Юридический мир / Литература

Арбитражное правосудие в Украине. Книга вторая
15.04.2019
Автор: ЮрКнига
Арбитражное правосудие в Украине. Книга вторая

Книга вторая данной публикации, посвященной международному коммерческому арбитражу в Украине, содержит комментарии к нормам права и анализ украинской судебной практики по вопросам, касающимся порядка вынесения арбитрами решения, прекращения арбитражного разбирательства и норм права, применяющихся к сути спор


Подробнее
Закон "О пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан в Германии"
14.04.2019
Автор: ЮрКнига
Закон "О пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан в Германии"

Книга предназначена для тех, кто хочет попробовать свои силы и способности, найти себя за пределами своей страны – в Германии. Также может заинтересовать юристов, специалистов в области иммиграции, научных работников и всех, кто по роду своей деятельности имеет дело с законодательством Германии или хочет работать, проживать или заниматься своим бизнесом в Германии.


Подробнее
Приватне право як концепт. Том 1. Витоки
12.04.2019
Автор: ЮрКнига
Приватне право як концепт. Том 1. Витоки

У монографії розглядаються засади розуміння приватного права як концепту. Досліджуються витоки концепту «приватне право»: протоприватне право Передньої Азії, Античних грецьких міст, Римської республіки, перебіг формування концепту класичного Римського приватного права.


Подробнее
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 томах
09.04.2019
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 томах

У Коментарі на основі наукового аналізу цивільного права та узагальнення судової практики наводиться постатейне тлумачення чинного Цивільного кодексу України, а також інших актів законодавства. Використані нові, оригінальні підходи у тлумаченні складних правових норм та найбільш ефективні способи їх застосування у правозастосовчій діяльності. У підготовці Коментаря брали участь вчені-цивілісти усіх наукових центрів України, судді ВС України та інших судових ланок, нотаріуси.


Подробнее
Правові висновки Верховного суду у кримінальному судочинстві після реформи правосуддя
08.04.2019
Автор: ЮрКнига
Правові висновки Верховного суду у кримінальному судочинстві після реформи правосуддя

Автор: Іншин М.І., Журавльов Д.В., Дрозд О.Ю., Чижмарь К.І.,Копотун І.М., Мацюк В.Я., Журавель В.І., Дніпров О.С., Марцеляк О.В., Прудивус О.В., Андрєєв А.В., Бабич Н.О., Багрій В.А., Батіг Р.В., Боровик А.В., Волинець В.В., Ганечко О.М., Губська О.А.,Дашутін І.В., Денисенко А.П., Джура Х.Ю., Дрозд В.Г., Епель О.В.,Журавель В.О., Ісаков М.І., Карпушова О.В., Касмінін О.В., Колб О.Г., Коротких А.Ю., Кравченко І.О., Кузьменко В.В., Москаленко О.В., Сіроха Д.І.


Подробнее
Адміністративна процедура: навчальний посібник
07.04.2019
Автор: ЮрКнига
Адміністративна процедура: навчальний посібник

У виданні представлено матеріал, що пропонується для вивчення студентами дисципліни «Адміністративна процедура». Зміст навчального посібника відображає структуру програми, за якою дисципліна викладається в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.


Подробнее
Правові висновки Верховного суду в цивільному судочинстві після реформи правосуддя
05.04.2019
Автор: ЮрКнига
Правові висновки Верховного суду в цивільному судочинстві після реформи правосуддя

Автор: Іншин М.І., Журавльов Д.В., Дрозд О.Ю., Чижмарь К.І.,Мацюк В.Я., Журавель В.І., Дніпров О.С., Марцеляк О.В.,Прудивус О.В., Андрєєв А.В., Бабич Н.О., Багрій В.А., Батіг Р.В.,Волинець В.В., Ганечко О.М., Губська О.А., Дашутін І.В.,Денисенко А.П., Джура Х.Ю., Дрозд В.Г., Епель О.В., Журавель В.О., Ісаков М.І., Карпушова О.В., Касмінін О.В., Коротких А.Ю.,Кравченко І.О., Кузьменко В.В., Москаленко О.В., Сіроха Д.І.


Подробнее
Правовий статус Вищої ради правосуддя: теорія та практика
04.04.2019
Автор: ЮрКнига
Правовий статус Вищої ради правосуддя: теорія та практика

У монографії на підставі результатів проведеного аналізу наукових джерел з судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів, вітчизняного і зарубіжного законодавства, матеріалів правозастосовної практики, а також результатів опитування практичних працівників розроблено теоретичні, правові та праксеологічні засади діяльності Вищої ради правосуддя.


Подробнее
Закон України "Про захист прав споживачів": постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України (практика 2011-2018 років)
03.04.2019
Автор: ЮрКнига
Закон України "Про захист прав споживачів": постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України (практика 2011-2018 років)

Збірник є логічним продовженням серії постатейних покажчиків правових позицій Верховного Суду України.
Він містить систематизацію рішень як старого Верховного Суду України, так і нового Верховного Суду за період з 2011 по 2018 рік у справах, що стосуються захисту прав споживачів.


Подробнее
Рішення Європейського суду з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров'я, честі та гідності
02.04.2019
Автор: ЮрКнига
Рішення Європейського суду з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров'я, честі та гідності

У виданні зібрано 25 рішень Європейського суду з прав людини проти України в контексті статей кримінального кодексу України. Рішення ЄСПЛ систематизовані по відношенню до розділів та статей ККУ. У збірнику наводяться витяги 17 статей кримінального кодексу та рішення ЄСПЛ щодо дефініцій вказаних статей.


Подробнее
Організація та діяльність органів прокуратури України
28.03.2019
Автор: ЮрКнига
Організація та діяльність органів прокуратури України

Верховною Радою України 14 жовтня 2014 р. був прийнятий закон України «Про прокуратуру», 2 червня 2016 р. Верховна Рада України доповнила Конституцію статтею 1311, де передбачила функції прокуратури і строк повноважень Генерального прокурора, а також визначила, що одна й та сама особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.


Подробнее
П'ять креативних процесуальних документів, які виконано на п'ять
25.03.2019
Автор: ЮрКнига
П'ять креативних процесуальних документів, які виконано на п'ять

В’ячеслав Манукян не пропонує ніяких «шаблонів» – їх у книзі немає. Книжок такого «шаблонного» жанру на сьогодні достатньо.
Узагалі, можна сказати, у книзі є тільки одна – «флагманська» – позовна заява. Флагманська у тому сенсі, що вона акумулює в собі всі кращі концептуальні елементи такого процесуального документа, як позовна заява.


Подробнее
Публікуємо методичні рекомендації для адвокатів "Про недопустимі докази"
24.03.2019
Публікуємо методичні рекомендації для адвокатів "Про недопустимі докази"

Національною асоціацією адвокатів України підготовлено методичні рекомендації для адвокатів "Про недопустимі докази".
Автор практичного посібника – адвокат, ректор Вищої школи адвокатури НААУ, член Експертної Ради НААУ Ярослав Зейкан.


Подробнее
Основи охорони праці в Україні
21.03.2019
Автор: ЮрКнига
Основи охорони праці в Україні

Навчальний посібник підготовлений у відповідності із обов’язковими вимогами державних освітніх стандартів вищої освіти та відповідає діючим на момент видання нормативним актам.
У проведеному дослідженні викладені загальнотеоретичні та практичні питання правового регулювання основних питань охорони праці в Україні.


Подробнее
Представництво у судах. Огляд практики Верховного Суду. Схеми, кейси та практичні поради
20.03.2019
Автор: ЮрКнига
Представництво у судах. Огляд практики Верховного Суду. Схеми, кейси та практичні поради

Узагальнено судову практику Верховного Суду та Європейського суду з прав людини щодо представництва адвокатом, захисником, юрисконсультом, прокурором, членом виконавчого органу, за довіреністю, представництва особами, які не мають статусу адвоката, представництва кількох учасників справи одночасно тощо. Розкрито сутність повноважень представника та особливості їх виникнення і припинення.


Подробнее
Прокурор на початку досудового розслідування
19.03.2019
Автор: ЮрКнига
Прокурор на початку досудового розслідування

У монографії досліджено теоретичні, правові й організаційні основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування. Визначено роль прокурора на цьому етапі.
Проаналізовано зміни у цьому напрямі діяльності прокурорів у контексті реформування початкового етапу досудового розслідування.


Подробнее
Українська мова в судово-процесуальній сфері
18.03.2019
Автор: ЮрКнига
Українська мова в судово-процесуальній сфері

Теоретичний матеріал подано в таблицях і схемах, що дає змогу користувачам зосередити увагу на відомостях про складні випадки вживання мовних засобів у судово-процесуальній сфері.


Подробнее
Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність": науково-практичний коментар
17.03.2019
Автор: ЮрКнига
Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність": науково-практичний коментар

У даному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 22 лютого 2019 року.


Подробнее
Договори про надання послуг у сфері господарювання
16.03.2019
Автор: ЮрКнига
Договори про надання послуг у сфері господарювання

Представлена монографія базується на змісті дисертації, присвяченої комплексному аналізу господарсько-правового регулювання договірних відносин,пов’язаних із наданням послуг, та захищеної автором у 2017 році у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.


Подробнее
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції"
15.03.2019
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції"

У даній книзі чинний Закон України «Про запобігання корупції» підданий системному юридичному коментуванню.
Всім його нормам, заборонам, обмеженням і умовам застосування надано робочого стану, який є зручним для розуміння та застосування.


Подробнее
Авторське право і суміжні права в Україні: навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене
13.03.2019
Автор: ЮрКнига
Авторське право і суміжні права в Україні: навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене

У проведеному дослідженні викладені загальнотеоретичні та практичні питання правового регулювання відносин авторського права і суміжних прав.
Завдяки представленому навчальному посібнику можна ознайомитися із основними інститутами авторського права і суміжних прав, а саме:


Подробнее
Злочини проти власності: правова кваліфікація і методика розслідування
12.03.2019
Автор: ЮрКнига
Злочини проти власності: правова кваліфікація і методика розслідування

Книга містить загальну характеристику злочинів проти власності, передбачених кримінальним кодексом України та рекомендації щодо їх правової кваліфікації та методики розслідування.
Розрахована на суддів і прокурорів, слідчих і детективів, а також адвока-тів, посадових і службових осіб органів Національної поліції, Державного бюро розслідувань, інших органів системи кримінальної юстиції.


Подробнее
Речове право: підручник
11.03.2019
Автор: ЮрКнига
Речове право: підручник

Структурно підручник складається з чотирьох розділів, поділених на двадцять одну главу, в яких розглядаються загальні положення речового права, основні та забезпечувальні речові права, міжнародне речове право.


Подробнее
Кримінальне право України. Загальна частина. Конспект лекцій
10.03.2019
Автор: ЮрКнига
Кримінальне право України. Загальна частина. Конспект лекцій

У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням положень національного законодавства, а також законодавства іноземних держав і міжнародних нормативно-правових актів.
Зміст навчального посібника узгоджується з робочою програмою навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина».


Подробнее
Господарсько-правове регулювання туристичної діяльності
09.03.2019
Автор: ЮрКнига
Господарсько-правове регулювання туристичної діяльності

Монографію присвячено питанням господарсько-правового регулювання та сутності туристичної діяльності, основних господарсько-правових засобів її регулювання, правового механізму регулювання галузі туризму та напрямків його удосконалення.


Подробнее
Корисні посилання
+ Розмістити посилання
Реклама
Популярні статті
Популярні судові рішення
Дайджесты Протокол
Популярная литература
Популярные события
Популярный досуг
Справочники