Юридична дискусія

Ваша думка!
Хто в Україні був найпаскуднішим Генпрокурором?


Оберіть варіант відповіді
щоб побачити результати опитування
ПРОКУРОР В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ : что нужно знать, чтобы не стать жертвой государственного произвола
12.06.2018
Автор: Юдін Олег
Тип матеріалу: Статті
ПРОКУРОР В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ : что нужно знать, чтобы не стать жертвой государственного произвола

«У визначених законом випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи, до початку розгляду справи по суті, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.»


Детальніше
Что не так в законе об оценке влияния на окружающую среду
12.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Что не так в законе об оценке влияния на окружающую среду

Філософія нового закону про оцінку впливу на довкілля — ОВД — правильна, бо це захист природи.
Закон впроваджує європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля.
Понад 700 компаній вже подали заявки до Єдиного реєстру Міністерства природи щодо проходження нової процедури. Понад 120 з них — газовидобувні компанії.
Останні нарікають на неефективну процедуру оцінки впливу на довкілля і застерігають про зрив планів щодо нарощування видобутку газу в Україні.


Детальніше
Право на забвение: можно ли добиться изъятия из Интернета нежелательных данных о себе
11.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Право на забвение: можно ли добиться изъятия из Интернета нежелательных данных о себе

З активним розвитком мережі Інтернет прискореними темпами набуває актуальності питання захисту честі, гідності та ділової репутації певної особи в контексті поширення щодо неї інформації. Ця тенденція спричинила виникнення в європейській практиці нового фундаментального права — права на забуття в мережі Інтернет (англ. right to be forgotten). Під ним розуміється право фізичної особи за певних умов вимагати від оператора пошукової системи видалення посилань на певні сторінки, які відображаються в списку результатів пошуку при введенні імені такої особи в пошуковий рядок, та в разі відмови оператора — звернутися з такими вимогами до суду.


Детальніше
Обзор практики ВС от Ростислава Кравца, опубликованной с 04 по 09 июня 2018 года
10.06.2018
Тип матеріалу: Дайджести
Обзор практики ВС от Ростислава Кравца, опубликованной с 04 по 09 июня 2018 года

Большая палата в своих постановлениях указала, что ни одной из норм права, приведенных следственным судьей в постановлении, не предусмотрено его полномочия постановлять решение о предоставлении разрешения на проведение внеплановой проверки.
Поскольку решение следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение внеплановой проверки не предусмотрено УПК, то нет ни разрешения, ни запрета относительно апелляционного обжалования такого постановления. Таким образом, апелляционные суды обязаны открывать апелляционное производство по жалобам на постановления следственных судей о предоставлении разрешения на проведение внеплановых проверок.


Детальніше
Ограничение прав собственности должника является гарантией справедливой сатисфакции
10.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Ограничение прав собственности должника является гарантией справедливой сатисфакции

В узагальненні практики розгляду судами заяв про забезпечення позову сказано, що, виходячи з інформації, наданої судами області, а також даних апеляційного суду, можемо зробити висновок: більшість заяв про забезпечення позову розглядали у справах про стягнення заборгованості за кредитним договором, за договором позики та про поділ спільного майна подружжя.
Найчастіше застосовувалися заходи забезпечення позову у вигляді накладення арешту на майно чи заборони вчиняти дії щодо його відчуження. Забезпечували позови й у справах про визнання недійсними договорів, визнання недійсними результатів прилюдних торгів, усунення перешкод у користуванні майном.


Детальніше
Правило Міранди або Ви маєте право зберігати мовчання та право на адвоката.
07.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Правило Міранди або Ви маєте право зберігати мовчання та право на адвоката.

Взагалі, справа була зрозумілою, жодних сумнівів щодо обвинувального вироку не було. Адвокат Мірнанди, Елвін Мур розумів це як ніхто інший. Однак в ті часи, адвокати та громадські діячі вели боротьбу з поліцейським свавіллям. Мур вирішив, що Міранда як не хто інший підходить на роль «жертви правосуддя». Головним аргументам у захисті Е. Міранди було те, що йому не були належним чином роз'яснені його права, а отже, його визнання і інші докази, які отримані з порушеннями, повинні бути вилучені зі справи.


Детальніше
Письменный опрос сторон как новелла гражданского процессуального законодательства
06.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Письменный опрос сторон как новелла гражданского процессуального законодательства

ГПК Украины предусматривает некоторые особенности реализации прав и обязанностей участников дела именно в исковом производстве. Так, согласно ч. 2 ст. 43 ГПК Украины, участники дела обязаны подавать все имеющиеся у них доказательства в порядке и сроки, установленные законом или судом, не скрывать доказательства, а также предоставлять суду полные и достоверные пояснения по вопросам, которые поставлены судом, а также участниками дела в судебном заседании. В предыдущей редакции ГПК Украины статьи 27 и 31 прямо не закрепляли такого права и соотносящейся с ним обязанностью задавать вопросы и предоставлять ответы лицами, принимающими участие в деле, в том числе и сторонами. В новой же редакции ГПК Украины такое право и связанная с ним обязанность закреплены отдельным пунктом ст. 43.


Детальніше
ЩО таке контрольовані операції: ДФС України ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ. від 18.04.2018 р. N 1699/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
06.06.2018
Тип матеріалу: Теми
ЩО таке контрольовані операції: ДФС України ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ.  від 18.04.2018 р. N 1699/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Відповідно до абзацу "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.


Детальніше
БЕЗ ЗГОДИ НЕМАЄ ІНФОРМАЦІЇ? АБО ПРАВИЛО, ЯКЕ КРАЩЕ ЗАБУТИ
06.06.2018
Тип матеріалу: Статті
БЕЗ ЗГОДИ НЕМАЄ ІНФОРМАЦІЇ? АБО ПРАВИЛО, ЯКЕ КРАЩЕ ЗАБУТИ

Аналіз правозастовчої практики показує неоднакове розуміння суб’єктами приватного та публічного права положень норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Закону України «Про захист персональних даних» у частині, що стосується доступу адвоката до персональних даних третьої особи.
Мова йде про витребування адвокатами конфіденційної інформації (персональних даних) третьої особи (не клієнта) за запитами, зробленими у зв'язку з наданням правничої допомоги клієнту.


Детальніше
Squeeze-out. Как не обижать маленьких
05.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Squeeze-out. Как не обижать маленьких

Эта процедура позволяет мажоритарным акционерам, владеющим доминирующим пакетом акций свыше 95%, отобрать у миноритариев их долю насильно и фактически за бесценок.
Достаточно только дать Национальному депозитарию распоряжение путем размещения так называемого публичного безотзывного требования перевести все акции на свой счет, а миноритариям — перевести денежные средства на специальный счет escrow в банке.


Детальніше
Недостовірність доказів
05.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Недостовірність доказів

Статтею 84 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.


Детальніше
Земельный мораторий отменять не надо. Что на самом деле означает громкое решения ЕСПЧ против Украины
05.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Земельный мораторий отменять не надо. Что на самом деле означает громкое решения ЕСПЧ против Украины

Европейский суд отметил, что после падения Советского Союза Украина преимущественно раздавала сельскохозяйственные угодья людям, которые ранее работали в колхозах. Но при этом государство ввело, якобы временно, запрет на продажу такой земли.
"Правительство утверждало, что этот шаг помешает концентрации земли в руках нескольких людей, остановит обнищание жителей сельской местности и гарантирует, что земля и в дальнейшем будет обрабатываться. Однако суд установил, что государство не обеспечило справедливого баланса между интересами общества и имущественными правами заявителей", - говорится в сообщении.


Детальніше
Недостатки – или продолжения достоинств: что такое профдеформация юристов
04.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Недостатки – или продолжения достоинств: что такое профдеформация юристов

Стресс и переработки – неизбежная часть юридических будней, и напряжение не компенсируется даже доходом, который в крупных компаниях значительно превышает средний заработок. Существует ли при этом профессиональная деформация юристов либо в юриспруденцию идут люди, в которых уже заложены определенные черты? Верно и то, и другое, считают сами представители юридической профессии.


Детальніше
«Конституційна Скарга, як право на перегляд рішень за виключними обставинами».
04.06.2018
Тип матеріалу: Статті
«Конституційна Скарга, як право на перегляд рішень за виключними обставинами».

Зазначу, що вже понад 600 скарг було відхилено через недотримання правил подання цієї скарги. Але це Вас не позбавляє права подати її ще раз.
На своєму прикладі юрист В’ячеслав Плескач, продемонстрував правильність подачі даної скарги:


Детальніше
Торговельна марка та комерційне найменування. Судова практика збільшується – розбіжності залишаються.
04.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Торговельна марка та комерційне найменування.  Судова практика збільшується – розбіжності залишаються.

При розгляді та прийнятті рішень по суті спорів щодо захисту прав на торговельну марку господарські суди застосовують норми як Господарського/Господарського процесуального кодексів України так і Цивільного кодексу України, оскільки вони взаємодоповнюють один одного в процесі розгляду цих справ. Так, Господарським процесуальним кодексом України встановлено право звернення до господарського суду юридичних осіб/ суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів


Детальніше
Обзор практики ВС от Ростислава Кравца, опубликованной с 29 мая по 01 июня 2018 года
04.06.2018
Тип матеріалу: Дайджести
Обзор практики ВС от Ростислава Кравца, опубликованной с 29 мая по 01 июня 2018 года

В этом решении Большая палата указала на неправильность ранее принятой правовой позиции ВСУ, которую придерживались суды низших инстанций и указала, что спор, являющийся предметом данного разбирательства, не связан с решением вопроса имущественного права, а является публично-правовым, поскольку возник при участии субъекта властных полномочий, который реализовывал в спорных правоотношениях предоставленные ему действующим законодательством властные управленческие функции по выявлению факта самовольного строительства и устранения нарушений путем приведения к первоначальному состоянию жилого дома. Дело по иску такого субъекта относится к компетенции административных судов.


Детальніше
Цікаві правові висновки/позиції Верховного Суду з податкових спорів на кінець травня 2018 року.
03.06.2018
Тип матеріалу: Дайджести
Цікаві правові висновки/позиції Верховного Суду  з податкових спорів на кінець травня 2018 року.

Фактичною підставою для проведення позапланової виїзної перевірки позивача стало ненадання ним пояснень та їх документального підтвердження на обов'язкові письмові запиту. Письмові запити щодо необхідності подання пояснень сформовані податкових органом на підставі інформації з інформаційних систем автоматизованого моніторингу.


Детальніше
Забезпечення електронного доказу в порядку ст.116 Цивільного процесуального кодексу України. Переписка осіб за допомогою мобільного додатку (Viber, Telegram, Whatsapp)
03.06.2018
Автор: Виталий
Тип матеріалу: Статті
Забезпечення електронного доказу  в порядку ст.116 Цивільного процесуального кодексу України. Переписка осіб за допомогою мобільного додатку (Viber, Telegram, Whatsapp)

Згідно ч.1 та ч. 3 ст. 100 ЦПК України електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).


Детальніше
Як Велика Палата Верховного Суду «захистила» права вагітних жінок
02.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Як Велика Палата Верховного Суду «захистила» права вагітних жінок

На цьому тижні увагу засобів масової інформації привернула недавня постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.05.2018р. у справі 759/19440/15-ц, де вагітна жінка, яка працювала на умовах строкового трудового договору, намагалась захистити своє право на відпустку по вагітності та пологах, доводячи те, що роботодавець не мав права її звільняти в стані вагітності


Детальніше
Шеф полиции Киева Андрей Крищенко: Мы убрали возможность сокрытия сотрудниками преступления, любой звонок операторы сразу забивают в систему, и уже никто не может на это повлиять
01.06.2018
Тип матеріалу: Інтерв'ю
Шеф полиции Киева Андрей Крищенко: Мы убрали возможность сокрытия сотрудниками преступления, любой звонок операторы сразу забивают в систему, и уже никто не может на это повлиять

Например, если видим в "Фейсбуке" какие-то радикальные призывы, то встречаемся с авторами, общаемся. Это не означает, что мы ведем тотальную слежку или нагнетаем ситуацию, заявляя о провокаторах. Мы не царская охранка. Но если есть основания, чтобы отреагировать, мы это будем делать, заботясь о безопасности людей. При этом никто ничего не скрывает. Даже машину наблюдения, которая работает на улицах города во время массовых мероприятий, обклеили опознавательными знаками полиции. Нарисовали на ней надписи "Служить и защищать". Потому что для моей работы не важно, поддерживаю ли я в душе какие-то общественные движения или нет. Главное – безопасность жителей и гостей города.


Детальніше
Ще 20
Корисні посилання
+ Розмістити посилання
Реклама

Семiнари
Популярні статті
Популярні судові рішення
Дайджести Протокол
Популярна література
Популярні події
Популярне дозвілля
Довідники