Витрати на професійну правничу допомогу: юридична формула ЦПК України (частина 2).

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Витрати на професійну  правничу допомогу: юридична формула ЦПК України (частина 2). - 0_55252700_1628065490_610a4ed286eae.jpg

Одним з аргументів для досудового вирішення спору у цивільних правовідносинах, особливо між фізичними особами, є можливість покладення витрат на судовий збір та професійну правничу допомогу в разі звернення до суду із позовною заявою на Відповідача, який таким чином стимулюється до досудового вирішення спору, вчасно вживати необхідних дій для поновлення порушених прав та утримуватися від умисних порушень прав інших осіб у майбутньому, а також від подачі безпідставних апеляційних чи касаційних скарг.

На даний час не буде вірним вважати, що таке право є певним нововведенням, проте судова практика, особливо в цивільних справах, не є сталою, відрізняється великою кількістю правових позицій ВС, які нерідко суперечать одна одній, у зв’язку із чим в даній статті ми спробуємо навести певну «юридичну формулу» відшкодування витрат на правову допомогу, яку визначив насамперед законодавець, врегулювавши дане питання саме нормами ЦПК України, які узгоджуються і з відповідною практикою ЄСПЛ, на чому буде наголошено в наступних публікаціях.

Читайте статтю: Витрати на професійну правничу допомогу: юридична формула КАСУ (частина 1)

Так, ст. 15 ЦПК України гарантовано право учасників справи користуватися правничою допомогою. Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога).

Тобто в разі звернення особи за захистом та/або представленням своїх прав та інтересів саме до адвоката, а не іншого спеціаліста в сфері юриспруденції, право на відшкодування відповідних витрат гарантується Законом.

Метою стягнення витрат на правничу допомогу є не тільки компенсація стороні, на користь якої прийняте рішення понесених збитків, але і забезпечення особі можливості ефективно захистити свої права в суді (В РАЗІ ЇХ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧЕМ ПО СПРАВІ), в т.ч. у разі подання до неї необґрунтованого позову (КОЛИ ВІДПОВІДАЧ НЕ ВЧИНЯВ ЖОДНИХ ДІЙ, НАПРАВЛЕНИХ НА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПОЗИВАЧА).

Однією з основних засад (принципів) цивільного судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (п.12 ч. 3 ст. 2 ЦПК України ).

Практична реалізація згаданого принципу в частині відшкодування витрат на професійну правничу допомогу відбувається в такі етапи:

1) попереднє визначення суми судових витрат на професійну правничу допомогу (ст. 134 ЦПК України);

2) визначення розміру судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами (ст. 137 ЦПК України) шляхом подання заяви (клопотання) про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу разом з детальним описом робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, і здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги, та доказами, що підтверджують здійснення робіт (наданих послуг) і розміру судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи;

3) розподіл судових витрат (ст. 141 ЦПК України).

Відповідно до ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

За ч. 3 ст. 133 ЦПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

За п.3 ч. 2 ст. 141 ЦПК України судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог у разі часткового задоволення позову.

Поряд з цим, ч.9 ст. 141 ЦПК України передбачено, що у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Згідно зі ст. 134 ЦПК України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою (п. 2 ч. 2 ст. 137 ГПК України);

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат (п. 2 ч. 2 ст. 137 ГПК України).

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (ч. 3 ст. 137 ЦПК України).

Ч. 8 ст. 141 ЦПК України передбачено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

За вимогами ч.3 ст. 134 ЦПК України попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

Необхідно пам’ятати, що за ч.4 ст. 141 ЦПК України, якщо сума судових витрат, заявлена до відшкодування, істотно перевищує суму, заявлену в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат в частині такого перевищення, крім випадків, якщо сторона доведе, що не могла передбачити такі витрати на час подання попереднього (орієнтовного) розрахунку.

Крім того, якщо сума судових витрат, заявлених до відшкодування та підтверджених відповідними доказами, є неспівмірно меншою, ніж сума, заявлена в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд також може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат (крім судового збору) повністю або частково, крім випадків, якщо така сторона не доведе поважні причини зменшення цієї суми. (ч.5 ст. 141 ЦПК України).

На підставі вищевикладеного, з метою ефективного захисту Ващих прав, радимо звертатись до професійних адвокатів, адже саме участь в захисті Ваших інтересів особи, яка має право на здійснення адвокатської діяльності, певним чином гарантуватиме реалізацію Вашого права на повернення відповідних витрат на юридичну допомогу, що гарантується насамперед ЦПК України.

Автор статті: Адвокатське об’єднання «Ліга Сова»: тел. +38(097)505-61-15; e-mail: sova@ligasova.com

1682
Переглядів
3
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
0