Головна Сервіси для юристів ... Постанови КМУ Про внесення змін до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств Про внесення змін до Порядку надання грантів на ст...

Про внесення змін до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств | від 05-08-2022 - 877-2022-п

Додати в обране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2022 р. № 877
Київ

Про внесення змін до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 739 “Деякі питання надання грантів для переробних підприємств”, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2022 р. № 877

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств

1. У пункті 4:

1) в абзацах третьому і четвертому слова “(без урахування податку на додану вартість)” виключити;

2) абзац шостий викласти в такій редакції:

“Отримувач може отримувати один грант або для створення одного нового переробного підприємства, або для збільшення потужностей існуючого виробництва переробного підприємства.”.

2. Абзац другий пункту 5 після слів “технологічне обладнання” доповнити словами “, у тому числі яке відповідно до законодавства повинно пройти державну реєстрацію як транспортний засіб”.

3. Абзаци другий і третій пункту 8 викласти в такій редакції:

“громадяни України, у тому числі фізичні особи - підприємці;

юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України;”.

4. У пункті 9:

1) в абзаці першому слова “або у відділенні уповноваженого банку” виключити;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Отримувач може формувати заяву власними технічними засобами у відділенні уповноваженого банку.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев’ятим;

3) абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“Повторне подання заяви можливе після прийняття рішення про відмову за попередньою заявою.”.

5. В абзаці першому пункту 12 слова “рішення про надання гранту” замінити словами “рішення про надання, відмову у наданні гранту або розгляд заяв у наступному періоді”.

6. Пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Після формування заяви засобами Порталу Дія заява блокується для редагування та передається:

уповноваженому банку у формі переліку відомостей відповідно до договору про інформаційну взаємодію між Мінцифри, технічним адміністратором Порталу Дія та уповноваженим банком;

Мінекономіки шляхом надання доступу (підключення робочих місць) співробітників до Порталу Дія.

Обмін інформацією здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.”.

7. У першому реченні пункту 17 слово “десяти” замінити словом “п’ятнадцяти”.

8. Пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Якщо необхідну кількість балів (оцінку) набрали більше заяв, ніж визначена гранична сума фінансування грантів відповідно до пункту 9 цього Порядку, гранти отримують отримувачі з найбільшою кількістю балів та з урахуванням черговості подання заяв. Решта заяв автоматично розглядається у наступному періоді в межах встановленого кінцевого строку. Повторне оцінювання таких заяв не проводиться, для цілей рішення про надання гранту використовується перша оцінка заяви.”.

9. У пункті 19:

1) у першому реченні абзацу другого слова “електронному вигляді” замінити словами “електронній формі”;

2) в абзаці четвертому слова “ділової репутації” замінити словом “заявника”;

3) абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

“невідповідності критеріям перевірки заявника згідно з абзацом четвертим цього пункту”;

4) абзац двадцять п’ятий виключити;

5) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Мінекономіки засобами Порталу Дія оновлює статус розгляду заяв відповідно до прийнятого рішення.”.

10. У пункті 20:

1) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“створення робочих місць та працевлаштування на них згідно з додатком.”;

2) доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“Робочі місця та працевлаштування на них за програмою повинно бути здійснено не менш як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через дванадцять місяців з дати отримання гранту.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

11. У пункті 24:

1) абзац другий після слів “в договорі гранту” доповнити словами “, у тому числі на придбання іноземної валюти за контрактами, розрахунки за якими здійснюються в іноземній валюті в розмірі, що не перевищує 50 відсотків суми гранту”;

2) абзац третій виключити.

12. Доповнити Порядок додатком такого змісту:


“Додаток
до Порядку

КІЛЬКІСТЬ
працевлаштованих залежно від розміру наданого гранту

Розмір гранту, гривень

Кількість працевлаштованих, осіб

До 1 600 000

5

1 600 001-3 200 000

10

3 200 001-4 800 000

15

4 800 001-6 400 000

20

6 400 001-8 000 000

25”.


Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст