09.01.2016 | Автор: Соля
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Ініціювання судового контролю щодо виконання суб'єктом владних повноважень постанови суду може здійснюватись в будь-який час після її оголошення, при цьому нова адміністративна справа судом не порушується (судовий контроль ст. 267 КАС УКраїни)

Фабула судового акту: Має місце типове невиконання суб’єктом владних повноважень постанови адміністративного суду. Позивач звернувся із заявою до того ж суду першої інстанції, яких виніс зобов‘язуючу постанову, в якій просив в порядку статті 267 КАС України зобов‘язати відповідача надати звіт про виконання постанови, накласти штраф за невиконання постанови на керівника суб’єкта владних повноважень, стягнути з відповідача половину штрафу на свою користь та зобов‘язати відповідача постанову виконати. Суд  прийшов до помилкового висновку, що такі заяви необхідно розглядати у порядку позовного провадження та відмовив і відкритті провадження з формальних підстав. На підставі скарги позивача суд апеляційної інстанції скасував ухвалу суду про відмову у відкритті провадження та направив справу на  новий розгляд. При цьому суд підкреслив, що подібні заяви направленні на ініціювання спеціальних засобів судового контролю і розглядаються судом першої інстанції без відкриття нової адміністративної справи, а в межах справи, в якій була  ухвалена зобов‘язуюча для суб’єкта владних повноважень постанова.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2013 р.                                                                                                                                                                 Справа № 1625/2а-3736/12

Колегія суддів Харківського апеляційного адміністративного суду у складі

Головуючого судді: Дюкарєвої С.В.

Суддів: Жигилія С.П. ,  Перцової Т.С.

розглянувши в порядку письмового провадження у приміщенні Харківського апеляційного адміністративного суду адміністративну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу Полтавського районного суду Полтавської області від  10.09.2012р. по справі № 1625/2а-3736/12

за позовом    ОСОБА_1        

до   Управління праці та соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації           

про визнання протиправною бездіяльності,

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_1 звернувся до Полтавського районного суду Полтавської області із заявою в порядку ст. 267 Кодексу адміністративного судочинства України, в якій просив суд:

- зобов'язати Управління праці та соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації подати звіт про виконання постанови суду від 12.06.2010 року по справі № 2-а-579/2010 р.;

- за результатами розгляду поданого звіту винести ухвалу про накладення штрафу на керівника Управління праці та соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації в розмірі 30 мінімальних заробітних плат;

- стягнути з відповідача на його користь половину суми накладеного штрафу та зобов'язати його виконати постанову і виплатити вказану у судовому рішенні суму у розмірі 39,495,6 грн.

Ухвалою Полтавського районного суду Полтавської області від 10.09.2012 року відмовлено у відкритті провадження за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Управління праці та соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації про визнання протиправною бездіяльності, допущеної відповідачем при виконанні постанови Полтавського районного суду Полтавської області по справі № 2а-579/2010 р. від 12.05.2010 року.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу в якій просить суд апеляційної інстанції скасувати ухвалу Полтавського районного суду Полтавської області від 10.09.2012 року і направити справу для продовження розгляду, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи, а також на доводи та обставини викладені в апеляційній скарзі.

Враховуючи неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, колегія суддів на підставі п. 2 ч. 1 ст. 197 Кодексу адміністративного судочинства Українивважає за можливе розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними в справі матеріалами.

Колегія суддів, заслухавши суддю-доповідача, перевіривши, в межах апеляційної скарги, рішення суду першої інстанції та доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приймаючи ухвалу про відмову у відкритті провадження, суд першої інстанції виходив з приписів п. 1 ч. 1 ст. 109 КАС України та дійшов висновку, що дану справу згідно положень ст. 15 ЦПК України слід розглядати в порядку цивільного судочинства.

Колегія суддів не погоджується з такими висновками суду першої інстанції з огляду на наступне.

Колегія суддів зазначає, що підставою для звернення ОСОБА_1 із вказаною заявою слугувало невиконання відповідачем рішення суду, яке набрало законної сили. Отже, позивач порушив питання, що стосуються здійснення судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, порядок розгляду якого визначений в ст. 267 КАС України.

Як вбачається з матеріалів справи, постановою Полтавського районного суду Полтавської області від 12.05.2010 року по справі № 2а-579/2010 позов ОСОБА_1 до Управління праці та соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації про стягнення одноразової компенсації за шкоду заподіяну здоров'ю, причинену внаслідок Чорнобильської катастрофи - задоволено в повному обсязі.

Визнано протиправними дії Управління праці та соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації в частині недоплати одноразової компенсації ОСОБА_1.

Стягнуто з Управління праці та соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації на користь ОСОБА_1 недоплачену одноразову компенсацію за шкоду, заподіяну здоров'ю внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 39 495, 6 грн.

Ухвалою апеляційного суду Полтавської області від 14.09.2010 року апеляційну скаргу Управління праці та соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації відхилено, а постанову Полтавського районного суду Полтавської області - залишено без змін.

Колегія суддів зазначає, що ст. 267 КАС України встановлює повноваження адміністративного суду щодо здійснення контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах з метою забезпечення їх повного, правильного і своєчасного виконання. Вказана стаття передбачає дві процесуальні форми контролю адміністративного суду за виконанням судових рішень в адміністративних справах, це судовий контроль за ініціативою суду, що ухвалив відповідне судове рішення та судовий контроль за ініціативою осіб, які беруть участь у справі, чи інших заінтересованих осіб. У силу принципу офіційності суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, у тому ж кількісному і, якщо це можливо, персональному складі має право зобов'язати суб'єкта владних повноважень, який програв справу і на якого покладено певні обов'язки, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення. Це може бути зроблено у тому ж самому судовому рішенні (у резолютивній частині) або в письмовій ухвалі.

За приписами ч. 9. ст. 267 КАС України, особа-позивач, на користь якої ухвалено постанову суду, має право подати до суду першої інстанції заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб'єктом владних повноважень - відповідачем на виконання такої постанови суду або порушення прав позивача, підтверджених такою постановою суду. Таку заяву може бути подано протягом десяти днів з дня, коли позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, але не пізніше дня завершення строку пред'явлення до виконання виконавчого листа, виданого за відповідною постановою суду. І лише у разі відповідності заяви вимогам, визначеним ст. 267 КАС України, вона підлягає розгляду та вирішенню в порядку письмового провадження або в судовому засіданні на розсуд суду протягом десяти днів з дня її отримання. При цьому у разі невідповідності заяви визначеним вимогам вона ухвалою суду, повертається заявнику.

Колегія суддів вважає за доцільне відмітити, що Кодекс адміністративного судочинства України передбачає загальні і спеціальні способи судового контролю. Загальні способи контролю мають усі суди, незалежно від спеціалізації, і вони полягають у розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність державних виконавців. Загальний судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах здійснюється в порядку, встановленому ст. 181 КАС. Спеціальні способи судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах передбачені ст. 267 КАС, зокрема до них належать: зобов'язання суб'єкта владних повноважень надати звіт про виконання судового рішення; накладання штрафу за невиконання судового рішення; визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, що вчинені суб'єктом владних повноважень - відповідачем на виконання такої постанови суду або на порушення прав позивача, підтверджених такою постановою суду.

Також колегія суддів зазначає, що особа, яка бере участь у справі, може звернутися до суду із заявою про вирішення питання щодо судового контролю за виконанням судового рішення в будь-який час після проголошення постанови. Така заява (клопотання) передається судді, який розглядав справу і розглядається в межах того самого провадження. Нова адміністративна справа не оформлюється. У цьому випадку строк для надання звіту встановлюється ухвалою суду. Цією ухвалою може одночасно призначатися судове засідання для розгляду звіту суб'єкта владних повноважень.

Слід відмітити, що згідно з ч. 2, 3 ст. 14 КАС України постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій території України. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Положеннями ст. 255 КАС України встановлено, що постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України. Обставини, які були встановлені постановою, що набрала законної сили, в одній адміністративній справі не можуть оспорюватися в іншій судовій справі за участю тих самих сторін. Згідно з ч. 2 ст. 257 КАС України судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання. За приписами ст. 257 КАС України примусове виконання судових рішень адміністративних справах здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Приймаючи рішення про відмову у відкритті провадження у справі, суд першої інстанції неправильно визначив предмет спору по даній справі та визначив вимоги заяви поданої в порядку ст. 267 КАС України, як позовні вимоги.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що встановлення контролю за виконанням судового рішення або вимоги про визнання протиправної бездіяльності, що стосується невиконання судового рішення можливе лише в межах провадження по тій справі, рішення по якій, на думку позивача, не виконано або виконується в неналежному порядку.

Згідно пункту 3 частини 1 статті 199 Кодексу адміністративного судочинства України за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу суду і постановити нову ухвалу з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи.

Враховуючи вище наведене, колегія суддів вважає, що ухвала суду першої інстанції постановлена з порушенням норм процесуального права, що призвело до неправильної відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, а відтак вона підлягає скасуванню з направленням справи до суду першої інстанції для розгляду заяви ОСОБА_1 в порядку ст. 267  Кодексу адміністративного судочинства України.

Керуючись ст.ст. 160167195196, п. 3 ст. 199, ст. 204, ст.ст. 205206209254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1  задовольнити.

Ухвалу Полтавського районного суду Полтавської області від 10.09.2012р. по справі № 1625/2а-3736/12 скасувати.

Справу за позовом   ОСОБА_1     до   Управління праці та соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації          про визнання протиправною бездіяльності направити до Полтавського районного суду Полтавської області для розгляду заяви ОСОБА_1 в порядку ст. 267 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя (підпис)Дюкарєва С.В.

Судді(підпис)  (підпис) Жигилій С.П.    Перцова Т.С.

  

 

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення