Головна Юридичний світ ... Події Нова судова практика вирішення окремих категорій спорів. Спори щодо виконання зобов’язань. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади Нова судова практика вирішення окремих категорій с...

Нова судова практика вирішення окремих категорій спорів. Спори щодо виконання зобов’язань. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади

04.03.2020
Автор: Кортекс
Переглядів : 2918
 - 0_48058600_1583310051_5e5f64e37559e.jpg
Дата події
2020-03-19
Час проведення: 10:00-17:00
Записатися на семінар
Задати питання автору
Вартість участі
4170грн
Локація : Современный конференц-зал в центре города (ст. метро
Показати на мапі

ТОВ «Кортекс» запрошує взяти участь у семінарі 19-20 березня «Нова судова практика вирішення окремих категорій спорів. Спори щодо виконання зобов’язань. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади».

Детальна програма та реєстрація на сайті >>>

Спікери:

Васильченко Т. В. - суддя Господарського суду м. Києва, к.ю.н.

Грек Б. М. - суддя Північного апеляційного господарського суду, к.ю.н.

Гевко В. О. - суддя Господарського суду Тернопільської області.

Муравйов О. В. - керуючий партнер АО «ЛНМ», екс-заступник голови Вищої Ради Юстиції, екс-суддя ВАСУ та ВГСУ.

Богініч О. Л. - ст. науковий співробітник інституту Держави і права ім. М. Корецького, к.ю.н.

Програма:

Модуль 1. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.

Юрисдикційні аспекти.

 • Критерії розмежування юрисдикції. Як правильно визначити юрисдикцію даних спорів? До якого суду йти у разі несвоєчасного виконання суб'єктом владних повноважень рішення суду про стягнення моральної шкоди?
 • В якому порядку розглядається справа у разі поєднання вимог про визнання кримінально-процесуальних дій незаконними та відшкодування моральної шкоди?
 • Як розглядаються спори, що виникають під час виконання органами ДКСУ рішення про стягнення коштів з держ. органу?
 • Хто є належним відповідачем у спорі про стягнення шкоди через неправомірні дії судді?

Матеріально - процесуальні особливості.

 • Як правильно визначити відповідача у даних спорах та хто входить в коло таких відповідачів? Ким виконуються рішення суду ухвалені в таких спорах? Чи може бути застосовано статтю 1212 ЦК України до даних правовідносин?
 • Чи може господарський суд самостійно встановити незаконність дій посадових осіб органу державної влади під час розгляду спорів про відшкодування збитків? Чи застосовуються положення статті 625 ЦК України в таких правовідносинах?
 • Правова природа штрафних санкцій за невчасно виконане рішення суду про відшкодування моральної шкоди.
 • Порядок відшкодування витрат на проведення судової експертизи в межах кримінального провадження.

Судова практика розгляду спорів про стягнення майнової шкоди, яка виникла внаслідок: проведенням митного контролю понад 30 днів; понесення витрат на оскарження дій відповідача до АМК; незаконного демонтажу споруд органами місцевого самоврядування; перевищення органами прокуратури мети обшуку; відмови у відшкодуванні ПДВ; судова практика розгляду спорів про стягнення упущеної вигоди внаслідок незаконних дії органів державної влади.

Модуль 2. ВПЛИВ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА НА ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

 • Договірні відносини в контексті закону про ТОВ. Значні право-чини та правочини із заінтересованістю. Корпоративний договір.
 • Доказування в господарських судах. Доказування негативних фактів. Тактика доведення своїх вимог. Які є можливості? Як їх використати для доопрацювання доказів.
 • Ефективні способи захисту порушеного права в господарських судах. Коментар судді.

Модуль 3. УКЛАДАННЯ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ.

 • Відступ від законодавства та можливості врегулювання відносин на власний розсуд: порядок та наслідки.
 • Зміст договору. Яким чином суд застосовує тлумачення договору при розгляді спорів, що пов’язані з виконанням договору? Звичайні та випадкові умови. Коли є підстави говорити про не-дійсність договору. Умисне створення майбутніх проблем. Аналіз помилок при укладенні договорів та їх вплив на виконання
 • Фактичне здійснення господарської операції та роль господарського договору для її підтвердження.
 • Форма договору: письмова, електронна, нотаріальна, тощо. Нюанси укладання та правові наслідки порушення. Забезпечення виконання зобов'язань – нікчемність договору в силу закону. Як правильно використовувати факсимільний підпис аби не програти спір.
 • Встановлення договірних відносин за відсутності договору - поставка в спрощений спосіб (ділову переписку, е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання). «Усна форма договору». Порядок виконання і наслідки. Доведення факту вчинення договору та наявності між сторонами зобов’язальних відносин. Чи допоможуть свідки?
 • Коли можна розповсюджувати договір на правовідносини, що виникли до його укладання. Застосування ст. 631 ЦКУ. Нова судова практика ВС
 • Електронні документи. Договірні відносини та листування в електронній формі. Дослідження та оцінка. Форма подачі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів як доказів.
 • Укладання договору – за яких умов він є дійсним. Хто має право підписувати та приймати договори до виконання?. Нові підходи ВС. Як перевірити повноваження особи, що підписує договір?
 • Укладення договору з перевищенням повноважень. Наступне схвалення договору при підписанні неуповноваженою особою - нове у судовій практиці. Юридична сила обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи для третьої особи. Хто, коли і як схвалює? Форми схвалення (конклюдентні дії чи мовчазна згода). Докази схвалення і оцінка їх судом. Недобросовісність чи нерозумність дій третьої особи. Розумна обачність – де її межі.
 • Довіреність. Форма, зміст та порядок укладання. Коли довіреність може бути визнана недійсною. Порядок подання.
 • Строки й терміни в договорах. Строк договору та строк дії зобов'язання: різниця і наслідки. Закінчення строку дії договору: що робити, якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань: припинення договору чи зобов’язання на майбутнє. Нарахування відсотків, штрафів після закінчення строку невиконаного договору.
 • Зміна умов договору (в т.ч. одностороння). Наслідки зміни умов при виконанні договору. З якої дати зміни є чинними? Чи можливо змінити умови договору шляхом їх розповсюдження на минуле. Нова судова практика.
 • Ціна договору. Валюта договору. Звичайна ціна. Зміна ціни в договорі. Зміна ціни з моменту, що передує ухваленню відповідного рішення суду. Можливість визначення ціни в договорі в у.о. Курсова різниця – законні очікування. Коли вона виправдана. Інфляційні втрати. Стягнення заборгованості в іноземній валюті без еквіваленту. Нова судова практика ВС.
 • Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умов або розірвання договору в односторонньому порядку. Істотна зміна обставин - підстава для одностороннього розірвання. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони: підстави, різниця, наслідки. Неможливість повернення отриманого за розірваним договором. Ключова різниця в правових наслідках розірвання договору та визнання його недійсним. Нова судова практика Великої Палати ВС.

Модуль 4. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ, НЕУКЛАДЕНИМ: наслідки та способи захисту.

 • Визнання договорів та їх частин недійсними в судовому порядку. Хто має право пред'явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці).
 • Звернення з позовом про недійсність договору особи, яка вважає себе власником майна за таким договором. Віндикаційний, негаторний чи кондикційний позов. Різниця, наслідки та умови їх подання. Звернення про визнання недійсним договору заінтересованою стороною (не сторона договору) – власний інтерес і його межа.
 • Принцип «належного урядування» - виправлення помилки Держави за чий рахунок? Принцип ЕСТОПЕЛЬ – заборона суперечливої поведінки – умови та порядок застосування. Визнання недійсним правочину у разі недотримання вимоги щодо відповідності інтересам держави і суспільства. Правочин, який порушує публічний порядок.
 • Визнання договору недійсним: нова судова практика. Визнання недійсним розірваного договору. Стягнення заборгованості по договору, визнаному недійсним.
 • Реституція. Витребування майна у добросовісного набувача. Борги як збіг тяжких обставин і визнання договору недійсним.
 • Вчинення угоди під впливом обману. Обман чи тяжкі обставини? Зловмисна домовленість як підстава недійсності договору.
 • Чи буде визнаний фіктивним договір, де одна з сторін діяла «для вигляду», а інша досягала правового результату.
 • Удаваний правочин. Фіктивний & удаваний правочин.
 • Визнання договору неукладеними як спосіб ухилення від повернення боргу. Що робити, якщо за таким договором вже передано майно. Нова судова практика.
 • Визнання недійсними документів, що не є договорами (акту прийому-передачі, накладної, довіреності, наказів тощо).

Модуль 5. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ. Нова судова практика.

 • Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використовувати встановлені в договорі штрафні санкції (пеню, штрафи, неустойку)? Назва чи зміст, що головне для визначення судом правової природи, встановленої в договорі санкції?
 • "Реальне і належне виконання". Невиконання зобов'язань: типові помилки кредитора. Як боржник може скористатись колі-зіями ЦКУ, ГКУ, спеціальних законів. Правила їх спільного застосування. Залік (зарахування зустрічних вимог): типові помилки. Виконання взаємних зобов'язань: можливості боржника для відмови. Передбачуване невиконання договору
 • Що змінює попередження боржником кредитора про неможливість виконати договір – неможливість стягнення на користь кредитора заподіяної шкоди, виникнення вини кредитора.
 • Треті сторони у зобов'язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Як правильно оформити. Відмінність від поступки права вимоги й переводу боргу.
 • Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи судів. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання на прикладі розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу, як санкція.
 • Перевірені практикою способи збільшення або зменшення відповідальності контрагентів. Відсотки за „користування чужими коштами"- нове в практиці. Відсотки за товарним кредитом. Стягнення інфляційних втрат.
 • Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені – новели ВС. Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.
 • Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням прострочення платежу. Договірний розмір шкоди та його наслідки для судового розгляду спору. Практика, в т.ч. судова, стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов'язань: штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування. Відступне при відмові від договору.
 • Підстави звільнення від відповідальності. Оцінка з погляду суду.

Забронювати участь!

Зареєструватись на цей та інші заходи на сайті >>>

Якщо маєте бажання отримувати новини щодо професійних заходів,

підписуйтесь на наш Telegram

2918
Переглядів
0
Коментарі

Залиште Ваш коментар:

Додати
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст