Юридический мир / Литература

Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин в адміністративному, господарському, цивільному судочинстві
13.12.2018
Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин в адміністративному, господарському, цивільному судочинстві

Видавництвом Юрінком Інтер складено систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин в адміністративному, господарському, цивільному судочинстві. Це перша друкована збірка, у якій відображено всі правові позиції Великої Палати Верховного Суду (постанови Великої Палати, повні тексти яких офіційно опубліковано станом на 20 жовтня 2018року)


Подробнее
Українсько-польський/польсько-український словник юридичних термінів: близько 10 тис. термінів
08.12.2018
Автор: ЮрКнига
Українсько-польський/польсько-український словник юридичних термінів: близько 10 тис. термінів

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-польського словника юридичних термінів» та «Польсько-українського словника юридичних термінів», містить близько 10 тисяч юридичних термінів і термінологічних сполучень у кожному із них.


Подробнее
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: практична частина
06.12.2018
Автор: ЮрКнига
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: практична частина

Практична частина другого видання цього навчального посібника розроблена колективом авторів на основі Програми складення кваліфікаційного іспиту, затвердженої рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 № 68, та з урахуванням останніх змін і доповнень у чинному законодавстві України.


Подробнее
Складові успіху у адміністративному процесі: практичний посібник
05.12.2018
Автор: ЮрКнига
Складові успіху у адміністративному процесі: практичний посібник

Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб’єктів господарювання, фізичних осіб – підприємців.
Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України.
Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.


Подробнее
Звід судових рішень та практики у кримінальному процесі України
03.12.2018
Автор: ЮрКнига
Звід судових рішень та практики у кримінальному процесі України

Книга 1 є першою з п’яти видань, які увійшли до «Зводу судових рішень та практики у кримінальному процесі України». У ній систематизовано висновки і рішення Конституційного Суду України щодо тлумачення та відповідності окремих норм законодавства у сфері кримінального процесу Конституції України.


Подробнее
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар
30.11.2018
Автор: ЮрКнига
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар

У науково-практичному коментарі на основі наукового аналізу норм чинного законодавства, міжнародних стандартів, адвокатської та судової практики наводиться постатейне викладення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який врегульовує правові засади організації та діяльності адвокатури.


Подробнее
Складові успіху в господарському процесі
28.11.2018
Автор: ЮрКнига
Складові успіху в господарському процесі

Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб’єктів господарювання, фізичних осіб – підприємців.
Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України.
Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.


Подробнее
Постанови Пленуму Верховного суду в цивільному судочинстві
27.11.2018
Автор: ЮрКнига
Постанови Пленуму Верховного суду в цивільному судочинстві

Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України.
Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.


Подробнее
Постанови Пленуму Верховного суду в адміністративному судочинстві
26.11.2018
Автор: ЮрКнига
Постанови Пленуму Верховного суду в адміністративному судочинстві

Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України.
Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.


Подробнее
Постанови Пленуму Верховного суду в кримінальному судочинстві
24.11.2018
Автор: ЮрКнига
Постанови Пленуму Верховного суду в кримінальному судочинстві

Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України.
Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.


Подробнее
Постанови Пленуму Верховного суду в господарському судочинстві
23.11.2018
Автор: ЮрКнига
Постанови Пленуму Верховного суду в господарському судочинстві

Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України.
Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.


Подробнее
Складові успіху у цивільному процесі: практичний посібник
22.11.2018
Автор: ЮрКнига
Складові успіху у цивільному процесі: практичний посібник

Посібник розрахований на юристів цивільної спеціалізації, керівників, суб’єктів господарювання, фізичних осіб – підприємців. Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України.
Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.


Подробнее
Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт
14.11.2018
Автор: ЮрКнига
Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт

Досліджено процеси етнополітичної інтеграції та дезінтеграції, їх взаємозв'язок, взаємозумовленість та взаємну трансформацію у сучасному світі (в межах глобалізаційної та глокалізаційної парадигм). Проаналізовано основні наукові підходи до осмислення інтеграції та дезінтеграції у політичній науці. Акцентовано широке розуміння інтеграції/дезінтеграції як вектора розвитку всіх етнополітичних процесів та вузьке - як об'єднання/розпаду етнополітичної системи.


Подробнее
Плагіат як соціальнокомунікаційне явище
12.11.2018
Автор: ЮрКнига
Плагіат як соціальнокомунікаційне явище

У монографії досліджується плагіат як багатоаспектне і контроверсійне явище, що має соціальнокомунікаційну природу. Зокрема розглянено історію плагіату, його дефініції та сутнісні ознаки, причини вдавання до плагіату, розвиток проблеми в контексті академічної чесності; а також юридичний, аксіологічний і філософський вияв проблеми.


Подробнее
Трудове право Сполучених Штатів Америки
11.11.2018
Автор: ЮрКнига
Трудове право Сполучених Штатів Америки

Монографія присвячена дослідженню особливостей правового регулювання трудових відносин у Сполучених Штатах Америки. Проведено загальну характеристику історичного становлення та розвитку трудового права США.


Подробнее
Понятійний апарат кримінального права та його наукове і практичне значення
10.11.2018
Автор: ЮрКнига
Понятійний апарат кримінального права та його наукове і практичне значення

Розглядається понятійний апарат кримінального права як збірне юридичне поняття, до структури якого входять: кримінально-правові поняття, категорії та юридична термінологія, що становлять органічно взаємопов’язані і взаємодіючі елементи єдиного системного об’єкта. Аналізується кожний із цих елементів, з’ясовується їх значення для науки і практики кримінального права.


Подробнее
Адміністративно-правове сприяння соціально-економічному розвитку в Україні: теоретико-методологічні засади
09.11.2018
Автор: ЮрКнига
Адміністративно-правове сприяння соціально-економічному розвитку в Україні: теоретико-методологічні засади

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади адміністративно-правового регулювання господарських відносин. На основі сучасних теоретико-методологічних підходів у сфері філософії, антропології права, соціології, теорії соціально-економічного розвитку, глибокого доктринального аналізу розвитку сучасної загальної теорії права, теорій конституційного та адміністративного права розкрито сутність, надано поняття, визначено мету, завдання, принципи, структуру елементів нового методу адміністративно-правового регулювання господарських відносин в Україні сприяючого, публічно-сервісного типу.


Подробнее
Господарське право в схемах і таблицях
08.11.2018
Автор: ЮрКнига
Господарське право в схемах і таблицях

У навчальному посібнику на підставі аналізу нормативно-правових актів і теоретичних надбань вчених викладаються основні поняття та інститути господарського права.
Розглянуті питання загальної та особливої частин, зокрема особливості діяльності, створення та припинення різних видів суб’єктів господарювання, укладення ними господарських договорів, а також державного регулювання різних видів господарської діяльності тощо. Усі положення систематизовані та стисло представлені у вигляді схем і таблиць.


Подробнее
Аграрне право. Посібник для підготовки до іспиту, 2-ге видання, доповнене
07.11.2018
Автор: ЮрКнига
Аграрне право. Посібник для підготовки до іспиту, 2-ге видання, доповнене

Аграрне право є однією з навчальних дисциплін юридичних вищих навчальних закладів. Опанування курсу аграрного права набуває особливого значення у зв’язку з тим, що сільське господарство України, як основа аграрного сектору економіки, є системоутворюючим у національній економіці, формує засади збереження суверенності держави – продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та формує соціальноекономічні основи розвитку сільських територій.


Подробнее
Спортивне право: актуальні проблеми
27.10.2018
Автор: ЮрКнига
Спортивне право: актуальні проблеми

Фізична культура і спорт займають важливе місце у житті сучасної людини, виступаючи засобом і ознакою здорового способу життя, а також будучи важливим чинником розбудови громадянського суспільства. Тому авторами монографії визначено коло питань, які мають охоплюватися проблематикою спортивного права у вузькому та спеціальному значеннях.


Подробнее
Господарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар
26.10.2018
Автор: ЮрКнига
Господарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар

В даному науково-практичному коментарі Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм господарського процесуального права з роз'ясненнями і коментуванням всіх його положень.
Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, юрисконсультів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та широкого наукового загалу.


Подробнее
Очерки права интеллектуальной собственности
25.10.2018
Автор: ЮрКнига
Очерки права интеллектуальной собственности

В сборник, состоящий из трех разделов, вошли статьи по тематике права интеллектуальной собственности.
В первом разделе публикуются избранные статьи В. И. Жукова, написанные им с 1988 года по настоящее время.
Во втором разделе – статьи его учеников, в третьем – статьи докторов юридических наук, докторов права, представителей разных научных школ Украины и других стран – Германии, Литвы, Казахстана, Республики Беларусь, Российской Федерации.
Книга адресуется читателям, интересующимся сегодняшними проблемами права интеллектуальной собственности. Для преподавателей, магистров, аспирантов, студентов юридических вузов, судей, адвокатов, практических работников и широкого круга читателей.


Подробнее
Арбитражное правосудие в Украине. Книга первая
24.10.2018
Автор: ЮрКнига
Арбитражное правосудие в Украине. Книга первая

Книга первая данной публикации, посвященной международному коммерческому арбитражу в Украине, содержит комментарии к нормам права и анализ украинской судебной практики по вопросам, касающимся общих положений о названном арбитраже, правил об арбитражном соглашении, о составе арбитражного суда, о его компетенции, о количестве арбитров, об их назначениях и отводах.


Подробнее
Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству
24.10.2018
Автор: ЮрКнига
Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству

Автор: Харитонова О.В.,

Видавництво: Видавництво "Права людини"

Іллюстрації: кольорові

Рік видання: 2018

Кількість сторінок: 344

Обкладинка: м'яка

Ціна: 300 грн

У посібнику аналізуються законодавчі зміни до Кримінал...


Подробнее
Статус державного службовця органів прокуратури в Україні
22.10.2018
Автор: ЮрКнига
Статус державного службовця органів прокуратури в Україні

У посібнику висвітлено особливості державної служби в Україні на сучасному етапі з урахуванням історичних фактів її становлення, нормативноправове регулювання вступу на державну службу до прокуратури України, а також розглянуто питання етичних засад діяльності державного службовця.


Подробнее
Корисні посилання
+ Розмістити посилання
Реклама
Популярні статті
Популярні судові рішення
Дайджесты Протокол
Популярная литература
Популярные события
Популярный досуг
Справочники