Главная Сервисы для юристов ... Постанови КМУ Про затвердження Порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а... Про затвердження Порядку знищення наркотичних засо...

Про затвердження Порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а... | від 22-06-2009 - 299-2001-п

Добавить в избраное

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 2001 р. N 299
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 589 ( 589-2009-п ) від 03.06.2009 }
Про затвердження Порядку знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних
непридатними для подальшого використання або переробки,
а також відходів, що містять наркотичні засоби
чи психотропні речовини

Відповідно до статті 10 Закону України "Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок знищення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого
використання або переробки, а також відходів, що містять
наркотичні засоби чи психотропні речовини (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 299

ПОРЯДОК
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого
використання або переробки, а також відходів, що
містять наркотичні засоби чи психотропні речовини

1. Цей Порядок визначає механізм знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними
для подальшого використання або переробки, а також відходів, що
містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, які
використовуються у медичній практиці, для науково-дослідної роботи
або з навчальною метою та в інших цілях, передбачених Законом
України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 60/95-ВР ) (далі -
наркотичні засоби).
Знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів,
використання яких в подальшому обігу визнано недоцільним,
здійснюється в установленому законодавством порядку.
Дія цього Порядку не поширюється на культивовані в Україні
рослини, включені до списку N 3 таблиці 1 переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770
( 770-2000-п ).
2. Знищення наркотичних засобів здійснюється підприємствами,
лікувально-профілактичними закладами та установами всіх форм
власності (далі - підприємство), в яких зберігаються непридатні
для подальшого використання або переробки наркотичні засоби.
Рішення про їх знищення приймається керівником підприємства на
підставі результатів аналізу якості цих засобів, який проводиться
лабораторією підприємства за участю представника Державної
інспекції контролю за якістю лікарських засобів МОЗ, провізорів,
що відповідають за одержання і зберігання наркотичних засобів, із
складенням протоколу за встановленою формою.
3. Знищення наркотичних засобів здійснюється за письмовим
дозволом Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ (далі -
Комітет). Для одержання дозволу на знищення наркотичних засобів
підприємство подає Комітетові такі документи:
заяву за формою згідно з додатком 1;
протокол аналізу якості наркотичного засобу;
довідку підприємства про наявність відповідної
матеріально-технічної бази, необхідної для знищення наркотичних
засобів своїми силами, або довідку про залучення до знищення
відповідного спеціалізованого підприємства, що належить до сфери
управління Мінекоресурсів;
копію повідомлення, надісланого територіальному органу
внутрішніх справ, про знищення наркотичних засобів.
Присутність представника відповідного органу внутрішніх справ
під час знищення наркотичних засобів обов'язкова.
4. Комітет в 15-денний термін розглядає подані документи та
повідомляє підприємство про доцільність (недоцільність) знищення
наркотичних засобів із зазначенням методу знищення:
психотропних речовин і відходів, що їх містять, наркотичних
(психотропних) лікарських засобів і прекурсорів у вигляді твердих,
напівтвердих продуктів (порошки, таблетки, капсули, гранули,
порошки для ін'єкцій тощо) - інкапсуляція, інертизація,
високотемпературне спалення;
засушених рослин або їх відходів, що містять наркотичні
засоби чи психотропні речовини, - високотемпературне або
середньотемпературне спалення;
наркотичних засобів, психотропних речовин, відходів, що їх
містять, наркотичних (психотропних) лікарських засобів і
прекурсорів у вигляді рідин (розчини, суспензії, сиропи тощо) -
розведення водою та зливання в комунальний колектор.
Технологія методу знищення наркотичних засобів визначається
Комітетом.
5. У разі потреби Комітет направляє свого представника для
участі у знищенні наркотичних засобів.
6. Підприємство, що знищує наркотичні засоби, повинне
ознайомити осіб, залучених до знищення, з особливостями впливу цих
засобів на організм людини, правилами виробничої та особистої
гігієни, правилами надання першої медичної допомоги, провести
інструктаж з техніки безпеки і правил пожежної безпеки та
забезпечити працівників засобами індивідуального захисту
(респіратор або марлева пов'язка, медичні рукавички, захисні
окуляри та одяг).
7. Після знищення наркотичних засобів власними силами
підприємство складає акт за формою згідно з додатком 2 у трьох
примірниках, який підписується керівником підприємства та
представником відповідного органу внутрішніх справ і скріплюється
відповідними печатками. Перший примірник акта залишається на
підприємстві, інші надсилаються територіальному органу внутрішніх
справ та Комітетові.
У разі знищення наркотичних засобів спеціалізованим
підприємством, що належить до сфери управління Мінекоресурсів, акт
складається у чотирьох примірниках та підписується керівником
спеціалізованого підприємства, керівником підприємства та
представником відповідного органу внутрішніх справ і скріплюється
відповідними печатками. Перший примірник акта залишається на
спеціалізованому підприємстві, інші надсилаються підприємству,
відповідному органу внутрішніх справ і Комітетові.


Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
на одержання дозволу на знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних
непридатними для подальшого використання або переробки,
а також відходів, що містять наркотичні засоби
чи психотропні речовини


(найменування державного органу з контролю за наркотиками)
від
(найменування та місце знаходження юридичної особи)

(номер розрахункового рахунка і найменування банку)

(ідентифікаційний код)
Прошу надати дозвіл на знищення
(назва наркотичного засобу,
психотропної речовини,

прекурсорів і відходів, що їх містять, фармакотерапевтична група,

виробник, серія, дата виготовлення, коли і звідки надійшов,
лікарська форма, кількість в одній упаковці,
,
загальна кількість)
яке планується провести на
(найменування та місцезнаходження
підприємства)
з до
(дата) (дата)
До заяви додаються:
1.
2.
3.
4.
5.

М.П.

(керівник підприємства) (підпис) (прізвище, ініціали)
"" 20__ р.


Додаток 2
до Порядку

АКТ
про знищення наркотичних засобів, психотропних
речовин, прекурсорів, визнаних непридатними для
подальшого використання або переробки, а також
відходів, що містять наркотичні засоби чи
психотропні речовини

"" 200_ р.

Нами,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові кожної особи,
яка брала участь)
складено цей акт про те, що
(дата)
проведено знищення
(назва наркотичного засобу, психотропної
речовини, прекурсорів і

відходів, що їх містять, фармакотерапевтична група, кількість
в одній упаковці, загальна кількість)
Знищення проведено на
(найменування і місцезнаходження
підприємства)
та на підставі документів
Технологія знищення

Участь у знищенні брали
(підпис) (прізвище, ініціали)
(підпис) (прізвище, ініціали)
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Представник
(найменування органу (підпис) (прізвище, ініціали)
внутрішніх справ)
М.П.
Керівник
(найменування підприємства) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Керівник
(найменування (підпис) (прізвище, ініціали)
спеціалізованого
підприємства)

Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст