Юридический мир / Литература

Статус державного службовця органів прокуратури в Україні
22.10.2018
Автор: ЮрКнига
Статус державного службовця органів прокуратури в Україні

У посібнику висвітлено особливості державної служби в Україні на сучасному етапі з урахуванням історичних фактів її становлення, нормативноправове регулювання вступу на державну службу до прокуратури України, а також розглянуто питання етичних засад діяльності державного службовця.


Подробнее
Пробація в Україні: науково-практичний посібник
20.10.2018
Автор: ЮрКнига
Пробація в Україні: науково-практичний посібник

У науково-практичному посібнику висвітлено історію виникнення пробації, її нормативно-правове регулювання в Україні, приділено увагу поняттю, видам і завданням інституту пробації, розкрито питання досудової доповіді та пробації щодо суб’єктів військових злочинів, наведено приклади з новітньої практики застосування пробації в Україні та надано рекомендації щодо вирішення проблемних питань, які виникають при застосуванні вказаного інституту.


Подробнее
Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС
19.10.2018
Автор: ЮрКнига
Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС

У монографії досліджено розвиток судової системи Європейського Союзу та практику тлумачення наднаціонального інтеграційного права Судом справедливості ЄС. При цьому проаналізовано еволюцію становлення організаційної системи Суду справедливості ЄС та системи процесуального права ЄС, яке спрямоване на ефективне здійснення правосуддя. Авторка доводить важливість правотлумачної практики Суду справедливості ЄС для розвитку європейської правової системи та укріплення конституційного статусу установчих договорів.


Подробнее
Великий енциклопедичний словник юриста у 3-х томах
18.10.2018
Автор: ЮрКнига
Великий енциклопедичний словник юриста у 3-х томах

Словник включає в себе тлумачення основних юридичних термінів і понять, а також розкриває зміст найбільш вживаних в офіційному, діловому, науковому та повсякденному спілкуванні слів і словосполучень. Окремі поняття, представлені у законодавстві України, визначено у словнику з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт.


Подробнее
Оскарження судових рішень в господарському судочинстві
17.10.2018
Автор: ЮрКнига
Оскарження судових рішень в господарському судочинстві

Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб’єктів господарювання, фізичних осіб - підприємців.
Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.


Подробнее
Оскарження судових рішень в кримінальному судочинстві
16.10.2018
Автор: ЮрКнига
Оскарження судових рішень в кримінальному судочинстві

За новим КПК суттєво змінилась сама філософія кримінального провадження, тому завданням цього посібника є звичайна констатація необхідних дій сторони захисту у кримінальному провадженні та процесуальних документів, що властиві захисту у певних стадіях кримінального провадження.


Подробнее
Оскарження судових рішень в цивільному судочинстві
14.10.2018
Автор: ЮрКнига
Оскарження судових рішень в цивільному судочинстві

Мета нього збірника - зорієнтувати звичайного громадянина у складнощах цивільно-процесуальних відносин, надання йому можливості самостійно оцінити свої сили при захисті своїх прав, можливості здійснення самостійного і вільного вибору при здійсненні цивільного провадження, запобігання помилкам при складанні процесуальних документів у разі, коли немає можливості скористатись юридичною допомогою.


Подробнее
Слідчі (розшукові) дії. Навчально-практичний посібник
13.10.2018
Автор: ЮрКнига
Слідчі (розшукові) дії. Навчально-практичний посібник

У навчально-практичному посібнику на основі кримінального процесуального законодавства та практики його застосування висвітлюються питання провадження як гласних, так і негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх у кримінальному судочинстві.
Подаються схематичні таблиці, презентації, взірці процесуальних документів, рекомендаційна література, інформаційні ресурси.


Подробнее
Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, адвоката, судді). 2-ге видання
12.10.2018
Автор: ЮрКнига
Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, адвоката, судді). 2-ге видання

У другому виданні науково-практичного посібника наведено типові зразки процесуальних документів досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді) з урахуванням останніх змін і доповнень у чинному кримінальному процесуальному законодавстві України.


Подробнее
Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства
11.10.2018
Автор: ЮрКнига
Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства

У монографії вперше після прийняття в 2017 році Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України й інших законодавчих актів» всебічно і комплексно досліджено актуальні теоретичні та практичні проблеми функціонування системи загальних принципів цивільного, господарського й адміністративного судочинства, створеної в результаті спроби уніфікації процесуального законодавства України.


Подробнее
Представництво прокурором інтересів держави в суді. Підручник
11.10.2018
Автор: ЮрКнига
Представництво прокурором інтересів держави в суді. Підручник

У підручнику викладено загальні засади представництва прокурором інтересів держави у суді та особливості представницької діяльності прокурора в окремих сферах із урахуванням судової та прокурорської практики. Проаналізовано історію виникнення прокурорського представництва і європейський досвід діяльності прокуратури поза кримінальною сферою.
Видання підготовлено з навчальною метою для кандидатів, які проходять спеціальну підготовку на посаду прокурора.


Подробнее
Оскарження судових рішень у адміністративному судочинстві України
10.10.2018
Автор: ЮрКнига
Оскарження судових рішень у адміністративному судочинстві України

Для реалізації права на подання адміністративного позову необхідний ряд передумов.
Під передумовами права на подання позову розуміються такі факти процесуального характеру, з наявністю або відсутністю яких процесуальний закон пов'язує виникнення права на звернення до адміністративного суду.


Подробнее
Організація початкового етапу досудового розслідування кримінальних правопорушень: збірник матеріалів практики
09.10.2018
Автор: ЮрКнига
Організація початкового етапу досудового розслідування кримінальних правопорушень: збірник матеріалів практики

У збірнику вміщено зразки, за якими рекомендується складати плани першочергових слідчих (розшукових) дій та письмові вказівки прокурора на початковому етапі досудового розслідування кримінальних правопорушень.
Видання розраховано на працівників органів прокуратури, поліції та органів охорони правопорядку, викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів і курсантів вищих навчальних закладів юридичного спрямування.


Подробнее
Кримінальне провадження на підставі угод
08.10.2018
Автор: ЮрКнига
Кримінальне провадження на підставі угод

Навчально-наочний посібник підготовлено на основі новітньої прокурорської практики. У виданні розкрито норми національного законодавства, яке регламентує інститут угод у кримінальному провадженні, а також міжнародні стандарти, практику Європейського суду з прав людини та національних судів щодо здійснення кримінального провадження на підставі угод.


Подробнее
Корпоративні спори. Коментар судової практики
07.10.2018
Автор: ЮрКнига
Корпоративні спори. Коментар судової практики

У коментарі ставляться злободенні питання судової практики з корпоративних спорів – їх учасники, здійснення ними своїх прав на захист корпоративних прав на наслідки невиконання обов’язків тощо. Відповіді на питання дають науковці з посиланням на правові позиції вищих судових інстанцій із наданням їх обґрунтування.


Подробнее
Судовий розгляд справ про правопорушення, пов’язані з корупцією
06.10.2018
Автор: ЮрКнига
Судовий розгляд справ про правопорушення, пов’язані з корупцією

У практичному посібнику на основі аналізу судової практики розгляду справ про правопорушення, пов’язані з корупцією, запропоновано тлумачення ознак складів правопорушень, передбачених у статтях 172-4–172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, виявлено дискусійні питання у вказаній сфері та запропоновано авторське бачення подолання відповідних проблем правозастосування у судовій практиці.


Подробнее
Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання медичної допомоги: питання теорії і практики
05.10.2018
Автор: ЮрКнига
Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання медичної допомоги: питання теорії і практики

Автором з методологічних позицій на основі доктринальних досягнень права та медицини, національного законодавства, судової практики, зокрема Європейського суду з прав людини, розкрито етимологію і взаємозв'язок поня-тійно-категоріального апарату, генезу вітчизняної цивілістичної думки щодо правовідносин у сфері надання медичної допомоги та її сучасний стан, поняття, правову природу, класифікацію та елементи правовідносин у сфері надання медичної допомоги.


Подробнее
Кримінальне провадження щодо неповнолітніх: науково-практичний посібник
04.10.2018
Автор: ЮрКнига
Кримінальне провадження щодо неповнолітніх: науково-практичний посібник

У науково-практичному посібнику досліджено особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. Висвітлено правовий статус неповнолітньої особи у кримінальному провадженні, а також прокурора та інших учасників кримінального провадження щодо неповнолітніх. Досліджено обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, і процесуальний порядок досудового розслідування та судового провадження щодо неповнолітніх.


Подробнее
Джерела правового регулювання цивільних відносин у сфері надання медичної допомоги
03.10.2018
Автор: ЮрКнига
Джерела правового регулювання цивільних відносин у сфері надання медичної допомоги

У виданні розкрито результати комплексного дослідження джерел регулювання цивільних відносин у сфері надання медичної допомоги.
Автором на основі доктринальних досягнень права та медицини, міжнародних стандартів, національного законодавства та судової практики висвітлено джерела правового регулювання відносин у сфері надання медичної допомоги, зокрема, такі з них як міжнародний договір, нормативно-правовий акт, правовий звичай, судовий прецедент і судова практика.


Подробнее
Практикум з цивільного процесу України : Навчальний посіб- ник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчаль- них закладів / За заг. ред. Н. В. Василини, Ю. Д.Притики – Київ : ВД «Дакор», 2018. – 332 с. ISBN 978-617-7679-05-8
30.09.2018
Практикум з цивільного процесу України : Навчальний посіб- ник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчаль- них закладів / За заг. ред. Н. В. Василини, Ю. Д.Притики – Київ : ВД «Дакор», 2018. – 332 с. ISBN 978-617-7679-05-8

Навчальний посібник (практикум) підготовлено відповідно до программи навчальної дисципліни «Цивільний процес України». Ним охоплюється короткий зміст тем, теоретичні питання для самоконтролю, тестові та практичні завдання, що дозволять набути теоретичних знань та здобути практичних навичок при вивченні курсу з цивільного судочинства.


Подробнее
Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини
27.09.2018
Автор: ЮрКнига
Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини

Ці постатейні матеріали до кримінального процесуального законодавства України підготовлені для працівників органів прокуратури та правопорядку, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів вищих навчальних закладів юридичного спрямування, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального судочинства.


Подробнее
Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина).
20.09.2018
Автор: ЮрКнига
Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина).

У підручнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти Особливої частини курсу «Актуальні проблеми господарського права».
На підставі аналізу чинного господарського законодавства та джерел спеціальної літератури розкриваються особливості та проблеми правового регулювання окремих видів господарської діяльності, а також висвітлюються тенденції розвитку господарсько-правових досліджень в Україні.


Подробнее
Правові висновки Верховного Суду у справах про банкрутство за перше півріччя 2018 року
19.09.2018
Автор: ЮрКнига
Правові висновки Верховного Суду у справах про банкрутство за перше півріччя 2018 року

Збірник містить правові висновки Верховного Суду у справах про банкрутство за перше півріччя 2018 року.

Допомагає узагальнити та проаналізувати судову практику Верховного Суду у справах про банкрутство. Правові висновки розміщені відповідно до розділів, що зручно для пошуку необхідної інформації.
Збірник розрахований на суддів господарських судів, арбітражних керуючих, юристів, викладачів, студентів, наукових працівників та аспірантів.


Подробнее
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Видання 10-те, перероблене та доповнене
18.09.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Видання 10-те, перероблене та доповнене

За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002-2003 рр.) цей науково-практичний коментар відзначено другою премією у номінації "Науково-популярні, науково-практичні і довідникові видання в галузі права"
За редакцією доктора юридичних наук, професора М.І. Мельника, доктора юридичних наук, професора М.І. Хавронюка


Подробнее
Кодекс адміністративного судочинства України. Науково-практичний коментар
17.09.2018
Автор: ЮрКнига
Кодекс адміністративного судочинства України. Науково-практичний коментар

В даному науково-практичному коментарі Кодексу адміністративного судочинства України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм адміністративного процесуального права з роз'ясненнями і коментуванням всіх його положень.
Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, юрисконсультів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широкого наукового загалу.


Подробнее
Корисні посилання
+ Розмістити посилання
Реклама
Семинары
Популярні статті
Популярні судові рішення
Дайджесты Протокол
Популярная литература
Популярные события
Популярный досуг
Справочники