Головна Юридичний світ ... Події 18-19 липня | м. Київ | Cемінар «ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ. Вплив змін законодавства на виконання договірних зобов’язань. Спори, що виникають з договірних відносин. Нова судова практика ВС»( в форматі Case Study). 18-19 липня | м. Київ | Cемінар «ДОГОВІРНІ ВІДНОСИ...

18-19 липня | м. Київ | Cемінар «ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ. Вплив змін законодавства на виконання договірних зобов’язань. Спори, що виникають з договірних відносин. Нова судова практика ВС»( в форматі Case Study).

08.07.2019
Автор: Кортекс
Переглядів : 1141
 - 0_10534500_1561536003_5d13260319be2.png
Дата події
2019-07-18
Час проведення: 10:00-17:00
Записатися на семінар
Задати питання автору
Вартість участі
3780грн
Локація : Сучасний конференц-зал в центрі міста (ст. м. Печерська)
Показати на мапі

ТОВ «Кортекс» запрошує 18-19 липня взяти участь у 2-денному семінарі «ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ. Вплив змін законодавства на виконання договірних зобов’язань. Спори, що виникають з договірних відносин. Нова судова практика ВС». Семінар в форматі Case Study. Новели договірної практики в рішеннях ВС.

Спікери: ВАСИЛЬЧЕНКО Т. В. - суддя Господарського суду м. Києва, к.ю.н. | ГРЕК Б. М. - суддя Північного апеляційного господарського суду, к.ю.н. | ШАДІ СААД - один з провідних фахівців з корпоративного управління. Керівник компанії Saad Legal. | МУРАВЙОВ О. В. - екс-заступник голови Вищої Ради Юстиції, екс-суддя ВАСУ, ВГСУ, зас.Юрист України, та ін.

Повна програма на сайті >>>

Програма:

Модуль 1. ВПЛИВ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА НА ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

 • Договірні відносини в контексті закону про ТОВ. Значні правочини та правочини із заінтересованістю.
 • Доказування в господарських судах. Доказування негативних фактів. Тактика доведення своїх вимог. Які є можливості? Як їх використати для доопрацювання доказів.
 • Ефективні способи захисту порушеного права в господарських судах. Коментар судді. Ст. 5 ГПК України, ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Аналіз ВС. Практика застосування судами ст. 16 ЦКУ.
 • Забезпечення виконання зобов’язань.

Модуль 2. УКЛАДАННЯ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ.

 • Аналіз помилок при укладенні договорів та їх вплив на виконання.
 • Фактичне здійснення господарської операції. Роль господарського договору для підтвердження вчинення господарської операції.
 • Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Нюанси укладання та правові наслідки порушення. Вимоги до письмової форми. Використання факсимільного підпису. Укладення договору через: ділову переписку, е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, тощо.
 • Усна форма договору. Нові позиції ВС. Доведення факту вчинення договору та наявності між сторонами зобов’язальних відносин. Чи може рішення суду гуртуватись на свідченнях свідків.
 • Нотаріальне посвідчення договору. Особливості застосування ч. 2 ст. 220 ЦКУ, ст. 640 ЦКУ. Нова судова практика КГС ВС. З якого моменту посвідчений договір визнається укладеним.
 • Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки, тощо).
 • Договірні відносини та листування в електронній формі. Електронні докази. Дослідження та оцінка. Форма подачі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів, як доказів. Як підписувати електронні документи, у т.ч. договори. Докази отримання контрагентом електронного документа – заперечення факту отримання. Практика застосування сканів.
 • Підписання договору. Набрання чинності. Хто має право підписувати та приймати договори до виконання?. Нові підходи Верховного Суду.
 • Укладення договору з перевищенням повноважень. Нова судова практика КГС ВС щодо оскарження правочинів з підстав перевищення повноважень посадовими особами. Наступне схвалення договору при підписанні неуповноваженою особою - нове у судовій практиці. Недобросовісність чи нерозумність дій третьої особи. Юридична сила обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи для третьої особи. Докази схвалення правочину та оцінка їх судом. Форми схвалення. Чи є перевищення повноважень при вчиненні дій від імені юридичної особи з третіми особами підставою для визнання договору недійсним?
 • Доручення та довіреність. Підписання договорів без доручення.
 • Строки й терміни в договорах. Закінчення строку дії договору. Що робити, якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань. Наслідки. Судова практика. Наслідки у випадку невиконання судових рішень про стягнення. Нарахування відсотків, штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору.
 • Зміна умов договору (в т.ч. одностороння). Судова практика.
 • Ціна договору. Валюта договору. Звичайна ціна. Зміна ціни в договорі. Нова судова практика ВС. Зміна ціни з моменту, що передує ухваленню відповідного рішення суду. Чи є акт ревізії щодо завищення обсягів фактично виконаних робіт підставою виникнення правового зобов’язання з повернення сплачених коштів. Можливість визначення ціни в договорі в у.о. Курсова різниця. Інфляційні втрати. Стягнення заборгованості в іноземній валюті.
 • Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умов або розірвання договору в односторонньому порядку. Нова судова практика Великої Палати Верховного Суду.
 • Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використати та передбачити в договорі штрафні санкції (пеню, штрафи), оперативно-господарські санкції.

Модуль 3. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ, НЕУКЛАДЕНИМ: наслідки та способи захисту.

 • Правова позиція судів при вирішенні спорів про визнання договорів та їх частин недійсними. Звернення з позовом про недійсність договору особи, яка вважає себе власником майна за таким договором. Віндикаційний позов. Негаторний позов.
 • Принцип «належного урядування». Визнання недійсним правочину у разі недотримання вимоги щодо відповідності інтересам держави і суспільства. Правочин, який порушує публічний порядок.
 • Визнання договору недійсним: нова судова практика. Визнання недійсним розірваного договору. Ухвала про накладення арешту на майно як підстава визнання недійсним договору купівлі-продажу. Стягнення заборгованості по договору, визнаному недійсним. Реституція. Витребування майна у добросовісного набувача. Борги як збіг тяжких обставин і можливість визнання договору недійсним.
 • Вчинення угоди під впливом обману. Обман чи тяжкі обставини? Зловмисна домовленість як підстава недійсності договору.
 • Фіктивні договори. Чи буде визнаний фіктивним договір, у якому одна з сторін діяла «для вигляду», а інша намагалась досягти правового результату.
 • Удаваний правочин. Фіктивний & удаваний правочин. Судова практика.
 • Визнання договору неукладеними. Відокремлення від визнання договорів недійсними (за підставами, наслідками). Що робити, якщо за таким договором вже передано майно. Нова судова практика. Поради щодо формулювання позовних заяв про визнання договору неукладеним.
 • Визнання недійсними документів, що не є договорами (акту прийому-передачі, накладної, довіреності, наказу про призначення директором...).

Модуль 4. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ. ВПЛИВ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА НА ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

 • Виконання договору. "Реальне і належне виконання". Невиконання зобов'язань: типові помилки кредитора. Як боржник може скористатись колізіями ЦКУ, ГКУ, спеціальних та інших законів. Правила їх спільного застосування. Залік (зарахування зустрічних вимог): типові помилки, судова практика. Виконання взаємних зобов'язань - можливості боржника для відмови. Передбачуване невиконання договору.
 • Треті сторони у зобов'язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Відмінність від поступки права вимоги й переводу боргу. Чи потрібна згода кредитора? Як правильно оформити виконання договору третьою особою.
 • Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи судів. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання на прикладі розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу, як санкція. Чи проценти обов'язкові? Комерційний кредит.
 • Перевірені практикою способи збільшення або зменшення відповідальності контрагентів. Відсотки за „користування чужими коштами"- нове в практиці. Відсотки за товарним кредитом. Стягнення відсотка інфляції
 • Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені – новели Верховного Суду. Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.
 • Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Нові позиції Великої Палати Верховного Суду.
 • Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням прострочення платежу. Договірний розмір шкоди та його наслідки для судового розгляду спору. Практика, в т.ч. судова стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода).
 • Відповідальність за порушення грошового зобов'язання (ст. 625 ЦКУ) та (ст.231, ст. 232 та ст. 343 за ГКУ). Нюанси.
 • Реальність угод та фіктивні контрагенти. Податкові аспекти. Договірні оговорки та перевірка контрагентів. Виконання договору і виявлена податківцями відсутність необхідних для цього умов (робочої сили, обладнання, необізнаність директора тощо). Нова судова практика Верховного Суду.
 • Підстави звільнення від відповідальності. Оцінка з погляду суду.

Модуль 5. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ. СУДОВА ПРАКТИКА.

 • Позовна давність у контексті п. 1 ст. 6 ЄСПЛ. Принцип процесуальної рівноправності сторін. (принципи «рівної зброї»).
 • Застосування спеціальної позовної давності – судова практика. Поширені помилки.
 • Визначення початку перебігу позовної давності.
 • Як визначити позовну давність при наявності законодавчих колізій.
 • Зупинення перебігу позовної давності. Підстави, коли це може мати місце. Зміна тривалості позовної давності. Нові позиції Верховного Суду.
 • Продовження позовної давності. Дії, що свідчать про визнання боргу. Чи є часткова сплата боржником основного боргу/санкцій підставою для переривання перебігу позовної давності.
 • Поважність причин пропуску позовної давності. Захист шляхом визнання поважними причин пропуску позовної давності (а не поновлення!).
 • Особливості позовної давності по деяких категоріях спорів: про витребування майна у порядку ст. 388 ЦКУ, у справах за позовом прокурора. Право прокурора на клопотання про «повновлення» позовної давності, у спорах про застосування штрафних санкцій. Нюанси застосування ч. 6 ст. 232 ГКУ.

Забронювати участь >>>

Телефонуйте: (044) 451-88-12 (067) 403-45-46

Ми відповімо на будь-яке Ваше запитання.

Всі професійні заходи тут desyatka.com.ua

1141
Переглядів
0
Коментарі

Залиште Ваш коментар:

Додати
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст