Головна Каталог юристів ... Кучерявий Валентин Олександрович
Наш логотип Логотип
id : 1390515
Рейтинг юриста 165
Рейтинг : 0
Київ Григорія Ващенка, 5 35
Написати повідомлення
Дзвінків
0
Договорів / безпечних угод
0
Безкоштовні консультації
0
Публікації
0

Кучерявий Валентин Олександрович

Сервіси :
Про себе

Надання юридичних консультацій
Підготовка документів правового характеру
Представництво інтересів у судах
Досвід юридичної роботи більше 15 років

Основні послуги
Письмова консультація
Адвокатський запит
Підготовка договору
Усна консультація безкоштовно
Абонентське обслуговування
Відрядження
Відеоконсультація
Представництво інтересів
Виконання доручень
Підготовка позову та іншого документа
Спеціалізація
Название Цена
Административное правонарушение и административная ответственность. (Кодекс Украины об административных правонарушениях). 100-5000 грн
Административное производство согласно Кодекса Украины об административных правонарушениях. 100-5000 грн
Производство по делу об административном правонарушении 100-5000 грн
Антимонопольное и конкурентное законодательство. 100-5000 грн
Банкротство. 100-5000 грн
Гражданское право 100-5000 грн
Гражданское процессуальное законодательство 100-5000 грн
Жилищное законодательство 100-5000 грн
Исполнительное производство 100-5000 грн
Земельное право 100-5000 грн
Криминальное законодательство. 100-100 грн
Криминальное процессуальное законодательство. 100-100 грн
Налоговое законодательство и налоговая консультация 100-5000 грн
Семейное законодательство. 100-5000 грн
Узаконение самостроя. 100-5000 грн
Таможенное право. 100-5000 грн
Трудовое право 100-5000 грн
Хозяйственное законодательство. 100-5000 грн
Хозяйственное процессуальное законодательство 100-5000 грн
Экологическое законодательство. 100-5000 грн
Другие отрасли и институты права. 100-5000 грн
Регистрация прав собственности и других вещных прав на недвижимое имущество. 100-5000 грн
Административное дело (судопроизводство) 100-5000 грн
Подготовка искового заявления и подача иска в суд. 100-5000 грн
Ознакомление с материалами дела и участие в судебном заседании в качестве представителя клиента. 1000-5000 грн
Участие в судебном заседании в качестве представителя клиента 1000-1000 грн
Подготовка и подача апелляционной жалобы 1000-1000 грн
Подготовка и подача кассационой жалобы 1000-1000 грн
Подготовка и подача заявления о пересмотре судебного решения 1000-5000 грн
Подготовка и подача других процессуальных документов 500-5000 грн
Административные правонарушения на транспорте. Нарушение Правил дорожного движения 100-5000 грн
Дорожно-транспортные проишествия. Протокол об административном правонарушении. Схема места ДТП. 100-5000 грн
Изъятие Удостоверения водителя. 100-5000 грн
Задержание транспортных средств. 100-5000 грн
Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения. 100-5000 грн
Постановление в деле об административном правонарушении - правил дорожного движения. 100-5000 грн
Государственная автомобильная инспекция. Обжалование действий и актов дорожно-патрульной службы. 100-5000 грн
Административные нарушения в сфере земельного законодательства. 100-5000 грн
Административные корупционные правонарушения. 100-5000 грн
Другие административные правонарушения. 100-5000 грн
Протокол об административном правонарушении 100-5000 грн
Средства обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 100-5000 грн
Административное задержание и его сроки 100-5000 грн
Личный осмотр и осмотр вещей. 100-5000 грн
Изъятие вещей и документов 100-5000 грн
Обжалование средств обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 100-5000 грн
Рассмотрение дела и постановление по делу об административном правонарушении 100-5000 грн
Обжалование и опротестование постаановления по делу об административном правонарушении. 100-5000 грн
Апелляционное обжалование постановления по делу об административном правонарушении. 1000-5000 грн
Выполнение постановлений о наложении административных взысканий. 100-5000 грн
Миграционное право 100-5000 грн
Реєстрація/зняття з реєстрації місце проживання та місце перебування фізичних осіб. 100-5000 грн
Зняття з реєстрації власником іншої особи зареєстрованої в квартирі (будинку). 100-5000 грн
Оформлення документів громадянину України для виїзду за кордон. 100-5000 грн
Споры с Пенсионным фондом Украины и его территориальными органами. 100-5000 грн
О взыскании задолженности по выплате пенсии 100-5000 грн
Податкове законодавство та податкова консультація. 100-5000 грн
Відносини платників податків з органами державної податкової служби. 100-5000 грн
Податкова звітність. 100-5000 грн
Податкова консультація. 100-5000 грн
Податкові перевірки. 100-5000 грн
Адміністративне оскарження податкових повідомлень - рішень та інших рішень органів Міндоходів. 100-5000 грн
Оскарження податкового повідомлення – рішення в суді. 100-5000 грн
Оскарження інших рішень, дій та бездіяльності органів Міндоходів в суді. 100-5000 грн
Прокуратура. Обжалование решений, действий и бездеятельности органов прокуратуры и прокуроров 100-5000 грн
Здравоохранение, фармацевтика и аптечные учреждения 100-5000 грн
Сімейне законодавство. 100-5000 грн
Шлюб. Права та обов’язки подружжя. 100-5000 грн
Розірвання шлюбу. 100-5000 грн
Розірвання шлюбу з іноземцем. 100-5000 грн
Поділ майна подружжя, виділ частки майна подружжя. 100-5000 грн
Шлюбний договір. 100-5000 грн
Визнання шлюбного договору недійсним в суді. 100-5000 грн
Аліменти. Визначення розміру. Стягнення. 100-5000 грн
Встановлення батьківства. 100-5000 грн
Встановлення факту проживання однією сім’єю. 100-5000 грн
Визначення місця проживання дитини. 100-5000 грн
Позбавлення батьківських прав. 100-5000 грн
Усиновлення (удочеріння), опіка та піклування. 100-5000 грн
Захист прав неповнолітніх. 500-5000 грн
Насильство у сім´ї. 500-5000 грн
Наследственное законодательство. 500-5000 грн
Оформление наследства. Очерёдность наследников и определение долей в наследстве. 100-5000 грн
Завещание. 100-5000 грн
Наследственный договор. Договор пожизненного содержания. 100-5000 грн
Судебные споры при наследовании. 100-5000 грн
Оформление наследства зарубежом. 100-5000 грн
Трудовое законодательство. Кодекс законов о труде Украины. 500-5000 грн
Права и обязанности работника и работодателя. 500-5000 грн
Правила внутреннего колективного распорядка, трудовые должностные инструкции, трудовые договора (контракты). 500-5000 грн
Положения о мотивации персонала. 500-5000 грн
Заключение коллективных договоров. 500-5000 грн
Соблюдение законодательства при увольнении работника. Основания для увольнения. 500-5000 грн
Профсоюзные органы, разрешение конфликтных ситуаций. 1000-5000 грн
Сокращение штата или численности работников. 1000-5000 грн
Сексуальные домогательства на рабочем месте. 500-5000 грн
Регистрация в Государственной службе занятости. Назначение помощи по безроботице. Начало собственного дела. 500-5000 грн
Разрешение на трудоустройство иностранца. 500-5000 грн
Трудовые споры. 100-5000 грн
О восстановлении на работе, взыскании среднего зароботка за время вынужденного прогула и возмещение морального ущерба. 500-5000 грн
О взыскании задолженности по заработной плате. 500-5000 грн
О взыскании задолженности по заработной плате, невыплаченной при увольнении работника. 500-5000 грн
О необоснованном отказе в принятии на работу. 500-5000 грн
Узаконення самострою. 500-5000 грн
Гражданское законодательство 100-5000 грн
Гендерна рівність. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. 500-5000 грн
Право власності. Набуття право власності. 100-5000 грн
Набуття право власності на рухоме майно. 500-5000 грн
Набуття права власності на нерухоме майно. 500-5000 грн
Набуття права власності на майнові права. 500-5000 грн
Набуття права власності на цінні папери. 500-5000 грн
Право власності на земельну ділянку. 500-5000 грн
Право власності на житло. 500-5000 грн
Право спільної власності на майно. Поділ або виділ майна, що перебуває у спільній власності. 500-5000 грн
Спільна сумісна власність 500-5000 грн
Спільна часткова власність. 500-5000 грн
Оформлення та захист прав власності. 500-5000 грн
Речові право на чуже майно. 500-5000 грн
Право інтелектуальної власності. Оформлення правоохоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності. 500-5000 грн
Авторські права та співавторство. Суміжні права. 500-5000 грн
Знак для товарів та послуг. Право попереднього користувача на торгівельну марку. 500-5000 грн
Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин, породу тварин. 500-5000 грн
Наукове відкриття. 500-5000 грн
Майнові права на комерційне найменування. 500-5000 грн
Захист прав інтелектуальної власності в суді. 500-5000 грн
Договірні зобов’язання, засоби забезпечення зобов’язань. 500-5000 грн
Застава. Іпотека. 500-5000 грн
Задаток. 500-5000 грн
Порука. 500-5000 грн
Неустойка. 500-5000 грн
Гарантія. 500-5000 грн
Притримання. 500-5000 грн
Цивільно – правові договори та інші правочини. 500-5000 грн
Договір купівлі-продажу нерухомого майна. Договір міни нерухомого майна. 500-5000 грн
Договір управління майном. 500-5000 грн
Договір дарування. 500-5000 грн
Догові позики. Договір банківського кредиту. 500-5000 грн
Договір найму (оренди) житла. 500-5000 грн
Договір підряду. Договір будівельного підряду. 1000-5000 грн
Договір зберігання. 500-5000 грн
Договір комісії. 500-5000 грн
Договір доручення. 500-5000 грн
Договір перевезення. 500-5000 грн
Комерційна концесія. 500-5000 грн
Договір факторингу. 500-5000 грн
Договір франчайзингу. 500-5000 грн
Інші цивільно-правові договори. 500-5000 грн
Право оренди. Договір оренди. 500-5000 грн
Послуги. 500-5000 грн
Спільна діяльність. Просте товариство. 500-5000 грн
Недоговірні зобов’язання.(Делікти). Відшкодування шкоди. 500-5000 грн
Матеріальна та моральна шкода, захист честі, гідності та ділової репутації. 500-5000 грн
Захист цивільних прав та інтересів судом. Способи захисту цивільних прав та інтересів. 500-5000 грн
Стягнення матеріальної та моральної шкоди, штрафних санкцій, спонукання до вчинення дії в суді. 500-5000 грн
Визнання права власності на нерухоме/рухоме майно в суді. Визнання інших речових прав в суді. 500-5000 грн
Визнання цивільно-правових договорів недійсними в суді. 500-5000 грн
Захист прав споживачів. 100-5000 грн
Спори з банками. 100-5000 грн
Спори зі страховими компаніями. Право регресу страхової компанії. 100-5000 грн
Спори з державними та приватними нотаріусами. 100-5000 грн
Усунення помилок в нотаріальних документах. 100-5000 грн
Подання скарги на дії або бездіяльність нотаріуса до органів Міністерства юстиції України. 100-5000 грн
Оскарження нотаріальної дії до суду. 100-5000 грн
Оскарження відмови вчинення нотаріальної дії до суду. 100-5000 грн
Інші цивільно-правові спори. 100-5000 грн
Гражданское процессуальное судопроизводство 100-5000 грн
Загальні питання цивільного процесуального законодавства. 100-5000 грн
Порушення провадження у цивільній справі. Розгляд справи в суді першої інстанції 100-5000 грн
Позовне провадження. Форма позовної заяви та її подання до суду. 100-5000 грн
Наказне провадження. Заява про видачу судового наказу. 100-5000 грн
Окреме провадження. 100-5000 грн
Забезпечення позову. 100-5000 грн
Подання апеляційної скарги на рішення або ухвалу суду. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції. 100-5000 грн
Подання касаційної скарги на рішення або ухвалу суду. Розгляд справи в суді касаційної інстанції. 100-5000 грн
Перегляд судового рішення у цивільній справі Верховним судом України. Заява про перегляд судового рішення у цивільній справі. 100-5000 грн
Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Заява по перегляд рішення суду у зв’язку із ново виявленими обставинами. 100-5000 грн
Виконання судових рішень в цивільних справах. Негайне виконання рішення суду. 100-5000 грн
Інші питання цивільного процесуального законодавства. 100-5000 грн
Получение извлечений, выписок, справок из ЕГР. 100-5000 грн
Изготовление печатей и штампов. 100-5000 грн
Реєстрація прав на земельні ділянки. 100-5000 грн
Інші реєстраційні та адміністративні послуги. 100-5000 грн
Получение документов (решений, определений, постановлений) в суде. 1000-5000 грн
Административные органы. Функции и компетенция. 100-5000 грн
Административное процессуальное законодательство. 100-5000 грн
Общие вопросы административного процессуального законодательства. Кодекс административного судопроизводства Украины. 100-5000 грн
Возбуждение производства по административному делу. Рассмотрение дела в суде первой инстанции. 100-5000 грн
Исковое производство. Форма и содержание административного иска. 100-5000 грн
Письменное производство. 100-5000 грн
Особенности производства в отдельных категориях дел. 100-5000 грн
Сокращённое производство. 100-5000 грн
Обеспечение иска. 100-5000 грн
Подача апелляционной жалобы на постановление или определение суда. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 100-5000 грн
Подача кассационной жалобы на постановление или определение суда. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции. 100-5000 грн
Пересмотр судебного решения по административному делу Верховным судом Украины. Заявление о пересмотре судебного решения по административному делу. 100-5000 грн
Пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре решения суда в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. 100-5000 грн
Выполнение судебных решений по административным делам. 100-5000 грн
Немедленное выполнение решения суда. 100-5000 грн
Другие вопросы административного процессуального законодательства. 100-5000 грн
Обжалование решений Антимонопольного комитета и/или его территориальных отделений в суде. 100-5000 грн
Военная служба. 100-5000 грн
Водный кодекс Украины. 100-5000 грн
Гендерное равенство. Обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин. 100-5000 грн
Право собственности. Приобретение права собственности. 100-5000 грн
Приобретение права собственности на движимое имущество. 100-5000 грн
Приобретение права собственности на недвижимое имущество. 100-5000 грн
Приобретение права собственности на имущественные права. 100-5000 грн
Приобретение права собственности на ценные бумаги. 100-5000 грн
Право собственности на земельный участок. 100-5000 грн
Право собственности на жильё. 100-5000 грн
Право совместной собственности на имущество. Раздел или выделение имущества, которое находится в совместной собственности. 100-5000 грн
Общая совместная собственность. 100-5000 грн
Общая долевая собственность. 100-5000 грн
Оформление и защита права собственности. 100-5000 грн
Вещные права на чужое имущество. 100-5000 грн
Право интеллектуальной собственности. Оформление правоохранительных документов на объекты интеллектуальной собственности. 100-5000 грн
Авторские права и соавторство. Смежные права. 100-5000 грн
Знак для товаров и услуг. Право предыдущего пользователя на торговую марку. 100-5000 грн
Патент на изобретение, полезную модель, примышленный образец, сорт растений, породу животных. 100-5000 грн
Научное открытие. 100-5000 грн
Имущественные права на комерческое наименование. 100-5000 грн
Защита прав интеллектуальной собственности в суде. 1000-5000 грн
Распоряжение правами интеллектуальной собственности. 100-5000 грн
Договорные обязательства. Средста обеспечения обязательств. 100-5000 грн
Залог. Ипотека. 100-5000 грн
Задаток. 100-5000 грн
Поручительство. 100-5000 грн
Неустойка. 100-5000 грн
Гарантия. 100-5000 грн
Удержание. 100-5000 грн
Гражданско -правовые договора и другие сделки. 100-5000 грн
Договор купли-продажи недвижимого имущества. Договор мены недвижимого имущества. 100-5000 грн
Договор управления имуществом. 100-5000 грн
Договор дарения. 100-5000 грн
Договор ссуды. Договор банковского кредита. 100-5000 грн
Договор найма ( аренды) жилья. 100-5000 грн
Договор подряда. Договор строительного подряда. 100-5000 грн
Договор хранения. 100-5000 грн
Договор комиссии. 100-5000 грн
Договор поручения. 100-5000 грн
Договор перевозки. 100-5000 грн
Коммерческая концесия. 100-5000 грн
Договор факторинга. 100-5000 грн
Договор франчайзинга. 100-5000 грн
Другие гражданско-правовые договора. 100-500 грн
Право аренды. Договор аренды. 100-5000 грн
Услуги. 100-5000 грн
Совместная деятельность. Простое общество. 100-5000 грн
Внедоговорные обязательства.(Деликты). Возмещение ущерба. 100-5000 грн
Материальный и моральный ущерб, защита чести, достоинства и деловой репутации. 100-5000 грн
Защита гражданских прав и интересов судом. Способы защиты гражданских прав и интересов. 100-5000 грн
Взыскание материального и морального ущерба, штрафных санкций, побуждение к совершению действий в суде. 100-5000 грн
Признание права собственности на недвижимое/движимое имущество в суде. Признание других вещных прав в суде. 100-5000 грн
Признание гражданско-правовых договоров недействительными в суде. 100-5000 грн
Защита прав потребителей. 100-5000 грн
Спори с банками. 100-5000 грн
Спори со страховыми компаниями. Оформление регресса страховой компанией. 100-5000 грн
Спори с государственными и частными нотариусами. 100-5000 грн
Устранение ошибок в нотариальных документах. 100-5000 грн
Подача жалобы на действие или бездеятельность нотариуса в органы Министерства юстиции Украины. 100-5000 грн
Обжалование нотариального действия в суде. 100-5000 грн
Обжалование отказа в совершении нотариального действия. 100-5000 грн
Другие гражданско-правовые споры. 100-5000 грн
Общие вопросы гражданского процессуального законодательства. 100-5000 грн
Возбуждение производства по гражданскому делу. Рассмотрение дела в суде первой инстанции. 1000-5000 грн
Исковое производство. Форма искового заявления и подача его в суд. 1000-5000 грн
Приказное производство. 500-5000 грн
Отдельное производство. 1000-5000 грн
Обеспечение иска. 1000-5000 грн
Подача апелляционной жалобы на решение или определение суда. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 1000-5000 грн
Подача касационной жалобы на решение или определение суда. Рассмотрение дела в седе кассационной инстанции. 2000-5000 грн
Пересмотр судебного решения по гражданскому делу Верховным судом Украины. Заявление о пересмотре судебного решения по гражданскому делу. 2000-5000 грн
Пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре решения суда в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Заявление про пересмотр решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. 1000-5000 грн
Выполнение судебных решений по гражданским делам. Немедленное выполнение решения суда. 500-5000 грн
Другие вопросы гражданского процессуального законодательства. 100-5000 грн
Определение порядка пользования жилым помещением. 100-5000 грн
Подготовка документов для оформления жилых помещений в собственность (приватизация). 100-5000 грн
Объединение сособственников многоквартирных домов. 100-5000 грн
Жилищные споры. 100-5000 грн
Основания и порядок признания ордера недействительным. 100-5000 грн
Спори с жилищно-эксплутационными конторами. 100-5000 грн
О признании лица, таким которое утратило право пользования жилым помещением. 100-5000 грн
Другие отрасли и институты права. 100-5000 грн
Судимость. Отмена судимостей. 100-5000 грн
Криминально-исполнительное законодательство. 100-5000 грн
Общие вопросы криминального процессуального законодательства. 100-5000 грн
Судебное производство в первой инстанции. 2000-2000 грн
Подготовительное производство. 2000-2000 грн
Судебное рассмотрение. 2000-2000 грн
Подача гражданского иска. Обеспечение гражданского иска. 1000-5000 грн
Производство в суде апелляционной инстанции. Подача апелляционной жалобы на приговор или определение суда. 2000-2000 грн
Производство в суде кассационной инстанции. Подача кассационной жалобы на приговор или определение суда. 2000-2000 грн
Производство в Верховном суде Украины. Пересмотр судебного решения по криминальному делу Верховным судом Украины. Заявление о пересмотре судебного решения по криминальному делу. 2000-2000 грн
Судебное производство по пересмотру судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 1000-1000 грн
Особенные порядки криминального производства. 1000-1000 грн
Криминальное производство на основании соглашений. 1000-5000 грн
Криминальное производство в форме частного обвинения. 1000-5000 грн
Криминальное производство в отношении несовершеннолетних. 100-5000 грн
Другие вопросы криминального процессуального законодательства. 100-5000 грн
Кодекс торгового мореплавония 100-5000 грн
Отношения плательщиков налогов с органами государственной налоговой службы. 100-5000 грн
Налоговая консультация. 100-5000 грн
Налоговые проверки. 100-5000 грн
Обжалование других решений, действий и бездеятельности органов Миндоходов в суде. 100-5000 грн
Прокуратура. Обжалование рещений, действий и бездеятельности органов прокуратуры и прокуроров. 100-5000 грн
Брак. Права и обязанности супругов. 100-5000 грн
Расторжение брака. 100-5000 грн
Расторжение брака с иностранцем. 100-5000 грн
Раздел имущества супругов. Выделение доли имущества супруга. 100-5000 грн
Брачный договор. 100-5000 грн
Алименты. Определение размера. Взыскание. 100-5000 грн
Хозяйственные договора. 100-5000 грн
Договор поставки. 100-5000 грн
Аренда имущества. 100-5000 грн
Общие вопросы хозяйственного процессуального законодательства. 100-5000 грн
Возбуждение производства по хозяйственному делу. Рассмотрение дела в суде первой инстанции. 100-5000 грн
Обеспечение иска. 100-5000 грн
Подача апелляционной жалобы на решение или определение суда. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 1000-5000 грн
Подача кассационной жалобы на решение или определение суда. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции. 1000-5000 грн
Пересмотр судебного решения по хозяйственному делу Верховным судом Украины. Заявление о пересмотре судебного решения по хозяйственному делу. 1000-5000 грн
Пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре решения суда в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. 1000-5000 грн
Выполнение судебных решений по хозяйственным делам. Немедленное выполнение решения суда. 500-5000 грн
Другие вопросы хозяйственного процессуального законодательства. 100-5000 грн
Участие в судебном заседании суда первой инстанции 1000-5000 грн
Участие в судебном заседании суда апелляционной инстанции 1500-5000 грн
Участие в судебном заседании суда кассационной инстанции 2000-5000 грн
Подготовка и подача заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 100-5000 грн
Логотип
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст