Головна Блог ... Аналітична стаття Дайджести Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 03 по 16 вересня 2022 року Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублі...

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 03 по 16 вересня 2022 року

Відключити рекламу
 - 9f28e2b5533af3f6454f76d02cedaafb.jpg

Офіс президента правий, Велика палата Верховного суду (без України) повинна розглядати питання виключно юрисдикційних спорів і може бути скорочена до п'яти осіб. Цей огляд в чергове це підтвердив. Рішення щодо відшкодування шкоди внаслідок ДТП перед підписанням навряд чи читали, чим і скористався володар нагороди Золота малина, що мріяв стати письменником, а життя змусило суддею та ще й професором. Постанова дуже цікава з точки зору відступу від правових позицій та і взагалі своїм обгрунтуванням, а також визначенням втраченого доходу й чергової зміни пріоритету ЦК над спеціальним законодавством у банківських спорах все навпаки. Відразу зрозуміло, що перемагає зло.

До огляду також увійшов огляд судової практики ВС-КГС за перше півріччя 2022 року та дуже цікава новітня позиція щодо відводу суддів Верховного суду (без України) у зв'язку з прийнятим раніше рішенням не на користь Приватбанку ухвалена бувшим адвокатом та суддею Великої палати, а зараз просто суддею касаційного суду, що не пройшов конкурс на суддю ЄСПЛ, а зараз намагається стати членом ВККСУ та ще багато цікавого.

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП ВС про солідарне стягнення моральної та матеріальної шкоди, включаючи втрачені доходи ФОП зі страховика та страхувальника винуватця ДТП

Справа № 477/874/19

Невідбувшийся письменник бульварних романів і володар Золотої малини, виснуватець неіснуючих норм законодавства та "творчого" трактування існуючих вирішив ще використати принизливі фемінітиви та гендерні ознаки у свому романі, рішенням назвати це складно. Тепер у нас не просто представники, а принизливий для багатьох адвокатів вислів - адвокатеси. Варто прочитати перший пункт цього бульварного твору, щоб зрозуміти у що перетворили суд. З якоюсь метою, мабуть, для літературного ефекту наводить навіть родинні стосунки потерпілих, які не мають жодного відношення до розгляду справи.

В рішенні наявні знову відступи, але для того, щоб не виглядати юридичними флюгерами, то суд їх назвав конкретизацією. Мотивування горе "письменником" розміру моральної шкоди свідчить про його повне нерозуміння цього інституту, на мій погляд. Цікавим є і факт відмови в цій справі від вигаданого раніше "письменником" і товаришами норми з латинською назвою, суть якої зводиться - до суд сам знає закон. Тут чомусь вирішили дотриматись ЦК й вирішувати спір у межах позовних вимог, мабуть, була висока чи низька температура повітря і луна була не в тій фазі, як потрібно для цієї справи.

Судячи з усього у письменника і з математикою не дуже. У п. 133 рішення він зазначив, що новий розподіл судових витрат (судового збору та витрат на професійну правничу допомогу) відповідно до встановленого вище співвідношення: на страховика треба покласти 94,47 %, а на страхувальника - 7,02 % усіх судових витрат. Тобто сумарно - 101,49% усіх судових витрат, мабуть, без цих 1,49% жити не може, як в анекдоті. І це не помилка, це скоріше принцип життя, оці півтора відсотка. Про копічайні витрати на правову допомогу взагалі окрема історія.

Самі висновки наступні:

187. Якщо внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки було завдано шкоди іншим особам, особи, які спільно завдали шкоди, зобов`язані її відшкодувати незалежно від їхньої вини (частина друга статті 1188 ЦК України).

187.1. Припис частини другої статті 1188 ЦК України застосовний за таких умов: 1) відбулася взаємодія джерел підвищеної небезпеки; 2) потерпілим від неї є інша особа, ніж власники (володільці), наприклад, транспортних засобів; 3) ці власники (володільці) завдали шкоди потерпілому спільно, тобто поведінка кожного із них була неправомірною (зокрема, у разі порушення кожним певних Правил дорожнього руху, що призвело до взаємодії джерел підвищеної небезпеки та завдання внаслідок цього шкоди третій особі). Тоді їхня вина у завданій потерпілому шкоді не має значення, і вони зобов`язані відшкодувати цю шкоду незалежно від такої вини.

187.2. За змістом частини першої статті 614 ЦК України вина як підстава відповідальності за порушення зобов`язання - це невжиття особою всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов`язання, зокрема для запобігання заподіянню шкоди. З огляду на це припис частини другої статті 1188 ЦК України застосовний тоді, коли поведінка кожного із власників (володільців), наприклад, транспортних засобів (унаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки яких завдана шкода третій особі) була неправомірною (зокрема, якщо кожен із них порушував правила безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, у зв`язку з чим відбулася вказана взаємодія та була завдана шкода третій особі. Встановлення неправомірності діяння кожного з цих власників (володільців) достатньо для покладення на них солідарного обов`язку з відшкодування третім особам шкоди, завданої внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки. Такий обов`язок не залежить від вини осіб, які спільно неправомірними діяннями завдали шкоди.

187.3. За змістом частини другої статті 1188 ЦК України іншою особою, якій унаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки власники (володільці), наприклад, транспортних засобів спільно завдали шкоди, є будь-яка третя особа. Вона може бути, зокрема, пішоходом або пасажиром транспортного засобу, від зіткнення із яким іншого транспортного засобу завдано шкоди. Іншою, ніж та, яка завдала шкоди, особою може бути і власник транспортного засобу, який передав право керування, а сам був пасажиром.

188. У разі якщо відповідальними за заподіяння неподільної шкоди взаємопов`язаними, сукупними діями є декілька осіб, розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за кожну з таких осіб визначається шляхом поділу розміру заподіяної шкоди на кількість таких осіб (пункт 36.3 статті 36 Закону № 1961-IV).

188.1. Припис пункту 36.3 статті 36 Закону № 1961-IV розрахований на випадки, якщо: 1) шкода завдана взаємопов`язаними, сукупними діяннями декількох осіб, які за це відповідальні, тобто поведінка яких обов`язково є неправомірною, внаслідок чого вони разом спричинили завдання шкоди; 2) остання є неподільною (як-от у випадках із завданням шкоди здоров`ю чи моральної шкоди). Тільки за таких умов розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за кожну особу з тих, які завдали шкоди, треба визначати шляхом поділу її розміру на кількість осіб, які цю шкоду завдали.

188.2. З урахуванням змісту статті 541, частини першої статті 544, частини першої статті 1190 ЦК України у разі, якщо потерпілий від взаємодії джерел підвищеної небезпеки, що стала наслідком неправомірних дій або бездіяльності власників (володільців), наприклад, транспортних засобів, заявить вимогу про відшкодування неподільної шкоди (як-от шкоди, завданої здоров`ю, моральної шкоди) одним із таких власників (володільців), і той відшкодує цю шкоду у повному обсязі, він отримає право зворотної вимоги до інших власників (володільців) у відповідній частці. За змістом припису пункту 36.3 статті 36 Закону № 1961-IV частки відповідальних за завдання неподільної шкоди страхувальників (їхніх страховиків або Моторного (транспортного) страхового бюро України) є рівними.

189. Розмір доходу фізичної особи-підприємця, втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров`я, що підлягає відшкодуванню, визначається з її річного доходу, одержаного в попередньому господарському році, поділеного на дванадцять. Якщо ця особа отримувала дохід менш як дванадцять місяців, розмір її втраченого доходу визначається шляхом визначення сукупної суми доходу за відповідну кількість місяців (частина перша статті 1198 ЦК України).

190. У зв`язку з тимчасовою втратою працездатності потерпілим відшкодовуються не отримані доходи за підтверджений відповідним закладом охорони здоров`я час втрати працездатності. Доходи потерпілого оцінюються в таких розмірах: для особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, - неотримані доходи, які обчислюються як різниця між доходом за попередній (до дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік та доходом, отриманим у тому календарному році, коли особа була тимчасово непрацездатною. Якщо особа була в зазначеному статусі менше вказаних розрахункових термінів, то до уваги береться середньомісячний доход з розрахунку суми сукупного доходу такої особи за попередній до настання страхового випадку календарний рік та доход протягом фактичного терміну (повні місяці) перебування особи в зазначеному статусі (абзаци перший і третій частини першої та частина друга статті 25 Закону № 1961-IV).

190.1. Колізію між приписами абзаців першого та третього частини першої статті 25 Закону № 1961-IV і частиною першою статті 1198 ЦК України слід вирішувати на користь застосування приписів статті 1198 ЦК України.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз'яснення:

Огляд судової практики ВС-КГС за перше півріччя 2022 року

Видання містить лише короткий огляд найважливіших правових позицій, які для зручності користування систематизовано за правовими категоріями.

Для правильного розуміння висловленої в судовому рішенні правової позиції можна за посиланням ознайомитися з його повним текстом на сайті ЄДРСР.

Ухвала ВС-КЦС про відвід суддів у зв'язку з необґрунтованою відмовою у зупиненні виконання рішення

Справа № 201/473/17

Це новий підхід до питання відводу у неіснуючий категорії - резонансні справи. Чергове пророчеське рішення судді переведеного з Великої палати та не рекомендованого до ЄСПЛ, зараз він йде до ВККСУ, а поки вводить до судової практики нові види відводу суддям Верховного суду (без України).

‼ Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов'язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2022

 • 1257

  Переглядів

 • 2

  Коментарі

 • 1257

  Переглядів

 • 2

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Добрий день, пане Ростислав Юрійович ! Мені вже кілька років подобається читати статті в Протоколі, а також ваші відгуки та коментарі по судовим рішенням. Вони завжди дуже конструктивні і зрозумілі навіть для таких літніх людей, як я. Особисто мене, завжди більше цікавила пенсійна тематика, оскільки я вже давно пенсіонер. Ваші статті підштовхнули мене звернутися до суду, щоб змінити розмір своєї пенсії.Відразу скажу, що я це зробив і виграв справу. Звертаюсь до Вас з проханням ,щоб Ви зробили відео в якому розповіли простою мовою як отримати гроші, що ПФУ заборгував пенсіонеру після того як він виграв справу у суді. Яка існує практика сьогодні? Після звернення до ПФУ і отримання негативної відповіді пенсіонер йде у суд. Кілька місяців суд (приблизно пів року) це у випадку як що не має апеляції. З апеляцією рік і більше.Після цього нараховують нову пенсію і починають сплачувати у новому розмірі з моменту коли рішення суду набере силу. В новому місяці Ви отримаєте пенсію у новому розмірі, а деж ті гроші за весь період, що були суди а також досудовий період. Так пенсійний фонд їх нарахує але не виплатить ні заборговані гроші ні судовий збір. При цьому Ви можете листуватись з ними скільки завгодно. Наведу приклад відповіді з ПФУ на моє запитання. Сума перерахованих коштів за період з 15.01.2019 по 31.03.2021 у розмірі 77628,81 грн. нарахована до виплати Згідно зі статтею 8 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, згідно з яким заявнику призначено пенсію,виплата пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України. Взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань та здійснення видатків бюджету з перевищенням бюджетних призначень згідно з пунктами 20 та 29 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України є порушенням бюджетного законодавства. Повноваження Пенсійного фонду України, як виконавця бюджетних програм, визначаються статтею 23 цього Кодексу, а саме: будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України. Таким чином, виплата коштів за період з 15.01.2019 по 31.03.2021, нарахованих згідно з рішенням ….кого окружного адміністративного суду від 22.09.2020 у справі № 480/-----/20, буде забезпечена у разі їх надходження до головного управління. Зважаючи на зазначене, рішення …..ського окружного адміністративного суду від 22.09.2020 у справі № 480/----/20 виконано головним управлінням в межах визначених судом зобов'язань. Разом з тим, зазначаємо, що Верховний Суд України у своїх постановах (справи № 811/1469/18, № 754/3105/17, № 804/5081/13-а) неодноразово вказував, що невиконання судового рішення в частині виплати грошових коштів за відсутності відповідного фінансового забезпечення та фактичної відсутності коштів не може вважатися невиконанням судового рішення без поважних причин. Поважна причина є а пенсіонер як не отримав належних йому грошей так і не має поняття коли отримає і никому до цього діла немає. Далі робітники ПФУ пишуть що,станом на дату розгляду мого звернення головним управлінням Пенсійного фонду України в ….ській області здійснена виплата коштів, перерахованих на виконання рішень суду, включно по травень 2019 року.Це стосується не мене а інших людей яким раніше було заборговано і які були поставлені в чергу Виходячи із зазначеного, виплата перерахованих коштів згідно з рішенням суду у справі № 480/----/20 буде забезпечена у разі їх надходження до головного управління в порядку черговості. У разі незгоди з відповіддю, вона може бути оскаржена до Пенсійного фонду України або в судовому порядку. У ПФУ немає грошей і Вас поставлено на облік і коли держава виділить гроші то Ви їх обовязково отримаєте. Де той облік і список черговості і як його перевірити Вам ніхто не пояснює. Ви звертаєтесь до казначейства з виконавчим листом, а звідти відповідь що вони не можуть стягнути гроші с ПФУ якщо він не зробить це сам. В казначействі є рахунки всіх органів влади крім пенсійного фонду.Тобто знов треба звертатись до суду. Якесь замкнуте коло. Було б дуже добре як би Ви зняли відео в якому розяснили покроково, що потрібно робити у цьому випадку і які закони діють в Україні. Разом с питанням про стягнення грошей виникає ще одне питання. Гроші нараховані і держава користується ними кілька років. Яку компенсацію держава повинна виплатити пенсіонеру в момент погашення перед ним боргу і як і де це можливо дізнатись.Чи після отримання грошей потрібно ще один суд і потім знов чекати коли у ПФУ будуть гроші. Я знаю, що люди по кілька років ждуть виплат, але так нічого і не отримали ні пенсійних нарахувать, ні грошей за судовий збір.Багато таких що не дижили до отримання грошей а їхні сімї не розуміють як це зробить. От таке моє просте і дуже складне прохання до Вас.Я думаю що Ви бачите цю справу ширше ніж я і маю надію,що Ви зробити такий фільм з розповіддю як і що треба робити і дасте можливість літнім людям отримати те, що ними зароблено на протязі всього життя.Життя на пенсії на Україні дуже коротке і можно не отримати навіть те що присуджено судом не кажучи про проценти за компенсацію з урахуванням інфляції.Може я помиляюсь але мені здається що для юриста дуже цікава тема як в плані отриманя клієнтів так і в плані вирішиння цієї проблеми в юридичному аспекті.Як зробити щоб була можливість отримати гроші в повному обсязі і не вештатись по судах ?Може я виклакав проблему трошки емоційно але тисячи людей опинились в такому стані а це пітання ніяк не вирішується. З повагою Віктор Семенович

  21.09.2022 14:01

  Добрий день, у нас є декілька аналогічних справ, як раз вони у процесі. Як буде результат, обов'язково поділюсь.

  21.09.2022 14:01

  Дуже дякую за швидку і зрозумілу відповідь і буду чекати на знайдені Вами рішення.Сподіваюсь що вони дозволять зменьшити безМЕЖНУ владу робітників ПФУ і нададуть людям віру в справедливість а можливо врятують чиєсь життя.Ви зробите дуже важливу роботу. З повагою і побажанням Вам здоровя у такі важки для країни і всіх людей в Україні часи.Віктор Семенович.

  21.09.2022 18:36

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні аналітичні статті

  Дивитись усі статті
  Дивитись усі статті
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст