Стаття 130 КУпАП за практикою ЄСПЛ: особливості доказування за законом № 2695 від 27.12.2019 (частина 9)

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Стаття 130 КУпАП за практикою ЄСПЛ: особливості доказування за законом № 2695 від 27.12.2019 (частина 9) - 0_17034400_1615359865_60486f79299ba.jpg

Чинне законодавство щодо відповідальності за «керування автомобілем у нетверезому стані» постійно змінюється у бік посилення відповідальності, проте внесення таких змін, не завжди відповідає кінцевій меті – запобігання порушень закону, а навіть навпаки - створює певні прогалини у чинному законодавстві, у звязку із чим породжує плутанину під час його застосування.

Читайте статтю: Стаття 130 КУпАП за практикою ЄСПЛ: права особи, яку "звинувачують" (частина 8)

Саме так можливо охарактеризувати введення кримінальної відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного спяніння, яке було запроваджено прийняттям 01 липня 2020 року Закону № 2617-VIIІ, яким скасовано адміністративну відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп`яніння (ст. 130 КУпАП в редакції до 01 липня 2020 року), у зв’язку із чим за вимогами п.6 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягало закриттю, адже акт, який встановлює адміністративну відповідальність, було скасовано.

Проте, оскільки з 03 липня 2020 року ці дії були декриміналізовані Законом № 720-IX з одночасним повторним запровадженням адміністративної відповідальності за їх вчинення у новій редакції ст. 130 КУпАП, Закон № 720-IX в цій частині в силу пом`якшення відповідальності має зворотну дію, але виключно на період існування ст. 286-1 КК України (з 01 до 03 липня 2020 року), і не поширюється на правовідносини, які регулювалися ст. 130 КУпАП в редакції до 01 липня 2020 року, оскільки порівняно із цією нормою, яка була скасована з 01 липня 2020 року, не пом`якшує відповідальності водіїв, не скасовує таку відповідальність та не покращує їх становище.

За фактом, внаслідок обраної законодавцем юридичної техніки відбулося переривання дії акта, який встановлював і продовжив встановлювати певну адміністративну відповідальність, шляхом його скасування 01 липня 2020 року та відновлення 03 липня 2020 року”, у зв’язку із чим судова гілка влади фактично була змушена виправляти «помилки» законотворця, посилаючись в тому числі й на роз’яснення Верховного Суду, яке є суб’єктивним баченням розв’язання вказаного питання, має виключно рекомендаційний характер та не є обов’язковим для правозастосування.

Прийняття чергових змін до чинного законодавства, направлених на посилення відповідальності за порушення ПДР, яке передбачено законопроектом 2695 від 27.12.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» нажаль також не свідчить про послідовність дій законотворчої діяльності у нашій країні, оскільки станом на 09.03.2021 згідно даних офіційного веб-порталу Верховної Ради України вказаний текст законопроекту не підписано Президентом, а отже прийняті нововведення не є чинними.

Разом з цим, навіть ще не набравши чинності, законопроект № 2695 став предметом маніпуляцій та критики.

Що нового прийнято, та чи є це критичним для водіїв – спробуємо надати відповідь на це питання в розрізі процедури притягнення до відповідальності, передбаченої ст. 130 КУпАП, згідно змін, внесених законопроектом № 2695 від 27.12.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху».

Відповідний аналіз здійснено шляхом вивчення тексту законопроекту, підписаного головою Верховної Ради України 24.02.2021.

Так, прийнятим у другому читанні законопроектом внесено наступні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі за текстом КУпАП):

 1. у частині другій статті 13 слова і цифри "частинами першою, другою і третьою статті 130, статтею" замінити цифрами "130";

З практичної точки зору, у разі вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, особами віком від 16 до 18 років, вони підлягають відповідальності на загальних підставах.

 1. частину першу статті 21 після слів "крім посадової особи" доповнити словами і цифрами "та особи, яка вчинила правопорушення, передбачені частинами другою - четвертою статті 126 та статтею 130";

Тобто, в разі визнання особи винною у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, її не може бути звільнено від адміністративної відповідальності шляхом передачі матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу, незалежно від наявності доцільності застосувати заходи громадського впливу.

 1. статтю 22 доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Положення цієї статті не застосовуються до правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 121,частиною п’ятою статті 122, статтями 1222, 1224, частиною третьою статті 123, частинами другою  четвертою статті 126 та статтею 130 цього Кодексу";

Вказаними змінами унеможливлено звільнення від адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП при малозначності вчиненого правопорушення.

 1. статтю 30 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Якщо особою, позбавленою права керування транспортним засобом, до закінчення строку дії такого стягнення вчинено нове адміністративне правопорушення, за яке застосовано стягнення у виді позбавлення права керування транспортним засобом, до стягнення за вчинення нового адміністративного правопорушення приєднується невідбута частина стягнення. При цьому загальний строк позбавлення права керування транспортним засобом може перевищувати гранично допустимий строк, передбачений частиною другою цієї статті".

У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

Внесення таких змін безумовно попереджатиме вчинення правопорушень, пов’язаних із«нетверезим керуванням ТЗ», оскільки до внесення змін, певні правопорушники, в разі навіть позбавлення їхправа керувати ТЗ, не зупинялись перед керуванням ТЗ «на підпитку».

 1. у статті 38:

у частині другій слова "крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частинах третій - п’ятій цієї статті" замінити словами "крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частинах третій - шостій цієї статті";

після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтею 130 цього Кодексу, може бути накладено протягом одного року з дня його вчинення".

У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

Так, строк, протягом якого може винну особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності продовжено від 3 місяців до одного року з дня вчинення правопорушення.

Запровадження такого строку притягнення до відповідальності, сприятиме не тільки більш якісному судовому розгляду протоколів за ст. 130 КУпАП, а й стимулюватиме певним чином до дотримання прав осіб, яких звинувачують у нетверезому керуванні ТЗ, в т.ч. й права на доступ до правосуддя та права на захист, оскільки формальне посилання суду «на зловживання своїми процесуальними правами з метою уникнення відповідальності» буде позбавлене будь-якого навантаження за змістом, у зв’язку із чим практика розгляду справ за відсутності «обвинуваченого» повинна припинитися.

З іншого боку, строк в один рік, не дозволятиме винним особам уникнути встановленої законом відповідальності, оскільки причини неявки в судові засідання протягом цілого року можуть бутивизнані поважними лише у виключних випадках.

 1. статтю 126 викласти в такій редакції:

«Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами»

Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в посвідченні водія відповідної категорії, реєстраційному документі на транспортний засіб, а також полісі (договорі) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), або не пред’явила електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов’язкового страхування у візуальній формі страхового поліса, а також інших документів, передбачених законодавством, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, - тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частинами другою - четвертою цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Примітка. Положення частин першої та другої цієї статті не застосовуються до осіб, які у встановленому порядку навчаються водінню транспортного засобу";

КОМЕНТАР:

Фактично, внесеними змінами встановлюється відповідальність за умисне керування ТЗ в разі позбавлення такого права, яка полягатиме у сплаті доволі значного штрафу: від 17 000 грн. до 68 000 грн.

 1. статтю 130 викласти в такій редакції:

"Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, - тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк десять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк десять діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, - тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника, і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника.

Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, - тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб.

Керування річковими, морськими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують річковими, морськими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк десять діб, з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років.

Дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені особами, які не мають права керування річковими, морськими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

Вживання особою, яка керувала річковим, морським, малим, спортивним судном або водним мотоциклом, після аварійної події за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як судно було зупинено на вимогу поліцейського або іншої уповноваженої законом посадової особи до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду - тягне за собою накладення штрафу на осіб, які мають право керування річковими, морськими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами, у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

 • :

Внесені зміни стосуються впершу чергу посилення відповідальності за керування у нетверезому стані:

штрафи збільшено від 17 000 грн. до 51 000 грн. з позбавленням права керування ТЗ до 10 років та можливістю консфіскації ТЗякий є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт з позбавленням

 1. у статті 265-1:

у частині першій слова "працівник уповноваженого підрозділу" замінити словом "поліцейський";

частину другу викласти в такій редакції:

"Після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документа, а в разі вчинення правопорушення, передбаченого статтею 130 цього Кодексу, - за продовженням строку тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами на новий тримісячний строк. Після закінчення річного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута в установлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документа. Такі звернення особи є обов’язковими для виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення";

КОМЕНТАР:

Саме невиконання співробітниками поліції свого імперативного обов’язку щодо вилучення посвідчення водія при встановленні певних ознак сп’яніння під час керування ТЗ, є досить вагомим аргументом позиції захисту при судовому розгляді протоколів за 130 КУпАП, яким ставиться під сумнів наявність правових підстав для проведення такого огляду взагалі.

Внесеними змінами знову встановлено обов’язок в продовженні строку дії тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами, або у видачі вилученого посвідчення водія у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута в установлений законом строк, оскільки саме звернення особи є обов’язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст. 265-1 КУпАП встановлено право особи, в якої вилучено водійське посвідчення, на звернення для продовження строку дії тимчасового дозволу на право керування або на повернення вилученого документа, залежно від наявності відповідних правових підстав.

 1. у частині першій статті 2652:

слова і цифри "четвертою, п’ятою та шостою статті 122" замінити словами і цифрами "п’ятою, шостою і сьомою статті 122";

доповнити третім реченням такого змісту: "У разі фіксації обставин тимчасового затримання транспортного засобу в режимі фотозйомки (відеозапису) таке затримання відбувається без присутності понятих";

КОМЕНТАР:

Внесеними змінами поставлено крапку у питанні необхідності залучення понятих під час тимчасового затримання ТЗ співробітниками поліції за умови вчинення водієм порушення, передбаченого ст. 130 КУпАП за наявності певного переліку обставин.

 1. у статті 266:

назву та частину першу після слова "річковими" доповнити словом "морськими";

частину другу викласти в такій редакції:

"Огляд водія (судноводія) на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, проводиться поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів. Під час проведення огляду осіб поліцейський застосовує технічні засоби відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов’язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення";

КОМЕНТАР:

Це найсуттєвіші нововведення, які змінюють вимоги до проведення огляду на стан сп’яніння на місці зупинки ТЗ. Вказані зміни знову стосуються питання залучення понятих, обов’язковість наявності яких виникає лише за умови неможливості застосування поліцейськими технічних засобів відеозапису під час проведення огляду водіїв на стан сп’яніння на місці зупинки ТЗ.

Тобто в разі відсутності понятих при проведенні вищевказаного огляду, його проведення має бути зафіксовано технічними засобами відеозапису, які в обов’язковому порядку долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення. Таке нововведення безумовно буде дисциплінувати співробітників поліції під час проведення такого огляду, оскільки в противному випадку недотримання процедури та алгоритму такого за ч.5 ст. 266 КУпАП буде мати наслідком визнання отриманих результатів недійсними.

 1. доповнити статтею 317-1 такого змісту:

"Стаття 317-1. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом

Виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом здійснюється шляхом вилучення посвідчення водія на строк позбавлення права керування транспортними засобами та внесення до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України відомостей про позбавлення права керування транспортним засобом на строк, визначений постановою, та про вилучення посвідчення водія.

Особа вважається позбавленою права керування транспортним засобом після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права.

Якщо посвідчення водія не було тимчасово вилучено в порядку, передбаченому статтею 265-1 цього Кодексу, особа, позбавлена права керування транспортним засобом, зобов’язана негайно здати посвідчення водія до уповноважених органів Національної поліції.

У разі виявлення в особи посвідчення водія, яке підлягає здачі, його вилучення здійснюється поліцейським.

Після закінчення строку позбавлення права керування транспортним засобом посвідчення водія повертається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

КОМЕНТАР:

Вищевказаними змінами законодавець чітко намагається передбачити на законодавчому рівні порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом, проте про досягнення цієї мети буде свідчити лише практика.

Автор статті: Суботін Геннадій Геннадійович

3523
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
0