Прикінцеві та перехідні положення

Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ, які на момент набрання чинності цим Законом проходять службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, у підрозділах Державної фельд’єгерської служби України, призначаються за їх згодою на відповідні посади військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в порядку переатестації протягом шести місяців з дня набрання чинності Положенням про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

4. Установити, що особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ, які проходять службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, у підрозділах Державної фельд’єгерської служби України, при зарахуванні їх на військову службу до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України присвоюються військові звання, рівноцінні спеціальним званням, які були їм присвоєні при проходженні служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, у кадрах Міністерства внутрішніх справ України. Строк проходження ними служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, у кадрах Міністерства внутрішніх справ України (у тому числі вислуга років на пільгових умовах) зараховується до строку проходження військової служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

5. У разі зменшення у зв’язку з прийняттям цього Закону розміру грошового забезпечення (без премії) в окремих осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ, які проходять службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, у підрозділах Державної фельд’єгерської служби України, на період їх служби на посаді, яку вони обіймають, встановлюється щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення (без премії), встановленим до набрання чинності цим Законом, і грошовим забезпеченням, установленим за новими умовами.

6. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 9, ст. 114; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 12, ст. 178).

7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) частину другу статті 401 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) після слів "Державної спеціальної служби транспорту" доповнити словами "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України";

2) підпункт 1 пункту 1 статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2007 р., № 33, ст. 442) після слів "Державної спеціальної служби транспорту" доповнити словами "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України";

3) у частині другій статті 2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2006 р., № 30, ст. 258):

після слів "військових формувань" доповнити словами "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України";

після слів "органів внутрішніх справ" слова "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України" виключити;

4) частину другу статті 70 Основ законодавства про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19) доповнити словами "а також Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України";

5) статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 27, ст. 209; 2009 р., № 36-37, ст. 511, № 41, ст. 600; 2013 р., № 21, ст. 208) після слів "Державної спеціальної служби транспорту" доповнити словами "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України";

6) частину четверту "Вступу" Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 27, ст. 209; 2009 р., № 41, ст. 600; 2013 р., № 41, ст. 550; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 877-VII), доповнити словами "Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України";

7) частину четверту преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 195; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 27, ст. 209; 2009 р., № 41, ст. 600; 2013 р., № 41, ст. 550; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 877-VII), після слів "Державну спеціальну службу транспорту" доповнити словами "Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України";

8) частину третю преамбули Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196; 2009 р., № 41, ст. 600), доповнити словами "Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України";

9) частину четверту преамбули Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 197; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 27, ст. 209; 2009 р., № 41, ст. 600; 2013 р., № 41, ст. 550; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 877-VII), доповнити словами "Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України";

10) у Законі України "Про поширення дії окремих положень Закону України "Про міліцію" на особовий склад Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 34, ст. 298):

у назві і частині першій слова "Державної фельд’єгерської служби України при Державному комітеті зв’язку та інформатизації України" замінити словами "Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України";

у частині першій слова "частин першої, другої, третьої, п’ятої, шостої і сьомої статті 21" виключити;

11) у Законі України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162 із наступними змінами):

в абзаці восьмому статті 7 слова "осіб рядового і начальницького складу" виключити;

абзац другий статті 8 після слів "Державної спеціальної служби транспорту" доповнити словами "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України";

12) у Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 26, ст. 215; 2009 р., № 19, ст. 258; 2013 р., № 41, ст. 550):

частину першу статті 12 після слів "Державна спеціальна служба транспорту" доповнити словами "Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України";

частину четверту статті 18 після слів "Державної спеціальної служби транспорту" доповнити словами "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України";

13) назву та текст статті 15 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47; 2009 р., № 36-37, ст. 511; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 406-VII) після слів "Державної кримінально-виконавчої служби України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України";

14) абзац другий статті 1 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255; 2010 р., № 46, ст. 538; 2013 р., № 41, ст. 530) після слів "правоохоронних органів спеціального призначення" доповнити словами "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України";

15) частину другу статті 20 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324) після слів "розвідувальні органи України" доповнити словами "Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України";

16) частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) після слів "державного експортного контролю" доповнити словами "державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації".

8. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
23 лютого 2006 року
№ 3475-IV


0/0

Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст