Главная Сервисы для юристов Законы Виборчий кодекс України Стаття 141. Порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці

Стаття 141. Порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці

Предыдущая

141/289

Следующая

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

{Частина перша статті 141 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць - 10-14 осіб;

2) для середніх дільниць - 12-16 осіб;

3) для великих дільниць - 14-18 осіб.

3. На виборчих дільницях, на яких кількість виборців не перевищує двісті осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.

{Частина третя статті 141 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

4. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають суб’єкти подання, зазначені у частині другій статті 140 цього Кодексу.

{Абзац другий частини четвертої статті 141 виключено на підставі Закону № 805-IX від 16.07.2020 }

5. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, крім випадків, передбачених частиною дванадцятою цієї статті, обов’язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику суб’єкта подання, зазначеного у пункті 1 частини другої статті 140 цього Кодексу. Не більше ніж по одному представнику від суб’єктів подання, зазначених у пункті 2 частини другої статті 140 цього Кодексу, включаються до складу дільничної виборчої комісії за результатами жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині шостій цієї статті, в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, встановленим статтею 34 цього Кодексу, а також внесення подання з порушенням вимог частин шостої та сьомої цієї статті шляхом прийняття відповідного рішення окружною виборчою комісією або в результаті застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною. Рішення про відхилення кандидатур за результатами жеребкування не приймається.

{Частина п'ята статті 141 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 }

6. Суб’єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування подає до відповідної окружної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього суб’єкта подання (не більше однієї кандидатури до однієї виборчої комісії) для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій. У поданні зазначаються особи, запропоновані відповідним суб’єктом подання на посади голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії. Подання від партії підписується керівником суб’єкта подання (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою партії.

Від імені партії подання вносить уповноважена особа на підставі довіреності від партії або уповноважена особа партії в загальнодержавному чи територіальному виборчому окрузі.

Подання стосовно кандидатур до складу дільничних виборчих комісій може вноситися за допомогою електронних сервісів в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.

{Частина шоста статті 141 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 }

7. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною п’ятою статті 140 цього Кодексу.

До подання додаються копії паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.

Заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах, надаються відповідним політичним партіям - суб’єктам подання, до моменту внесення до окружної виборчої комісії подання стосовно кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

У разі виявлення окружною виборчою комісією одночасного внесення однієї кандидатури до складу дільничної виборчої комісії від різних суб’єктів подання окружна виборча комісія звертається до відповідних суб’єктів подання, кандидата, запропонованого до складу дільничної виборчої комісії, для уточнення інформації та надання заяви про згоду на участь у роботі дільничної виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання. У разі непідтвердження згоди особи на участь у роботі дільничної виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання окружна виборча комісія відхиляє кандидатуру такої особи.

{Частина сьома статті 141 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 }

8. У разі якщо у встановлений частиною шостою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше ніж мінімальна кількість, встановлена частинами другою і третьою цієї статті, окружна виборча комісія зобов’язана у строк, визначений частиною першою цієї статті, утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови окружної виборчої комісії у складі, не більшому ніж середня кількість осіб від кількостей, встановлених частинами другою або третьою цієї статті, з обов’язковим урахуванням поданих кандидатур від суб’єктів подання, передбачених частиною четвертою цієї статті. Пропозиції стосовно таких кандидатур голові окружної виборчої комісії можуть подавати члени окружної виборчої комісії.

У разі необхідності, для забезпечення дільничними виборчими комісіями належної підготовки та проведення виборів, у тому числі в день голосування, окружна виборча комісія у будь-який час до дня голосування може збільшити склад дільничної виборчої комісії до її максимальної кількості, встановленої частинами другою та третьою цієї статті, за поданням голови відповідної окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів цієї комісії.

9. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.

У разі виявлення технічних помилок та неточностей при зазначенні у поданні прізвища, імені та по батькові особи, дати її народження - в постанові про утворення дільничної виборчої комісії зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.

{Частина дев'ята статті 141 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 }

10. Кожний суб’єкт подання має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць у межах територіального округу, яка залежить від кількості кандидатур від відповідного суб’єкта подання, включених до складу дільничних виборчих комісій. Частка керівних посад для кожного суб’єкта подання у кожній категорії виборчих дільниць у межах територіального округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб’єкта подання до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, якщо до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від суб’єктів подання кандидатур до складу комісії. Розподіл керівних посад між суб’єктами подання в межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається окружною виборчою комісією у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

{Абзац перший частини десятої статті 141 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

Положення цієї частини щодо права на пропорційну частку кожної категорії керівних посад застосовуються лише при утворенні дільничних виборчих комісій. У разі формування дільничної виборчої комісії внаслідок дострокового припинення повноважень її попереднього складу положення цієї частини не застосовуються.

{Частину десяту статті 141 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

У разі дострокового припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря дільничної виборчої комісії і невнесення суб’єктом подання, від якого було включено відповідну особу до складу дільничної виборчої комісії, інших кандидатур на заміну не пізніше ніж на наступний день з дня отримання повідомлення про виникнення підстав для припинення їх повноважень, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, на відповідну посаду голови, заступника голови, секретаря дільничної виборчої комісії призначається інший член цієї комісії без дотримання права на пропорційну частку кожної категорії керівних посад відповідного суб’єкта подання.

Предыдущая

141/289

Следующая

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст