Юридический мир / Литература

Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики
19.05.2019
Автор: ЮрКнига
Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики

Монографія присвячена дослідженню теоретико-правових і практичних проблем визначення як сутності правового статусу адвоката, так і шляхів його вдосконалення. Розкриваються місце і роль інституту адвокатури в механізмі здійснення правосуддя, етапи його становлення та розвитку в контексті еволюції розуміння терміно-понять «адвокат» і «адвокатура», надаються авторські дефініції кожного із них та встановлюється співвідношення між ними.


Подробнее
Аліменти. Особливості нарахування, стягнення за рішенням (наказом) суду і в порядку виконавчого провадження
17.05.2019
Автор: ЮрКнига
Аліменти. Особливості нарахування, стягнення за рішенням (наказом) суду і в порядку виконавчого провадження

Пропонований збірник визначає правові підстави виникнення аліментних відносин, загальних підстав їх нарахування, а також порядок добровільної уплати, примусового стягнення у судовому порядку та в порядку виконавчого провадження.
Oкремо розглядаються питання відповідальності за несплату аліментів та негативні наслідки наявної заборгованості з їх уплати.


Подробнее
Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне, кримінальне судочинство та практика Європейського суду з прав людини
16.05.2019
Автор: ЮрКнига
Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне, кримінальне судочинство та практика Європейського суду з прав людини


У збірнику відображено всі правові позиції Великої Палати Верховного Суду, об’єднаних палат і палат касаційних судів (постанови, повні тексти яких офіційно опубліковано станом на 09 лютого 2019 року), а також найбільш типові та цікаві позиції Касаційного господарського суду, Касаційного цивільного суду, Касаційного адміністративного суду і Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.


Подробнее
Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту"
13.05.2019
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту"

Науково-практичний коментар розрахований на наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих учбових закладів, здобувачів вищої освіти (студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів), інших осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах (слухачів, асистентів-стажистів, інтернів тощо), а також на осіб, які мають намір навчатися у вищих навчальних закладах.


Подробнее
Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання
10.05.2019
Автор: ЮрКнига
Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання

У монографії детально аналізуються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання соціального розвитку села. Звертається увага на механізм реалізації соціально-економічних та культурних прав селян в контексті соціального розвитку села. Визначаються концептуальні підходи до вирішення правових проблем розселення на сільських територіях.


Подробнее
Питання розвитку та реалізації міжнародних стандартів прав корінних народів
09.05.2019
Автор: ЮрКнига
Питання розвитку та реалізації міжнародних стандартів прав корінних народів

У монографії досліджено еволюцію поглядів щодо міжнародно-правового статусу корінних народів, починаючи з найдавніших часів, розвиток цього питання у практичному міжнародному праві до XIX ст. та уніфікацію відповідної міжнародно-правової проблеми у ХІХ-ХХ ст.
Автори висвітлили роль системи міжнародних договорів у сфері праці та окремих норм інших міжнародних договорів стосовно статусу корінних народів.


Подробнее
Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект
08.05.2019
Автор: ЮрКнига
Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект

Монографія є першим у вітчизняному правознавстві комплексним дослідженням проблем правового забезпечення розвитку інформаційної сфери України засобами адміністративно-деліктної політики. У роботі в системному зв’язку досліджені адміністративні інформаційні правопорушення, розкрито особливості їх окремих видів, проаналізовано причини й умови, що сприяють їх вчиненню.


Подробнее
Невідкладні заходи з протидії російській агресії з Криму: політичні, юридичні, економічні, управлінські та соціальні аспекти : матеріали науково-практичної конференції (4 вересня 2018 р., м. Київ)
07.05.2019
Автор: ЮрКнига
Невідкладні заходи з протидії російській агресії з Криму: політичні, юридичні, економічні, управлінські та соціальні аспекти : матеріали науково-практичної конференції (4 вересня 2018 р., м. Київ)

У збірці викладено тези учасників науково-практичної конференції, проведеної 4 вересня 2018 р. у Національній академії державного управління при Президенті України на виконання Плану невідкладних заходів з протидії російської агресії з тимчасово окупованої території України в Криму, захисту інтересів держави, громадян України та українських юридичних осіб в Криму на 2018-2019 роки, затвердженого розпорядженням


Подробнее
Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар
06.05.2019
Автор: ЮрКнига
Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар

Видання підготовлене за підсумками аналізу більше ніж 300 конвенцій, статутів, пактів, протоколів та інших міжнародних актів, а також на підставі узагальнення майже 3 тис. рішень Європейського суду з прав людини. Як результат – відібрані й наведені в кореляції зі статтями Кримінального кодексу України тексти (витяги з текстів) 211 міжнародних документів та 334 рішень Європейського суду з прав людин (з них 178 вперше опубліковані українською мовою)


Подробнее
Право соціального забезпечення
05.05.2019
Автор: ЮрКнига
Право соціального забезпечення

Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.


Подробнее
Очерки права компаний: сборник статей
03.05.2019
Автор: ЮрКнига
Очерки права компаний: сборник статей

В сборник "Очерки права компаний" вошли статьи по тематике юридических лиц (компаний, корпораций), их видов, форм, правоспособности, органов и иных аспектов их деятельности.
Помещены статьи докторов и кандидатов юридических наук, докторов права, представителей разных научных школ Украины и других стран - Германии, Италии, Польши, Грузии, Российской Федерации.


Подробнее
Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві
02.05.2019
Автор: ЮрКнига
Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві

Окрема увага при-ділена аналізу Конвенції ООН про юрисдикційні імунітети держав та їхньої влас-ності 2004 р. Додатки до монографії включають авторський проект Закону України «Про юрисдикційний імунітет іноземної держави та її власності», низку іноземних законів та міжнародних договорів, що українською мовою не публікувалися.


Подробнее
Теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в Україні
01.05.2019
Автор: ЮрКнига
Теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в Україні

У монографії розглянуто актуальні теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в Україні. Досліджено питання розвитку будівельної галузі України та визначено її вплив на розбудову національної економіки через призму податково-правового регулювання.


Подробнее
Кримінальне провадження на підставі угод. Друге видання
30.04.2019
Автор: ЮрКнига
Кримінальне провадження на підставі угод. Друге видання

Навчально-наочний посібник підготовлено на основі новітньої практики. У виданні розкрито норми національного законодавства, яке регламентує інститут угод у кримінальному провадженні, а також міжнародні стандарти, практику Європейського суду з прав людини та національних судів щодо здійснення кримінального провадження на підставі угод.


Подробнее
Порівняльне конституційне право: навчальний посібник
29.04.2019
Автор: ЮрКнига
Порівняльне конституційне право: навчальний посібник

Посібник підготовлено на основі комплексного порівняльно-правового дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду конституціоналізму, функціонування інститутів конституційного права. Враховано сучасні тенденції конституціоналізму, зокрема природи, чинності та правового захисту конституції.


Подробнее
Кінцевий бенефіціар
26.04.2019
Автор: ЮрКнига
Кінцевий бенефіціар

Це історія про шлях успішної компанії до рівня великої корпорації під впливом невідомого бенефіціара. Новий співвласник змушує інших акціонерів і менеджерів компанії розробити якісно нову стратегію, удосконалити бізнес-процеси, впровадити жорсткий контроль і зосередитись на інноваціях. Проте бізнес під прицілом. Інтерпол намагається вирахувати мажоритарного власника, ким у підсумку виявиться один з героїв. Але в нерівній боротьбі він переможе. Хто ж насправді кінцевий бенефіціар? Це вам, шановний читачу, і доведеться з’ясувати.


Подробнее
Юридична відповідальність за порушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології
25.04.2019
Автор: ЮрКнига
Юридична відповідальність за порушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології

Монографію присвячено актуальній у сучасній юридичній літературі темі - теоретичним та практичним проблемам юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері (інформаційні делікти).
Розглядається зміст і структура інформаційної сфери, як предмету правового регулювання інформаційної діяльності та об’єкту інформаційних правовідносин.


Подробнее
Закон України «Про виконавче провадження» Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». Науково-практичний коментар
24.04.2019
Автор: ЮрКнига
Закон України «Про виконавче провадження» Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». Науково-практичний коментар

В даному науково-практичному коментарі законів України, які регулюють правовідносини в сфері виконання судових рішень та рішень інших органів сформульовані теоретичні коментарі та роз'яснення щодо практичного правозастосування законодавства, яке застосовують у своїй повсякденній роботі як державні, так і приватні виконавці, судді, адвокати, юрисконсульти та інші працівники правоохоронних органів.


Подробнее
Злочини проти порядку проходження військової служби: кримінологічне дослідження
23.04.2019
Автор: ЮрКнига
Злочини проти порядку проходження військової служби: кримінологічне дослідження

Монографію присвячено ґрунтовному кримінологічному аналізу найбільш поширеної групи військових злочинів, спрямованих проти порядку проходження військової служби і передбачених статтями 407-409 КК України. У науковій праці надано кримінологічно характеристику досліджуваних злочинів.


Подробнее
Систематизовані правові визновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне, кримінальне судочинство та практика Європейського суду з прав людини.
22.04.2019
Систематизовані правові визновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне, кримінальне судочинство та практика Європейського суду з прав людини.

У збірнику відображено всі правові висновки Великої Палати Верховного Суду, об'єднаних палат і палат касаційних судів (постанови, повні тексти яких офіційно опубліковано станом на 09 лютого 2019 року), а також найбільш типові та цікаві висновки, викладені у постановах Касаційного господарського суду, Касаційного цивільного суду, Касаційного адміністративного суду і Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Крім того, висвітлено ключові рішення ЄСПЛ у земельних спорах.


Подробнее
Обыск - признак успеха
21.04.2019
Автор: ЮрКнига
Обыск - признак успеха

У нас принято считать, что уголовное производство деструктивно для бизнеса, для его репутации и процессов. Но как бы парадоксально это ни звучало, обыск служит доказательством того, что бизнес достиг определенного уровня, раз он оказался в поле зрения правоохранительных органов.


Подробнее
Добросусідство в земельному праві України
19.04.2019
Автор: ЮрКнига
Добросусідство в земельному праві України

Монографію присвячено правовим проблемам добросусідства в Україні. У роботі досліджені критерії прийнятності впливу діяльності, що здійснюється на одній земельній ділянці, на іншу земельну ділянку (критерії добросусідства), співвідношення правил добросусідства із сер­вітутами, теоретичні проблеми захисту права власності та інших рече­вих прав, порушених у результаті недотримання правил добросусідства, значення окремих дозвільних процедур (процедури оцінки впливу на довкілля та процедури видачі дозволу на викиди забруднювальних ре­човин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами) як процедури у ході яких встановлюються правила добросусідства.


Подробнее
Арбитражное правосудие в Украине. Книга вторая
15.04.2019
Автор: ЮрКнига
Арбитражное правосудие в Украине. Книга вторая

Книга вторая данной публикации, посвященной международному коммерческому арбитражу в Украине, содержит комментарии к нормам права и анализ украинской судебной практики по вопросам, касающимся порядка вынесения арбитрами решения, прекращения арбитражного разбирательства и норм права, применяющихся к сути спор


Подробнее
Закон "О пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан в Германии"
14.04.2019
Автор: ЮрКнига
Закон "О пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан в Германии"

Книга предназначена для тех, кто хочет попробовать свои силы и способности, найти себя за пределами своей страны – в Германии. Также может заинтересовать юристов, специалистов в области иммиграции, научных работников и всех, кто по роду своей деятельности имеет дело с законодательством Германии или хочет работать, проживать или заниматься своим бизнесом в Германии.


Подробнее
Приватне право як концепт. Том 1. Витоки
12.04.2019
Автор: ЮрКнига
Приватне право як концепт. Том 1. Витоки

У монографії розглядаються засади розуміння приватного права як концепту. Досліджуються витоки концепту «приватне право»: протоприватне право Передньої Азії, Античних грецьких міст, Римської республіки, перебіг формування концепту класичного Римського приватного права.


Подробнее
Корисні посилання
+ Розмістити посилання
Реклама
Популярні статті
Популярні судові рішення
Дайджесты Протокол
Популярная литература
Популярные события
Популярный досуг
Справочники