Стаття 11. Державні премії України

Предыдущая

11/21

Следующая

Встановлюються такі Державні премії України:

1) Національна премія України імені Тараса Шевченка - за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства;

2) Національна премія України імені Бориса Патона:

{Абзац перший пункту 2 статті 11 в редакції Закону № 1399-IX від 15.04.2021 }

за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі;

за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;

за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

за створення підручників для закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів;

{Абзац п'ятий пункту 2 статті 11 в редакції Закону № 1399-IX від 15.04.2021 }

3) Державна премія України в галузі архітектури - за створення видатних житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, будівель і споруд, роботи в галузі містобудування, ландшафтної архітектури, упорядження міст і селищ, реставрації пам'яток архітектури і містобудування, наукові праці з теорії та історії архітектури, що мають важливе значення для дальшого розвитку вітчизняної архітектури і містобудування та здобули широке громадське визнання;

4) Державна премія України імені Олександра Довженка - за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва;

{Статтю 11 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 2420-III від 17.05.2001 }

5) Державна премія України в галузі освіти - за видатні досягнення в галузі освіти за номінаціями:

дошкільна і позашкільна освіта;

загальна середня освіта;

професійна (професійно-технічна) освіта, фахова передвища освіта;

{Абзац четвертий пункту 5 статті 11 в редакції Закону № 1399-IX від 15.04.2021 }

вища освіта;

наукові досягнення в галузі освіти;

{Статтю 11 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 169-V від 21.09.2006 }

6) Державна премія України імені Мирослава Скорика - за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України та впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавчій діяльності.

{Статтю 11 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 1786-IX від 24.09.2021 }

Предыдущая

11/21

Следующая

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст