Юридичний світ / Література

Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина).
20.09.2018
Автор: ЮрКнига
Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина).

У підручнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти Особливої частини курсу «Актуальні проблеми господарського права».
На підставі аналізу чинного господарського законодавства та джерел спеціальної літератури розкриваються особливості та проблеми правового регулювання окремих видів господарської діяльності, а також висвітлюються тенденції розвитку господарсько-правових досліджень в Україні.


Детальніше
Правові висновки Верховного Суду у справах про банкрутство за перше півріччя 2018 року
19.09.2018
Автор: ЮрКнига
Правові висновки Верховного Суду у справах про банкрутство за перше півріччя 2018 року

Збірник містить правові висновки Верховного Суду у справах про банкрутство за перше півріччя 2018 року.

Допомагає узагальнити та проаналізувати судову практику Верховного Суду у справах про банкрутство. Правові висновки розміщені відповідно до розділів, що зручно для пошуку необхідної інформації.
Збірник розрахований на суддів господарських судів, арбітражних керуючих, юристів, викладачів, студентів, наукових працівників та аспірантів.


Детальніше
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Видання 10-те, перероблене та доповнене
18.09.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Видання 10-те, перероблене та доповнене

За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002-2003 рр.) цей науково-практичний коментар відзначено другою премією у номінації "Науково-популярні, науково-практичні і довідникові видання в галузі права"
За редакцією доктора юридичних наук, професора М.І. Мельника, доктора юридичних наук, професора М.І. Хавронюка


Детальніше
Кодекс адміністративного судочинства України. Науково-практичний коментар
17.09.2018
Автор: ЮрКнига
Кодекс адміністративного судочинства України. Науково-практичний коментар

В даному науково-практичному коментарі Кодексу адміністративного судочинства України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм адміністративного процесуального права з роз'ясненнями і коментуванням всіх його положень.
Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, юрисконсультів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широкого наукового загалу.


Детальніше
Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм права з кредитних, сімейних, страхових та зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ
23.08.2018
Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм права з кредитних, сімейних, страхових та зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ

Зазначена Книга продовжує серію книг присвячених упорядкованому підбору судових рішень Верховного суду України щодо неоднакового застосування норм права, що регулюють сферу кредитних, сімейних, страхових та зобов’язальних відносин, банкрутства. Головною метою книги є формування єдиного підходу для застосування норм права.
Також до цієї книги включені, на думку автора, найбільш вагомі висновки ЄСПЛ, які повинні застосовуватись в практичній діяльності.
Книга 2 містить упорядкований підбір судових рішень Верховного суду України щодо неоднакового застосування норм матеріального права та процесуального права, що регулюють сферу кредитних, сімейних, страхових та зобов’язальних відносин станом на серпень 2016 року.


Детальніше
Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм матеріального права з кредитних та зобов’язальних правовідносин
22.08.2018
Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм матеріального права з кредитних та зобов’язальних правовідносин

Крім посилань на конкретні судові рішення Верховного суду України в таблицях міститься правова позиція та короткий витяг з висновків Верховного суду України щодо вирішення питання неоднакового застосування норм законодавства. Для підтвердження факту неоднакового застосування норм створено окрему графу таблиці, де здійснено посилання на інші судові рішення, в яких по-різному застосовано одні й ті ж норми. З огляду на те, що висновки Верховного суду України є обов’язковими при виборі суддями норми, що підлягає застосуванню при вирішенні конкретної справи, то даний твір було створено саме для практичного використання при написанні різноманітних документів в рамках реалізації права на судовий захист. Таблиці розраховані для навчання та використання у власній діяльності адвокатів, правозахисників, суддів, студентів юридичних факультетів тощо.


Детальніше
Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд
14.08.2018
Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд

У науково-практичному виданні (624 сторінки) наведено правові позиції Європейського суду з прав людини. У посібнику містяться результати аналітичного дослідження окремих рішень у вигляді авторських коментарів, зокрема, щодо застосування їх у національній правовій системі.
Автори огляду – учасники проекту «ECHR.Ukrainian Aspect» президент Спілки адвокатів України Олександр Дроздов та директор АБ «Дроздова та партнери» Олена Дроздова.


Детальніше
Складові успіху у кримінальному процесі
09.08.2018
Складові успіху у кримінальному процесі

До уваги юристів, адвокатів, правників, учасників кримінального процесу: вийшла в світ книга «Складові успіху у кримінальному процесі»

Автор: Несінов Олег Миколайович – переможець Всеукраїнського конкурсу ААУ «Адвокат року 2016 в номінації кримінальне право».


Детальніше
Білль про права. Практика застосування
01.08.2018
Автор: ЮрКнига
Білль про права. Практика застосування

Науково-популярне видання, підготовлене американським адвокатом українського походження Борисом Палантом, є першим друкованим виданням, у якому наведено докладний аналіз рішень Верховного суду США щодо практики застосування Білля про права до Конституції США.


Детальніше
Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції
31.07.2018
Автор: ЮрКнига
Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції

У монографії розкрито методологію порівняльно-правових досліджень як основу гармонізації трудового законодавства України із законодавством ЄС, проаналізовано трудове та соціальне законодавство ЄС як джерело європейських стандартів, досліджено основні трудові права працівників за законодавством Європейського Союзу, право працівників на гідність та її захист в актах ЄС та законодавстві країн-членів ЄС, правове забезпечення права на працю працівників-мігрантів в Україні та громадян України в країнах ЄС.


Детальніше
Презентовано перший в Україні «Посібник для суддів з інтелектуальної власності»
29.07.2018
Презентовано перший в Україні «Посібник для суддів з інтелектуальної власності»

6 липня 2018 року у м. Києві презентовано видання «Посібник для суддів з інтелектуальної власності», підготовлене та видане за сприяння Програми розвитку комерційного права (CLDP) Міністерства торгівлі США у координації з Федеральним судовим центром, Вищою радою правосуддя та Верховним Судом.


Детальніше
Правові позиції та висновки у кримінальних справах. Практика ЄСПЛ у кримінальних справах
29.07.2018
Автор: ЮрКнига
Правові позиції та висновки у кримінальних справах. Практика ЄСПЛ у кримінальних справах

До збірника увійшли постанови Великої Палати Верховного Суду у кримінальних справах, окремі постанови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, а також деякі рішення Європейського суду з прав людини, якими встановлено порушення Україною положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час провадження у кримінальних справах.


Детальніше
Вчення про суб’єктивну сторону злочину
28.07.2018
Автор: ЮрКнига
Вчення про суб’єктивну сторону злочину

Основ­ні положення та висновки, викладені в книзі, можуть бути враховані в законопроектній роботі Верховної Ради України, в практиці застосування судами положень кримінального законодавства України, при подальшому теоретичному дослідженні суб’єктивної сторони злочину та механізму реалізації норм кримінального права, при аналізі змісту кримінальної відповідальності та підстави кримінальної відповідальності, а також у навчальному процесі.


Детальніше
Судова практика Верховного Суду. Висновки Великої Палати щодо адміністративних справ
27.07.2018
Автор: ЮрКнига
Судова практика Верховного Суду. Висновки Великої Палати щодо адміністративних справ

До збірника увійшли постанови Великої Палати Верховного Суду в справах, судові рішення в яких оскаржені з підстав порушення правил предметної підсудності, постановлені в апеляційному порядку, а також постанови Великої Палати Верховного Суду за результатами перегляду судових рішень у справах за виключними обставинами, встановленими міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цих справ судом.


Детальніше
Правові позиції в адміністративних справах щодо податків та зборів
26.07.2018
Автор: ЮрКнига
Правові позиції в адміністративних справах щодо податків та зборів

До збірника увійшли постанови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду в адміністративного справах щодо основних змін у питання доказів та доказування в податкових спорах, реальності господарських операцій, земельних податків та зборів, строків у податкових справах.


Детальніше
Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму
03.07.2018
Автор: ЮрКнига
Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму

Розкрито основні методологічні аспекти розвитку сучасного конституційного права у контексті конституційної ідентичності, глобалізації та правового плюралізму. З точки зору основоположних цінностей і принципів розглядається зміщення акцентів у діяльності публічної влади та засад взаємодії між державами на міжнародному та наднаціональному рівнях.


Детальніше
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України
01.07.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України

Коментар розрахований перш за все на спеціалістів у галузях фінансового права, працівників фіскальних органів України, всіх, за своїм фахом пов'язаний з фінасово- грошовою системою, а також правників, викладачів, аспіратнтів, студентів фінасово- економічних та юридичних факультетів.


Детальніше
О силе судебных решений в гражданском и уголовном процессах. И о взаимном влиянии этих процессов преимущественно по законам царства польского
30.06.2018
Автор: ЮрКнига
О силе судебных решений в гражданском и уголовном процессах. И о взаимном влиянии этих процессов преимущественно по законам царства польского

О силе судебных решений в гражданском и уголовном процессах и о взаимном влиянии этих процессов преимущественно по законам Царства Польского. – СПб.: В типографии Николая Тиблена и К°, 1861.


Детальніше
Вопросы факта и права на суде присяжных
29.06.2018
Автор: ЮрКнига
Вопросы факта и права на суде присяжных

Вопрос о вине в английском суде присяжных. Вопрос о вине во французском суде присяжных. Вопрос о вине в немецком суде присяжных.


Детальніше
Об адвокате (Парадокс)
27.06.2018
Автор: ЮрКнига
Об адвокате (Парадокс)

Лаконичная и едкая критика профессии адвокатов характерна работе Эдмонда Пикара "Об адвокате" (Парадокс). В своей ступительной статье к труду Эдмонда Пикара М. Кетриц писал "Я не встречал работы, где были бы глубоко затронуты вопросы нашей этики и высказаны более возвышенные понятия о призвании и задачах адвокатуры".


Детальніше
Без суда и следствия
26.06.2018
Автор: ЮрКнига
Без суда и следствия

Не следует забывать, что суд - это одна из трех ветвей власти. А народную мудрость «ворон ворону глаз не выклюет» никто не отменял.
Прежде нужно попытаться заставить чиновника исполнить закон без вмешательства адвокатов и суда, а следовательно без чрезмерных денежных, временных и нервных затрат, связанных с любой судебной тяжбой.


Детальніше
Очерк английского судоустройства в связи с судом присяжных
25.06.2018
Автор: ЮрКнига
Очерк английского судоустройства в связи с судом присяжных

Очерк английского судоустройства в связи с судом присяжных.
Рудольф Гейнце, год издания 1866


Детальніше
Движение уголовного процесса. Практические примеры
24.06.2018
Автор: ЮрКнига
Движение уголовного процесса. Практические примеры

Данный сборник является первым опытом наглядного изображения в практических примерах движения уголовного процесса в его главнейших моментах - начиная с жалобы о возбуждении уголовного дела и кончая кассационной жалобой, т.е. от возникновения уголовного процесса - до его завершения.
Среди приводимых здесь практических примеров нет ни одного выдуманного, так сказать, педагогического: все они взяты из живой судебной практики, только имена собственные, по понятным причинам, заменены псевдонимными.


Детальніше
Исскуство говорить на суде. О сословии адвокатов
23.06.2018
Автор: ЮрКнига
Исскуство говорить на суде. О сословии адвокатов

Переведенное присяжным поверенным В.В. Быховским сочиненіе „L'art de plaider" принадлежитъ перу гентского адвоката, занимающаго, очевидно, высокое положеніе в средe своих коллег, так как на заглавном листe Французскаго подлинника значится, что Hermann de Baets состоит адвокатом при апелляционном судe (advocat pres la Cour d'appel), членом Совета (membre du Conseil de discipline) и председателем Французской Конференции молодых адвокатов (president de la Conference), в собрании которой он и читал свои лекции об искусстве говоритm на судe (l'art de plaider). Впоследствии он издал их отдельною книгою, посвященною состоявшим при нем стажерам (a mes stagiaires).


Детальніше
Искусство перекрестного допроса
22.06.2018
Автор: ЮрКнига
Искусство перекрестного допроса

Это первое переводное издание классика западной юридической литературы Франсиса Л. Веллмана. Книга «Искусство перекрестного допроса» давно стала бестселлером среди адвокатов США и Великобритании. Современному юристу она будет полезна, прежде всего, описанием и детальным разбором множества тактических приемов перекрестного допроса.


Детальніше
Корисні посилання
+ Розмістити посилання
Реклама
Семiнари
Популярні статті
Популярні судові рішення
Дайджести Протокол
Популярна література
Популярні події
Популярне дозвілля
Довідники