Главная Сервисы для юристов ... Постанови КМУ Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 і від 23 серпня 1994 р. № 582 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів У...

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 і від 23 серпня 1994 р. № 582 | від 24-06-2022 - 714-2022-п

Добавить в избраное

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 червня 2022 р. № 714
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 і від 23 серпня 1994 р. № 582

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 “Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 285; Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2798; 2004 р., № 28, ст. 1871; 2012 р., № 71, ст. 2874; 2013 р., № 51, ст. 1849, № 75, ст. 2773; 2016 р., № 101, ст. 3301) і від 23 серпня 1994 р. № 582 “Про стипендії Президента України для молодих вчених” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 291; Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2874; 2018 р., № 37, ст. 1299) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 714

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 і від 23 серпня 1994 р. № 582

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560:

1) у постанові:

у вступній частині слова “вищих навчальних закладів” замінити словами “закладів вищої освіти”;

абзаци другий і третій пункту 1 виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Міністерству освіти і науки передбачати щороку у проектах закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатки для виплати стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених.”;

2) у Положенні про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова “у цій справі” виключити;

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Розподіл стипендій між науковими установами, організаціями та закладами вищої освіти формує та затверджує Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Комітет) на підставі подання рейтингових списків центральними органами виконавчої влади, національними галузевими академіями наук та відповідно до кількості молодих вчених підпорядкованих закладів та установ.

Комітет має право вносити у разі потреби уточнення до зазначеного розподілу за мотивованим поданням центральних органів виконавчої влади та національних галузевих академій наук.”;

у пункті 3 слово “цільових” виключити, а слова “Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки” замінити словом “Комітетом”;

пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

“4. Особи, які висуваються на здобуття стипендій, повинні відповідати визначенню терміна “молодий вчений”, наведеному у Законі України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати вік, визначений для молодих вчених Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші молоді вчені наукових установ, організацій, закладів вищої освіти.

5. Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем їх основної роботи (навчання) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій, закладів вищої освіти та національних галузевих академій наук (далі - Рада) за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні Ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше двох третин присутніх членів Ради.”;

в абзаці другому пункту 6 слова “з Державних премій України в галузі науки і техніки” виключити;

у пункті 7 слова “Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки” замінити словом “Комітетові”;

пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

“8. Рада двічі на рік здійснює атестацію наукової роботи стипендіата і надсилає анотований звіт про досягнуті ним результати до відповідного центрального органу виконавчої влади або президії відповідної національної галузевої академії наук.

9. Виплата стипендії може припинятися президією Комітету за поданням Ради, погодженим з відповідним центральним органом виконавчої влади або відповідною національною галузевою академією наук.

Після досягнення стипендіатом граничного для молодих вчених віку, визначеного Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, виплата стипендії припиняється.”;

у тексті Положення:

слова “вищі навчальні заклади” в усіх відмінках замінити словами “заклади вищої освіти” у відповідному відмінку;

слово “міністерства” в усіх відмінках замінити словами “центральні органи виконавчої влади” у відповідному відмінку.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. № 582:

1) пункт 2 постанови викласти в такій редакції:

“2. Міністерству освіти і науки передбачати щороку у проектах закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатки для виплати стипендій Президента України для молодих вчених.”;

2) У Положенні про стипендії Президента України для молодих вчених, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слово “науковців” замінити словом “вчених”;

у пункті 2 слова “на строк до двох років” замінити словами “строком на два роки”;

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. На здобуття стипендій Президента України можуть висуватися аспіранти, наукові працівники науково-дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій, підприємств (обсерваторій, ботанічних садів, дендропарків, заповідників, бібліотек, музеїв) (далі - організації), що перебувають у віданні Національної академії наук.

Особи, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, повинні відповідати визначенню терміна “молодий вчений”, наведеному у  Законі України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, не може перевищувати вік, визначений для молодих вчених Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій Президента України.”;

у пункті 5:

в абзаці першому слова “далі - рада” замінити словами “далі - Рада”;

в абзаці другому слова “радою” та “ради” замінити відповідно словами “Радою” та “Ради”;

пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Президія Національної академії наук двічі на рік (до 25 квітня і 25 жовтня) передає Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Комітет) рекомендації щодо призначення стипендій  Президента України на існуючі вакансії.

Остаточне рішення про присудження стипендій Президента України приймає президія Комітету.”;

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Виплата стипендії Президента України може бути припинена Комітетом за поданням Ради організації, що висувала стипендіата, погодженим з Президією Національної академії наук.

Після досягнення стипендіатом граничного для молодих вчених віку, визначеного Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, виплата стипендії Президента України припиняється.”.

Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст