ФОП vs ВОДОКАНАЛ (частина 2): своєчасність проведення повірки лічильника.

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
ФОП vs ВОДОКАНАЛ (частина 2): своєчасність проведення повірки лічильника. - 0_03132200_1618400981_6076d6d507b7b.jpg

Практика взаємовідносин Споживачів води (фізичних та юридичних осіб) з таким монополістом у сфері водопостачання як Водоканали, свідчить про намагання останніх маніпулювати певними обов’язками Споживачів для штучного та, на наш погляд, незаконного збільшення «боргу за спожиту воду», в т.ч. й шляхом нарахування як за безоблікове водокористування за відсутності відповідного обґрунтування для цього.

Саме несвоєчасність проведення повірки лічильника стає приводом такого нарахування Водоканалом, у зв’язку із чим у споживача виникає «штучний борг», для стягнення якого Водоканал звертається до суду, де інтереси одного з таких споживачів й захищало наше Адвокатське об’єднання «Ліга Сова», під час чого увага суду була звернута на наступне.

Читайте статтю: ФОП vs ВОДОКАНАЛ (частина 1): правове регулювання антимагнітної стрічки.

Правовідносини, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг з водопостачання та водовідведення між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, регулюються Законом України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 27.06.2008 № 190 (надалі – Правила№ 190).

Правила №190 є обов`язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб-підприємців, що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об`єкти, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення і з якими виробником укладено договір на отримання питної води, скидання стічних вод (пункт 1 Правил №190).

Вичерпний перелік правових підстав для нарахування розрахунку води, як за безоблікове водокористування міститься у п. 3.2. Правил № 190, за вимогами якого водокористування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно:

- приєднався до централізованого комунального водопостачання та водовідведення;

- або самовільно користується ними.

У разі самовільних дій споживач сплачує витрату води згідно з пунктами 3.3, 3.4 Правил № 190, якими в свою чергу передбачено, що виробник виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин на добу.

Питання самовільного приєднання ніхто не досліджував, оскільки це не було підставою звернення Водоканалу до суду.

В даній справі, саме нездійснення Споживачем своєчасної повірки й стало «приводом» для нарахування за спожиту воду, як за безоблікове.

Тобто, на думку Водоканала, непроведення повірки лічильника свідчить про самовільне користування мережею водопостачання.

Саме на абсурдності такого твердження й було акцентовано нашим адвокатським об’єднанням.

Так, в силу норм статті 19 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" відносини сторін в сфері питного водопостачання ґрунтуються на укладеному сторонами договорі.

Згідно п. 2.1 Договору, укладеним між Споживачем та Водоканалом вода подається останнім абоненту при наявності водовимірювальних приладів, встановлених за рахунок абонента, власними силами, згідно з технічними умовами Водоканалу.

Всі водолічильники, в обумовлені паспортом строки, підлягають повірці представником Держстандарту з встановленням пломби з перевірочним тавром (п. 2.3 договору).

За вимогами п. 5.4. Правил № 190 періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів обліку проводяться відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", а також інших нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності.

Повірку засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, врегульовано ст. 17 ЗУ "Про метрологію та метрологічну діяльність", за ч. 1 якої законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Визначення періодичної повірки наведено в п.17 ч. 1 ст.1 ЗУ "Про метрологію та метрологічну діяльність", згідно якого періодична повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал).

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки, (абз. 3 ч.4 ст. 17 ЗУ "Про метрологію та метрологічну діяльність").

При цьому, увагу суду було звернуто на те, що згідно Свідоцтва про повірку приладу обліку міжповірочний інтервал закінчився 04.12.2019, а повірка була здійснена Споживачем 09.01.2020 (свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки 0 від 09.01.20).

За вимогами п 5.14. Правил № 190 усі засоби обліку в обумовлені законодавством строки підлягають періодичній повірці. Задовільні результати повірки підтверджують свідоцтвом про повірку або записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційної документації. Засоби обліку опломбовуються з нанесенням відбитка повірочного тавра в місцях, що передбачені експлуатаційною документацією. У випадку тривалості повірки понад місяць об'єм води визначається відповідно до п. 3.3 цих Правил до дня установки повіреного засобу обліку.

За п. 5.17 Правил № 190 у разі порушення цілісності пломб на засобах обліку, а також на їх з'єднувальних частинах, накладених представником виробника, виявлення фактів штучного впливу на роботу засобів обліку виробник має право вимагати від споживача проведення позачергової їх повірки до закінчення встановленого для них міжповірочного інтервалу з метою контролю правильності їх показів.

Тобто, в разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо вірної роботи засобів обліку або фактів штучного впливу на таку роботу, Водоканал має лише право вимагати проведення повірки відповідного лічильника, оскільки лише необґрунтоване посилання на безоблікове водокористування за наявності опломбованих засобів обліку за відсутності відповідного висновку повірки щодо наявності похибки або факту втручання в роботу лічильника є хибними та такими, що суперечать вимогам чинного законодавства України у сфері централізованого водопостачання, в т.ч. й п. 5.17 Правил № 190, якими визначено порядок користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення населених пунктів України.

У зв’язку із зверненням Споживача до Водоканалу із заявою про повірку засобу вимірювальної техніки Водоканалом було знято пломбу та лічильник, про що свідчить акт від 27.12.2019, тобто повірка лічильника Споживачем все ж таки було проведено, про що знав й сам Водоканал, якого жодним чином не цікавив сам зміст проведеної повірки, в результаті якої не було встановлено похибки у показах лічильника щодо обсягів спожитої води.

Крім того, Водоканал навіть не взяв до уваги незмінність обсягів спожитої води Споживачем протягом останніх років, що вказує на формальний підхід під час визначення кількості спожитої води та нарахування вартості за надані послуги.

Нами було наголошено в суді, що проведення Споживачем періодичної повірки регульованого засобу вимірювальної техніки, з незначним (36 діб) простроченням міжповірочного інтервалу є порушенням пункту 5.14 Правил № 190, проте не є правовою підставою для розрахунку за спожиту питну воду та скид стічних вод, як за безоблікове водокористування, оскільки тривалість повірки тривала не більше місяця (27.12.2019 – зняття засобу обліку (акт зняття охоронної пломби та деталей опломбування від 27.12.2019), 21.01.2020 – встановлення засобу обліку (акт встановлення охоронних пломб та деталей опломбування від 21.01.2020), про що зазначено в самому п. 5.14 правил № 190.

Також, під пас здійснення захисту інтересів споживача, наше АО наголошувало, що актом зняття охоронної пломби та деталей опломбування від 27.12.2019 зафіксовано покази приладу обліку (лічильника), а відповідно до свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки лічильник води, як засіб вимірювальної техніки, відповідає вимогам ДСТУ 3580-97, що підтверджує вірність його показів витрат спожитої води та виключає стороннє втручання в його роботу чи штучний вплив, у зв`язку із чим відповідний лічильник води було знову встановлено в приміщенні Споживача самими ж співробітниками Водоканалу.

Так, встановлення та опломбування вказаного лічильника води з метою обліку спожитих послуг з водопостачання на об’єкті Відповідача саме співробітниками Водоканалу свідчило про погодження останнього щодо відповідності даного лічильника води, як засобу вимірювальної техніки вимогам ДСТУ 3580-97, що виключає стороннє втручання в його роботу чи штучний вплив, усуває всі сумніви Водоканала щодо достовірності обліку кількості отриманої води, а отже й унеможливлює здійснення розрахунку витрат води по даному об’єкту, як за безоблікове на підставі п.п. 3.3, 3.4, 3.14 та 5.18 Правил№ 190.

Таким чином, проведеною повіркою не було встановлено будь-яких відхилень в роботі лічильника, а сплив терміну міжповірочного інтервалу, зазначений в акті №1291/19 від 20.12.2019 не вказує на несправність приладу обліку або на його некоректну роботу, у зв’язку із чим, враховуючи відсутність пошкодження лічильника, висновки Водоканалу про самовільне користування Споживачем системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення є хибними та безпідставними, оскільки відповідно до п.3.1. Правил№190 розрахунки за спожиту питну воду та скид стічних вод здійснюються на основі показів обліку, а саме лічильника води який є справний та опломбований відповідно до вимог чинного законодавства.

Крім того, під час дослідження договору, укладеного між Споживачем та Водоканалом, нашим Адвокатським об’єднанням звернуто увагу суду на те, що розрахунок витрат води як за безоблікове споживання через нездійснення відповідачем чергової повірки у строк, визначений міжповірочним інтервалом, суперечить вимогам п. 2.2. Договору № 48, за яким при виході водолічильника з ладу - розрахунки проводяться по середньомісячній витраті за попередні два розрахункові місяці до встановлення нового водолічильника в термін, зазначений Водоканалом.

Таким чином, у Водоканала були відсутні підстави для розрахунку витрат води як за безоблікове споживання (за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху в ній 2,0 м/сек, та дією її повним перерізом протягом 24 годин на добу за відповідний період, що й було доведено в судовому порядку.

Під час вибору тактики захисту інтересів Споживача враховано як вимоги законодавства, так і індивідуальні особливості взаємовідносин, у зв’язку із чим для досягнення позитивного вирішення справи в суді радимо звертатися за кваліфікованою допомогою, адже кожна справа має свої особливості – Адвокатське об’єднання «Ліга Сова»: тел. +38(097)505-61-15; e-mail: sova@ligasova.com .

Автор статті: Суботін Геннадій Геннадійович

1286
Переглядів
1
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні події
ЕСПЧ
0