Головна Юридичний світ ... Події 4-5 квітня | м. Київ | Cемінар «ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ. Новели господарської договірної практики. Спори, що виникають з договірних відносин. Нова судова практика виконання договорів». 4-5 квітня | м. Київ | Cемінар «ДОГОВІРНІ ВІДНОСИН...

4-5 квітня | м. Київ | Cемінар «ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ. Новели господарської договірної практики. Спори, що виникають з договірних відносин. Нова судова практика виконання договорів».

18.03.2019
Автор: Кортекс
Переглядів : 1292
 - 0_27595200_1552897398_5c8f557643661.png
Дата події
2019-04-04
Час проведення: 09:00-17:00
Записатися на семінар
Задати питання автору
Вартість участі
3540грн
Локація : Сучасний конференц-зал в центрі міста (ст. м. Печерська)
Показати на мапі

Укладення. Підписання. Зміна умов. Розірвання. Виконання. Новели – значні правочини та правочини із заінтересованістю. Господарські договори очима податківців.


ТОВ «Кортекс» запрошує 4-5 квітня взяти участь у 2-денному семінарі «ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ в 2019р. Новели господарської договірної практики. Спори, що виникають з договірних відносин. Нова судова практика виконання договорів». Про що будемо говорити: актуальні питання договірного права на прикладах останньої судової практики, нові вимоги до договорів в контексті ЗУ про ТОВ та змін до Закону про АТ, форма договору та наслідки недотримання, хто має право підписувати та приймати договори до виконання, як визначити ціну та валюту контракту, визнання договору недійсним – наслідки та способи захисту, як ефективно використати та передбачити в договорі штрафні санкції. Вплив процесуальної реформи на договірну практику.


Забронювати участь >>>


Спікери:

Васильченко Т. В. * - суддя Господарського суду м. Києва, к.ю.н.

Артемова Н. О. - суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

Грек Б. М. - суддя Північного апеляційного господарського суду, к.ю.н., Заслужений юрист України.

Саад Шаді – адвокат, один з провідних фахівців з корпоративного управління. Понад 15 років успішної юридичної практики, забезпечив корпоративний захист понад 100 підприємств. Має досвід структурування угод M&A. Керівник компанії Saad Legal. Заступник голови Ради учасників Національного депозитарію України.

Муравйов О. В. - адвокат, керуючий партнер АО «ЛНМ», заступник Голови Вищої ради юстиції (2015-2016), суддя ВАСУ (2012-2016) та ВГСУ ( 2005-2012), заслужений юрист України.

Богініч О. Л. - ст. науковий співробітник інституту Держави і права ім. М.Корецького, к.ю.н.

Програма:

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ в контексті нового Закону про ТОВ та змін до Закону про АТ.

 1. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Значні правочини: особливості процедури укладання – що каже Закон про ТОВ. Наслідки порушення. Які критерії віднесення правочинів до значних можна встановити у статуті ТОВ? Правочини щодо вчинення яких є заінтересованість. Процедура укладання. Наслідки порушення. Конфлікт інтересів. Ознаки правочинів із заінтересованістю. Порядок надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю? Наслідки порушення.
 2. Нові обмеження(можливості) в повноваженнях керівника ТДВ та АТ. Наслідки перевищення повноважень.

ВПЛИВ НОВОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ГПК, ЦПК) НА ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ.

 1. Обрання ефективного способу захисту порушеного права.
 2. Розширення способів судового захисту. Нові підходи до застосування законодавства у вирішенні спорів, що виникають з договірних відносин. Можливості не застосовувати чинне законодавство. Наслідки невиконання судового рішення про стягнення боргу. Практика ЄСПЛ щодо невиконання судових рішень немайнового характеру. Новий розгляд - практика ЄСПЛ.
 3. Доказування в господарських судах. Тактика доведення своїх вимог. Підготовка доказової бази.
 4. Подання доказів. Механізм забезпечення доказів. Які є можливості і як їх використати щоб доопрацювати доказову базу. Що робити якщо доказ не може бути поданий встановлений строк. Як це переконливо обґрунтувати. Електронні докази.

УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ.

 1. Нові способи захисту в договірних спорах та спорах про стягнення заподіяної шкоди.
 2. Нечіткі формулювання умов договору. Новели судової практики. Використання для односторонньої зміни умов. Тлумачення договору через суд. Використання іноземної термінології, поіменовані та не поіменовані договори (що відсутні в Кодексах). Виконання рішень міжнародних судів
 3. Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Нюанси укладання та наслідки недотримання. Вимоги до письмової форми. Використання факсимільного підпису. Укладання договору через: е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання. Використання таких договорів в суді. Нові підходи ВС. Усна форма договору- позиція ВС, типові помилки. Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки).
 4. Нотаріальне посвідчення. Особливості застосування ч. 2 ст. 220 ЦК України. Нова судова практика.
 5. Електронні документи. Договірні відносини і листування в електронній формі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів як доказів. Як підписувати електронні документи, у т.ч. договори. Докази отримання контрагентом електронного документа - заперечення факту отримання. Практика застосування сканів.
 6. Підписання договорів. Набрання чинності. Хто має право укладати, підписувати та приймати договори до виконання? Нові підходи Верховного Суду щодо перевірки повноважень про підписанні договорів з ТОВ. Наслідки порушення повноважень. Укладання договорів по пошті. Відмова визнати підпис, експертиза. Використання методів кримінального судочинства. Використання "В.О.". Факсимільний підпис - практика використання. Нова судова практика.
 7. Укладення договору з перевищенням повноважень. Недобросовісність чи нерозумність дій третьої особи. Тягар доказування. Докази схвалення правочину та оцінка їх судом. Чи перебуває «схвалення» правочину в в залежності від рішення загальних зборів. Форми схвалення. Нова судова практика ВС.
 8. Наступне схвалення договору при підписанні неуповноваженою особою - нове у судовій практиці.
 9. Доручення та довіреність. Підписання договорів без доручення: хто може підписувати і на підставі яких документів. Як правильно скласти довіреність? Помилки. Наслідки.
 10. Строки й терміни в договорах. Строк дії договору, строк дії зобов'язання та термін зобов’язання: різниця і наслідки. Нюанси ЦКУ, ГКУ. Закінчення строку дії договору: що робити якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань. Нарахування відсотків, штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору. Судова практика.
 11. Зміна умов договору в т.ч. одностороння. Істотна зміна обставин як підстава для внесення змін.
 12. Ціна договору. Валюта договору. Звичайна ціна. Зміна ціни. Можливість визначення ціни в договорі в у.о. Курсова різниця. Інфляційні втрати. Стягнення заборгованості в іноземній валюті
 13. Визнання договорів недійсними: наслідки та способи захисту. Хто має право пред'явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці, акціонери). Оспорювання правочину особою, яка не була його стороною – позиція ВС. Звернення з позовом про визнання недійсним договору особи, яка вважає себе власником майна за таким договором. За яких умов допускається позбавлення особи її власності. Втручання в право особи на мирне володіння майном та гарантії ст. 1 Протоколу № 1 до конвенції про захист прав людини. Практика ЄСПЛ. Можливості для віндикації. Строк позовної давності для визнання недійсним. Визнання недійсним розірваного договору. Ухвала про накладення арешту на майно як підстава визнання недійсним договору купівлі-продажу. Правочин, що порушує публічний порядок. Зловмисна домовленість. Удаваний правочин. Витребування майна у добросовісного набувача. Борги як збіг тяжких обставин і можливість визнання договору недійсним.
 14. Визнання договору неукладеним як спосіб ухилення від повернення боргу. Нова судова практика. Відокремлення від визнання договорів недійсними (за підставами, наслідками). На що звернути увагу при підписанні.
 15. Визнання недійсними документів, що не є договорами(акти, накладні, довіреності, накази про призначення директором).
 16. Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умов або розірвання договору в односторонньому порядку. Істотна зміна обставин – підстава для одностороннього розірвання.
 17. Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використати та передбачити в договорі штрафні санкції.

ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

 1. Виконання договору – реальне і належне. Нові підходи: передбачуване невиконання договору. Одностороння відмова від виконання договору. Залік однорідних вимог. Новації прощення боргу. Податкові наслідки.
 2. Приймання-виконання. Позбавлення актів приймання-передачі доказового значення. Як оформляти виконання договору. Нова судова практика по використанню актів звірки. Використання актів звірки в якості доказу певної суми боргу. Складності при їх застосуванні у суді.
 3. Треті сторони у зобов'язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Відмінність від поступки права вимоги й переводу боргу.
 4. Забезпечення виконання зобов’язань. Нові види забезпечень. Притримання майна - як застосовувати.
 5. Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи ВГСУ. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання на прикладі розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Чи можна рахувати пеню "назад". Особливості застосування позовної давності за ст. 785 ГКУ. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу, як санкція. Чи проценти обов'язкові? Комерційний кредит. Відсотки за „користування чужими коштами"- нове в практиці. Відсотки за товарним кредитом. Стягнення відсотка інфляції.
 6. Позовна давність в спорах про застосування штрафних санкцій. Нюанси застосування ч. 6 ст. 232 ГКУ.
 7. Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені -судова практика. Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.
 8. Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Застосування судами принципу справедливості та зменшення неустойки. Можливості переуступки права на стягнення неустойки.
 9. Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням прострочення платежу. Практика, в т.ч. судова, стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Нюанси для випадків відключення електроенергії, знеструмлення приміщень. Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов'язань: штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування.
 10. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання (ст. 625 ЦКУ та ст.231, ст. 232 та ст. 343 ГКУ).
 11. Підстави звільнення від відповідальності. Оцінка з погляду суду. Ознаки надзвичайності. Причинний зв'язок. Нова судова практика. Як правильно сформулювати форс-мажор.

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ: проблемні та практичні питання.

ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ ОЧИМА ПОДАТКІВЦІВ в 2019р. Нові підходи ВС та ДФС до оформлення договорів та первинних документів. Нова судова практика.

ОФОРМЛЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ ДОГОВОРІВ.


Забронювати участь >>>


Телефонуйте: (044) 451-88-12 (067) 403-45-46

Ми відповімо на будь-яке Ваше запитання.

Всі професійні заходи тут desyatka.com.ua або на FBkorteks

1292
Переглядів
0
Коментарі

Залиште Ваш коментар:

Додати
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст