Главная Сервисы для юристов Законы Бюджетний кодекс України Стаття 38. Матеріали, що додаються до проекту закону про Державний бюджет України

Стаття 38. Матеріали, що додаються до проекту закону про Державний бюджет України

Предыдущая

47/143

Следующая

1. Разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються:

1) пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, яка має містити:

а) інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України;

{Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2646-VIII від 06.12.2018 }

б) оцінку показників доходів проекту державного бюджету разом з детальними розрахунками таких показників у розрізі класифікації доходів бюджету (із зазначенням бази оподаткування, ставок податків і зборів, податкових пільг та податкового боргу);

{Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 38 в редакції Закону № 2646-VIII від 06.12.2018 }

в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи інформацію щодо показників доходів, фінансування, видатків та кредитування державного бюджету з деталізацією у розрізі бюджетної класифікації та порівнянням з відповідними фактичними показниками за попередній бюджетний період і плановими показниками на поточний бюджетний період;

{Підпункт "в" пункту 1 частини першої статті 38 в редакції Закону № 2646-VIII від 06.12.2018 }

г) інформацію щодо врахування Бюджетної декларації і рекомендацій Верховної Ради України щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації схвалені відповідно до частини шостої статті 152 Регламенту Верховної Ради України);

{Підпункт "г" пункту 1 частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2646-VIII від 06.12.2018 }

ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуванням особливостей міжбюджетних взаємовідносин, зокрема:

детальні розрахунки обсягів базової та реверсної дотації за видами місцевих бюджетів, включаючи розрахунки індексів податкоспроможності місцевих бюджетів;

розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за їх видами і місцевими бюджетами з детальними фінансовими та кількісними показниками;

{Абзац третій підпункту "ґ" пункту 1 частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 }

{Абзац четвертий підпункту "ґ" пункту 1 частини першої статті 38 виключено на підставі Закону № 1081-IX від 15.12.2020 }

{Підпункт "ґ" пункту 1 частини першої статті 38 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 }

д) пояснення щодо показників фінансування проекту державного бюджету (включаючи показники державних запозичень, надходжень від приватизації державного майна, погашення державного боргу), надання державних гарантій, стану і граничних обсягів державного боргу та гарантованого державою боргу;

{Підпункт "д" пункту 1 частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 ; в редакції Закону № 2646-VIII від 06.12.2018 }

{Підпункт "е" пункту 1 частини першої статті 38 виключено на підставі Закону № 293-IX від 14.11.2019 }

{Підпункт "є" пункту 1 частини першої статті 38 виключено на підставі Закону № 293-IX від 14.11.2019 }

ж) розрахунки обсягу компенсації за рахунок коштів державного бюджету втрат суб'єктів господарювання внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади рішень щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг;

2) прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної класифікації;

{Пункт 2 частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2646-VIII від 06.12.2018 }

2 - 1 ) обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення;

{Частину першу статті 38 доповнено пунктом 2 - 1 згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 }

3) перелік пільг з податків і зборів із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;

4) переліки та обсяги коштів за державними цільовими програмами, які включено головними розпорядниками коштів державного бюджету до бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України;

4 - 1 ) перелік державних інвестиційних проектів із зазначенням загальної вартості кожного проекту, загальних обсягів витрат державного бюджету, необхідних для розроблення та реалізації кожного проекту, включаючи обсяги витрат державного бюджету, необхідних для завершення кожного проекту, а також обсяги таких витрат на відповідний бюджетний період у розрізі бюджетних програм. Підготовка таких матеріалів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, за результатами розподілу, здійсненого відповідно до статті 33 - 1 цього Кодексу;

{Частину першу статті 38 доповнено пунктом 4 - 1 згідно із Законом № 288-VIII від 07.04.2015 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2646-VIII від 06.12.2018 }

5) інформація щодо загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець планового бюджетного періоду (у тому числі за типом боргового зобов’язання), а також витрат з виконання державних боргових і гарантійних зобов’язань на поточний та наступні бюджетні періоди до повного погашення таких зобов’язань (включаючи обсяг видатків на обслуговування державного боргу) і структури таких витрат;

{Пункт 5 частини першої статті 38 в редакції Закону № 2646-VIII від 06.12.2018 }

Предыдущая

47/143

Следующая

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст