Головна Сервіси для юристів ... Постанови КМУ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів ...

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707 | від 01-07-2022 - 743-2022-п

Додати в обране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 липня 2022 р. № 743
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2431; 2020 р., № 5, ст. 245, № 54, ст. 1658, № 62, ст. 2006; 2021 р., № 4, ст. 211, № 27, ст. 1441, № 66, ст. 4168; 2022 р., № 4, ст. 218, № 14, ст. 772, № 25, ст. 1368) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2022 р. № 743

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707

1. У постанові:

1) у пункті 1 цифри “2022” замінити цифрами “2023”;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Визначити, що учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров’я і наукові установи, які уклали з Міністерством охорони здоров’я або із спеціалізованою державною установою “Український центр трансплант-координації” договір про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (далі - договір), за переліком згідно з додатком.”;

3) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

“заклади охорони здоров’я і наукові установи, які подали до Міністерства охорони здоров’я лист щодо участі в пілотному проекті в частині провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією органів людині (далі - потенційні учасники), крім визначених пунктом 1 додатка до цієї постанови, повинні мати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю “Трансплантологія” та відповідати щонайменше одному з таких критеріїв:

за останні шість місяців до дати подачі листа щодо участі в пілотному проекті в частині провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією органів людині, у потенційного учасника відбулося не менше десяти діагностик смерті мозку;

до дати подачі листа щодо участі в пілотному проекті в частині провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією органів людині, у потенційного учасника відбулися вилучення анатомічних матеріалів не менш ніж від чотирьох донорів-трупів;

у потенційного учасника наявний договір про співпрацю щодо організації надання медичної допомоги методом трансплантації органів між закладом охорони здоров’я, в якому проводиться вилучення анатомічних матеріалів людини, та закладом охорони здоров’я, в якому може бути проведена трансплантація (далі - договір про співпрацю). При цьому в закладах охорони здоров’я, в яких проводяться вилучення анатомічних матеріалів людини, з дати укладення договору про співпрацю з потенційним учасником пілотного проекту з органної трансплантації до дати подачі листа про бажання стати учасником пілотного проекту відбулося загалом не менше 20 діагностик смерті мозку за умови, що на дату укладення договорів про співпрацю такі заклади охорони здоров’я не мали договорів про співпрацю з чинними учасниками пілотного проекту чи іншими потенційними учасниками пілотного проекту з органної трансплантації. Про факт укладення договору про співпрацю інформується спеціалізована державна установа “Український центр трансплант-координації”;

інформація, що підтверджує відповідність таким критеріям, зазначається в додатку до листа щодо участі в пілотному проекті в частині провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією органів людині, за підписом керівника потенційного учасника, завіреним печаткою потенційного учасника (за наявності);

заклади охорони здоров’я і наукові установи, які подали Міністерству охорони здоров’я лист щодо участі в пілотному проекті в частині провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин, крім визначених пунктом 2 додатка до цієї постанови, повинні мати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за однією або кількома спеціальностями: “Гематологія”, “Дитяча гематологія”, “Дитяча онкологія”, “Дитяча гематологія-онкологія”, “Клінічна онкологія”, - та виконати щонайменше одну аутологічну трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом;

інформація, що підтверджує відповідність таким умовам, зазначається в додатку до листа щодо участі в пілотному проекті в частині провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин, за підписом керівника потенційного учасника, завіреним печаткою потенційного учасника (за наявності).”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці другому пункту 2 цифри і слово “1, 9, 9-1 і 9-2” замінити цифрами “1, 2, 9, 9-1, 9-2, 9-5”;

2) пункт 3 доповнити підпунктом 9-5 такого змісту:

“9-5) придбання для спеціалізованої державної установи “Український центр трансплант-координації” медичних виробів, призначених для збільшення допустимого часу холодової ішемії трансплантату.”;

3) у пункті 5:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Оплата наданих учасниками пілотного проекту послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється згідно з визначеними Кабінетом Міністрів України тарифами відповідно до умов та у строки, що визначені в договорах про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладених учасниками пілотного проекту незалежно від їх форми власності із спеціалізованою державною установою “Український центр трансплант-координації”. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня на підставі договорів про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладених з кожним учасником пілотного проекту, може здійснювати попередню оплату закладам охорони здоров’я державної та комунальної форми власності в розмірі до 100 відсотків вартості таких послуг на строк не більше 12 місяців.”;

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня щомісяця до 5 числа подає головному розпоряднику бюджетних коштів звіт про укладені договори про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. № 707

ПЕРЕЛІК
закладів охорони здоров’я і наукових установ, які уклали з Міністерством охорони здоров’я або із спеціальною державною установою “Український центр трансплант-координації” договір

Найменування закладу охорони здоров’я/наукової установи

Код згідно з ЄДРПОУ

Місцезнаходження закладу охорони здоров’я/наукової установи

1. Учасники пілотного проекту, які мають право провадити діяльність, пов’язану з трансплантацією органів людині

Комунальне некомерційне підприємство “Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради”

02011031

м. Вінниця

Комунальне підприємство “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” Дніпропетровської обласної ради”

01985423

м. Дніпро

Комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна лікарня імені О.Ф. Гербачевського” Житомирської обласної ради

01991406

м. Житомир

Комунальна установа “Запорізька обласна клінічна лікарня” Запорізької обласної ради

02006716

м. Запоріжжя

Комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”

01993150

м. Івано-Франківськ

Комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”

01993305

-“-

Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами

05415786

м. Київ

Державна установа “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України”

38831595

-“-

Державна установа “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України”

26385055

-“-

Державна установа “Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова Національної академії медичних наук України”

05493562

-“-

Державна установа “Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова” Національної академії медичних наук України

02011953

-“-

Клінічна лікарня “Феофанія” Державного управління справами

05415792

-“-

Комунальне некомерційне підприємство “Київська міська клінічна лікарня № 1” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації)

01981738

-“-

Комунальне некомерційне підприємство “Київський міський центр нефрології та діалізу” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації)

42751893

-“-

Комунальне некомерційне підприємство “Олександрівська клінічна лікарня м. Києва” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації)

01994095

-“-

Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради “Київська обласна клінічна лікарня”

01993701

м. Київ

Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ” МОЗ

01994089

-“-

Товариство з обмеженою відповідальністю “КАПИТАЛ”

32381903

-“-

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області

01982940

м. Ковель

Комунальне некомерційне підприємство “Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ”

21992649

м. Краматорськ

Комунальне підприємство “Волинська обласна клінічна лікарня” Волинської обласної ради

01983163

м. Луцьк

Комунальне некомерційне підприємство “Львівське територіальне медичне об’єднання “Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги”

44496574

м. Львів

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради “Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр”

02007101

-“-

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради “Львівська обласна клінічна лікарня”

01996711

-“-

Комунальне некомерційне підприємство “Миколаївська обласна клінічна лікарня” Миколаївської обласної ради

01998383

м. Миколаїв

Комунальне некомерційне підприємство “Одеська обласна клінічна лікарня” Одеської обласної ради”

01998526

м. Одеса

Комунальне підприємство “1-А міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”

01999655

м. Полтава

Комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня” Рівненської міської ради

02000085

м. Рівне

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради “Сумська обласна клінічна лікарня”

02000381

м. Суми

Комунальне некомерційне підприємство “Тернопільська обласна клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради

02001311

м. Тернопіль

Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради “Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала”

31437719

м. Харків

Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради “Обласна клінічна лікарня”

02003563

-“-

Навчально-науковий медичний центр “Університетська клініка” Харківського національного медичного університету

14091029 (відокремлений підрозділ)

-“-

Комунальне некомерційне підприємство “Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша” Херсонської міської ради

01983814

м. Херсон

Комунальне некомерційне підприємство “Херсонська обласна клінічна лікарня” Херсонської обласної ради

02009867

м. Херсон

Комунальне некомерційне підприємство “Хмельницька обласна лікарня” Хмельницької обласної ради

02004717

м. Хмельницький

Комунальне некомерційне підприємство “Хмельницький обласний серцево-судинний центр” Хмельницької обласної ради

03397564

-“-

Комунальне некомерційне підприємство “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”

02005585

м. Черкаси

Комунальне некомерційне підприємство “Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради”

03077871

-“-

Комунальне некомерційне підприємство “Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради”

02005639

-“-

Обласне комунальне некомерційне підприємство “Чернівецька обласна клінічна лікарня”

43288621

м. Чернівці

Комунальне некомерційне підприємство “Чернігівський медичний центр сучасної онкології” Чернігівської обласної ради

02006065

м. Чернігів

2. Учасники пілотного проекту, які мають право провадити діяльність, пов’язану з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин

Комунальне підприємство “Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня” Дніпропетровської обласної ради”

04543536

м. Дніпро

Національний інститут раку

02011976

м. Київ

Клінічна лікарня “Феофанія” Державного управління справами

05415792

-“-

Комунальне некомерційне підприємство “Київський центр трансплантації кісткового мозку” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації)

30630831

-“-

Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради “Київський обласний онкологічний диспансер”

05492261

-“-

Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ” МОЗ

01994089

-“-

Державна установа “Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України”

02012088

м. Львів

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради “Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр”

02007101

-“-

Комунальне некомерційне підприємство “Черкаський обласний онкологічний диспансер” Черкаської обласної ради”

02005639

м. Черкаси


Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст