Главная Блог Аналитические статьи Статьи Проблеми реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування за чинним Кримінальним процесуальним кодексом

Проблеми реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування за чинним Кримінальним процесуальним кодексом

15.04.2015
Просмотров : 10602

З набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України від 13 квітня 2012 року (далі – КПК України) вітчизняне кримінальне судочинство зазнало серйозного реформування. Відповідні зміни процесуального законодавства зумовлюють необхідність теоретичного та практичного перегляду і переосмислення багатьох категорій кримінального процесу. Новелою нового кримінального процесуального закону є розширення сфери застосування однієї з ключових засад кримінального судочинства – принципу змагальності – на стадію досудового розслідування.

Читайте статтю: Застосування судами принципу змагальності сторін або історія оскарження рішення Одеської міської ради прийняте у далекому 1981 році (адміністративне судочинство)

В ст. 1 Конституції закріплено та проголошено, що Україна є демократичною, соціальною і правовою державою. Розвиток зазначених процесів вимагає перебудови на нових засадах багатьох сфер суспільного життя. Пріоритетним напрямком реформування є визнання, належне забезпечення та захист прав та свобод людини і громадянина. Особливо важливого значення останнє набуває у галузі кримінального судочинства, де особа найчастіше може зазнавати певних складнощів у реалізації та захисті своїх прав.

Читайте статтю: Інститут понятих у кримінальному процесі України

Першочерговим завданням кримінального процесуального законодавства є створення механізму реального захисту прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, найбільш актуальним це питання є для сторони захисту, яка апріорі знаходиться у невигідному становищі.

Практичне застосування вищезазначеного можливо лише в умовах рівності суб’єктів, тобто, змагальної моделі кримінального судочинства. У Пояснювальній записці до проекту КПК України №9700, який і було прийнято, одним з основних завдань реформування кримінального процесу визначено забезпечення реалізації змагальності та рівності сторін обвинувачення та захисту. Це має важливе значення при здійсненні кримінального процесуального доказування, особливо на стадії досудового розслідування, адже саме на ній відбувається збір основної частини доказів. Наприклад, французькі юристи вважають відповідну стадію найбільш значущою частиною кримінального процесу загалом, навіть по відношенню до судового розгляду.

Таким чином, виникає потреба розглянути питання практичного застосування названого принципу під час проведення досудового розслідування.

Читайте статтю: Застосування судами принципу змагальності сторін на практиці або історія отримання поштою постанови від державного виконавця (господарське судочинство).

Ідея змагальності виникла на противагу інквізиційному процесу для якого було характерним поєднання в одному органі функцій обвинувачення, захисту та вирішення справи. На вітчизняних теренах вперше змагальність між сторонами процесу було закріплено в Статуті кримінального судочинства 1864 року. З того часу відповідне питання є предметом численних наукових досліджень.

Сутність принципу змагальності в кримінальному судочинстві полягає в паритетності сторін обвинувачення та захисту у реалізації наданих їм процесуальним законом прав та виконанні обов’язків під час кримінального провадження.

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст