Головна Сервіси для юристів ... Постанови КМУ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів ...

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681 | від 29-07-2022 - 842-2022-п

Додати в обране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 липня 2022 р. № 842
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681 “Про регіональний центр підвищення кваліфікації” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3332; 2012 р., № 65, ст. 2670; 2019 р., № 100, ст. 3368) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2022 р. № 842

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681

1. Пункт 2 постанови виключити.

2. У Положенні про регіональний центр підвищення кваліфікації, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 після слів “державної влади” доповнити словами “, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу” (далі - державні органи)”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Замовниками надання освітніх послуг з професійного навчання є державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації, підприємства, установи і організації (далі - підприємства).”;

3) у пункті 9:

абзац другий викласти в такій редакції:

“провадження освітньої діяльності у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад і працівників підприємств (далі - слухачі) відповідно до законодавства;”;

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

“забезпечення належних умов для підвищення рівня професійної компетентності слухачів;

забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;

в абзаці п’ятому слова “державним органам та органам місцевого самоврядування” замінити словами “державним органам, органам місцевого самоврядування та їх асоціаціям, підприємствам”;

4) у пункті 10:

у підпункті 1 слова “зміст освіти” замінити словами “зміст програм підвищення кваліфікації”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) визначає форми організації освітнього процесу та види навчальних занять;”;

підпункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

“5) залучає до освітнього процесу фахівців державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, підприємств, наукових установ, суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів), іноземних закладів освіти;

6) співпрацює у сфері післядипломної освіти із суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами), іноземними закладами освіти, науковими установами;”;

абзац четвертий підпункту 10 після слів “органів місцевого самоврядування” доповнити словами “та їх асоціацій”;

5) у пункті 14:

абзац другий викласти в такій редакції:

“здійснює безпосереднє управління центром, несе відповідальність за виконання покладених на центр завдань, провадження освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності центру;”;

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

“забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм підвищення кваліфікації;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами п’ятим - дванадцятим;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;”;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

“представляє центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, укладає договори, видає довіреності.”;

6) абзац другий пункту 24 після слова “конференцій” доповнити словами “, інших заходах”;

7) в абзаці другому пункту 25 слова “освітніми програмами” замінити словами “програмами підвищення кваліфікації”;

8) пункт 27 викласти в такій редакції:

“27. Слухачам центру за результатами підвищення кваліфікації видається документ про підвищення кваліфікації відповідно до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 648).

У разі невиконання вимог відповідних програм підвищення кваліфікації, а також грубого порушення правил внутрішнього трудового розпорядку слухач відраховується з центру наказом директора з видачою відповідної довідки.”;

9) у пункті 32 слово “обчислювальною” замінити словом “комп’ютерною”;

10) у тексті Положення слова “органи державної влади” в усіх відмінках замінити словами “державні органи” у відповідному відмінку.

Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст