Податківці у підкатегорії 108.01.02 ЗІР наголосили, що за договором банківського вкладу одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові цю суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, установлених договором.

Згадайте новину: Як отримати довідку про доходи: поради ДПС

Вкладник – суб’єкт господарювання, юридична особа з місцезнаходженням за межами України, яка створена та діє відповідно до законодавства іноземної держави (далі – юридична особа – нерезидент), представництво та інший відокремлений підрозділ юридичної особи – нерезидента, яке/який не здійснює підприємницької діяльності на території України від імені юридичної особи – нерезидента, офіційне представництво, міжнародна організація та її відокремлений підрозділ, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, представництво іншої організації з місцезнаходженням за межами України, яке створене та діє відповідно до законодавства іноземної держави і не здійснює підприємницької діяльності відповідно до законодавства України, відокремлений підрозділ юридичної особи – нерезидента, який здійснює підприємницьку діяльність на території України від імені юридичної особи – нерезидента, інвестор (представництво іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції та фізична особа, які внесли/переказали (або для яких надійшли) готівкові (безготівкові) кошти або банківські метали на вкладний (депозитний) рахунок чи які отримали ощадний сертифікат банку України на умовах договору банківського вкладу (пп. 5 п. 2 розд. І Положення №516).

Згадайте новину: Фізособа-«єдинник» перерахувала кошти з одного на інший підприємницький рахунок: чи буде дохід?

Відповідно до п. 23 розд. ІІ Положення №516 банк відповідно до умов договору банківського вкладу перераховує нараховані проценти за вкладом (депозитом) вкладника, визначеного в абзаці першому п. 18 розд. II Положення №516, на поточний рахунок цього вкладника або зараховує на поповнення вкладу (депозиту).

Нараховані проценти за вкладом (депозитом) суб’єкта господарювання або відокремленого підрозділу юридичної особи – нерезидента відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися банком на платіжні рахунки, відкриті цим вкладником у небанківського надавача платіжних послуг.

Таким чином, проценти, отримані від банку за користування коштами на рахунку (як депозитному, так і поточному) включаються до доходу юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи.