Головна Юридичний світ ... Події 14 грудня семінар «Новели процесуальних кодексів: ГПК, ЦПК, КАС.» Спікери: судді місцевого, апеляційного та Верховного Суду. 14 грудня семінар «Новели процесуальних кодексів: ...

14 грудня семінар «Новели процесуальних кодексів: ГПК, ЦПК, КАС.» Спікери: судді місцевого, апеляційного та Верховного Суду.

24.11.2017
Автор: Кортекс
Переглядів : 1449
 - 0_35433300_1511514404_5a17e1245689c.jpg
Дата події
2017-11-24
Час проведення: 10:00-12:00
Записатися на семінар
Задати питання автору
Вартість участі
Безкоштовно
Online

14 грудня (четвер) в м. Києві відбудеться семінар «Новели процесуального законодавства. Нові процесуальні кодекси: ГПК, ЦПК, КАС». Дізнайтесь більше тут>

Спікери:

ДРОБОТОВА Т. Б. - суддя нового Верховного Суду України, засл. юрист України, к.ю.н.

ВАСИЛЬЧЕНКО Т. В. - суддя господарського суду м. Києва, к.ю.н.

ПАНЧЕНКО О. О. - суддя Авдіївського міського суду Донецької області, член Асоціації розвитку судового самоврядування України. Брала участь у робочих групах з розробки змін до процесуального законодавства, розробки стандартів діяльності судів та судових інновацій.

Основні блоки питань:

Модуль І. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗМІН. ГПК, ЦПК, КАС. ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРАВИЛ ГОСПОДАРСЬКОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА.

 1. Реалізація ефективного захисту прав особи, яка звертається до суду як превалююче завдання судочинства.
 2. Забезпечення принципів змагальності, диспозитивності та пропорційності як засад судочинства.
 3. Нові правила юрисдикції та підсудності.
 4. Забезпечення єдності судової практики.
 5. Порядок та присічні строки вчинення процесуальних дій.
 6. Докази та доказування. Новели та проблемні питання. Розширення засобів доказування.
 • Реалізація обов’язку доказування і подання доказів.
 • Розширення способів судового захисту.
 • Електронні докази: новели 3-х процесуальних кодексів. Проблемні питання у використанні. Визначення, порядок подачі в суд та дослідження електронних доказів. Чи буде доказом e-mail без електронного цифрового підпису?
 • Проведення експертизи на замовлення учасників справи.
 1. Дієві механізми забезпечення позову та доказів.
 • Застосування заходів забезпечення позову. Система «стримань» та «противаг».
 • Зустрічне забезпечення – новела процесуального законодавства. Визначення, розмір, скасування зустрічного забезпечення.
 1. Диференціація правил розгляду справ залежно від їх складності. Нові види проваджень та їх особливості: наказне провадження, спрощене позовне провадження.
 2. Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних справ. Розгляд справ без виклику сторін. Процедура врегулювання спорів за участю судді. Прискорення розв’язування спорів, зокрема у справах що стосуються незаперечного права. Розгляд малозначних справ у порядку спрощеного позовного провадження.
 3. Механізм запобігання зловживанню процесуальними правами.
 4. Судові витрати. Види, склад та розмір судових витрат. Ефективна компенсація судових витрат.
 • Новели компенсації судових витрат.
 • Порядок доказування розміру судових витрат, їх ефективного розподілу.
 • Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.
 • Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.
 • Можливість вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.
 • Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи.
 1. Впровадження «Електронного суду».
 • Вчинення процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з урахуванням безпеки та ідентифікації.
 • Звернення до суду в електронній та паперовій формах.
 • Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
 • Застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в судах.
 1. Професійне і відповідальне представництво у судовому процесі.
 2. Новели апеляційного та касаційного провадження.
 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Модуль ІІ. НОВЕЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ.

 1. Вплив Конституційного Суду на господарські спори.
 2. Юрисдикція господарських судів в т.ч. щодо кількох пов'язаних між собою вимог.
 3. Представництво в господарському процесі. Монополія адвокатів щодо представництва в господарських судах. Чи може бути адвокат в штаті підприємства?
 4. Стадійність в господарському процесі. Попереднє судове засідання – новела ГПК.
 5. Нові ролі суддів господарських судів. Мирова угода або врегулювання спору за участю судді? Яку процедуру обрати? Суддя – арбітр ( ст. 14 ГПК). Забезпечення принципу змагальності. Санкції. Суддя – «судовий виконавець». Звернення стягнення на грошові кошти та нерухоме майно третіх осіб.
 6. Процесуальні документи, з якими учасники справи можуть викладати свою позицію в суді. Строки подання. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення.
 7. Залишення заяви без розгляду - новий інститут господарського процесу.
 8. Спрощення та процедури розгляду нескладних та малозначних справ в господарському процесі. Розгляд справ без виклику сторін.
 9. Наказне та спрощене позовне провадження в господарському процесі. Особливості. В яких випадках доцільно використовувати той чи інший вид. Новели стадій судового провадження.
 10. Можливість стягнення неоспорюваної заборгованості в порядку наказного провадження.
 11. Забезпечення підготовки та розгляду складних справ.
 12. Докази та доказування в господарських спорах. Нові види доказів. Які документи тепер необхідно подавати до суду в процесі доказування. Формування пакету доказів. Подання доказів. Показання свідків як субсидіарне джерело доказів. Висновок експерта в галузі права.
 13. Дієві механізми забезпечення позову і доказів у господарському процесі.
 14. Новели апеляційного провадження. Інститут приєднання до апеляційної скарги. Можливість визнання рішення першої інстанції нечинним.

Модуль ІІІ. СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВИЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА.

 1. Перегляд засад адміністративного судочинства.
 2. Нові правила юрисдикції. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.
 3. Нова редакція принципу з’ясування обставин.
 4. Розширення способів судового захисту та засобів доказування в адміністративному процесі. Перегляд стандарту доказування. Предмет доказування в адміністративному судочинстві. Проблемні питання. Можливості залучення спеціалістів в галузі права.
 5. Способи забезпечення доказів та позову: особливості адміністративного процесу.
 6. Види, склад, розмір та ефективна компенсація судових витрат. Обмеження принципу повного відшкодування судових витрат в адміністративному процесі.
 7. Зразкова та типова справи - процесуальна новела КАСУ. Розгляд зразкових та типових справ. Особливості провадження.
 8. Зустрічний позов в адміністративному процесі.
 9. Судова медіація в публічно – правових спорах: чи можлива на практиці?
 10. Наказне провадження за новим КАС: особливості адміністративного процесу.
 11. Позовне провадження.
 12. Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних справ.
 13. Уніфікація судових рішень та процедур.
 14. Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень.

Модуль ІV. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА.

 1. Нові правила юрисдикції. Окремі питання суб’єктного складу. Інститут похідних вимог.
 2. Представництво в цивільному процесі.
 3. Способи судового захисту та засоби доказування.
 4. Дієві механізми забезпечення доказів та позову.
 5. Види, склад, розмір та ефективна компенсація судових витрат.
 6. Заходи процесуального примусу .
 7. Наказне провадження: специфіка цивільного процесу.
 8. Позовне провадження.
 9. Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних цивільних справ.
 10. Уніфікація судових рішень та процедур.
 11. Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень в цивільному процесі.

Реєструйтесь тут

Якщо у Вас є питання щодо семінару, телефонуйте: (044) 451-88-12 (067) 403-45-46

Ми відповімо на будь-яке Ваше запитання.

Долучайтесь до нас на FB щоб бути в курсі всіх професійних заходів

Найближчі події:

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ в 2017–2018 р. Укладання, розірвання. Судова практика виконання господарських договорів. Договірні відносини в світлі нового ГПК.

19-20 декабря, Киев

21-25 декабря, КАРПАТЫ, отель "Вежа Ведмежа" 5*

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ в 2018 г. Новые изменения в земельном законодательстве и практика их применения. Новая судебная практика разрешения земельных споров.

7-8 декабря, Киев.

СТРОИТЕЛЬСТВО в 2018 году. Новые изменения в законодательстве и практика их применения. Разрешительная документация, лицензирование, проектирование, экспертиза, эксплуатация. Разрешительная система и особенности разрешительных процедур с учетом структуры органов Государственного архитектурно-строительного контроля. Как избежать проблем с ГАСК.

19-20 декабря, Киев

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в 2018г. ВЭД - КОНТРАКТЫ: заключение, расторжение, исполнение ВЭД-контрактов. Минимизация рисков и убытков. Особенности работы с Китаем, Канадой, странами Юго-восточной Азии и Евросоюза.

21 декабря, Киев

1449
Переглядів
0
Коментарі

Залиште Ваш коментар:

Додати
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст