Головна Блог ... Цікаві судові рішення Експертиза призначається лише у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші докази, які знаходяться у матеріалах справи чи неможливо застосувати інші засоби доказування. В противному випадку – це затягування справи (ВГСУ, №909/714/16) Експертиза призначається лише у разі, коли висново...

Експертиза призначається лише у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші докази, які знаходяться у матеріалах справи чи неможливо застосувати інші засоби доказування. В противному випадку – це затягування справи (ВГСУ, №909/714/16)

Відключити рекламу
- vgsu_ekspertiza_priznachaetsya_lishe_u_razi_koli_visnovok_eksperta_ne_mogut_zaminiti_inshi_dokazi_yaki_znahodyatsya_u_materialah_spravi_chi_nemoglivo_zastosuvati_inshi_zasobi_dokazuvannya_58b06c1232fb8.jpg

Фабула судового акту: Позивач звернувся до суду із позовом про визнання договору оренди недійсним, обґрунтовуючи свою вимогу тим, що підпис на договорі не належить директору підприємства. Ухвалою суду в порядку, передбаченому ст. 41 ГПК України, у справі призначено почеркознавчу експертизу; ухвалу мотивовано тим, що необхідні спеціальні знання, якими не володіє суддя, для встановлення справжності та належності підпису певній особі на спірному договорі.

Після призначення судової експертизи провадження у справі було зупинене на підставі ст. 79 ГПК України. Відповідач оскаржив ухвалу про призначення експертизи та зупинення провадження. Суд апеляційної інстанції відмовив відповідачу, суд касаційної інстанції задовільнив прохання відповідача, скасував зупинення провадження та направив справу до суду першої інстанції для розгляду.

Суд касаційної інстанції прийшов до висновку, що у призначенні експертизи на момент її призначення не було необхідності. Так, спірний договір фактично виконувався сторонами, про що у справі містились письмові докази - документи, які суд першої інстанції повинен був досліджувати, та яких було достатньо для прийняття рішення у справі. Дослідження цих документів не потребує спеціальних знань та залучення експерта у справу.

Разом з цим будь яке необґрунтоване зупинення провадження у справі є порушення права сторони на справедливий та публічний розгляд справи упродовж розумного строку, тому судами першої та апеляційної інстанції були порушені норми процесуального права, і їх акти підлягають скасуванню.

Аналізуйте судовий акт: Зустрічний позов відповідача із вимогою, яка виникла на підставі іншого договору, хоча і укладеного з позивачем, але не пов’язаного з первісним позовом, НЕ приймається судом (ВГСУ від 07 вересня 2016р. у справі № 905/665/16)

Опис вкладення в цінний лист без фінансового чеку або іншого документу, що підтверджує надання поштових послуг, НЕ є підставою для повернення апеляційної скарги згідно п.2., ч. 1, ст. 97 ГПК України (ВГСУ у справі № 904/5747/16 від 30. 11.16)

Відсутність у ГПК прямої вказівки на заборону оскарження ухвали зобов’язують суд апеляційної та/або касаційної інстанції прийняти правильно оформлену скаргу до розгляду (ВГСУ від 29 листопада 2016 р. у справі № 910/14968/14)

Незадовільний фінстан відповідача та криза у державі не є підставою для розстрочення виконання рішення суду, адже сторони справи перебувають у рівних економічних умовах (ВГСУ від 09 листопада 2016р. у справі № 914/1488/15)

НЕ можна змінити рішення з "витребування майна" на "стягнення вартості цього майна", або зміна способу виконання рішення не повинна змінювати його суть (ВСУ у справі № 6-1829цс15)

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року Справа № 909/714/16

Колегія суддів Вищого господарського суду України у складі :

головуючого суддіХодаківської І.П.,суддів Яценко О.В., Бакуліної С.В., розглянувши касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс" на постанову від 14.11.2016 Львівського апеляційного господарського суду у справі№909/714/16 господарського суду Івано-Франківської бластіза позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал Фід"до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс", 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "БУД М"провизнання недійсним договору оренди № 01/04/15-ХАТП від 01.05.2015 р. За участю представників сторін:

Від позивача - Накельський Ю.Б. - дов. від 29.06.16,

Від відповідача 1)- Капустинська Н.П. - дов. від 21.12.16,

Від відповідача 2) - не з'явились,

ВСТАНОВИЛА:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ ФІД" звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУД М" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс" про визнання недійсним договору оренди №01/04/15-ХАТП від 01.05.2015, укладеного між відповідачами.

Ухвалою від 17.10.2016 господарського суду Івано-Франківської області (суддя Малєєва О.В.) у справі призначено почеркознавчу експертизу. Ухвалу суду мотивовано тим, що встановлення належності підпису на спірному договорі, вчиненого від імені ТОВ "БУД М", гр. ОСОБА_6, вимагає спеціальних знань.

Постановою від 14.11.2016 колегії суддів Львівського апеляційного господарського суду у складі головуючого Довид Л.Л., суддів Гриців В.М., Кордюк Г.Т. ухвалу від 14.11.2016 господарського суду Івано-Франківської області залишено без змін.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс" у касаційній скарзі просить рішення судів попередніх інстанцій скасувати, справу направити для розгляду до місцевого господарського суду. Скарга мотивована неправильним застосуванням та порушенням судами норм чинного законодавства, зокрема, ст.ст. 237, 239, 241 ЦК України, ст. 79 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи та касаційної скарги, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку, зокрема, призначення судової експертизи.

При цьому, господарський процесуальний кодекс України передбачає два види зупинення провадження у справі: обов'язковий, зазначений в законі, за наявності якого господарський суд зобов'язаний зупинити провадження у справі (ч. 1 ст. 79 ГПК України), і факультативний, необов'язковий для господарського суду, який застосовується на його розсуд, зокрема, у випадках призначення господарським судом судової експертизи (п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України).

Виходячи зі змісту частини другої статті 79 ГПК України, необхідною передумовою для застосування такого необов'язкового виду зупинення провадження у справі мають бути обставини, що перешкоджають її розгляду по суті заявлених позовних вимог, а призначення судової експертизи у відповідності до ст.41 ГПК України можливе у випадку, коли при вирішенні господарського спору виникають питання, які потребують спеціальних знань.

Згідно з ч.5 ст.42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Тобто, висновок експерта є рівноцінним з іншими видами доказів і не має заздалегідь установленої сили.

Отже, судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Господарськими судами попередніх інстанцій встановлено, що предметом позову у даній справі є визнання недійсним договору оренди № 01/04/15-ХАТП від 01.05.2015, з підстав того, що підпис від імені директора ТОВ "АТП - Городенка" ОСОБА_6 вчинено сторонньою особою.

Колегія суддів Вищого господарського суду України в даному випадку зважає на посилання скаржника у касаційній скарзі на те, що з наявні у справі письмові докази свідчать про виконання сторонами спірного договору, що зумовлює можливість застосування до спірних правовідносин ст. 241 ЦК України, згідно з якою правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим зокрема у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

В той же час, при винесенні оскаржуваних судових актів, суди попередніх інстанцій не вмотивували належним чином необхідності проведення у справі судової експертизи за наявності інших наданих сторонами письмових доказів, які мають значення для розгляду даної справи та прийняття обґрунтованого рішення у справі.

Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним і справедливим судом, утвореним відповідно до закону.

При цьому, на думку колегії суддів Вищого господарського суду України, зупинення провадження у справі за відсутності достатніх підстав, передбачених ст. 79 ГПК України, порушує розумні строки тривалості судового провадження, що в свою чергу є порушенням права на справедливий та публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, і як наслідок - права сторони на ефективний засіб юридичного захисту своїх прав в національному органі.

З огляду на зазначене вище, ухвала господарського суду Івано-Франківської області та постанова Львівського апеляційного господарського суду підлягають скасуванню як прийнятті з порушенням норм процесуального права, а справа - направленню до місцевого господарського суду для розгляду по суті.

Керуючись, ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-11 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Вищого господарського суду України

ПОСТАНОВИЛА:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Марія Сервіс" задовольнити.

Постанову від 14.11.2016 Львівського апеляційного господарського суду у справі № 909/714/16 та ухвалу 17.10.2016 господарського суду Івано-Франківської області скасувати; справу № 909/714/16 направити до господарського суду Івано-Франківської області для розгляду.

Головуючий суддя І. Ходаківська

Судді О. Яценко

С. Бакуліна

 • 10619

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 10619

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  Користуйтеся нашими сервісами для отримання юридичних послуг:

  Популярні судові рішення

  Дивитись всі судові рішення
  Дивитись всі судові рішення
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст