Главная Блог ... Аналитические статьи Статьи Судовий дебют Маска в Україні: кому належатиме торгова марка "Старлінк" Судовий дебют Маска в Україні: кому належатиме тор...

Судовий дебют Маска в Україні: кому належатиме торгова марка "Старлінк"

Отключить рекламу
 - 39832d542857aabe94d957f40daa3e99.jpg

02 березня 2023 року Господарським районним судом міста Києва було розглянуто господарську справу № 910/10906/22 за позовом Space Exploration Technologies Corp. до Товариства з обмеженою відповідальністю «Старлінк», Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Згідно тексту позовної заяви Space Exploration Technologies Corp. просив Суд:

- достроково частково припинити дію свідоцтва України № 135574 від 25.02.2011 року на Торговельну марку щодо всього переліку послуг 37, 38, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;

- зобов’язати ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового часткового припинення дії свідоцтва України № 135574 від 25.02.2011 року на Торговельну марку щодо всього переліку послуг 37, 38, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Під час розгляду справи Space Exploration Technologies Corp. будував свою стратегію навколо того, що ТОВ «Старлінк» використовує спірну торговельну марку в Україні лише щодо наступної послуги 42 класу МКТП - послуги із захищання від комп’ютерних вірусів; інсталювання (встановлювання) комп’ютерних програм; консультування щодо програмного статку для комп’ютерів; консультування щодо комп’ютерної техніки. При цьому, всі інші послуги за 37, 38 та 42 класами МКТП, Відповідачем за останні 5 років без поважних причин фактично не надаються.

Таким чином, охоронюваний законом інтерес Space Exploration Technologies Corp. полягає в тому, що останній має намір зареєструвати та використовувати позначення «STARLINK» в якості торгівельної марки в Україні для товарів і послуг споріднених з тими для яких зареєстрована вже наявна зареєстрована Торговельна марка. А тому, враховуючи, що ТОВ «Старлінк» фактично не використовує свою Торговельну марку, то відбувається порушення охоронюваних законом інтересі позивача стосовно прагнення здійснювати підприємницьку діяльність під торгівельною маркою «STARLINK» та подальшим правомірними її використанням на території України.

На противагу цій позиції, ТОВ «Старлінк» у цій справі зайняв позицію недоведеності наявності порушеного права та позовних вимог. Зокрема, останній стверджував, що позивач не навів довів належними та допустимими доказами факт того, що протягом п’ятирічного терміну до дати подання позову ТОВ «Старлінк» не використовував Торговельну марку стосовно усіх послуг 37, 38 та 42 класів МКТП, щодо яких Торговельну марку було зареєстровано та більш того, наявність зареєстрованої торговельної марки за ТОВ «Старлінк» не порушує права Позивача, а задоволення судом даного позову можливе лише за умови доведення позивачем наявності у нього порушеного (невизнаного, оспореного) відповідачем права.

Розглядаючи справу Судом було проаналізовано доводи сторін та сформовано наступні висновки щодо основних правових позицій.

Читайте статтю: Кому належить майбутнє: правове поле боротьби за інтелектуальну власність творів зі штучним інтелектом?

1. Відсутність/наявність доказів використання торгової марки протягом останніх 5 років.

Space Exploration Technologies Corp. стверджував, що ТОВ «Старлінк» в Україні взагалі не використовує спірне позначення стосовно переліку товарів 37, 38 та 42 класів МКТП останніх п’ять років. Дану позицію підтверджує тим, що відсутні зареєстровані ліцензійні договори щодо використання Торговельної марки ТОВ «Старлінк» третіми особами.

На спростування даної тези ТОВ «Старлінк» надало на розгляд суду значний перелік документів по кожному окремо класу МКТП, в тому числі, але не виключно: договори про надання послуг, акти надання послуг, акт здачі-приймання робіт (надання послуг), рекламні брошури, договори поставки, пропозиції послуг, рахунки на оплату і т.д.

Також, безпосередньо в судовому засіданні з розгляду справи по суті, судом за участі представників Space Exploration Technologies Corp. та ТОВ «Старлінк» було досліджено вміст веб-сайтів https://starlink.ua/, https://web.archive.org/, https://starlink.ua/posluhy наведених, також, у протоколі огляду від 05.12.2022 року який було надано ТОВ «Старлінк» разом з відзивом на позов.

Дослідивши всі наявні у матеріалах справи докази, Суд дійшов висновку, що Торговельна марка є використаною, а надані ТОВ «Старлінк» докази в їх сукупності підтверджують факт використання оспорюваної Торгівельної марки протягом останніх п’яти років до дати подання позову

Читайте статтю: Ордер адвоката через призму судового правозастосування

2. Відсутність ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям.

Черговою підставою для задоволення позовних вимог Space Exploration Technologies Corp. зазначалось, що Асоціацією товарної нумерації України «ДжЕсі Україна» не присвоювались ідентифікаційні номери GS1 товарним позиціям, у складі назв та/або описів яких заявлено позначення «starlink», «star link», «стар лінк», «старлінк», «старлинк» чи «старлинк». Зазначене підтверджується Довідкою Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» вих. № 065/01 від 15.09.2022.

Однак з даною тезою суд також не погодився, та сформував наступний висновок.

Основне призначення торговельної марки полягає в тому, щоб індивідуалізувати товар на ринку, відмежувати його від аналогічних товарів інших виробників та осіб, що здійснюють реалізацію товарів. При цьому, власник (заявник) торговельної марки може використовувати позначення як у формі зареєстрованої торговельної марки, так і у формі, що відрізняється від зареєстрованої марки, зокрема в частині зовнішнього вигляду або стилістичного, художнього оформлення відповідного позначення і його нанесення на товар чи упаковку. І таке використання вважатиметься використанням ТМ, за умови, що в цілому відмітність марки не змінена і вона продовжує виконувати свої основні функції: індивідуалізувати товари, на які наноситься відповідне позначення.

Як вбачається з наданих відповідачем-1 доказів, основними способами використання Торговельної марки є застосування її під час пропонування та надання послуги, для якої її зареєстровано, застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Позивачем, у свою чергу, не зазначено, яким нормативно-правовим актом визначено обов’язок ТОВ «Старлінк» присвоювати ідентифікаційні номери GS1 послугам, що ним надаються, та яким чином відповідь Асоціації товарної нумерації України про не присвоєння відповідних номерів підтверджує факт невикористання Торговельної марки ТОВ «Старлінк».

Читайте статтю: AI в праві: Чи здатний ChatGPT замінити професію юриста?

3. Відсутність здійснення господарської діяльності у сфері електронних комунікацій.

Під час розгляду справи Space Exploration Technologies Corp. зазначав також про те, що ТОВ «Старлінк» не здійснював господарську діяльність у сфері електронних комунікацій. Дана позиція обгрунтовувалась тим, що відповідно до довідки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку № 06-2973/111 від 20.09.2022 року станом на 31.05.2022, від ТОВ «Старлінк» на адресу НКЕК (НКР31) повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій (повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій) не надходило, а, отже, інформацію щодо зазначеного суб’єкта господарювання до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг (реєстру операторів провайдерів телекомунікацій) не включено.

Суд не погодився з такою правовою позицією Space Exploration Technologies Corp. та зазначив, що Закон України «Про електронні комунікації» на який посилається позивач, набрав чинності 01.01.2022 року. Вказаним Законом визнано такими, що втратили чинність Закон України «Про телекомунікації», Закон України «Про радіочастотний ресурс України».

Проте, ТОВ «Старлінк» почало здійснювати свою господарську діяльність у сфері електронних комунікацій задовго до 01.01.2022 року, а отже регулювання такої діяльності не підпадало під дію вимоги щодо авторизації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Посилання позивача на довідку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, як таку, що підтверджує факт невикористання спірної Торговельної марки протягом останніх п’яти років є необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи.

Читайте статтю: Чи є висновки СЕОІВ висновками судових експертиз (на прикладі експертиз торговельних марок)?

4. Відсутність здійснення господарської діяльності у сфері космічної діяльності.

Під час розгляду справи Space Exploration Technologies Corp. наголошував, що ТОВ «Старлінк» не здійснював господарську діяльність у сфері космічної діяльності. На підтвердження даної тези Позивачем було надано довідку Державного космічного агентства України №4177-3.5 від 21.09.2022 станом на 31.05.2022, з якої вбачається, що Державне космічне агентство України не має інформації про господарську діяльність ТОВ «Старлінк» у сфері космічної діяльності.

На дану тезу Позивача судове рішення не містить жодної аргументації.

ВІДЕО: Торговые марки и авторское право: когда нужно регистрировать, как регистрировать, как защитить?

5. Наявність/відсутність порушеного права:

Окремо суд також звернув увагу щодо відсутності порушеного права Позивача та зазначив наступне.

У разі якщо суд установить, що право позивача, за захистом якого він звернувся до суду, не є порушеним, суд має відмовити в задоволенні пред’явленого позову з підстав його недоведеності та необґрунтованості.

Відтак, підставою для звернення до суду є наявність порушеного права, а таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які підтверджували б наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Як вбачається з матеріалів справи, 15.02.2022 року Space Exploration Technologies Corp. було подано заявку m202203236 на реєстрацію торговельної марки з позначенням «Starlink by SpaceX» стосовно переліку товарів 09, 38 та 42 класів МКТП. Жодних відомостей про подальшу реєстрацію чи про відмову в реєстрації вказаної торгівельної марки з відповідним позначенням позивачем надано не було. Даних про експертизу заявки, публікацію про видачу свідоцтва матеріали справи також не містять.

Тобто, позивачем не доведено факту реального порушення, невизнання або оспорювання ТОВ «Старлінк» прав та/або охоронюваних законом інтересів позивача станом на дату подання позовної заяви, що унеможливлює задоволення позовних вимог.

Таким чином та за відсутності інших доводів, Суд 02 березня 2023 року ухвалив рішенням, яким в задоволенні позову Space Exploration Technologies Corp. до Товариства з обмеженою відповідальністю «Старлінк» та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» відмовив повністю.

Однак варто розуміти, що наразі рішення не набрало законної сили і з великою долею імовірності буде оскаржено Space Exploration Technologies Corp. до суду апеляційної інстанції. А тому гадаю, історія боротьби Space Exploration Technologies Corp. за право володіти торговою маркою «Старлінк» не просто не завершена, а лише починається.

З повним текстом рішення можна ознайомитись за посиланням:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/109489622

Автор статті: Вячеслав Третяк

 • 935

  Просмотров

 • 0

  Коментарии

 • 935

  Просмотров

 • 0

  Коментарии


 • Поблагодарить Отключить рекламу

  Оставьте Ваш комментарий:

  Добавить

  Другие наши сервисы:

  • Бесплатная консультация

   Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях

  • ВИДЕОЗВОНОК ЮРИСТУ

   Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис

  • ОБЪЯВИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ТЕНДЕР

   На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение

  • КАТАЛОГ ЮРИСТОВ

   Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу

  Популярные аналитические статьи

  Смотреть все статьи
  Смотреть все статьи
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст