Головна Юридичний світ ... Події НОВА СУДОВА ПРАКТИКА. Договірні відносини: укладання, розірвання, виконання господарських договорів. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. НОВА СУДОВА ПРАКТИКА. Договірні відносини: укл...

НОВА СУДОВА ПРАКТИКА. Договірні відносини: укладання, розірвання, виконання господарських договорів. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.

16.01.2020
Автор: Кортекс
Переглядів : 5458
 - 0_00447600_1579006157_5e1db8cd011d2.jpg
Дата події
2020-02-13
Час проведення: 10:00-17:00
Записатися на семінар
Задати питання автору
Вартість участі
3900грн
Локація : Современный конференц-зал в центре города (ст. метро
Показати на мапі

13-14 лютого ТОВ «Кортекс» запрошує взяти участь у семінарі «НОВА СУДОВА ПРАКТИКА вирішення окремих категорій спорів. Спори, пов’язані з укладанням та виконанням договорів. Спори щодо відшкодування шкоди, завданої органами Державної влади».

Детальна програма на сайті >>>

Спікери:

Васильченко Т. В. - суддя Господарського суду м. Києва, к.ю.н.

Грек Б. М. - суддя Північного апеляційного господарського суду, к.ю.н.

Муравйов О. В. - керуючий партнер АО «ЛНМ», екс-заступник голови Вищої Ради Юстиції, екс-суддя ВАСУ та ВГСУ.

Шаді Саад - один з провідних фахівців з корпоративного управління та права. Керівник компанії Saad Legal, Голова Ради учасників Національного депозитарію України, член президії асоціації "Українські емітенти".

Богініч О. Л. - ст. науковий співробітник інституту Держави і права ім. М. Корецького, к.ю.н.

Програма:

Модуль 1. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.

Юрисдикційні аспекти.

 • Критерії розмежування юрисдикції. Як правильно визначити юрисдикцію даних спорів?
 • До якого суду йти у разі несвоєчасного виконання суб'єктом владних повноважень рішення суду про стягнення моральної шкоди?
 • В якому порядку розглядається справа у разі поєднання вимог про визнання кримінально-процесуальних дій незаконними та відшкодування моральної шкоди?
 • В якому порядку розглядаються спори, що виникають під час виконання органами ДКСУ рішення про стягнення коштів з державного органу?
 • Хто є належним відповідачем у спорі про стягнення шкоди через неправомірні дії судді?

Матеріально - процесуальні особливості.

 • Як правильно визначити відповідача у даних спорах та хто входить в коло таких відповідачів?
 • Ким виконуються рішення суду ухвалені в таких спорах?
 • Чи може бути застосовано статтю 1212 ЦК України до даних правовідносин?
 • Чи може господарський суд самостійно встановити незаконність дій посадових осіб органу державної влади під час розгляду спорів про відшкодування збитків? Чи застосовуються положення статті 625 ЦК України в таких правовідносинах?
 • Правова природа штрафних санкцій за невчасно виконане рішення суду про відшкодування моральної шкоди.
 • Порядок відшкодування витрат на проведення судової експертизи в межах кримінального провадження.

Судова практика розгляду спорів про стягнення майнової шкоди, яка виникла внаслідок:

 • Проведенням митного контролю понад 30 днів.
 • Понесення витрат на оскарження дій відповідача до АМК.
 • Незаконного демонтажу споруд органами місцевого самоврядування.
 • Перевищення органами прокуратури мети обшуку; відмови у відшкодуванні ПДВ.
 • Судова практика розгляду спорів про стягнення упущеної вигоди внаслідок незаконних дії органів державної влади.

Модуль 2. ВПЛИВ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА НА ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

 • Договірні відносини в контексті закону про ТОВ. Значні право-чини та правочини із заінтересованістю. Корпоративний договір.
 • Доказування в господарських судах. Доказування негативних фактів. Тактика доведення своїх вимог. Які є можливості? Як їх використати для доопрацювання доказів.
 • Ефективні способи захисту порушеного права в господарських судах. Коментар судді. Ст. 5 ГПК України, ст. 13 Конвенції про захист прав людини. Аналіз правової практики Верховного Суду.

Модуль 3. УКЛАДАННЯ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ.

 • Зміст договору. Яким чином суд застосовує тлумачення договору при розгляді спорів, що пов’язані з виконанням договору? Звичайні та випадкові умови. Коли є підстави говорити про недійсність договору. Умисне створення майбутніх проблем. Аналіз помилок при укладенні договорів та їх вплив на виконання, виходячи з судової практики.
 • Форма договору: письмова, електронна, нотаріальна, тощо. Нюанси укладання та правові наслідки порушення. Які види письмового договору існують? Їх зміст та форма. Забезпечення виконання зобов'язань – нікчемність договору в силу закону. Як правильно використовувати факсимільний підпис аби не програти спір. Укладення договору через: ділову переписку, е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання, тощо (конклюдентні дії та мовчазна згода).
 • Встановлення договірних відносин за відсутності договору - поставка в спрощений спосіб(через листи, рахунки, тощо). «Усна форма договору». Порядок виконання і наслідки. Доведення факту вчинення договору та наявності між сторонами зобов’язальних відносин. Чи допоможуть свідки?
 • Нотаріальне посвідчення договору. Нова судова практика ВС.
 • Електронні документи. Договірні відносини та листування в електронній формі. Електронні докази. Дослідження та оцінка. Форма подачі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів як доказів.
 • Укладання договору – за яких умов він є дійсним. Хто має право підписувати та приймати договори до виконання? Нові підходи Верховного Суду.
 • Укладення договору з перевищенням повноважень. Наступне схвалення договору при підписанні неуповноваженою особою - нове у судовій практиці. Юридична сила обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи для третьої особи. Хто, коли і як схвалює? Форми схвалення (конклюдентні дії чи мовчазна згода). Докази схвалення і оцінка їх судом. Недобросовісність чи нерозумність дій третьої особи. Розумна обачність – де її межі.
 • Коли довіреність може бути визнана недійсною. Що таке належна копія довіреності для суду.
 • Строки й терміни в договорах. Нарахування відсотків, штрафів після закінчення строку невиконаного договору.
 • Зміна умов договору (в т.ч. одностороння). Наслідки зміни умов при виконанні договору. З якої дати зміни є чинними? Чи можливо змінити умови договору шляхом їх розповсюдження на минуле. Нова судова практика.
 • Ціна договору. Валюта договору. Звичайна ціна. Зміна ціни в договорі. Зміна ціни з моменту, що передує ухваленню відповідного рішення суду. Можливість визначення ціни в договорі в у.о. Курсова різниця – законні очікування. Коли вона виправдана. Інфляційні втрати. Стягнення заборгованості в іноземній валюті без еквіваленту. Нова судова практика ВС.
 • Розірвання договору. Нова судова практика Великої Палати ВС.

Модуль 4. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ, НЕУКЛАДЕНИМ: наслідки та способи захисту.

 • Строк позовної давності для визнання договору недійсним.
 • Звернення з позовом про недійсність договору особи, яка вважає себе власником майна за таким договором. Віндикаційний, негаторний чи кондикційний позов. Різниця, наслідки та умови їх подання. Звернення про визнання недійсним договору заінтересованою стороною (не сторона договору) – власний інтерес і його межа.
 • Принцип «НАЛЕЖНОГО УРЯДУВАННЯ» - виправлення помилки Держави за чий рахунок? Принцип ЕСТОПЕЛЬ – заборона суперечливої поведінки – умови та порядок застосування. Визнання недійсним правочину у разі недотримання вимоги щодо відповідності інтересам держави і суспільства. Правочин, який порушує публічний порядок.
 • Визнання договору недійсним: нова судова практика. Визнання недійсним розірваного договору. Стягнення заборгованості по договору, визнаному недійсним. Реституція. Витребування майна у добросовісного набувача. Борги як збіг тяжких обставин і можливість визнання договору недійсним.
 • Вчинення угоди під впливом обману. Обман чи тяжкі обстави-ни? Зловмисна домовленість як підстава недійсності договору.
 • Чи буде визнаний фіктивним договір, де одна з сторін діяла «для вигляду», а інша досягала правового результату.
 • Удаваний правочин. Фіктивний & удаваний правочин.
 • Визнання договору неукладеними як спосіб ухилення від повернення боргу. Що робити, якщо за таким договором вже передано майно. Нова судова практика.

Модуль 5. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ. Наслідки порушення. Нова судова практика виконання господарських договорів.

 • Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використовувати встановлені в договорі штрафні санкції (пеню, штрафи, неустойку)? Назва чи зміст, що головне для визначення судом правової природи, встановленої в договорі санкції?
 • "Реальне і належне виконання". Невиконання зобов'язань: типові помилки кредитора. Як боржник може скористатись колізіями ЦКУ, ГКУ, спеціальних законів. Правила їх спільного застосування. Залік (зарахування зустрічних вимог): типові помилки. Виконання взаємних зобов'язань: можливості боржника для відмови. Передбачуване невиконання договору
 • Що змінює попередження боржником кредитора про неможливість виконати договір – неможливість стягнення на користь кредитора заподіяної шкоди, виникнення вини кредитора.
 • Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи судів. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання на прикладі розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу, як санкція.
 • Перевірені практикою способи збільшення або зменшення відповідальності контрагентів. Відсотки за „користування чужими коштами"- нове в практиці. Відсотки за товарним кредитом. Стягнення інфляційних втрат.
 • Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені – новели ВС. Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.
 • Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням прострочення платежу. Договірний розмір шкоди та його наслідки для судового розгляду спору. Практика, в т.ч. судова, стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов'язань: штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування. Відступне при відмові від договору.
 • Підстави звільнення від відповідальності. Оцінка з погляду суду.

Детальна програма на сайті >>>

Телефонуйте: (044) 451-88-12 (067) 403-45-46

Ми готові відповісти на будь-яке Ваше запитання.

Наш Telegram

5458
Переглядів
0
Коментарі

Залиште Ваш коментар:

Додати
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст