається довідка про склад сім'ї адресата
та загальну суму її доходів. До вирішення питання посилка
зберігається в об'єкті поштового зв'язку за місцем призначення,
але не більше ніж два місяці з дня її надходження.
Документи, на підставі яких вручаються
поштові відправлення
97. Поштові відправлення і грошові суми за переказами
вручаються за поданням документів, що посвідчують особу:
паспорта громадянина України;
військового квитка, виданого військовим комісаріатом
військовослужбовцям строкової служби;
документа, що замінює паспорт;
паспорта іноземного громадянина з візою;
посвідки на постійне чи тимчасове проживання іноземного
громадянина на території України.
98. Адресат може уповноважити іншу особу на одержання
поштових відправлень за довіреністю, що посвідчується в
нотаріальному порядку.
Терміни зберігання поштових відправлень,
їх досилання і повернення
99. Не вручені адресатам внутрішні й міжнародні поштові
відправлення зберігаються в об'єктах поштового зв'язку місця
призначення протягом одного місяця з дня їх надходження. За заявою
адресата або відправника термін зберігання може бути продовжено до
двох місяців.
Невручені рекомендовані листи з відміткою "Судова повістка"
після п'ятиденного терміну з дня їх надходження до об'єкта
поштового зв'язку повертаються за зворотною адресою із зазначенням
причини невручення.
100. Якщо об'єкту поштового зв'язку відоме нове місце
проживання адресата або якщо адресат подав письмову заяву про
доставку поштового відправлення за новою адресою, воно негайно
досилається (доставляється) за цією адресою.
101. Невручені поштові відправлення повертаються об'єктом
поштового зв'язку місця призначення на зворотні адреси у таких
випадках:
після закінчення встановленого терміну зберігання;
за письмовими заявами відправників;
у разі відмови адресатів від одержання поштових відправлень;
у разі смерті адресата;
у разі відсутності адресата за вказаною адресою;
у разі незазначення або неправильного зазначення адреси;
у разі незазначення або неправильного зазначення адресата,
який абонує абонементну скриньку.
Внутрішні та міжнародні поштові відправлення, повернені
об'єктам поштового зв'язку за зворотною адресою, у разі
неможливості їх вручення відправникам або відмови відправників від
їх одержання зберігаються в об'єктах поштового зв'язку один
місяць.
У разі неможливості розшукати адресата та відправника
невручені поштові відправлення після закінчення терміну зберігання
передаються до нерозданих поштових відправлень і зберігаються у
поштамтах (вузлах зв'язку) до закінчення шестимісячного терміну з
дня їх приймання від відправника.
Крім того, до нерозданих поштових відправлень передаються
вийняті з поштових скриньок листи та бандеролі без адреси або з
неповною чи скороченою адресою, які неможливо відправити за
призначенням або повернути відправнику.
До нерозданих поштових відправлень передаються також посилки
із змитими адресами та інші поштові відправлення, пошкоджені під
час обробки чи транспортування, які немає змоги вручити адресатам
або повернути відправникам.
102. За повернення або досилання реєстрованих поштових
відправлень за новою адресою з відправників (адресатів)
справляється плата згідно з діючими тарифами. За повернення
поштових переказів або досилання їх за новою адресою телеграфом
справляється відповідна плата.
103. Досилання міжнародних поштових відправлень здійснюється
тільки за заявами відправників або адресатів. Плата за досилання
міжнародних поштових відправлень у межах України справляється
відповідно до порядку, визначеному в пункті 102 цих Правил, для
внутрішніх поштових відправлень, а за межі України - за тарифами
для міжнародних відправлень.
104. За відправником (адресатом) зберігається право на
одержання невиданого поштового відправлення, цінних паперів,
виявлених у нерозданих поштових відправленнях, неоплачених
поштових переказів, а також на одержання коштів, що надійшли від
реалізації вкладення, в терміни, встановлені у пункті 101 цих
Правил.
Після закінчення терміну для пред'явлення претензії кошти,
одержані від реалізації вкладення поштового відправлення, термін
зберігання якого минув, та суми неоплачених поштових переказів
перераховуються до державного бюджету.
Права та обов'язки споживачів послуг поштового
зв'язку, відповідальність підприємства поштового
зв'язку і споживачів
105. Споживач послуг поштового зв'язку (відправник, адресат)
має право на користування послугами поштового зв'язку відповідно
до Законів України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ) та "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ).
106. Будь-яке поштове відправлення належить відправнику до
моменту його вручення адресату, якщо тільки воно не затримане
відповідно до законодавства. Переважне право розпоряджатися
поштовим відправленням належить його відправнику. Розпорядження
адресата не виконується, якщо відправником зроблені інші
розпорядження.
До видачі поштового відправлення адресату відправник за
додаткову плату має право зробити розпорядження про:
видачу поштового відправлення іншій особі та на іншу адресу
або доставлення його одержувачу на іншу адресу;
повернення йому поштового відправлення;
видачу адресату поштового відправлення з післяплатою без
внесення ним суми післяплати або видачу адресату поштового
відправлення, відправленого без зазначення суми післяплати, з
внесенням ним суми післяплати;
зменшення визначеної суми післяплати або збільшення її, але
не більше суми оголошеної цінності поштового відправлення;
продовження терміну зберігання поштового відправлення в
об'єкті поштового зв'язку місця призначення до двох місяців з дня
його надходження.
При відправленні міжнародної посилки відправник має право
зробити розпорядження про подальші дії у разі неодержання
адресатом посилки, про що робиться відмітка на бланку супровідної
адреси.
Відправник повинен оформити письмову заяву, пред'явити один з
документів, зазначених у пункті 97 цих Правил, та оригінал чи
завірену в установленому порядку копію (ксерокопію) квитанції. У
заяві зазначаються дані пред'явленого документа.
107. Відправник поштового відправлення (поштового переказу)
має право:
забрати реєстроване поштове відправлення (поштовий переказ),
якщо його не відправлено за призначенням, з поверненням об'єкту
поштового зв'язку оригіналу квитанції або скріпленої підписом
працівника поштового зв'язку копії списку поштових відправлень. У
цьому разі відправнику повертається внесена ним плата, крім плати
за надані додаткові послуги;
протягом шести місяців з дня подання реєстрованого поштового
відправлення (поштового переказу) за письмовим чи усним запитом
отримати інформацію щодо його вручення.
108. Адресату на підставі письмової заяви надається право
зробити розпорядження про:
зберігання в об'єкті поштового зв'язку поштового відправлення
(поштового переказу) протягом двох місяців з дня його надходження;
пересилання або доставку поштових відправлень, адресованих на
його ім'я, на іншу адресу;
перерахування грошей, адресованих на його ім'я за поштовими
переказами, на особистий рахунок у банку;
доставку додому адресованих на його ім'я поштових відправлень
"До запитання" та "Абонементна скринька", крім поштових
відправлень, зазначених у пункті 87 цих Правил;
видачу адресованих на його ім'я поштових відправлень
(поштових переказів) іншим особам за довіреністю;
відмову від одержання поштового переказу або поштового
відправлення без його розкриття з внесенням відповідної відмітки
на поштовому відправленні (бланку поштового переказу) або
повідомленні.
Під час подання заяви адресатом пред'являється документ, що
посвідчує особу.
Розпорядження адресата, зазначені в абзацах 3, 4, 5 цього
пункту, виконуються об'єктами поштового зв'язку протягом трьох
місяців.
109. Споживач послуг поштового зв'язку має право:
на одержання доступної, достовірної і необхідної інформації
про порядок та терміни надання послуг;
на одержання поштових відправлень і поштових переказів на
домашню адресу, за місцем роботи (навчання, лікування,
оздоровлення), "До запитання" та "Абонементна скринька";
подати заяву до будь-якого об'єкта поштового зв'язку про
розшук поштового відправлення;
звернутися з метою захисту своїх прав до органу, який захищає
права споживачів;
пред'явити претензію, в тому числі з вимогою про
відшкодування завданих йому збитків, у разі невиконання або
неналежного виконання обов'язків з надання послуг поштового
зв'язку. Такі претензії можуть подаватися до об'єктів поштового
зв'язку як за місцем приймання, так і за місцем призначення
поштового відправлення;
одержати документ, що підтверджує надання йому послуг
поштового зв'язку;
відмовитися від одержання вкладення, частково або повністю
пошкодженого з вини об'єкта поштового зв'язку, з відшкодуванням
його повної вартості.
110. Юридичні особи мають право звернутися з відповідними
претензіями тільки до об'єктів поштового зв'язку місця приймання
або видачі поштового відправлення. Якщо таким об'єктом є
відділення зв'язку, претензія пред'являється поштамту (вузлу
зв'язку) відповідно до підпорядкування.
111. Підприємство (оператор) поштового зв'язку несе
відповідальність перед споживачами послуг поштового зв'язку згідно
із законодавством України.
За невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання
внутрішніх поштових відправлень, доручень споживачів щодо поштових
переказів підприємство (оператор) поштового зв'язку несе таку
матеріальну відповідальність перед споживачами послуг поштового
зв'язку:
за повну втрату реєстрованих поштових відправлень
(рекомендованого листа, бандеролі, поштової картки, повідомлення
про вручення поштового відправлення), посилок та прямих
контейнерів без оголошеної цінності - відшкодування вартості
послуг поштового зв'язку та штраф в розмірі 100 відсотків вартості
цих послуг;
за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки без
оголошеної цінності - відшкодування його вартості пропорційно масі
втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру
тарифу за пересилання на чисту масу вкладення та штраф в розмірі
100 відсотків вартості послуг поштового зв'язку;
за повну втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною
цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю -
відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності поштового
відправлення, вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі
25 відсотків вартості цих послуг;
за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки з
оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю з
описом вкладення - повернення (відшкодування) вартості вкладення
або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг
поштового зв'язку та штраф в розмірі 25 відсотків вартості цих
послуг. Якщо пошкоджене вкладення може бути використане, сума
відшкодування зменшується за домовленістю з відправником або
адресатом. У разі відмови відправника або адресата від одержання
частково пошкодженого вкладення воно реалізується підприємством
(оператором) поштового зв'язку. У разі незазначення в описі
вартості вкладених предметів або пересилання без опису розмір
відшкодування визначається пропорційно масі втраченої або
пошкодженої частини вкладення незалежно від її фактичної вартості,
але не більше ніж оголошена цінність посилки, листа або бандеролі.
У цьому разі вартість одиниці маси визначається шляхом ділення
суми оголошеної цінності на чисту масу вкладення;
за невиплату грошей за поштовими переказами - відшкодування у
розмірі невиплаченої суми переказу і вартості послуг поштового
зв'язку. Крім того, за кожну добу затримки доставки поза
контрольні терміни у межах України виплачується пеня, яка
обчислюється відповідно до простроченого платежу в розмірі
облікової ставки Національного банку, що діяла у період, за який
нараховується пеня;
за затримку у виплаті грошей за поштовими переказами - пеня,
яка обчислюється відповідно до простроченого платежу в розмірі
облікової ставки Національного банку, що діяла у період, за який
нараховується пеня, та штраф у розмірі 25 відсотків вартості
послуг поштового зв'язку;
за несвоєчасну доставку реєстрованих поштових відправлень
усіх видів - штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг
поштового зв'язку;
у разі порушення контрольних термінів пересилання поштових
відправлень повітряним транспортом - різниця між платою за
пересилання повітряним і наземним транспортом і штраф у розмірі 25
відсотків вартості послуг поштового зв'язку.
За втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень і
посилок підприємство (оператор) поштового зв'язку несе
відповідальність відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу
та законодавства України, за невиплату міжнародних поштових
переказів - відповідно до міжнародних договорів України.
Вартість послуг відшкодовується споживачеві послуг поштового
зв'язку на підставі квитанції про оплату послуг поштового зв'язку.
112. Підприємство (оператор) поштового зв'язку не несе
матеріальної відповідальності за поштові відправлення, якщо:
поштове відправлення у встановленому законодавством України
порядку підлягає вилученню, конфіскації або знищенню;
втрата або пошкодження вкладення поштового відправлення
сталися внаслідок дії непереборної сили (землетрус, ураган, повінь
тощо);
нестача або пошкодження вкладення поштового відправлення
сталися внаслідок порушення відправником вимог пунктів 52 - 59 цих
Правил;
поштове відправлення (поштовий переказ) видано адресату під
розписку про одержання;
заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу)
подано до об'єкта поштового зв'язку після закінчення терміну її
подання (шість місяців - для внутрішніх поштових відправлень та
дванадцять місяців - для міжнародних);
поштове відправлення з оголошеною цінністю, прямий контейнер
були прийняті від відправника закритими, упаковка поштового
відправлення або сам контейнер, печатка чи пломба відправника не
пошкоджені, а маса поштового відправлення або прямого контейнера
відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання.
113. Інформація про адресні дані споживачів послуг поштового
зв'язку, про поштові відправлення, телеграфні, електронні та інші
повідомлення є таємницею зв'язку і може видаватися тільки
відправникам або адресатам чи їх законним представникам.
Посадові та інші особи, працівники підприємства (оператора)
поштового зв'язку, які допустили порушення зазначених положень,
притягуються до відповідальності відповідно до законодавства
України.
114. Підприємство (оператор) поштового зв'язку не несе
матеріальної відповідальності за рішення, прийняті митними
службами під час здійснення митного контролю та митного оформлення
міжнародних поштових відправлень.
115. Споживачі послуг поштового зв'язку несуть матеріальну
відповідальність перед підприємством (оператором) поштового
зв'язку за вкладення предметів, заборонених до пересилання, або
неналежне їх упакування, що призвело до зіпсуття інших поштових
відправлень та майна об'єкта поштового зв'язку, шляхом
відшкодування завданих підприємству (оператору) поштового зв'язку
матеріальних збитків.
Розгляд заяв і претензій споживачів
116. Заяви і претензії про розшук поштових відправлень,
відшкодування збитків, невиплату або неповну виплату грошей за
поштовими переказами можуть бути подані відправником або адресатом
протягом шести місяців, а міжнародних - протягом одного року з дня
прийняття об'єктом поштового зв'язку до пересилання поштового
відправлення.
Заяви, претензії можуть бути подані іншими особами за
дорученнями відправників або адресатів.
117. Заяви складаються споживачами у довільній письмовій
формі із зазначенням виду поштового відправлення, його номера,
дати і місця прийняття, найменування, адреси відправника та
одержувача. У відповідних випадках у заявах зазначаються суми
поштового переказу, оголошеної цінності, післяплати. У заявах про
неотримання посилки, прямого контейнера або листа, бандеролі з
оголошеною цінністю додатково зазначається вид упаковки, детальний
перелік та вартість вкладення. Одночасно пред'являється оригінал
або копія квитанції, яка після перевірки даних повертається
заявнику.
118. Заяви розглядаються відповідно до вимог законодавства
України.
119. У разі виявлення поштового відправлення після виплати
адресату, відправнику належної суми відшкодування поштове
відправлення вручається адресату або відправнику. При цьому
адресат або відправник повинен повернути виплачену йому суму з
відрахуванням суми за затримку пересилання і доставку поштового
відправлення. Якщо адресат або відправник відмовляється одержати
поштове відправлення, воно зберігається як нероздане поштове
відправлення в об'єкті поштового зв'язку, протягом терміну,
встановленого цими Правилами.
120. Претензії юридичних осіб повертаються без розгляду,
якщо:
не минули встановлені терміни пересилання поштового
відправлення (поштового переказу);
заявник не є ні відправником, ні адресатом;
минув шестимісячний термін з дня приймання об'єктом поштового
зв'язку внутрішнього поштового відправлення або дванадцятимісячний
термін з дня приймання міжнародного поштового відправлення;
об'єкт поштового зв'язку вже розглядає претензію між тими ж
сторонами, про той же предмет і на тій же підставі;
претензію пред'явлено об'єкту поштового зв'язку (поштамту,
вузлу зв'язку, відділенню зв'язку), яке не приймало і не видавало
поштового відправлення (поштового переказу).
121. У разі відмови в задоволенні претензій заявнику
надається обгрунтована відповідь про причини відмови.
Споживачі послуг поштового зв'язку мають право оскаржити
неправомірні дії працівників підприємства (оператора) поштового
зв'язку в порядку, встановленому законодавством України.


Додаток
до Правил надання послуг
поштового зв'язку
ПЕРЕЛІК
посадових осіб, яким надано право пересилати
поштові відправлення в розряді "Урядових"
Президент України
Голова Верховної Ради України, Голова Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та їх заступники
Прем'єр-міністр України, Голова Ради міністрів Автономної
Республіки Крим та його заступники
Віце-прем'єр-міністри України
Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України
Глава Адміністрації Президента України
Керівник Секретаріату та керуючий справами Верховної Ради
України
Голова Конституційного Суду України та його заступники
Голова Верховного Суду України та його заступники
Голова Вищого арбітражного суду та його заступники
Секретар Ради національної безпеки і оборони
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
Генеральний прокурор України та його заступники
Постійний Представник Президента України в Автономній
Республіці Крим
Міністри та їх заступники, керівники інших центральних
органів виконавчої влади та їх перші заступники
Голова Національного банку
Голова та державний уповноважений Антимонопольного комітету
Голови обласних держадміністрацій
Голови Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій
Голови обласних рад
Голови Київської та Севастопольської міських рад

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст